Karnabaharlı pırasalı kış yemeği

 Tevazu ile gelsin, kimde erlik var ise Merdivenden iterler, yüksekten bakar ise Kim ki yüksekte gezer, er geç yolundan azar Dış yüzüne o sızar, içinde …