ISPANAKLI PİLAV

İbn-i Ömer (r.a) dua ile ilgili olarak Allah Rasulü’nün (s.a.v) şöyle buyurduğunu anlatır: “Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah’tan talep …