Allah Kadına Değer Verir

Zina suç mu değil mi? kızlı erkekli öğrenci evlerinde kalınır mı kalınmaz mı? Kadın erkek eşitliği, kadınlara özgürlük vs. konuları tartışılıp, küfür ve batılın savaşı hız kesmeden devam ederken gündemime bir ayet düştü. Bana kadın olarak  ne kadar değerli olduğumu ve neler yaparsam Allah indinde saliha bir kadın olabileceğimi anlatan muhteşem bir ayet.

Biz hep erkek müfessirlerden ayetlerin tefsirlerini okuyup dinlediğimiz için, ayetlere kadınların bakış açısı nasıl olur, ya da kadınlar farklı olarak o ayetlerden nasıl hikmetler çıkarır bilmeyiz.

Ben Kur’an’ı okurken, özellikle bazı ayetlere gelince kendimi çok özel hissederim. Mesela Nisa suresini benim bilirim. Meryem suresinde gezinirken Meryem’in Rabbimiz tarafından nasıl korunduğunu fark eder, kadın olduğum için ayrı bir gurur duyarım.

Defalarca okuduğum halde daha yeni farkettiğim şu ayet, modern çağın kadın hakları adı altında söyledikleri yalanları, safsataları yerle bir ediyor:

Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi, kendini Allah’a veren, inanan, sebatla itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bâkire eşler verebilir. (Tahrim:5)

Hani bir zaman, Peygamber Aleyhisselamın mübarek eşleri arasında ufak bir sevgi paylaşmazlığı olmuştu. Peygamberimiz hüzünlenmişti. Bu hüzün üzerine Allah subhanehu ve teala Tahrim suresinin ilk 5 ayetini inzal buyurdu. Yazının devamını oku »

İffet’in 19 İnceliği…

Hayran kaldığım bir yazı. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum…

*************

İFFETİN 19 İNCELİĞİ…

Kur’an-ı Kerim, yaşadığımız her olayda bize bir rehberdir. O olaylara iman ve ihlâsla nasıl bir ruh kazandırılacağını, güzel ahlâkla onlara nasıl bir elbise biçileceğini, biz, mucizevî bir nazma sahip olan Kur’an-ı Kerim’den öğrenmekteyiz.

Kur’an-ı Kerim, iffetin de yol ve yöntemini bize bildirmekte. Kasas Sûresi’nin 23. ayetinden 28. ayetine kadar hanımlara ve erkeklere iffetin 19 inceliğini öğreterek birbirlerine karşı nasıl iffetli davranacaklarını tarif etmektedir.
Kur’an-ı Kerim’in Kasas Suresi’nin 23. ayeti ile başlayıp 28. ayetiyle biten bölüm mealen şöyledir:

(Musa) Medyen suyunun başına varınca, oranın halkından bir topluluğu, hayvanlarını sularken buldu. Onların gerisinde ise, hayvanlarını suya gitmekten alıkoyan iki hanım gördü. Onlara: “Bu hâliniz nedir“, diye sordu. Dediler ki: “Çobanlar çekilmeden biz hayvanlarımızı sulamayız; babamız ise çok yaşlıdır (gelip hayvanları sulayacak hâli yoktur)”. Musa onların hayvanlarını suladı, sonra bir gölgeye çekildi. “Ey Rabb’im”, dedi. “Bana ihsan edeceğin her hayra muhtacım.”

Derken, o iki hanımdan birisi istihya üzere (utana utana, mahcup) bir yürüyüşle geldi. “Hayvanlarımızı sulamanın karşılığını vermek üzere babam seni çağırıyor”, dedi. Musa gelip başından geçenleri onların babalarına anlattı. Babaları da Musa’ya; “Korkma”, dedi. “Artık o zalimler güruhundan kurtuldun.” O hanımlardan biri şöyle dedi: “Babacığım, onu ücretle (çoban) tut! Şüphesiz, ücretle istihdam ettiğin en iyi kimse, güçlü ve güvenilir kimsedir.

Babaları (Musa’ya) dedi ki: “Sekiz sene bana çalışman şartıyla şu kızlarımdan birini sana nikâh etmek isterim. On yıla tamamlarsan, o da senin bir lütfun olur. Ben sana güçlük çıkarmak istemem. Beni inşallah salih kimselerden bulacaksın.” Musa: “Bu seninle benim aramda bir anlaşmadır, dedi. İki müddetten herhangi birini tamamladıktan sonra, artık bir çekişme olmayacak ve daha fazlası benden istenmeyecektir.” Söylediklerimizi Allah görüp gözeticidir. (Kasas suresi-23-28) DEVAMINI OKU>>>

Yusuf Suresi Meali

Yusuf suresi, 111 (yüzonbir) âyet olup 1,2 ve 3. âyetler Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir. Sûrenin başından sonuna kadar Yusuf Peygamber’den bahsedildiği için bu adı almıştır.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

1. Elif. Lâm. Râ. Bunlar, apaçık Kitab’ın âyetleridir.

2. Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.

3. (Ey Muhammed!) Biz, sana bu Kur’an’ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen bundan önce (bu haberleri) elbette bilmeyenlerden idin.

4. Bir zamanlar Yusuf, babasına (Ya’kub’a) demişti ki: Babacığım! Ben (rüyamda) on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederlerken gördüm.

5. (Babası:) Yavrucuğum! dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma; sonra sana bir tuzak kurarlar! Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır.

6. İşte böylece Rabbin seni seçecek, sana (rüyada görülen) olayların yorumunu öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak’a nimetini tamamladığı gibi sana ve Ya’kub soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. DEVAMINI OKU

Tefsir dersleri kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , . 5 Comments »

Çekiştirip Duranlar, Biriktirip Sayanlar


Rahmân Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

1. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline! 2. O ki, toplamış ve onu sayıp durmuştur. 3. (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder. 4. Hayır! Andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır. 5. Hutame’nin ne olduğunu bilir misin? 6. Allah’ın, tutuşturulmuş ateşidir. 7. (Yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkar. 8. O ,onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir. 9. (Bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar. (Hümeze suresi)

Allah’ın selamı, Rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumamız mübarek olsun

Tefsir, çok çetin ve sorumluluk isteyen bir konudur. Bu yüzden ayetleri yazıp karşılarına aciz kelimelerimi eklemek benim haddim olamaz…

Yalnız bu mübarek sure bana neleri hatırlattı, biraz bundan bahsetmek istiyorum. DEVAMINI OKU

Asr’a yemin olsun ki, İnsanlar Ziyandadır

Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. (1-3)

Taberânî, Hammâd İbn Seleme kanalıyla… Ubeydullah’tan nakleder ki Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından iki kişi buluşurlarsa; bir diğerine Asr sûresini sonuna kadar okuyup selâm vermeden ayrılmazlardı. Şafiî merhum, da der ki: Halk, bu sûreyi düşünseydi kendilerine yeterdi.

Kuran’ı Kerim’de RABbimizin yemin ettiği şeylere dikkat edin. Üstüne yemin edilen şeyler, insan için gerçekten gerekli ve önemli olan şeylerdir. Zannediyorum ki, üzerine yemin edilen en önemli şey “Asr” yani zamandır. Bazı müfessirler “Asr”ı ikindi namazı olarak anlamışlardır. Bir hadis-i şerif’te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: “İkindi namazını kaçıran kimse, sanki âilesini ve malını kaybetmiş (elinden kaçırmış  veya elinden zorla alınmış) kimse gibidir.”( Buhârî; Mevâkitu’s-Salât, 552) Buyuruyor.

Zaman insana verilmiş en büyük sermayedir. Her ne kadar insana cüz-i irade ile zamanı kullanma ihtiyarı verilsede, en başta hayatı kullanma klavuzu da verilmiştir. Bu klavuz Kur’an’dır. Rabbimiz hangi ameller bize kazandırır, hangileri kaybettirir, ayetleriyle apaçık anlatmıştır. Yaşarken istediğimiz yönde hareket edebilsek de, zamana hükmetme gibi bir lüksümüz yoktur. Hoyratça harcadığımız, öneminden gafil yaşadığımız bu hayatın, her zerresinden hesaba çekileceğimiz muhakkak. DEVAMINI OKU

Fatiha Suresi/ Ölüm Hemen Şuracıkta…

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), Ubey İbnu Ka’b (radıyallahu anh)’a uğradı. O namaz kılıyordu… devamını yukarıdaki gibi aynen kaydetti. Ancak şu ziyade var: “Nefsimi kudret elinde tutan Zât-ı Zü’l-Celâl’e yemin ederim ki, Allah, Fâtiha’nın bir mislini ne Tevrat’ta, ne İncil’de ne Zebur’da, ne de Furkân’da indirmemiştir. O (namazlarda) tekrarla okunan yedi âyet ve bana ihsân edilen yüce Kur’ân’dır.” Tirmizi, Sevâbu’l-Kur’ân 1, (2878).

Cümleten hayırlı cumalar kardeşlerim,

Dersimize çalıştık mı? Fatiha suresini kaç gün gündemimizde tuttuk?

Her namazda tekrar tekrar okuduğumuz bu yüce surenin anlamını idrak edebildik mi?

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir. Hamd’e layık olan odur.

Arkadaşımın hediyesi olan başörtüyü her örttüğümde aynada onu görürüm sanki. Ona olan muhabbetim artar, her defasında hayırla yad ederim onu. Her gün kimbilir kaç kişiye teşekkür ederiz… Bazen müsrifçe savrulur teşekkürler… Bir fincan kahve için kırk yıl hatır sayılır…

Elhamdulillah-i Rabbil alemin! Hamd yalnız Allah’a aittir. DEVAMINI OKU

Tefsir dersleri kategorisinde yayınlandı. 52 Comments »

Ya’sin/ Kur’an Daha Ne Desin?

Es-selamu aleykum kardeşlerim. Cümlemizin cuması mübarek olsun…
Yüce kitabımızdan dağların bile taşıyamadığı bu ağır emanetimizden çok uzak kalmayalım, daha çok gündemimizde tutalım istedik. Acizliğimden, cahilliğimden olsa gerek “Bu hafta Yasin’e çalışalım” dedim. Surenin bir haftada bitemeyeceğini düşünmeden…

Oysa yasin günlerinde ne çabuk bitiyor Yasin.  Herkes bir kere okuyor, toplanıyor 41 yasin oluveriyor. Her sıkıntıya, her müşküle çare oluyor Yasin. ..

Üzgünüm, çok üzügünüm ki Kur’an dili ana dilimiz olamadı. Bir gecede Alimler cahil bırakılırken, bize ait olan bir çok değerde sinelerimizden çekilip alındı. Alimler ölünce, alim yetiştirecek kabiliyette kimse kalmadı…

«Bu ümmetin ilk önce salih kulları birbiri arkasınca ölürler, ancak geriye arpanın, yahut hurmanın çalkantı kozalakları gibi ıskartaları kalacaktır ki Allah onlara hiçbir şekilde kıymet vermeyecektir.»(Buhari-Müslim) Buyurmuş Efendimiz. Nice Alimler, bir hiç uğruna, kahrolası sebeplerle asıldı. Onlarla beraber öldü alemler. Onlarla beraber kayboldu huşu… DEVAMINI OKU

Tefsir dersleri kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , . 64 Comments »
%d blogcu bunu beğendi: