FINDIKLI KROKAN

Hakîki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyendir. Yahyâ bin Muâz-ı Râzî (R.A) Bu söz,kendi sayısız günah ve hatalarımızı yok sayıp,illede başkasınınkileri gören,menfaatimize olan bir …