Natural Snow White Serum 30 ml Rice, Capparis, Arbutin, Red Orange, Vitamin B5 içerir. Lightening, brightening, whitening.

Eğlenilecek Değil, Evlenilecek İnsan Ol!

0_51c8f_8e1b78d5_L“Abi diyor, eğlenilecek kızlar var, evlenilecek kızlar var…” Erkek için de doğru bir ifade olamaz mı bu: Eğlenilecek erkekler var, evlenilecek erkekler var. Hangisinden olmayı seçiyorsun? O zaman bu yazıyı dikkatle oku!

“Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır?…” (Fâtır -8)

İnsan hayatının en güzel, en güçlü ve umutlu dönemi olan gençlik dönemi aynı zamanda kriz ya da bunalım dönemi olarak da adlandırılabilir. Bu dönemin en belirleyici vasfı gerek evlilik için olsun, gerek farklı amaçlı yönelişler için olsun, karşı cinse duyulan ilgidir. Bu ilgi, ya evlilikle doyuma ulaştırılmakta ya da flört adı verilen yaşam tarzı ile sürdürülmektedir. Flört kelimesi Türkçe’de “karşı cinsten birisiyle yakın ilişki kurmak” anlamına geliyor. Aynı kelime yerine “takılmak”, “çıkmak” kelimeleri de kullanılıyor. Ruhbilimci Erich Fromm “Karşıt cinsler arasındaki duvarın yıkılması durumunda, duygusal ilişkilerin karşı konulmaz bir cinsel isteğe dönüşmesi kaçınılmazdır.” diyor. Yani flört, takılma, çıkma hepsinin cinsel isteğe dönüşmesi kaçınılmaz. Peygamber Efendimizin “Dikkat edin! Bir erkek yabancı bir kadınla başbaşa kaldığında muhakkak üçüncüsü şeytandır.” (Tirmizi, Rada` 16) İkazı, çağları aşan bütün emir ve ikazları gibi bu konuda da bize ışık tutuyor.

Ortak bir gelecek planı olmayan, hatta birbirlerine verilmiş sözleri bile bulunmayan iki kişi arasında, sonu çoğunlukla cinsel birlikteliğe uzanan ilişki, takılmak ya da flört diye tanımlanıyor. Takılmak, internet ve cep teknolojileri sayesinde iyice kolaylaştı. Baştan ayağa cinsellik kokan bu yaşam şeklini ister özgürleşme, ister ahlâksızlaşma olarak tanımlayın, bireysellikle arasında kurulan bağ çok açık. Parola: Kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle davran, toplum kurallarını umursama. Verilen mesaj ise şöyle: Bu sizin vücudunuz, eğlenin, ne isterseniz onu yapın. Öte yandan cinsellik bugünün gençlerine şu şekilde algılattırılıyor: Abartılacak bir şey yok! Bu şartlar altında yetişen gençlerin evliliği zor ve durağan, duygusal yönden yıpratıcı, hislerin ve yakınlığın ön planda olduğu, karmaşık bir dünya olarak algılamalarını yadırgamamalı.

Bir kıza kendisiyle flört etmesini, yaygın deyimiyle “çıkmasını” teklif eden bir erkek, karşılıklı güvensizliğe dayalı, her iki tarafı da küçük düşürecek, şahsiyetlerini kaybettirecek bir paket program sunuyor demektir. Flört edenlerin aralarında vefa ve sadakat gibi kavramlar bulunmuyor. İki taraf da karşısındakinin kendisinden daha güzel ya da yakışıklı, daha zengin birini bulduğunda, ilk fırsatta kendini terk edeceğini biliyor ve sürekli bunun tedirginliğini yaşıyor. Dışardan bakan pek çok insan için flört, dünyanın en zevkli, en güzel durumu gibi gözükür. Bu anlamının bulunduğu bir tarz olarak gösterilir. Televizyon programları ve filmlerde evlilik dışı cinsel birlikteliklere sıkça yer veriliyor. Yapılan bir araştırma 15-17 yaşları arasındaki gençlerin %70’inin internette erotik içerikli film seyrettiğini ortaya koydu. Cinselliğin bu kadar ortada gezen bir meta gibi sunulması, insanları duyarsızlaştırarak, cinselliği çok yaygın ve sıradan bir şey gibi gösteriyor. Bir süre öncesine kadar liseli bir kızın “şöhret” olması kötü bir şeydi; ancak Türk televizyonlarında da gösterilen gençlik dizileri şöhretli kızları artık iyi bir model olarak algılattırıyor.

Ergen dönem içinde çocukların, ebeveyninden uzaklaşarak daha fazla arkadaşlarına yöneldiği bu dönemin en önemli özelliklerindendir. Yapılan bir araştırmada on iki ve on sekiz yaşları arasındaki Türk gençlerinin anne ve babayla yakınlık ve konuşmalarının azaldığı buna karşılık arkadaşlarla arttığı görülmüştür. Yine yapılan bir araştırmada, kızların kendi hemcinsi arkadaşlarını, erkeklerden daha çok sevdikleri ve sırlarını daha fazla paylaştıkları görülmüştür. Yani sosyalleşmek adına flörte vize çıkarmanın mutlak anlamı kalmamıştır.

Eski Çin toplumlarına kadar uzanan görücü usulü evlilik biçimi, Doğu toplumlarına özgü bir geleneksel yapının ürünü; cinsel özgürlük ve seçme özgürlüğü hakkı veren flört ve duygusal arkadaşlıklar ise Batı toplumsal yapısının bir sonucudur. Geleneksel Türk toplum yapısında “sevgi” duygusu, evlilikle birlikte gelişmektedir. Geleneksel toplumdaki, “evlilikte keramet vardır” anlayışı doğu kültürü motifini yansıtır. Diğer tarafta, Batı toplumu “hayatımın erkeğini/kadınını arıyorum” sözü ile evlilik öncesi özgür seçme kararını ve iki karşı cins arasında özgür cinsel ilişkinin de bulunduğu, özgür arkadaşlık ilişkisinin mutluluğa götürdüğü inancındadır. Günümüzde Türkiye’de evliliklerin üçte biri, akraba evliliği. Aile kurarken amaç, tek yastıkta kocamak. Kadının sadakatsizliği ve ihanet yaygın değil. Batının hazcılığının ve bireyciliğinin sonucu olan “çocuksuz aile”, Türk toplumunda aile problemi olarak algılanıyor. Hatta çocuk sahibi olmak için yeni evlilikler yapılıyor. Hızlı toplumsal değişmeye rağmen, boşanma nadir görülüyor.

Flört tecrübesi, daha azı lise döneminde daha çok da üniversite dönemindeki öğrencilerde görülmektedir. Batı toplumunda yaşandığı sekliyle flört ise, belli başlı üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar, arkadaşlık, sevgililik ve cinsellik aşamalarıdır. İki cinsin baştan beri bir araya gelmesinde cinsel istek ve eğilimlerin rolü vardır diyen Psikiyatrist Nevzat Tarhan, “Kadın sevgi ve aşk ister cinsellik verir; erkekse cinsellik ister sevgi ve aşk verir.” diyor. Flört ilişkilerinde cinsellik erkek ve kadında farklı tepkiler doğurmaktadır. Özellikle ilişkinin ayrılmayla sonuçlanması üzerine kadın, kendini kullanılmış hisseder. Erkek ise, elde ettiği kadın cinselliği karşısında, kolaylıkla ulaştığından değer vermemeye başlar. Birçok flört ilişkisi sonucu, karşı cinse ilgisiz, sevgi duygusu yıpranmış, hazcı kadın ve erkek bireyler oluşacaktır. Bu da ileride yapılması düşünülen evliliklerin ya hiç gerçekleşmemesine ya da çok fazla gecikerek yapılacak sevgisiz formalite evliliklere neden olabilecektir.

Flört bazılarının iddia ettiği gibi masum bir duygusal deneyim değildir. 12-13 yaşlarına kadar inmiş olan duygusal ilişkiler çok ciddi travmaları tetikleyecek potansiyeller içeriyor.

Amerika ile Kıta Avrupa’sının flört anlayışı farklılık gösterir. Amerika toplumunda flörte, sonucunda hiçbir şey olmayacağı bilinerek başlanmaktadır. Hiçbir gerçek seçim yapılmamaktadır. Kıta Avrupa’sında ise, flörtün bir risk getirdiği bilinir. Bir flört ilişkisinde her iki tarafta, bunun ciddi sonuçlarını her an aklında tutmak zorundadır. Ancak evliliklerin flört ile yapıldığı Avrupa’da, boşanma oranının yüksek olması da unutulmamalıdır. Avrupa’daki evliliklerin yaklaşık yarısı boşanmayla sonuçlanmaktadır.

Flört davranışı bir kişilik bozukluğu mu?

Uzmanlara göre, başkalarıyla olan etkileşimleri çoğu zaman uygunsuz biçimde cinsel yönden ayartıcılık, baştan çıkarıcı davranışlarla belirli olan Histriyonik kişilik bozukluğu olanlar, flört düşkünü oluyor. Hemen her alanda aşırı duygusallık ve ilgilenilme arayışı içinde olan bu kişiler sürekli birileriyle flört ediyor. İlgi çekmek ve başkalarının kendisiyle ilgilenmesini sağlamanın en kolay yollarından biri olduğu için, seçicilik ya da beğenip beğenmediklerine aldırmaksızın, hemen herkesle flört ediyorlar.

Flört istatistikleri

Gencin flörtünün olması ile kaç kez evden kaçtığı arasındaki ilişkiye bakıldığında evden kaçan gençlerin %50.90’ının bir flörtü olduğu görülmektedir. Evden kaçmayan gençlerde bu oran %39.50’ye düşmektedir. Gencin şimdiye kadar kaç kişiyle flört ettiği ile, çevresinde flörtlerini sıklıkla değiştirenleri nasıl karşıladığı arasındaki ilişkiye bakıldığında, şimdiye kadar dört ve üzeri sayıda flörtü olan gençlerin çok yüksek bir oranla (%74.00) çevresinde, flörtlerini sıklıkla değiştirenleri normal karşıladıkları saptanmıştır. Flörtlerini sıklıkla değiştirenleri anormal karşılayan gençlerde bu oran %46.90’a düşmektedir. Kısaca gencin duygusal arkadaşlık yaşama sıklığı arttıkça, flörtlerini sıklıkla değiştiren kişileri normal karşılama düşüncesi de artmaktadır. Gencin aynı anda birden fazla flörtünün olması ile herhangi bir sorunu için psikoloğa / psikiyatriste gitmesi arasındaki ilişkiye bakıldığında; psikiyatrist/psikoloğa gidenlerin önemli bir kısmının (%44.50) aynı anda birden fazla flörtünün olduğu görülmektedir. Vücuduna zarar veren gençlerin çoğunluğunun (%69.80) şimdiye kadar dört ve üzeri sayıda flörtünün olduğu tespit edilmiştir. Annesi tarafından sevilmeyen ve istenmeyen gençlerin çoğunluğunun (%52.80) aynı anda birden fazla kişiyle flört ettiği tespit edilmiş.

Gencin şimdiye kadar kaç kişiyle flört ettiği ile ebeveyninin birbiriyle anlaşması arasındaki ilişkiye bakıldığında; ebeveyni birbiri ile anlaşamayan gençlerin yüksek bir oranla (%68.60) şimdiye kadar dört ve üzeri sayıda flörtünün olduğu saptanmış. Aile içi anlaşmazlık gencin çok sayıda duygusal arkadaşlık kurma eğilimini arttırmaktadır. Ülkemizde yapılan bir diğer çalışmada ilişki türüne göre, tercih edilen aşk biçimlerinin değiştiğini göstermiştir. Buna göre, evliler flört edenlere göre daha fazla arkadaşça aşk, mantıklı aşk biçimine sahiptirler. Oysa flört ilişkisi içinde olanlar öfke atakları korkusu, terk edilme korkusu, kendi yıkıcı dürtülerinden korkma, kontrolü kaybetme korkusu yaşamaktadırlar. Flört kelimesine duyulan yabancılık da dikkat çekicidir.

Yine ülkemizde yapılan bir araştırmada kız-erkek arkadaşlığına, hem kadın hem de erkek olumsuz bakan bireyler flört ve çıkma kelimeleri telaffuz edilmeden, fikirlerinin farklı olacağını ifade etmişlerdir. Bu kişiler kız erkek arkadaşlığını herhangi bir cinsel yakınlaşma temelinde olmadığı zaman, onaylayabileceklerini belirtmişlerdir. Yine üniversite öğrencileri arasında bir araştırmada, “evlenme kararı verirken bekâret konusu sizce önemli midir?” sorusuna toplam öğrencilerin %66sı, evlenme kararı verirken “bekâret” konusunun farklı derecelerde de olsa önemli olduğunu %34ü ise bekâretin önemsiz olduğunu ifade etmişlerdir. Üniversite gençlerinde flört ilişkisi bitmiş olanların, devam edenlere göre daha az ilişkilerine bağlanım hissettikleri de gözlenmiştir. Hem kadınlarda hem de erkeklerde ilişki doyumu azaldıkça, çiftler arasında şiddet kullanma eğiliminin artması araştırma sonuçları ile tespit edilmiştir.

Lise öğrencilerinin evlilik öncesi flört ile ilgili görüşlerine bakıldığında Anadolu Lisesi öğrencilerinin %62’si evlilik öncesi flört taraftarı olduklarını belirtirken, İ.H.L öğrencilerinin %20.8’i flört taraftarı olduklarını belirtmektedir. A.L oranının İ.H.L oranının üç katı olması öğrencilerin dünyaya bakışında bir farklılaşmanın ortaya çıktığını göstermektedir. Fakat din ağırlıklı bir eğitim alan İ.H.L öğrencilerinin %20’sinin flörtten yana olması bu okul öğrencilerinin de modernleşme süreci içerisinde olduğunu göstermektedir. Her iki okulda da karma eğitim yapılmasına rağmen karma eğitim hakkında A.L öğrencilerinde olumlu görüş bildirenlerin oranı %85 iken, İ.H.L öğrencilerinde bu oranın %57 olması da dikkat çekicidir. (İstatistiklerin kaynakları: Murat Şakir Ceyhan, Üniversite Gençliğinin Cinselliğe Bakış Açısı, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2005; A. Muhsin Yılmazçoban, Flört ve Görücü Usulü Evliliklerde Psiko-Sosyal Özeliklerin Etkisi, Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya 2008, Ulusoy, Baran, Demir, Türkiye’de Ergenlerin Arkadaş-Akran Grupları İle İlişkileri, Ankara 2005)

Flört eden kadınlar ve erkekler “Bay/Bayan Doğru”yu arayarak önlerine gelen fırsatları durmadan tepiyorlar. Özellikle kendi ayakları üzerinde durabilen, ekonomik özgürlüğü olan, sosyal hayatı renkli ve kariyeri yükselişteki kentli erkek ve kadınlar için flört alışılmış bir durum. Sürekli arayış içinde olan bu tipler her ne kadar hayatlarını biriyle paylaşmak isteseler de karşı cinse ona evlilik kurumu içinde ihtiyaç duymadığı mesajını iletiyor. Flört tecrübesi olan erkek ve kadınlar farkında olmadan “Bir Erkekte/Kadında Olması Gerekenler” listesi gittikçe uzuyor. Bu durumda armudun sapı üzümün çöpü bahanelerinin ardı arkası kesilmiyor.

Günümüzde flört türü İslamî sınırları aşan görüşmeler, beraberlikler, adeta deneme evlilikleri taraflara, gelecek hakkında İslam’ın sunduğu görüşmeden daha çok ve kesin bilgi ve kanaat veremez.

Çözüm Ne?

Evlilik öncesi karşı cinse duyulan ilgi ve cinsel davranışlar ile ilgili en önemli sosyal etkenin, arkadaşlar olduğu kabul edilmektedir. Kişilerin, sosyal dernekler, kulüpler, spor organizasyonları, gönüllü çalışmalar gibi aktivitelere yönlendirilmesi flört gibi riskli davranışları azaltabilir. Okullarda rehberlik etkinlikleri kapsamında yürütülen “ergen ve gelişim özellikleri” ya da “cinsel yolla bulaşan hastalıklar” gibi konuların alanında uzman kişiler tarafından anlatılması kişinin farkındalığını artırabilir. Din derslerinde iffet ve namus kavramlarının olgun bir karakter ve şahsiyetin en önemli tamamlayıcı unsuru olduğu bilhassa izah edilebilir.

Flörtün, muhatapları evliliğe taşıması açısından olumlu sonuçlar doğurmadığı aşikâr. İslam’da erkek ve kadının, belli şartlara ve sınırlara uyarak görüşmesine, konuşmasına, tanışmasına cevaz verilmiştir. Evlenmek maksadı olduğunda, görülebilecek yerlere şehvet duyma ihtimali bulunsa bile, bakma konularında ruhsatlar verilmektedir. Evlilik amacıyla, umuma açık yerlerde, başkalarının da bulunduğu evlerde, gerektiğinde baş başa kalarak tarafların birbirini görmesi, konuşması, birbirlerinin dünya görüşleri, zevkleri, evlilikten beklentileri, alışkanlıkları gibi konularda bilgi alışverişinde bulunmaları elzemdir.

Bu ölçülerdeki görüşmelerin, sağlıklı bir evliliğin kurulmasının mümkün olup olmadığı konusunda yeterli kanaat vereceğini belirten Hayrettin Karaman Hoca, “Günümüzde flört türü İslamî sınırları aşan görüşmeler, beraberlikler, adeta deneme evlilikleri taraflara, gelecek hakkında İslam’ın sunduğu görüşmeden daha çok ve kesin bilgi ve kanaat veremez” demektedir. Zaten evlilik öncesi ve evlilikten sonrası arasında, tarafların duygu ve davranışlarında farklılıklar ortaya çıkmakta ya da oluşmaktadır. Bu sebepledir ki flört sonrası evlenen çiftler arasında da birçok geçimsizlik ve boşanma örnekleri yaşanmaktadır.

Orta yol, genel bir kanaat elde edecek kadar görüşme ve tanışmadır; bu kadarına da İslam izin vermiştir, hatta bunu tavsiye etmektedir. Günümüz hayat şartlarının ağırlığı nedeniyle ileriki yaşlara ötelenen evlilikler nedeniyle, fıtrî bir ihtiyaç olan cinselliğin de ertelendiği unutulmamalıdır. Türk toplumunda genel olarak, ancak üniversite öğrenciliğinin bitişiyle birlikte, iş-meslek bulma süreci tamamlandıktan sonra, ciddi bir evlilik girişiminde bulunulmaktadır. Ailelerin ezber bozma vakti gelmiştir, evlilik yaşları gençlere maddi ve manevi destek sağlanarak erkene alınmalıdır.

Hayatı çok süslü gösteren flört gibi yaşam tarzlarının, insanları saptırmak için kıyamete kadar çabalayacak olan şeytanın, süslü ve hoş gösterdiği unutulmamalıdır. Yüce Allah, Kur’an’da kötü kadınları kötü erkeklere, kötü erkekleri kötü kadınlara; temiz kadınları temiz erkeklere, temiz erkekleri de temiz kadınlara yaraştırıyor.

Hayatı çok süslü gösteren flört gibi yaşam tarzlarının, insanları saptırmak için kıyamete kadar çabalayacak olan şeytanın, süslü ve hoş gösterdiği unutulmamalıdır. Yüce Allah, Kur’an’da kötü kadınları kötü erkeklere, kötü erkekleri kötü kadınlara; temiz kadınları temiz erkeklere, temiz erkekleri de temiz kadınlara yaraştırıyor (Nûr -26). Yani eşler birbirleri için bir ayna vazifesinde. Zor zamanlardan geçiyoruz, dünyanın süsü, şehveti her yanımızı sarmış durumda. Hz. Yusuf bile Züleyha’nın ihtirasına, Allah’ın yardımı olmasaydı istek duyabilecekti. Rabbimiz kötülüğü ve fuhşu, Hz. Yusuf’tan uzaklaştırdığı gibi bizden de uzaklaştırsın.

Genç Dergisi

Bir Cevap Yazın

Bir Yorum Bırakın :)

 1. Cezakallahu hayran Cahidem bu yazıyı bizlerle paylaştığın için 💐Rabbim evlatlarımızı İslâm şuuru ile yetiştirmeyi nasip etsin âmin.

 2. bende okadar namusumu koruyup kolladım kimseyle filört etmeyip kimseye bakmadımki evlendiğim kişiye helalim olana tertemiz gideyim çok kıymetli olucamı sandım eşim benimle gurur duyucanı sandım adamın meğer öyle şeylerle hiç alakası yokmuş sokakta yaşayan kendi hayatına arkadaşlarıyla beraber geçirdi bense çocuğumla ailesiyle beni benimsemeyip sahiplenmedi evli bekar gibiyim çocuğumuda sahiplenip başını okşamadan sevmeden büyüdü helali haram haramı helal gibi görüyor bu adam neden benimle birşey konuşmuyorsun dediğimde hiçbir şekilde cevap vermeyen birisi ama başka kadınlarla okadar samimiki inanamadım bana harammışım gibi davranan adam o kadınla karısıymış helaliymiş gibi ve hiç umursamadı açıklama gerği görmüyor beni baştan beri eşi olarak görmediğini yeni idrak edip kabullenemiyorum soruyorum neden diye adam hiçbirşekilde tek cevap vermiyor evlendiğimdenberi budurumu beni yedi bitirdi asla özel hayatını bana açmıyor dışarda hakkıymış gibi sorumsuz bir şekilde gizli kişilerle gezip sadece uyumaya geliyor kapısını kilitleyip uyuyor delikanlı o oğlumda baba gibi neyapıcamı şaşırdım kendim konuşup kendim dinledim beni niye hayatına almıyorsun soruları cevap alamadıkça büyüdü ama cevap yok iletişim konuşmayınca paylaşmayınca nasıl olsun benimde herşeyimle dürüstce ortadayım dürüstlük güvenirlik çok önemli benim için tam tersine benimde herşeyim ortada ama şunu söyliyeyim biz nişanlıyken hiç konuşmadık birbirimize başkası olsada yanımızda hep uzaktık hiç konuşmadan evlendik aramızdaki o uzaklık öyle kaldı ben konuşmanın dinen üçüncü kişiyle caiz olduğunu bilmiyordum erkeklerle konuşmadığım için de yaklaşmaya çekindim köyden şehre geldim bir sürü şey herkesin dikkatli davranmasını bu konuda acele karar vermemesini öneririm ben geçmişime baktığımda bomboş geçmiş yıllarımı görüyorum ve şuanda sıfıra sıfırım elimde boşa geçmiş yıllarım var okadar sıkıntıdayım ki kusuruma bakmayın uzattım ALLAHa emanet olun

  1. Mehtapabla says:

   Allah sıkıntılarınızın bir an önce geçmesini nasip etsin.amin.

   1. iyi temennileriniz ve DUA larınız için hepinizden ALLAH razı olsun RABBİM sıkıntısı olan bütün kardeşlerimizin sıkıntılarını gidersin Amin

  2. Üzülme kardeşim bol bol dua et,sabret sabrın sonu selamettir demişler.Ne yazıkki bazı insanlar için saygı güzel ahlak namusluluk güvenilirlik hiç önemli değil.Onların istediği gibi olda istersen çal çırp yalan plan hepsi olsun yani.Öylelerin yanında kıymetin olmaz.Bide dinine biraz önem veriyosan bu hoca diyip dalga geçerler.Allah cümlemizi iyilerle karşılaştırsın.A.E.O

  3. Birisi kardeşim Rabbim imtihanını kolaylaştırsın eşini de ıslah etsin âmiiin:((

 3. Evlilik kurumu kapitalist düzenin oyunuyla, hayat pahalılığı,yuksek tahsil gibi sebeplerle zorlaştırıldı.Eşim ve ben niyetimiz ciddi ve evlilik olmasına rağmen yıllarca ailelerimize açılamayıp flört etme durumunda kaldık.Ama şimdiki aklım olsa kesinlikle görücü usulu derim.Gençlik,cahillik,yetersiz dini alt yapı.ALLAH gençlerimizin yardımcısı olsun devir çok kötü

 4. Abla iyi günler sitenizi 4_5gundur takip ediyorum çok mutlu oldum sizi tanıdığına.ben yeni evliyim ve 1kizim 1.5 yasında.dini bilgilerin o kadar eksik ki çok üzülüyorum.allah kabul ederse namazlarında başladım.sayenizde ayetleri okuyorum.birazda olsa birşeyler öğreniyorum.megerse interneti hiç iyi yönde kullanmamıştır onu farkettim.hep face kıyafet bakmaktan başka bisey yapmamisim.allah sizden razı olsun.resimde yemeğe çok suskun bir insan ve iyi yemek yapmayı bilmiyordum.taki 5gun öncesine kadar.şimdi eşim de mutlu olunca bizde huzurlu olduk.Rabbim sizden razı olsun.

  1. Elhamdulillah ne kadar sevindim bir bilsen… Allah amellerini güzelleştirsin. Yuvanı muhabbetiyle çerçevelesin kardeşim.

 5. rukiyenin annesi says:

  Ben flört etmeden evlendim,denk olduğumuz benzer olduğumuz söylendi ale büyüklerinin gözetiminde buluşma sonuç yeni bitmiş bir evlilik.Dayanamadım artık dayağına hakaretlerine facebookta, instagramda aranmalarına beni hep başkalarıyla kıyaslamasına,doğumdan sonra şişman ve çirkin kaldın demesine,Cüzdanımdan para almasından bankamatik kartlarıma kadar herşeyimi takip etmesi düzenli ve düzgün bir işinin olmaması sürekli bana paran var mı demesi.Annesinin zulmu şimdi huzurluyum yanımdan erkek sinek bile geçsin istemiyorum.

  1. Hamburgduisburg says:

   Allah yardimcin olsun kardesim

   1. rukiyenin annesi says:

    Allah razı olsun kardeşim kucağımda kızım varken dövdü en son yavrum gece uykusunun arasında ağlamaktan helak olunca hiçbirşey istemeden boşanma davasını açtım.meğer yedeklisi varmış zaten nafaka tazminat istemeyince kabul etti boşanmayı onsekiz aylık bebeğim Allah ona güzel yazılar yazsın.

    1. Mehtapabla says:

     Amin kardeşim.
     Allah bundan sonraki hayatınızda çocuğuna ve sana daha güzel günler nasip etsin .amin.

    2. Âmiin rukiyenin annesi Rabbim yardımcın olsun kardeşim âmiin 🌺

     1. rukiyenin annesi says:

      amin ablalarım Allah sizin çocuklarınıza güzel yazılar yazsın İnşallah.Flörtte olsa olmasa da sonuçta kader yazı kısmet .Cahide hanımın eşiyle evlilik kararı az para kazanan düzgün karakterli bir dj demişti eşi için ilk dönemlerinden bahsederken bir yazısında denk gelmiştim.Şimdi huzurluyuz nohut oda bakla sofa yaşıyoruz.Eşyanın fazlası şeytan için zaten .benim kızım var tvye bilgisayara ne gerek.Az öz bir hayat kazancımda var azgınlığın alemi yok şükrediyoruz.

 6. bir öğretmen says:

  Allah razi olsun bu calismayi yapanlardan. Lise ogretmeniyim maalesef bu durumlardan çok muzdaribiz. İslami anlatmak zor anlamak istemeyene, gözünü kapatana. Çok defalar tecrübe ediyoruz ama arkadan gelen guruhu engelleyemiyoruz.” Benim bedenim benim kararim hoca!” Bu slogani cikarani Allah kahr u perişan eylesin!

 7. türkan002 says:

  Selamun Aleyküm Cahide Abla çok güzel bir yazı olmuş paylaştığınız için sağolun..

Like
Close
Tarif Üstü Muhabbet | Cahide Sultan
Close
%d blogcu bunu beğendi: