Sivas Katmeri / Telli Katmer

Allah Rasulû sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. “Yazıklar olsun milleti güldürmek için yalan söyleyen kimseye; yazıklar olsun; yazıklar olsun”  (Ebû Dâvûd, Edeb 80; Tirmizî, Zühd …