DOLDURULMUŞ ELMA TATLISI

Din de Sabun Gibidir.. Dine pek inanmayan bir sabun imalatçısı bir gün konuşmakta olduğu bir hocaya, “sizin anlattığınız dinin dünyaya bir faydası olsaydı, insanlara bir …