Tüysüzleştirilen Erkekler / Bloke olmuş Beyinler

Ebu Sâid (R.A.)den rivayete göre Peygamberimiz Aleyhisset-u vesselam şöyle buyurdu: – “Sizler, kendinizden önce geçen milletlerin yoluna karışı karışına, arşını arşınına tıpa tıp muhakkak uyacaksınız. …