Pırasalı Gevrek Tart

Ebu Hureyre’den (r.a.), Rasulullah (s.a.v.) dedi ki: “Hiç kimse: “Allah’ım eğer dilersen beni affet, eğer dilersen bana merhamet et” şeklinde dua etmesin. Kişi istediğini kat’iyetle …