Doğal Güneş Kremi

ÖLÜME SUSAMAK

ÖLÜME SUSAMAK (Hayat Cemresi‘nden)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

Hiç ölüme hasret çektiniz mi? Ölümü isteyecek kadar, halinizden ümitsizlik yaşadınız mı? Mü’min dünyada ancak şehadet için, dünya fitnelerinden korunmak, Allah’ın gazabını celbedecek bir durumdan korunmak için ölümden hoşlanır. En sıkıntılı, en çaresiz hallerde bilemü’min, ölüm veya hayat hangisi hakkında daha hayırlı ise onun için dua eder Rabbine…Mü’min bilir ki sabredilen her sıkıntı kendisine bir ecirdir ve nihayetlidir.

Bu yazımda konu ettiğim ölüm arzusuna sebep ise Cehennem azabından kurtulmak için istenen, sonu yok olup gitmek olan bir ölüm arzusu. Hem mekan, hem sebep birbirinden çok farklı. Cehennemde, ölüme hasret çekenlerin, halleri bizlere nasihat olanların, acı hikayelerini öğrenip üzerinde tefekkür edelim, ibret alalım istedim..

Vakıa çoook ötelerde cereyan ediyor. Zuhruf suresine misafiriz. Sohbetimiz Zuhruf suresi ve çerçevesinde şekillenecek inşeAllah. Zuhruf suresi 77.ayet ise, üzerinde özellikle durmak istediğim, tefekkür edenleri derinden sarsan bir ayet. Rabbimiz önümüze cehennemden bir manzara getiriyor. Kendisine asi olanların, ebedi cehennemlik olanların manzarası bu. Rabbimiz için zaman kavramı yok, çünkü O(c.c) zamanlar üstü ,ancak bizim için geçmiş, gelecek,şimdi var ve Rabbimiz bize bu ayetle gaybdan, gelecekten haber veriyor. Bu öyle bir haber ki, gerçekliğinde hiç bir şüphe yok, haberlerin en gerçeği bu. Gözlerimizin önüne serdiği manzara, yüreklere korku salan ,insanı sarsan bir manzara.

74 – “Şüphesiz ki suçlular, cehennem azâbında ebedi olarak kalacaklardır.”
75 – “Onların azâbı hafifletilmez ve onlar azab içersinde ümitsizdirler.”
76 – “Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zâlimler oldular.”
77 – “Onlar cehennem bekçisine: “Ey Mâlik! Rabbin artık bizi öldürsün.” diye seslenirler. Mâlik de: “Siz böylece kalacaksınız.” der.”
78 – “Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.” 
(Zuhruf suresi)
İnsan dünyadaki imtihan gereği, işlediği amellerde serbest bırakılmıştır. Hakkı tanımayan, yaratılış gayesine uygun bir hayat yaşamayan, Allah’ı razı etmek gibi bir derdi olmayan, O’nun emirlerini bir kenara atan nefsini ve şeytanı yol gösterici kabul eden, ilahlaştıran, kendisi Haktan sapmakla kalmayıp başkalarını da saptıran her insan, nefsine zulmetmiştir, cehennem azabını haketmiştir. 

Suçlular yani ebedi olarak cehennemi hakedenlerin oradan kurtuluşları yok ve onların kurtuluşa dair hiç bir ümitleri de yok. Azapları devamlı ve aynı şiddette, bir nebze olsun azab hafiflemiyor.Öyleki anlık sürelerle derileri yeniden yeniden yaratılıyor ki azabı hissetmeleri devamlı olsun.
Acıyı insan vücudundaki sinir uçları hissediyor. Bu sinir uçları ise en çok insanın derisinde bulunuyor. Bu sebeple ateşte yanmaya maruz kalan insan dayanılmaz acılar yaşıyor, ancak derideki sinir uçları yanınca acı hissedilmiyor. Dünyada da en ağır yanıklarda da bu böyle, yanık çok derin olduğu için acıyı hisseden sinir uçları yanıyor ve acı hissedilmiyor. İşte Rabbimiz cehennemde buna mahal vermiyor, tekrar tekrar onların yanan derilerini yeniden yaratarak hissettikleri acıyı,azaplarını devamlı kılıyor.*
“Şüphesiz ki âyetlerimizi inkâr eden kâfirleri biz yarın bir ateşe atacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye, kendilerine başka deriler vereceğiz.Çünkü, Allah gerçekten çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.”(Nisa suresi 56.ayet meali) Bu korkunç manzarayı ne kadar tahayyül ederiz bilmiyorum ancak ortada insanı dehşete düşüren, bir vakıa var. Böyle bir durumda ölüm bir kurtuluş olurdu onlar için. Zaten ölüm onların azaplarının yanında çok hafif kalıyor. Ölümü arzu ediyorlar, ahhh bir ölebilseler de şu azap son bulsa! Kurtuluş için son ümitleri ölebilmek. Cehennem bekçisi Malik’e sesleniyorlar: “Ey Mâlik! Rabbin artık bizi öldürsün.”
Kendilerine dünyada hayat imtihanını veren, peygamberler gönderip Hak’ka çağıran merhametli Rableri artık onlarla ilgilenmiyor. Çünkü onlar Rablerini bilmemişlerdi, hükümlerini yok saymışlardı, O’nu(c.c)razı etmek gibi bir gayretleri olmamıştı dünyada. Onlar Hakka uymamış insanların da uymalarını istememişlerdi. Azabı,hesabı, cehennemi yok saymışlardı. Uyarılara kulak tıkamışlardı, alay etmişlerdi. İşte imtihan bitti kendilerine va’dedileni hak buldular.Malik aracı olsa da Rabbine söylese, ölüm nimeti kendilerine gelse. Belki bir ümit, son ümit, ölüm gelirde bu azap son bulur! Ama ne mümkün, ölüm bir kere vardı ,artık ölmek yoktu orada, ölüm bile öldürülmüştü nasıl ölsünler? Malik bunu biliyor ve onlara bildiriyor:“Siz böylece kalacaksınız.”der ve devam eder:
“Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.”  Onlar için son ümit de bitti. Ahh keşke bu sonu hakedecek amellerde isyanlarda bulunmasalardı da bu duruma düşmeselerdi. Kendilerine bildirildiği halde bu duruma düşmek, ne büyük akılsızlık! Allah melekleri aracılığı ile Peygamberlerine vahyini indirmiş kendilerini Hak yola, İslam’ın yoluna davet etmişti. Fakat kendileri bundan hoşlanmadılar. Hesaplarına gelmedi. Geçici dünya menfaatleri, saltanatları onlara azabı unutturdu. Dünyaya kandılar, kendileri ile beraber başkalarını da saptırdılar, Hak’la alay ettiler, inanmadılar.Onlar öyle akılsızlar ki bu azabı yaşadıktan sonra, bunu gözleri ile gördükten sonra tekrar kendilerine bir fırsat verilse, tekrar dünyaya dönseler yine bir şey değişmeyecek, küfürlerinde devam edecekler çünkü, haktan hoşlanmıyorlar, onlar batılı seviyorlar ondan vazgeçemiyorlar, onlar yalancıdırlar.
27 -“Onların, ateşin üzerinde durduruldukları zaman: “Ne olurdu dünyaya döndürülseydik, Rabb’imizin âyetlerini yalanlamasaydık da müminlerden olsaydık” dediklerini bir görsen!”28 – “Hayır, daha önce gizleyip durdukları karşılarına çıktı da ondan, yoksa geri çevrilselerdi yine menedildikleri şeyi yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancıdırlar.”(Enam suresi)

Bu hala elinde kurtuluş fırsatı olan bizler için ibretlik bir manzara. Rabbimiz bizi bir imtihana tabi tutmuş ve hem sorular, hem cevaplar elimizde. Hala yaşıyoruz, ölüm bize henüz gelmedi. Bir kere bize tanınan ölebilme fırsatını iyi değerlendirelim. Değerlendirelim ki ölüm bizim için dünyadaki acıların bitişi, cennet nimetlerinin giriş kapısı olsun. Öyle güzel karşılayalım ki ölümü, bir daha arzu etmeyelim, ölmeye ihtiyaç duymayalım. Rabbimizi razı edebilmek için, dünyada her sıkıntıyı sabırla karşılayalım, O’nun emirlerini sabırla ve yalnız O’nu razı etmek için uygulayalım. Hakkı Hak bilip ona uyalım, Batılı batıl bilip ondan uzak duralım. Allah için Batılla mücadele edelim. Tağutlara boyun eğmeyelim. Allah dışında hiç kimseye Hükmetme, kanun koyma yetkisi vermeyelim. Dikkat edelim, Rabbimiz bizi affetmek, bizi nimetleri ile mükafatlandırmak için adeta bahaneler arıyor. Bizden samimiyet bekliyor, gayret bekliyor, biz kendisine yaklaşınca O bize daha çok yaklaşıyor.

Henüz imtihan süresi dolmamış, ölüm randevusuna daha varken, safımızı doğru seçelim, ha gayret! biraz daha sabır! Mü’mine yakışan budur. Mü’minin yeri cennettir. Cennetlere varis olan mü’minlerden olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip etsin(amin)…Sözlerimizi Allah Rasulünün(s.a.v)bir duasıyla nihayete erdirelim:
Hz. Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: 

“Rasulullah (aleyhissalâtu vesselâm) dua ederken şunu söylerdi: “Allahım, dinimi doğru kıl, o benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl, hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl, dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma (vesilesi) kıl. Ölümü de her çeşit şerden (kurtularak) rahat(a kavuşma) kıl.
Müslim, Zikr 71, (2720).

************
*Nisa suresi 56.ayet bir Kur’an mucizelerinden bir mucizeyi içinde barındırıyor.
“Allah (c.c) derinin azap yeri olduğunu açıklamıştır. Ayette deri ile acı hissi arasında bir bağ kurulmuştur. Deri yandığı zaman yapısı bozulur, işlevi ortadan kalkar, azabın acısını hissedemez. Bu durumda yapısı ve işlevleri yerinde yeni bir deri ile değiştirilir. Bu yeni deride acıyı, sıcaklığı, yanık hissini algılayabilen sinir uçları bulunmaktadır. Böylelikle Allah’ın ayetlerini inkâr edenler ateşte yanmanın acısını hissedeceklerdir.
Modern bilim sıcaklık hissi ve yanık acısının sinir uçları tarafından algılandığını, sinir uçlarının deride yoğunlaştığını keşfetmiştir. Mikroskop keşfedilmeden önce hiç kimse bu bilgiye sahip olma kapasitesine sahip değildi. Anatomi biliminin Kur’ân’ın on dört asır önce işaret ettiği bu gerçeği keşfetmesi oldukça yenidir. Böylece Allah’ın ayetlerindeki mûcize ortaya çıkmıştır.”
Kaynak:www.eajaz.org

 

 

Toprak için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Bir Yorum Bırakın :)

 1. aslında cevap belli netligide sadece bir görüş bekledik biz edindigimiz kanaati sizinle inşaallah paylaşacagız ilginize teşekkürler

  1. Size göre cevabı belli olan bir soruyu niçin ağız arama kabilinden bana yönelttiğinizi anlayamadım latife Hanım. Bu yöntem beni her zaman rahatsız etmiştir.
   Bu konuda çok farklı görüşler var.
   Nureddin Hocanın cevabı da aşağıdaki gibidir.
   http://www.fetvameclisi.com/fetva-memurluk-yemini-ve-memuriyeti-soran-musluman-gence-mektup-27253.html
   Bir diğer cevap da şu şekildedir:
   http://www.rahmet.org/sorucevap/index.php/index.php?qa=2977&qa_1=kamuda-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmak-devlet-memuru-olmak-caiz-mi

 2. Haziran 24, 2014, 2:16 pm
  Ellerinize sağlık ben peygamberlerimizn eşlerini validelerini merak ediyorum. Önereceğiniz kitaplar var mı validelerimizi anlatan acaba.

  1. sibel eraslan ;
   * sireti Meryem ( hz.meryemin hayatı)
   *can feda (hz fatımanın hayatı)
   *nilin melikesi( firavunun eşi,hz asiyenin hayatı)
   *çöl deniz(hz haticenin hayatı)
   bu kitabları okudum çok beğendim gayet yalın bir dille anlatılmış,ama en çok çöl denizi beğendim.

   dr.reşit haylamaz;
   hz aişe(hz aişenin hayatı
   ben bunları okudum beğendim.

 3. hülya durmaz atay says:

  Ablacim rahatsız ediyorum hakkini helal et. İnternette aradim a ma bulamadim sutsuz yogurtsuz yumurta aki olmadan krem santi yapamayacagim anladım fakat krem santiye benzer bir sos evde yapilabilirmi acaba abla oglum kekin uzerine sekiller gördü bana bundan yap diyor alerjileri var onu bekletmek istemiyorum abla. Allah razi olsun senden insAllah

  1. Krema olsa içinde sorun olur mu acaba? Olmaz derseniz ganaj yapabilirsiniz tadı da güzel oluyor. Keklerin üstünü de süsleyebilirsiniz kremşanti gibi. Aslında yabancı sitelerde evde krem şanti yapıyorlar. Malzemesinde anladığım kadarıyla tereyağ pudra şekeri ve sanırım vanilya var. Ama hiç tadını bilmem denemedim.

 4. Cezâkellâhu hayran Hatice abla…

 5. sa cahide hanım neden cevap veremiyeceginizi anlamadım benim için önemli bir mevzu sizin görüşünüzde bi okadar önemli allaha emanet olun

  1. Fetva makamı değilim Latife hanım. hele ki böyle kritik bir konuda nasıl net cevaplar verebilirim? En doğruyu Allah bilir.

  2. Ummu Hamza says:

   Mehmed Alagaş – Tartışılan Sorular isimli kitabında ‘Resmî Kurum ve Derneklerde Görev Almak’ başlığında olayı birçok yönüyle ele alarak gayet açıklayıcı cevaplar vermiş, temin imkanınız varsa bir göz atmanız acizane tavsiyemdir, darulkitap İslam ansiklopedisinin içinde de e kitap olarak var, çok uzunca olduğu için kopyalamadım, Rabbim ömrümüz boyunca
   rızasından ayırmasın hiçbirimizi, selamun aleykum.

   “Fetva vermeye en cüretli olanınız, ateşe girmeye en cüretli olanınızdır.” Hadis-i Şerif [Darimi]
   hadisini de diyeyim ki bunun fetvadan ziyade belki cevap sizin de kalbinizi mutmain eder düşüncesi ve ilmi gizleme korkusu ile yapılan bir paylaşım olduğunun altı çizilsin.

 6. sa cahide hanım şimdiden hayırlı ramazanlar cahide hanım belki alakasız olacak ama benim size bir sorum var bilindiği gibi bir küfür sistemi içerisinde yaşıyoruz Bu sistem içerisinde memuriyet görevinde yer almanın hükmü nedir? Vereceğiniz cevap benim arkadaşlarım için çok önemli cevaplarsanız sevinirim 🙂

  1. Bunun cevabını verebilecek olan kişi ben değilim kardeşim…

 7. http://www.youtube.com/watch?v=5aq11sGC8_w&feature=share selamn aluykum kardeslerım kesınlıkle ızlemenızı tavsıye edrım

 8. Nupelda says:

  Ölüm Risalesi

  Damla damla oluşuyor hayat
  Ölüm kımıl kımıl
  Duymak kolay
  Anlatmak değil

  Her an
  Farkındayım
  Az az öldüğümün

  Bilincindeyim doğan ayın
  Eriyen karın akan suyun
  Ve usul usul tükenen zamanın

  Tekrarlayıp duruyor saat
  Vakit te mahluktur
  Vakit te mahluktur

  İşliyor kalbim
  Eskiyor saçlarım
  Ve gözlerimin en ince hücreleri

  Okuyorum hayatı
  Toprağın üstünden çok
  Altındakilerle var olduğunu

  Toprak
  Ölüme aç
  Ölüme muhtaç
  Hayat

  Ölüm muhakkak
  Ve ölüm mutlak
  Tek kapısıdır ölümsüzlüğün

  Ölümle tanıştıktan sonra anladım
  Sadece bir kimlik belgesi olduğunu yaşamanın

  Kesitler

  Mahlukta devinen
  Gürül gürül bir ırmaktır ölüm

  Babalar ölür
  Dolaşır eli ölümün
  Saçlarında anaların oğulların

  Analar ölür
  Kök salar hasret yüreklere
  ‘Bir evlat pir olsa da’
  O zaman anlar ancak neymiş öksüzlük

  Oğullar ölür
  Bir kafes olur ölüm
  Ana kalbi bir kuştur
  Azad kabul etmez

  Sevgililer ölür
  Bir hicret olur ölüm
  Bir sıla

  Mesela arkadaşlar
  Arkadaşlıklar vardır okullarda
  Bakarsın biri gelmez bir gün
  Ve artık hiç gelmeyecektir
  Simsiyah bir gölge düşmüştür adeta
  Bahçeye koridorlara sınıflara
  Bir fısıltı dolaşır dudaklarda
  Kimi kirpikleri ıslak
  Çökmüş bahçenin tenha bir yerine
  Elinde bir çöp resmini çizer toprağa
  Anıların
  Kimileri öbek öbek toplanıp
  Çaresizliği dile getirirler anlamsız sözcüklerle
  -Nasıl olur daha dün beraberdik
  -Salıncakta İki Kişi’yi izlemiştik daha dün nasıl olur
  -Geçen pazar kırlarda dolaşmıştık
  ”Göçmen kuşlar yerli kuşlardan daha mutlu olmalılar
  Hayatı dolu dolu yaşıyorlar” demişti unutamıyorum

  Sonra bir mezarlıkta Bir çukurun başında
  Bir kapının ağzında
  Herkez susar
  Konuşur ölüm

  Ve sürer hayat.

  Bazan bir tekerlek altında
  Ansızın gelir ölüm
  Apansız biter sınav
  Bir elektrik kesilmesi gibi
  Kesilir tulu emel

  Bazan ölüm vardır
  Ölümden önce gelir
  Mesela bir hapishanede bir hücrede yaşanır
  Sorular hep yanıtsız kalır orada
  Sadece konuşan rüyalardır
  Yahut hayaller suskun duvarlarda
  Gözler kabul eder parmaklar kabul eder
  Ama beyin hep umuttan yanadır

  Bazan akan bir film şeridinin
  Tek kare donan bir fotoğrafı gibidir
  Ölüm
  Karşıda bir manga asker
  Gözler namluların karanlık ağızlarını görmez de
  Takılıp kalır masmavi gökyüzünde
  Asılıp kalmış bembeyaz bir buluta

  Ölümden uzak ölümler vardır
  Gazete ilanlarında rastlanılan
  Dünyaya bağlılığın zavallı
  Ve muannit
  Bir belgesidir
  Daha çok kalanlara ait.

  Bir de bir örümcek ağının ortasına düşmüş
  Bir sineğin titrek bacaklarında seyretmiştim ölümü

  Ölümler vardır:
  Can kuş gibi uçar gider
  Bir martının süzülüp
  Kaybolması gibi maviliklerde

  Bir Portre

  Engin sakin berrak bir denize
  Uçsuz bir kumsaldan ağır ağır
  Nasıl yürürse insan
  Sokrates öyle yürüdü ölüme

  Tilmizleri ağlaşırken
  O vasiyet ediyordu:
  -Asklepyos’a bir horoz borçluyuz
  Unutmayınız.

  Ne tuhafsınız dostlar
  Güçsüz kadınlar gibi ağlaşmak niye
  Yükselmek varken ölümsüzlüğe

  İnancına sahip olmak
  İnsan olmanın şartı
  Kölelikler içinde en onulmaz kölelik
  Hayatın ölümcül yanına
  Takılıp kalmak değil mi?

  İlkin ayaklarında duydu Sokrates
  Zehirin soğukluğunu
  Ve yavaş yavaş ölüm
  Yükseldi göğsüne çenesine

  Dudaklarında donan son bir tebessümle
  Bir işaret taşı da böylece
  Sokrates dikmiş oldu ölüme

  Ölümün Sesi

  Ölümden bir işaret var her şeyde
  Ölümün sesini duyuyorum şarkılarda türkülerde:
  -Kışlanın önünde redif sesi var
  Namluların ucunda ölümün sesi!

  -Bir ay doğdu geceden oy oy
  Karanlığın ağzında ölümün sesi!

  -Erzurum dağları kan ile boran
  Vadilerin koynunda ölümün sesi

  -Ezo gelin durmuş bakar yollara
  Umudun ardında ölümün sesi!

  -Bir ihtimal daha var
  Umuddan da öte ölümün sesi!

  Kendi Ölümüme Ait Bir Deneme

  Bir gün öleceğim biliyorum
  Bunu her an ölür gibi biliyorum

  Anamın yüreğinde bir kor
  Ölene dek sönmeyecek bir ateş
  Kımıldanıp duracak hep

  Karım bomboş bulacak dünyayı
  -N’olurdu birlikte ölseydik, deyip duracak
  Oysa insan yalnız ölür
  Ama o olmayacak dualarla teselli arayacak

  Kızlarımın gırtlaklarında bir düğüm
  Bir süre kaçacaklar insanlardan
  Boşluğa düşmüş gibi bir duygu içlerinde
  Sonunda onlar da kabullenecekler öylesine

  Ölümüme en çabuk dostlarım alışacaklar
  -Yaşayıp gidiyorduk yahu
  Ne vardı acele edecek!
  Diyecekler

  Biliyorum yaklaşıyoruz her an
  Biliyorum oruçlu doğar insan
  Ölümün iftar sofrasına

  Son Söz

  Ve zaman döne döne
  Gelmişti başlangıç noktasına
  İlk yaratılış düğümüne

  Mahlukatın var olduğu
  Yüzüsuyu hürmetine
  Evrenin Efendisinin
  Kavuşmak vakti gelmişti sevgilisine.

  Hayatın menbaı
  Merhametin son durağı
  Madeni, muhabbet ocağının
  Ateşler içindeydi
  Yatağında.
  İltica etmişti sanki Kainat
  Kutsal tenine
  Hayata şafak olan alnında
  Ter taneleri
  Her biri insanlık çilesinden
  Bir haberdi sanki
  Bir an oldu
  Aralandı gözleri
  Sonsuzu kuşatan bakışları
  Süzdü ciğerparesi Fatıma’yı
  Süzdü tek tek çevresindeki
  Can dostlarını
  Kıpırdadı dudakları, dedi:
  -Ebu Bekir kıldırsın namazı
  Sonra daldı daldı uyandı
  Son defa aralandı
  Bakışları
  Yöneldi bir noktaya
  Karar kıldı bir noktada
  Ve dedi:
  -Merhaba ey refik-i ala!

  Olacak oldu
  Akıllar kamaştı
  Kalpler tutuştu
  Feryat ve figan gökleri tuttu
  Çekti kılıcını Faruk olan
  Sıçradı orta yere:
  -Kim derse ”O öldü”, öldürürüm!

  Ayrılık ateşinden
  Ateşin şiddetinden
  Sanki bendler çözülmüş
  Felekler çökmüştü
  Şuur tutuşmuş
  Akıl iflas etmişti.

  Sonra Sıddıyk olan
  Yetişti geldi
  Baktı baktı yatağında hareketsiz yatan sevgiliye
  Mağarada arkadaşına Hicrette yoldaşına
  Sonra baktı çevresine
  Mahşerden önce mahşer hali yaşayan
  Ashabına
  Aline
  Ebu Bekir dedi:
  -Ey nas, susun!
  Kim ki Resulullaha tapmaktadır
  Bilsin ki Resul ölmüştür
  Kim ki Allaha tapmaktadır
  Bilsin ki Allah ölmez
  Hayy ve Layemuttur

  Ey nas, susun!
  ”İnna Lillah ve inna ileyhi raciun”

  Sonra eğildi sevgilinin yüzüne
  Sürdü bulutlanmış gözlerini
  O güzellikler ülkesine
  Baktı baktı ve dedi:
  -Hayatında güzeldin
  Ölümünde güzelsin
  Öldün
  Bir daha ölmeyeceksin

  Erdem Bayazıt

 9. Bir kaç dakika evvel içimden geçen bir fikre cevap gibi oldu bu yazı. Gününüz hayırlı olsun öncelikle. Dünyanın bir tanımlama hastalığına tutulduğunu düşündüm bir an. Tanımlama, şikayet etme ve mazeret bulma. Bu davranış nasılda kör edici oysa. Hayat her insana farklı koşullarda görünüp yaşatılıyor Allah tarafından. İnanıyorum ki her zorluk hayatta iken biz insanlara fırsatlar getiriyor.
  Neden hep yakınma? Neden hep şikayet? Sanırım dünya sisteminin dayattığı “ben” duygusu buna sebep.
  Ergenlik döneminde gençler ise bahsettiğiniz buhranlı hale eğer aile doğru destek olmazsa çok yatkın. Açık bir kapı gibi. Allah tüm insanların yardımcısı olsun, teşekkürler bu yazı için.

Like
Close
Tarif Üstü Muhabbet | Cahide Sultan
Close
%d blogcu bunu beğendi: