Pekmezli Hakiki Cezerye Tarifi

Âlemde edânîye müdârâdan usandım Nâ-hak yere takdîr ile gavgâdan usandım İkbâl etek öpmekle müyesser olacakmış Ben böyle rezîlâne temennâdan usandım Beyhûde imiş etdiğim ümîd-i terakkî …