Doğal Güneş Kremi

Namazlarımızda Yaptığımız Büyük Bir Hata (Tadili Erkan Nedir ?)

Kardeşlerim, bugün paylaşacağım yazıyı mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Namazlarımızda hangi hataları yapıyoruz? Tadili erkan nedir? Çok akıcı bir uslupla hazırlanmış. Sıkılmadan okuyacaksınız inşaAllah.
****************
Bismillâhirrahmânirrahîm

“İşte (böyle) namaz kılanların vay haline ki, onlar namazlarından gaflet içindedirler.” (Mâ’ûn Suresi, 4 ve 5. Ayetlerin meali. Konuyla ilgisi için bknz. El-Câmi’u li-Ahkâmil Kur’ân ve İbn-i Kesir Tefsiri)

    Ey değerli Müslüman kardeşim! Allâh-u te’âlâ hepimizi namazı ikâme edenlerden eylesin. Şüphesiz ki ikâme etmekle emrolunduğumuz namazların geçerli olması için gereken bazı kurallar vardır. Bunlardan en önemlilerinden birisi de her rüknü, hakkını vererek yapmak anlamına gelen “Ta’dîli Erkân” dır.

Ebû Hanîfe (rahimehullâh)’ ın müçtehit talebesi İmam Ebû Yûsuf (rahimehullâh)’ a göre bu farzdır. Terk edilmesi halinde namazın yeniden kılınması gerekir. (Ömer Nasûhi Bilmen-Büyük İslam İlmihali, Tadil-i Erkan Bölümü No:135 ) 

Hanefi alimlerinden biri olan İbn-i Abidin’ in Redu’l-Muhtar adlı eserinde şöyle yazmaktadır: ” Ebû Hanîfe (rahimehullah) ve (öğrencisi  imam) Muhammed’ e göre bu vâciptir. Bunları veya bir kısmını yanılarak terk eden kimsenin sehiv secdesi (yanılma secdesi) yapması gerekir. Eğer kasten terk ederse çok ağır bir mekruhluk işlemiş olur ve bu da namazı yeniden kılmasını gerektirir.” (İbn Abidin, Reddu’l-muhtar,I, 384 (Tehanevi-İ’lâus-sunen (Hadislerle Hanefi Fıkhı),c.2,s.312))

Ebû Hanife (rahimehullâh)’ ın müçtehit talebesi İmam Muhammed(rahimehullâh)‘a ta’dîli erkânın terk edilmesinin hükmü sorulunca “Ben böyle bir kimsenin namazının caiz olmayacağından korkarım” demiştir. (Tehanevi-İ’lâus-sunen (Hadislerle Hanefi Fıkhı),c.2,s.312)

Ta’dîli Erkân Nedir ? Nasıl Yapılır ?

Ta’dîli erkân; rukû, secde, rukûdan sonra doğrulma ve iki secde arasında oturma gibi her rüknu hakkıyla yerine getirmek ve bu hallerde vücûdu, bir süre hareketsiz  bırakmaktır. Örneğin, rukûdan “semi’allâhulimenhamideh” diyerek doğrulduğunda  bedenin tam dik hale gelmesi ve o halde sukûnete erene kadar durması gerekirYani sadece vücûdun dik hâle gelmesi yeterli değildir, aynı zamanda dik hale geldikten sonra bir süre hareketsiz beklenmesi gerekmektedir. 

Yine ilk secdeden “Allâhuekber” deyip sırtı doğrulttuktan sonra ikinci secdeye gitmeden önce bir süre oturur halde beklemek gerekir. Ömer Nasûhi Bİlmen ilmihalinde, bu bekleyişlerin süresinin, vücûdu doğrultup tamamen hareketsiz kaldıktan sonra “Subhânallâhi’l-‘Azîm”  deme süresi kadar olduğu söylenmiştir. (Not: Bu bekleyişlerde “Subhânallâhi’l-‘Azîm” denilmeyecektir. Geniş bilgi için bknz; Ömer Nasûhi Bilmen-Büyük İslam İlmihali, Tadil-i Erkan Bölümü No:135, Tehanevi-İ’lâus-sunen (Hadislerle Hanefi Fıkhı),c.2 ilgili bölümler. ) 

Bu bekleniş anlarında hangi zikirler/dualar yapılır ?

Rukûdan doğrulduğunda “Allâhumme Rabbenâ ve lekel-hamd” (Manası: Ey Allâh’ım, ey Rabbimiz, sana hamd olsun.)  veya “Rabbenâ lekel hamd” denir. Bundan sonra şu da eklenebilir; “hamden, kesîran, tayyiben, mubâraken fîhi.”(Manası: Çok, temiz, mubarek bir hamd ile sana hamdolsun. ) (Kutub-i Sitte; Buhari, Sıfatu’s-Salat, 45; Malik (1/211) Ebu Davud (770); Nesâi (1061); Tirmizi (404) )

İki secde arasında ise iki/üç defa “Rabbiğfirlî” (Manası:Rabbim, beni bağışla)denir. Şu da eklenebilir; “Allâhummağfirlî, verhamnî, ve ‘âfinî, vehdinî, verzuknî” (Manası:Allâh’ ım, beni bağışla, bana merhamet eyle, bana afiyet ver, bana doğru yolu göster ve beni rızıklandır.) ( Tehanevi-İ’lâus-sunen (Hadislerle Hanefi Fıkhı),c.2,s.314-315-354-355; Kutub-i Sitte, Nesâi, “Salât”, 25; İbn-i Mâce, “Salât”, 23; Ebu Dâvud, “Salât” 140; Tirmizi, “Salât”, 95 )

Rasûlullâh (‘aleyhissalâtu ve’s-Selâm), rukudan doğrulduktan sonra secdeye gitmeden -yukarıda bahsettiğimiz gibi duaları yaparken- o kadar beklerdi ki, sahabe efendilerimiz, Rasûlullâh (‘aleyhissalâtu vesselâm)‘ın secdeye gitmeyi unuttuğunu zannederlerdi.  Yine iki secde arasındaki oturuşundan dolayı diğer secdeyi unuttuğunu zannederlerdi. (Buhârî, Sıfatü’s-salat 46, 59 (69, 88), c.2, s.795, 811; Müslim, Salat 195 (472), c.3, s.1447.  )

Sahih bir hadîs-i şerifte Rasûlullâh (‘aleyhissalâtu ve’s-Selâm) namazını ta’dîl-i erkansız kılan birisine “dön ve namazını tekrar kıl, çünkü sen namazı kılmadın” buyurmuştur. (Kutub-i Sitte; Buhari (766), Muslim (397/4546), İbn-i Mâce (1060), Tirmizi (303) …)

Rasûlullâh (‘aleyhissalâtu ve’s-Selâm), rükûda avuçlarını diz kapaklarının üzerine koyar, parmaklarını açar, dirseklerini de yanlarından uzak tutardı. Sırtını düz tutardı, başını iyice yere doğru eğmez, yukarı da kaldırmazdı, ikisinin ortasında bir durumda tutardı. Vücûdu sükûnete erene kadar beklerdi.(bknz; Tehanevi-İ’lâus-sunen (Hadislerle Hanefi Fıkhı),c.2,s.302,303,304; Kutûb-i Sitte; Buhari, 59,95, Sıfatu’s-Salat(39); Muslim,498; Ebu Dâvud, 809; Tirmizi,259)

Rasûlullâh (‘aleyhissalâtu vesselâm), secdede avuçları üzerine dayanır, parmaklarını birleştirir, onları kıbleye doğru çevirirdi. Ayaklarının ön tarafını ve ayak parmaklarını kıbleye doğru çeviriri, topuklarını birleştirir ve ayaklarını dik tutardı. Vücûdu sükûnete erene kadar beklerdi. Secdede kollarını yere yayıp yapıştırmaz, aksine onları yerden kaldırırdı. Kollarını açar ve yanlarından uzak tutardı. Şöyle buyururdu; “Hiçbiriniz kollarını, köpeğin yere yayması gibi yere yaymasın.” (bknz;Tehanevi-İ’lâus-sunen (Hadislerle Hanefi Fıkhı),c.2,s.318,319…; Buhari, Sıfatu’s-Salat(49,50,60,64); Muslim, Salât (233,234); Ibn Huzeyme, Beyhaki, İbn Ebu Şeybe, Tahâvi, Hafız Zehebi)

(Not: Bu konunun tüm detaylarıyla öğrenilmesi için mûteber fıkıh kitaplarına mürâcaat edilmelidir. Bu yazı özettir. Herşeyin en doğrusunu Allâh-u ‘azze ve celle bilir. Vel hamdu lillâhi rabbil ‘âlemîn. )

Kaynak

Bir Cevap Yazın

Bir Yorum Bırakın :)

 1. allah razi olsun , merak ettiğim bir konu var’ tadili erkan ‘ da kadinlar için ayri hükümler varmidir , bizde bu konuyu arkadaşlarla araştırıyorduk ve takıldıgımız bazı hususlar vardi mesela kadınlar secdeye gıttıgınde kollarını yere yapiştirir kaldırmaz diye bılıyorum .. yazıda gecen durum (. Secdede kollarını yere yayıp yapıştırmaz, aksine onları yerden kaldırırdı. Kollarını açar ve yanlarından uzak tutardı. )

 2. ben hanefi mezhebine göre secdedeyken bayanlar kollarını kaldırmazlar, yapıştırırlar diye biliyorum..

  1. Fıkıh kitabında mekruh diyor

 3. Kardelen says:

  ALLAH razi olsun Cahide abla, cok faydali bir yazi oldu.

 4. zeymuran says:

  selamun alekum 🙂 gönül dostlarım bacım çok güzel bir konuya değinmişsin ALLAH senden razı olsun bizlere kuran kursunda yada büyüklerimizden gördüklerimizle kıldık bize hiç hadisten bahsedilmezdi şimdi okudukça öğreniyoruz Elhamdulillah Hepiniz ALLAHA emanet olun 🙂
  ♥♥Abbas b. Abdülmuttalib [r.a.] dan Kendisi Rasulullah [ s.a.v.] i Bir kul secde ettiğinde yedi organ onunla birlikte secde eder. Yüzü iki elinin içi iki diz kapağı iki ayağı.. diye buyururken işitmiştir.♥♥
  ♥♥Enes [r.a.] Rasulullah [s.a.v.] Secdelerde ölçülü düzgün durunuz. Hiç biriniz kollarını köpeğin yaydığı gibi yaymasın… buyurdu demiştir.♥♥
  ♥♥ Bera [r.a.] Rasulullah [s.a.v.] Secde ettiğinde ellerinin içini yere koy ve dirseklerini kaldır … buyurdu ♥♥
  ♥♥ Meymune [r.a.] H.z. Peygamber [s.a.v.] secde ettiğinde bir kuzu onun kollarının arasından geçmek istese geçebilirdi…♥♥

  1. Allah razı hoşnut ılsun Zeymuran cığım
   İşte bu şekilde vardı
   Son verdiğin hadis Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem alnı secdede iken karnının altından bir kuzu geçecek kadar yukarıda olurmuş . İşte kadınlara da tam tersi öğretildi karnınızı dizine bacaklarına yapıştır dendi .
   Rabbimiz hakikatlerle buluşmayı nasip etsin .

 5. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyurmuştur: “Benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız, sizler de öyle namaz kılın.”
  (Bu hadisi Buharî, Malik b. Huveyris’ten rivayet etmiştir. Subulu’s-Selâm, I, 200)

 6. ???

 7. ablacım kadınlar kamet de getirebilirmi annem öyle yapıyor namazza başlamadan cami hocasından duymuş galiba ha bide cuma namazına camiye gidiyor…

  1. Bu sorunun cevabını mümkünse Hasret’ten bekliyorum

   1. Cahide hanım ayrıca teşehhüdde iken sag elimizin işaret parmağını hareket eettirmemiz ile ilgili varsa bilginiz paylaşmanızı rica ediyorum

    1. Ali İbnu Abdirrahman El-Muaviyyi, şöyle dedi:

     Ben namaz içinde küçük çakıl taşları ile oynarken, Abdullah İbnu Umer (r.a.) bu hareketimi gördü. Namazdan çıkınca beni bu hareketimden menetti:
     Rasûlullah (s.a.v.) namazda nasıl yapıyorduysa sende öyle yap dedi.
     Rasûlullah (s.a.v.) nasıl yapardı? dedim.

     Namazda (teşehhud için) oturduğunda sağ avucuna sağ uyluğu üzerine kordu. Muteakiben bütün parmaklarını yumarak baş parmağı takip eden parmak ile işaret ederdi. Sol avucunuda sol uyluğu üzerine koyardı.

     (Bu hadisi Muslim (580) Ebu Davud (987) ve Nesei (3/36) rivayet etmişlerdir)

     1. Işaret ederdi fakat hareket ettirirmiydi?

      1. Ben hareket ettirmiyorum ama hareket ettirdiğine dair de rivayet vardı diye hatırlıyorum. Yeniden bakmam lazım

  2. Kadınların sesi nağmeleri namahrem olduğundan erkeklerin yanında kamet ezan okuyamazlar. Şimdi bazı mezheplere göre değişiyor. İşin fıkhi boyutu. Bizler ne ayette ne hadislerde böyle bir şeyi bilmiyoruz. Ezanı muezzin ile tekrarlayın denir hadislerde kamet ise hafif sesli okunur eğer cemaat ile kılınmıyorsa kadının okuyup okunmaması gibi ne bir emir ne de yasak var. Bu tamamıyla fıkıhla ilgilidir Hanefi mekruh derken diğer imamlar olur diyorlar .
   En doğrusunu Rabbimiz bilir.
   Ama şunu da diyeyim kamet getirmiyorum ama muezzin ile ezanı tekrar ediyoruz çünkü hadiste yer alıyor.

   Kadınlar cuma namazına gidebilirler hatta Suriye li kardeşlerimiz kendi ülklerinde gittiklerini söylemişlerdi . Çok gitmeyi isterim tek başına olmuyor işte ?
   Kadınlar cenaze namaZını uzaktan katılırlardı. Bayram namaZına kesinlikle katılırlardı çünkü bayram sadece erkeklerin değil kadınlarında bayramıdır. Cemaate kadınlarında dahil olması gerekiyor ama şunu da diyelim fitne zamanında olmuyor.
   Kadının yatak odasında yani evinde kıldığı namazında değeri diğerinden kat kat fazladır .

   1. Hasret Abla Allah sizden razı olsun. Hep abla yazıyorum ama saygımdan yanlış anlamayın belki yaşıtızdır ben 34 oldum geçen ay. Hakkınızı helal edin.

    1. Üç hafta sonra 41 olacağım nasipse 😊

     1. Allah razı olsun..doğruluktan ayırmasın bizleri…

 8. tesekkur ederim ederim abla ama ben namaza yeniden baslarken internetten arasdirayim unuttuklarim varsa hatirlayayim dedim her okudugumla, her izlediyim videoyla kafam biraz daha karisdi . hepsi farli bir sekilde anlatiyor. bende bakdim kafam karisicak bildiyim gibi kilayim insallah Allahim kabul eder dedim ama yinede icim rahat deyil tabi. abdest almak bile farkli sekillerde anlatilmis. birde biz sizden biraz farkli kiliyoruz qaliba. muhurle kiliyoruz, elleri baglamiyoruz ve s. ne bileyim insallah kabul olur ibadetlerimiz. icimde hep yalnislarim var korkusuyla kiliyorum namazlarimi.

  1. Mühür derken ?
   Şiiler gibimi yani ?

   1. Ellerin neden bağlanmadığının sebebi şudur
    İmam Malik ‘ e (Allah kendisinden raZı hoşnut olsun) uyanlar genellikle bunu yaparlar . Oysa bilmiyorlar mı ki İMam Malik o zamanın devleti idare edeni tarafından fetva vermesini istediği konu hakkında kabul etmeyince hapiste işkence yapılırken kollarındaki sinirleri darp edip artık ellerini kollarını ondan sonra bir daha kaldırmadığını onu özürlü yapmışlardı oysa İMam Malik daha önce ellerini kollarını kaldırır ve bağlardı .ne hale koydular şu tağutlar zalimler nice iman edip Allah yolunda koşanlara
    Ah ah neler çekmişler neler ?
    İmam Malik e uyanlarda o öyle kılıyor diye asırlardır kolları elleri bağlamadan namaza dururlar .
    En doğrusunu Rabbimiz bilir bizi hakikatlere eren kullarından eylesin .

    1. Bak ben bunu bilmiyordum. Allah razı olsun bacım

     1. kınalıkız says:

      Evet ben de yeni duydum 🙁

   2. Azerbaycanliyam men ve bizde boyle gördük böyle öyrendik ama simdilik. insallah kismet olursa din kurslari var gitmek istiyorum insallah dogrusunu oyrenib icim rahat sekilde ibadetlerimi yaparim

 9. nurefşan says:

  Dua bu. Ya Dafi’al belaya, idfa’ anna’l belaya, Fallahu hayran hafizan ve huve Erhamürrahimin inneke ala külli şeyin kadir.

  1. Canım kardeşim bu duanın kaynağı nedir ki? Safer ayı bela ayı değildir. Safer ayının bela ayı olduğunu söyleyenler din tacirleridir! Aşağıdaki yazıyı okumanı tavsiye ederim.
   http://cahidejibek.com/2011/12/28/safer-ayinda-ugursuzluk-yoktur/

   1. nurefşan says:

    canım benim ben bu duayı takvim yaprağında okumuştum ama bütün aramalarına rağmen sakladığım yaprağı bulamadım bulunca mutlaka sana iletirim. Sonradanda üzüldüm keşke bulup öyle yazsaydım diye

    1. Dualar konusunda takvim yapraklarında çok yanlış var. Hele bazı gruplara, tarikatlara ait takvimler gerçekten insanı çok yanıltıyor. Dikkatli olmak lazım. Allah’a emanet ol canım kardeşim

 10. nurefşan says:

  hayırlı geceler Cahide kardeş. Nasıl hitap edeceğim konusunda tereddütte kaldım ama bugüne kadar okuduğum yazılarından sanki yaşça yakın gibiyiz. Hem çok marifetli hemde dini bütün birisiniz sizinle tanışmayı çok isterim. Rabbimin işi bellimi olur. Yolunuz belki ankaraya düşer. Görüşürüz. Ayrıca Yarın Safer ayının ilk çarşamba günü Peygamber efendimiz bu duanın öğle ile ikindi arası 100 defa okunmasını tavsiye buyurmuş. Nacizane yazmak istedim. Allaha emanet olun.
  X

  1. Hangi duanın kardeşim? Ya da bahsettiğin hadis-i şerifin kaynağı nedir? Çünkü ben böyle bir hadisi hiç duymadım veya okumadım??

 11. cahide hanim
  allah buyuktur affedicidir inaniyorum iman ediyorum ama gecmis hatalarimdan duydugum vicdan azabi uzuntu beni kemiriyor. nasil yapmisim bu yanlislari diye uzuluyorum. cok sukur ki dondum yanlis yollardan rabbimin izniyle amma affedemiyorum kendimi. dua edip af dilerken tovbe ederken bile utaniyorum buyuk kucuk tum gunahlarimdan. ne olacak halim. bi yol gosterin allah rizasi icin. nasil temizlenir tovbe eder bi insan. allahim dogru yoldan ayrilmadan yurumek nasip eder cumlemize insallah. selametle…

  1. De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.(Zûmer:53)

   1. amin! inşallah tövbe eden herkesi ve onlarla beraber beni de affeder. Allah razı olsun.

  2. Zahide* says:

   Tövbenin en efdali nasuh tövbesidir ki kişi gözyaşı ve pişmanlıkla hatasına asla geri dönmemek niyetiyle Rabb’inden af diler ve her aklına geldiğinde aynı şekilde tövbe eder. Bu şeytanın en sevmediği hallerdendir.

 12. 43- Ey oğul! Nemazın rükû’ ve sücûdünde vesâir erkânında ta’dîl-i erkân ile, hudû’ ve huşû’ ile dürüst olarak nemâzını kıl. Bir kişi nemâz kılarken rükû’ ve sücûdü ile ta’dil-i erkânı temam yapmıyor idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem gördü, buyurdu ki, ( şu kişinin hali böyle giderse amelinin fâidesini bulmaz. ) Nemâzın rükünlerinde ta’dîl-i erkân olmazsa, nemâz temam olmaz. Nemâzı maskaralığa almış olur. Bir kimsenin nemâzı nemâz olmazsa, dini dahi tekmil olmaz. Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki, ( nemâz dînin direğidir. Direktiz din olmaz.) Nihayet dîni yıkılır. ( nemâz mü’minin mi’râcıdır. )
  Huccet-ül-islâm
  Eyyühel veled

  Allah razı olsun ablam. Dirsekler konusunda böyle hadis-i şerif varken. Neden ısrarla parantez içinde -kadınlar dirseklerini yayar- derler anlamıyorum…

  1. Toprak cığım namaz kıldığım yerlerde insanlar namazımı bitirdikten sonra ” “neden erkekler gibi namaz kılıyorsun ?” derler orada neden sadece erkekler mi Rasulun yaptığını yaparlar ben Onun ümmeti değil miyim kadınların namazda şöyle yapsın böyle yapsın diye bir öğretisi varsa amenna ama yok ise neden parantez içinde hem ellerin bağlanış şekli hem tekbir alış şekli hem secdeye gidiş şekli hem tahiyyata oturuş şekli oysa bilnmeden yapılan onca şey var ki ümitsiz değiliz çünkü Rabbimiz bizleri bilmediklerimizden sorumlu tutmaz ( tabi öğrenmek içinde araştırmacı olmalı mümin)
   Vesselam

   1. Hasret ablacım affedin tam anlamadım ama tıpatıp erkekler gibi mi kılmamız gerekiyor? Nasıl yani tekbir alma ellerin bağlanış şekli falan.. ay aklım karıştı kalbim küt küt 🙁 Ağlıcam şu anda ne olur beni aydınlatın:( YAnlış mı anladım acaba Cahide Abla???

    1. Etrafınızda Hacca gidenler vardır onlara diğer ülkedeki kadınların nasıl namaz kıldıklarını sorun veya kabeden canlı yayın yapan kanalları izleyin derim.
     Kurslarda namaz öğretilirken secdede ki hal kolların yere yapışması tavsiye edilirken fıkıh kitabında da bunu mekruh olduğunu söyler peki hangisi doğru üstelik hakkında hadiste varken
     Şöyle dua etmeliyiz
     Rabbimiz bize doğru yolu göster hakikatlere ulaştır hidayete erdikten sonra kalplerimizi eğriltme
     İnşaAllah hakkıyla bilenlerden olup hakkıyla amel edenlerden oluruZ
     Fi emanillah

     1. Rabbimiz bize doğru yolu göster hakikatlere ulaştır hidayete erdikten sonra kalplerimizi eğriltme.Âmin. Allah razı olsun Hasret Abla hakkınızı helal edin. 🙁 Artık müsadenizle ağlıyorum üzgünüm kendime kızgınım, neden dinimizi dosdoğru anlatan bir kurumumuz yok neden ben okuyup öğrenmiyorum her tanıdığıma öğretmiyorum??? Çok cahilim. Allah’ım beni annemi babamı ailemi akrabalarımı akrabam olmayan tüm Müslüman kardeşlerimi hakkıyla bilenderden olup hakkıyla amel edenlerden eyle.Âmin. Allah’a emanet olun.

 13. Allah sizden razi olsun ablacim yazilarinizi okuyunca ic huzuru buluyorum sayenizde namazada basladim .

  1. MaşaAllah Rabbim devamlı eylesin canım. Ben ancak bir vesileyim kardeşim

  2. Mehtapabla says:

   Allah kabul etsin Gamze kardesim InsaAllah hic birakmadan ömür boyu devam edersin.Amin.

 14. züleyha says:

  SELAMUN ALEYKÜM CAHİDE ABLA;
  BEN SİZİN SİTENİZİ UZUN SÜREDİR DÜZENLİ TAKİP EDİYOR,TARİFLERİNİZİ UYGULUYOR VE ENFES LEZZETLER TADIYORUM.YAZDIKLARINIZA GELİNCE CANIMI ACITIYOR OKUDUKÇA İSLAMI NE KADAR AZ YAŞAMIŞ OLDUĞUMU FARKEDİYOR VE GEÇEN ZAMAN İÇİN ÇOK ENDİŞE DUYUYORUM.
  İNŞALLAH DAHA ÇOK OKUYUCU BULUR SİTENİZ VE DAHA HAYIRLI İŞLER İÇİN,DAHA BÜYÜK KİTLELERE ULAŞABİLECEK PLATFORMLARDA YAZILARINIZ YAYINLANIR.BEN SÖYLEMEDEN GEÇEMEYECEĞİM ÇOCUKLARINIZI İNANIN KISKANIYORUM,KURAN-I KERİM’DEN MEALLER OKUYUP KONUŞABİLEK BİR ANNELERİ OLDUĞU İÇİN NE KADAR ŞANSLILAR.MALESEF BİZİ AİLEMİZ BU BİLİNÇLE BÜYÜTÜP KURAN-I KERİM İN HAYAT KILAVUZUMUZ OLASI GEREKTİĞİNİ BİZLERE YAŞAYARAK ANLATAMADI SADECE MÜSLÜMAN DOGDUKLARI VE İNANDIKLARI İÇİN BİZLERDE ALLAH’A ŞÜKÜR İNANÇLIYIZ AMA DİNİMİZ ANLAYAMADIK.BEN BUNDAN SONRASI İÇİN ÇOK ÇABALIYORUM VE GERÇEKTEN DİNİMİ ANLAMAK VE YAŞAMAK İSTİYORUM.SİZİDE TANIMADAN SEVİYOR VE TAKDİR EDİYORUM.ALLAH’A EMANET OLUN

 15. Cahide kardeşim, merhaba. Sormak istediğim bir şey var. Ben bayanların secdede dizleri ile dirseklerinin birleşmesi gerektiğini okumuştum. Secde yaparken bu hususa özellikle dikkat ederdim. Şimdi peygamber efendimizin hadisini görünce irkildim.
  ” Hiçbiriniz kollarını, köpeğin yere yayması gibi yere yaymasın.“
  Ben secde ederken yanlış mı yapıyorum? sen yada buradaki kardeşlerim yanıtlarsa çok memnun olurum. Selam ve dua ile.

  1. Ben hadis-i şerifde buyrulduğu gibi dirseklerimi erkekler kadar olmasa da yukarı kaldırıyorum.

   1. Off hep yanlıştayızz. 🙁 çok üzgünüm. Bunu öğrendiğim iyi oldu, abla hep yanlıştayız ne olacak bu halimiz? Daha çok okumalıyız. Hep eksiğim ben 🙁 Hiç bilmeyenlere namaz rehberi gibi bir kitap olsa alıp okuyacam ve tüm tanıdıklarıma dağıtacam yani diyanetin böyle bir kitabı var mı? Allah kabul eder inşaAllah namazımı hiç bırakmıyorum elbette ama eksiğim çok ,duaları yavaş yavaş okumaya çalışıyorum hep doğru şekilde kılmaya çalışıyorum ama vesvese peşimi bırakmıyor. 🙁

    1. İbnu’l Kayyım el-Cevziyye’nin: Peygamberimizin abdest alma ve namaz kılma şekli
     Abdullah Yıldız’ın: Namaz bir tevhid eylemi
     Ahmed İsmail el-mukaddem: Niçin namaz kılıyoruz?
     Ramazan Kayan: Namaz çağrısı(namaz kılanlar ve namaza kıyanlar)

     Bu kitaplar bir namaz ilmihali değil belki ama namazlarımızın kalitesini artırmada çok etkili olacaktır diye düşünüyorum.

     Sen elinden geleni yap, vesvese edip şeytana kapı açma canım. Allah namazlarımızı kabul etsin. Eksiğimizi tam etsin. Âmin

     1. Âmiin ablacım Allah senden razı olsun hemen defterime yazıyorum ilk fırsatta bu kitapları bulmaya çalışacağım. Hicran kardeşimizin de yazdığı gibi ben de öyle öğrendiğim için yapıyordum ama burada yazdığınız hadisi şerifi okuduktan sonra hemen kendimi düzeltmeye başladım. Vesile oldunuz Allah ecrini verir inşaAllah ve beni de affeder inşaAllah. 🙁

   2. Cahide, cevap için sana ve senin nezdinde tüm kardeşlerime teşekkür ederim. Kardeşlik böyle bir şey işte. Hasret kardeşimin söylediğine katılmamak elde değil. Bunu hangi kitap okuduğumu hatırlamıyorum ama okuduğum andan itibaren hep böyle yaptım secdelerimi, Rabbimin affına sığınıyorum. Secde ile ilgili bu hadisi şerifi de ilk kez bu gün gördüm. Bir kez daha ne kadar eksik olduğumu fark ettim.
    Cevaplarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Selam ve dua ile.

  2. selamunaleykum bende bu hadisi şerifi çok önceleri okumuştum ve secdelerimi değiştirdim kollarımı hafif yukarı kaldırıyorum seccade ile birleştirmiyorum.

  3. evet kardeşim bizde kollarımızı yere koymadan havada tutuyoruz.
   ilmihal kitabında da yere konulmasının mekruh olduğu söylenildiği halde o şekilde öğretilmesi hayret edicidir.
   Rasulu Ekrem aleyhi ve sellem her Allah u Ekbar tekbirinde ellerini kaldırırdı sadece secdede ki hariç bu şekilde olanı hac da da görüyoruz.
   hadis ve Kur an daki salat (namaz) bölümlerine bakılıp bilgilenmek lazımdır.Es geçmek hatadır.
   sağolasın Cahide ciğim güzel bir paylaşımdı

 16. Bende öyle yapıyorum. Dirsekler diz kapağıma dayanarak kollarım seccadeye tam değiyor.

 17. nurefşan says:

  çok ehemmiyetli bir konuya değinmişsin canım namaz bütün ibadetleri içine alan , Cenab-ı Hakkın huzuruna yapılan davete icabettir. Namaz kabirde ışık, sıratta burak, hesapta senet ve berat olacak çok kıymetli bir ibadettir. Kabirde sorulacak ilk soru namazdır. Kılarken önce temizliğe sonra namaz içindeki tesettüre dikkat etmek namazın sıhhati için çok önemlidir. Tadil’i erkan farzdir. Rabbim kıymetini bilmeyi nasip etsin.

 18. Allah ( cc ) razı olsun ablacım unuttuklarımızı hatırlattığın için. Bedenine sağlık, ruhuna ferahlık evlatlarına, ilim ve geniş rızık tüm müslümanlara,hidayet vemutluluk ihsan eylesin. Amin

 19. RabiaAhiret says:

  Kadinlarda bazi seyler farkli degil mi? Mesela secdedeyken dirseklerin yere degmesi gibi..

 20. Hamiyet says:

  Selamün Aleyküm çok önemli konuya temas etmişsiniz Cahide hanım Allahu Teala cümlemizin namazlarını kabul eylesin Amin

Like
Close
Tarif Üstü Muhabbet | Cahide Sultan
Close
%d blogcu bunu beğendi: