SİMİTLİ OMLET TARİFİ

Rahmeti sonsuz, merhameti sınırsız Allah’ın adıyla Kuşluk vaktine, karanlığı çöküp sükûn bulduğu zaman geceye andolsun ki! (Resûlüm!) Rabbin seni (müşriklerin dediği gibi) terketmedi ve (sana) …