SAFER AYI DERT AYI MI?

  Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde teşrî kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor. Meselâ Recep, Şaban …