Kutsal Çocuklar!

Son dönemde dikkatimi celbeden iki haber oldu. Biri askerlik sırasında intihar eden gençler. Diğeri ise portakal soyamayan askerlerin yenmeyen portakalları geldiği gibi geri göndermeleri… Sayfamızda …