İnanmak Bir ihtiyaçtır…

O, öyle Allah’tır ki, O’ndan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.(Haşr:22) Defalarca yazdığım yazılarda İslam’ın inceliklerine değinmeye çalışırken, en uçta bulunan, …