Biz Peygamberi Ne Kadar Seviyoruz?

De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.(Âli imran: 31) Rasulumüz sallallahu …