Doğal Güneş Kremi

Evlilikte Birbirini Anlamak (Hâl Dili Oluşturmak)

“Sizlerden gelen mailler, evlilik konusunda daha çok paylaşım yapmamın gerekliliğini hissettiriyor bana. Faydalı bulduğum bir yazıyı sizlerinde istifadenize sunuyorum..

“Evlilikte Birbirini Anlamak (Hâl Dili Oluşturmak)

Evlilik, kadın ve erkeğin birbirini anlayabilmeleri üzerine kuruludur. Ne kadar çok birbirlerini duyuyorlarsa, fark ediyorlarsa, o kadar anlayabiliyorlar demektir.

Fark Edebilmek
Birbirini fark edebilmek, diğer tarafın, “şimdi ne hissediyor olduğunu” ya da “ne istiyor olabileceğini” anlayabilmekten geçer. Meselâ işten gelen eşine, “Bugün günün nasıl geçti?” diye sorulduğunda, cevap sadece “iyi” olacaktır.

Bu iletişim tarzı devam edince, hanım, “eşinin sürekli aynı cevabı verdiğini ve ona hiçbir şey anlatmadığını” söyleyerek bir süre sonra şikâyet etmeye de başlayacaktır. Oysa hiçbir zaman ayak üstü sorulan sorulara ayrıntılı cevap alınamayacağını biliyor olmak ve “bir hâl dili” geliştirmek gerekebilirdi.

Bir başka misalde, kadın, iş ya da ev içerisinde o gün çok yorulmuştur. Meselâ ev hanımı ise, evin düzeni, temizliği, yemeği, çocukların okul takibi, giyilen gömleğin ütüsü vb. birçok faklı alanda bir şeyler yapmış, üretmiştir. Nihayetinde akşam kanepede uyuyakalmıştır.

Erkek, onun bu hâlini görünce: “-Hemen de nasıl uyuyabiliyorsun, bütün gün evdesin. Bir de yorgun insan gibi uyudun!..” diyebilir.
Bu da halden anlamamanın bir başka misalidir. Bu iki misalde olduğu gibi, insanlar birbirlerini görüyorlar, ama fark edemiyorlar.

Elbette bu kısa, kestirme ve îmalı sözü duyan hanım, kırılacaktır. Eşini kırdığını anlayan bey:

“-Ya ne var bunda kızacak, evdesin bütün gün; istediğin zaman yatarsın, diye öyle söyledim. Şimdi kadınlar ne yapıyor ki!.. Çamaşırı makine yıkıyor, evi makine süpürüyor, yaptıkları sadece yemek… Annem sabah namazında tarlaya gidermiş. Hem de dört tane çocuğa bakmış. Su akmazmış, ekmek satılmazmış, ama hiç yorgunum demez, öyle kanepelerde uyumazmış!..”

Hanım, bu konuşma ile muhtemelen daha çok kırılacak, bir türlü anlaşılamadığını düşünecek, başkası ile kıyaslanıp durduğu için kızacak ve eğer duygularını eşine anlatamazsa bu sefer de içten içe öfkelenecek!.. Ya da kırgın hâliyle o da ağzına geleni söylemeye başlayacak ve altta kalmamaya çalışacak… Veya o an cevap veremeyip bastırdığı duygu ve düşüncelerini, başka bir zaman aslında çok da önemli olmayan bir konuda şiddetli bir şekilde dışa vuracak!

Eğer ev içinde sağlıklı bir iletişim ve konuşma ortamı mevcutsa, hanım:
“Bu gün ……… işlerini yaptım ve çok yoruldum.”

Erkek ise, “Bu saydıklarında ne var? Sıcacık ev, rahat ortam, gel diyen yok, git diyen yok!..” şeklinde bir konuşma tarzı yerine:
“-Seni anlıyorum; ama bir de şöyle düşünsene: Hayatımız kolaylaştıran birçok alet var. Çamaşır makinası, elektrikli süpürge. Hepsi birer nimet… İyi ki var, eskiden hiç biri yokmuş. Bu nimetleri iyi kullanmak lâzım… Eğer çok yoruluyorsan belki bugün yoğun çalıştığın içindir. Bir de bu işleri sıraya koyup, gücün yettiği kadar çalışabilirsin. Böylece daha az yorulursun. Hepsini aynı gün yetiştiremeyebilirsin!..” diyerek alternatif tavsiyelerde bulunabilir. Böylece hem eşini anladığı duygusunu hissettirmiş olur ki, bu kadınlar için her şeyden daha önemlidir. Hem de ona destek olarak bir çıkış yolu sunmuş olur.

Kadın da bir konuşmaya olumlu karşılık verecek:
“-Evet, aslında haklısın, bugün evi temizledim, camları sildim, balkonu yıkadım; 3-4 saat ütü yaptım…” diyerek orta yolu bulacaklardır.
Kadınla erkek arasındaki bu konu; tartışma, küsme, kırılma alanlarından konuşma, hatta “beni düşünüyorsun” mesajını veren başka bir muhabbet kanalı açacaktır.

Eşler arasındaki konuşmayı dinlemeye devam edelim:

Erkek:
“-Meselâ evi temizleyip camları silmişsin, ütüyü de yarına bırakabilirdin.”

Kadın:
“-Doğru söylüyorsun, ama misafirlerim gelecek. Bir de hepsi bitsin istedim. Her gün uğraşmak istemedim.”
“-Bu doğru bir tercih olmamış gibi baksana, yorgunluktan uyuyakalıyorsun…”
Evet, burada kadın, hem anlaşıldı, hem de bu kadar çok farklı işi kendi planlamasıyla yaptığını gördü. Öfkelenmedi.  Belki de daha dikkatli planlama yapabilirim bilgisini tecrübe etti.

Konuşma Üslubu

Eşler arasındaki münasebetlerde, kadın ve erkek, duygularını, ihtiyaç ve umutlarını açıkça söyleyebilmelidirler. Ancak kullandığı ifadeler çok önemlidir. Eskiler, üslub-i beyân, aynı ile insandır, derlermiş. Yani bir insanın konuşma üslubu, onun karakter ve şahsiyetini ortaya koyan en önemli işarettir.

Eğer; “Sen nasıl iş yapman gerektiğini hiç bilmiyorsun!..” yerine, “İş yaparken çok yoğun çalışıyorsun gibi geliyor bana…”
Ya da evde elektrik ile ilgili tamirat yapan beye, “Yani bıktım şu dağınıklıktan bu kadar dağıttıktan sonra yapma artık o elektriği…” diye söylenmek yerine “Elektriği yapman beni çok memnun etti, ama bir de sonrasında şu dağınıklığı toplasan daha çok sevineceğim.” denebilir.
Bu iki cümle arasındaki en büyük fark, yargılayıp hüküm verme ve genellemelere gidip gitmeme hususundadır.

Karşı tarafı yargılayıp hüküm bildiren cümlelerden özellikle kaçının…
“-Sen …… hep böylesin!..”
“-Bir kere de şu çocuklarla ilgilenmedin!”
“-Şu evde bir kere de yemek zamanında hazır olmadı…”

Bu cümlelere ilk baktığımızda bir eşin, çocuklarla hiç ilgilenmediğini, öbürünün de hiç yemek yapmadığını anlıyoruz.
Bu davranışlar, âile içinde sık sık görülebilir. Fakat cümle içinde genelleme ifadeleri olan “hep”, “hiç”, “asla” gibi kelimeler kullanınca iş çığırından çıkıyor. Çünkü bu ifadeler, artık işin yapılma sıklığını ifade etmekten çok, yıkıcı bir hâl alıyor ve iletişimi kesip atıyor.
Bu yüzden konuşmalarınızda genelleme yapmamaya dikkat edin.

Meselâ eve geç gelen erkeğe, kadın kapıyı açar açmaz:
“-Bir kere de erken gel!” diyebilir, bu bir genellemedir.

Ya da:
“-Bir kere de gönlümü almayı bil…”
“-Hiç bana özen göstermiyorsun…”
Genelleme ilişkide ki yapıcılığı ortadan kaldırır. Bu konuşma şekli, bazen erkek tarafından da dile getirilir:
“-Bir kere de bu evde sıcak yemek olsun canım…”
“-Bu ev, hep böyle dağınık…”
gibi iki tarafın da birbirine kullandığı “hep”ya da “hiç” ile başlayan cümlelerin çoğu, yapıcı ve onarıcı olmaktan uzaktır.

Bu ifadeyi duyan kişi, kendisini tamamen beceriksiz düşünür, artık yapılacak bir şey kalmadı diyerek, daha önce göstermiş olduğu gayret ve itinayı da terk eder. Ya da “Ben zaten hiçbir şeyi düzgün ve tam yapamıyorum.” diyerek, başka bir alanda karşılaştığı olumsuzluk ya da yetersizlik duygusu ile hepsini harmanlar. Neticede:

“-Ben işe yaramaz adamın/kadının biriyim!..” diyerek kendini tamamen her şeye kapar ve hiçbir şey yapmak istemez. Bir çeşit depresyon hâline bürünür.

Genelleme yapmak; kişinin “değişebilme ihtimali”nin kalmadığı mesajını verir. Genelleme yapmak; kişiye “sen artık umutsuz vak’asın.” demektir Oysa insanın, değişime olan inancı, kendisini değiştirme fırsatı verir ve ilişkiyi yapıcı kılar.

Güzel Hasletleri Çoğaltmak
Genellikle toplum olarak olumsuz duyguyu hemen fark eder ve derhal dile getiririz. İnsanlar hakkındaki olumlu duygu ve düşünceleri ise, “Şımarır boş ver!” diye geçiştiririz. Oysa insan; beğenilen, üzerinde konuşulan davranışı tekrarlama eğilimindedir. Yani üzerinde konuşulan davranış, değer atfedilen, önemsenen davranıştır. Bu davranışın olumlu ya da olumsuz olmasından ziyâde, “dikkati çekiyor” olmasıdır, önemli olan…

Meselâ; olumsuz davranışı olan bir erkek çocuğu, 8 yaşında ve küfür etmeyi öğrenmiş. Çocuğun ettiği her küfürle birlikte, ev içerisindeki herkes:
“-Eyvah! Tüh tüh…” diyor, ona küfür hakkında birşeyler söylüyor.
Anne, küfür etmenin yanlış olduğunu misaller vererek ayrıntıyla anlatıyor. Hatta baba dayanamayıp her küfür ile birlikte çocuğun kulağını çekiyor, ama istenmeyen bu davranış bir türlü ortadan kalkmıyor. Şimdi bu misale bir mercek tutalım: Evin içini incelediğimizde, çocuk, okula gidip gelen bir öğrenci… Her şey yolunda gibi gözüküyor. Anne, 2 yaşındaki diğer evladın bakımıyla daha yakından ilgili… Çünkü o daha kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda…

Bu çocuğumuz nasıl olduysa, dışarıda veya okulda duymuş olduğu bir cümleyi bir kere söyledi: “Küfür etti.” Aslında denedi ve evdeki herkes, ona bir şeyler söylemeye başladı. Yani onunla ilgilendi.
“-Yapma, kötü çocuk olursun.” vs, dedi. Yani kendisini muhatap aldı ve konuştu. Bir şekilde kendisine yönelen ilgiyi fark eden çocuk, küfrü her tekrarladığında dikkati tekrar üzerine çekmeyi başardığını da fark etti. Böylece kendi hayatı içerisinde yeni bir şey keşfetti: “Küfür, her kapıyı açar.” Çocuk, kendisine hangi sebeple bakıldığıyla ilgilenmez. Kendisine bakılıp bakılmaması ile ilgilenir. Yani ilgi odaklıdır. Ancak burada unutulmaması gereken bir doğrumuz var:
“İlgilenilen davranış, artarak devam eder.”

“İnsan ilgi odaklıdır.”
İstenmeyen bir davranışı görmezden gelmek, önemsememek, üzerinde durmayıp konuşmamak, o kötü davranışın tekrarını önleyecektir. Oysa olumlu davranışları vurgulasak, güzel olan şeyleri söyleme cesareti göstersek, ilişkilerimizi daha verimli olacaktır. Çünkü “Sevgi ve ilgi her kapıyı açar.” İlgi mahrumluğu, sevgi eksikliği, modern psikolojide vurgulanan en şiddetli cezadır. Eşler birbirlerine, birbirlerinin beğendiği yanlarını cömertçe söyleyebilmelidir.

Eksiklikleri genelleme yapmak yerine, “Ben bu davranışın karşısında kendimi değersiz, kötü hissediyorum, beğenilmediğimi düşünüyorum” gibi kendi duygularımızla hadiseyi aktarmalıyız.  Böylece karşı taraf, gerçeğin böyle olmadığını ispat etme meyliyle davranış değişikliğini bilerek ve isteyerek yapacaktır. İstenmeyen olumsuz davranışı, sürekli tartışma konusu yapmak yerine yeni bir şey yapın; olumsuz davranışı görmezden gelin. Sabredin. İyi, güzel davranışları ise fark edip teşvik edin. Böylece gitgide olumsuz davranışlar azalıp olumlu davranışlar artacaktır.

Esin Akdeniz Tüccar

Bir Cevap Yazın

Bir Yorum Bırakın :)

 1. cahide hnm, evet yaziniz iyi ho$ am bunun gerçek hayatti var ve ne yayzik insanlarin karsisina merhametsiz saygisisiz insanlar çikabiliyoe, vede sizin iyi niyetinizden susmanizsan sabretmenizden firsat bilen E£LER? ailesini hiç bir $ey payla$miyan eve para getiren ama sevgiden yoksun edn babalar avr, merak ediyorum e$iniz boyle olsa ne yaparsaniz??? KOLAY MI SABRETMEK 3 9OCUGUNUZ VARKEN? çali$miyoeken dini sebeplerden dolayi, …
  SIZE SORUYORUM

  1. cahide musadeedersen bu kardese cvb vermek ıstıyorum gerçı sıze soruyor bır konu dınım olunca dayanamıyorum?

   1. Buyur canım benim, müsaade senin…

  2. selamüaleyküm HATİCE gerçek hayat? aslında haklısın bılıyormusun teslim olmuş (buda müslümanlık oluyor)kişilerin yaşadığı hayat o şekılde teslım olmamış olan kişiye çok yabancı gelir masal gibi hıkaye zanneder?bende sana haklısın dıyorum çünkü o kişılerin yuvalarının her köşesinde huzur vardır tertemız dir gök kublesinden uzanan bır pınardan günde 5 kez yıkanır çoçuklar cıvıl cıvıldır değerlerının farkındadır bır lokma gıdayı ısraf etmemeye gayret ederlerde? cennet meyvesi dıye adlandırdıkları yavrularını israf ederlermı hıç? ne başıboş bırakırlar nede fazla sıkarlar! eve gelen eş hoş bırşekılde karşılanır! butun gün aldığı yorgunluğu boylece atar o yuvada muhabbet hiç bıtmez mukaddes kıtap ı okurlar çunkü o o o onun ustune muhabbet nasıl bıtsınkı konu konuyu actıkca çoşar ev halkı!!!! kızgınlık elbette olur atışma insannlar yahuu ama gulup gecerler çoğuda unutulup gıder!kısaca o kişiler yuvalarını CENNETE çevirirler! VE daha ötesi vardır bu dunya bir mısafırhanedır asıl dünya öldükten sonra başlıyacaktır ve ucunda cannet vardır!!!!! inandıkları RAHMAN İYİLERİ ÖDÜLLENDİRECEĞİNİ VADEDIYOR.bunu bılmenın huzuru vardır!!
   huzurun mutluluğun güzel olduğunu çok guzel olduğunu bılırler ısterlerki insanlarda bılsın onun ıçın yukardakı gıbı yazılar çıkarıyorlar!
   bu şekilde bakınca sana gerçek gibi gelmıyor değılmı?
   siz evlenınce dini sebeblerden mi evlendınız?
   mukaddes kıtapta nasıl insan karekterıyle evlenmen gerektığını anlatan ayet ler var! eşiniz sevgıden yoksun olduğuna gore ki siz dini sebeblerden dolayı evlenmemışsınız.
   sebretmenın kolay olmadığını soyluyorsunuz buda yasayışınızda dınımizin oncelıklı olmadığını ele verıyor. furavun un karısı asıyeyıde bılırdınız azgın kocasına karsı nasıl bır tavır aldığını nasıl güzelce sabrettığını
   SİZLER HER HALTI YERSİNİZZ SIKIŞTINIZMI DİNİ SEBEBLERDEN DOLALI DERSINIZ !
   neden çalışamıyorsun dınınız sıze nıye engel olsun? ARKADAŞ DİŞİLİĞİNİ DEĞIİ KİŞİLİĞİNİ ON PLA
   NA CIKAR! işi yokuşa sürmeyın lütfen .herzorluğun yanında bir kolaylık vardır.

 2. evlilik çok önemli bir kurum ve ne yazıkki değeri bilinmiyor.
  yazı da çok derin mevzulara değinilmiş, Allah razı olsun.
  elimden geldiğince bende blogumda evlilikle alakalı yazılar yazıp paylaşmaya çalışıyorum. çünkü bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.
  Rabbim hepimize bilinçli olmayı nasip etsin.
  yuvamızdan cennetide cehennemide kazanabiliriz.
  cennet varken cehennemi niçin kazanalım.

 3. selamünaleyküm sevgili cahide ablam ve diğer ablalarım, yaşıtlarım, benden küçük kardeşlerim:) yazılarınızı kendime ders cıkararak okuyorum hep takip ediyorum.ben de evlilik yoluna girdim lakin eşim olacak insan söz yapıldığında dini nikah kıymamızı istiyor zaten söz nişan bir evde aile arasında bir merasimle olacak ”kına gecesi oldugunda tekrar kıyılır nıkah tazelemek de sevaptır” diyor bizim de adetlerimizde dini nikah kına gecesi akşamı kıyılır ben etrafıma söylerken ne demeliyim? bir de nikahı kıydım diye bana davranışı değişir mi acaba doğru mu yapmış oluruz

  1. vealeykümselam 🙂 hayırlı olsun inşaAllah 🙂 size nacizane tavsiyem kesinlikle nikahın ne resmisini ne de dini olanını kıydırmayın ta ki evlenene kadar, kıydırdığınız zaman muhtemelen sizinle konuşmak isteyecektir nikah var diye ve basit şeylerden konuşulmaya başlanacak sonra devamı gelecek ve haliyle evlenince konuşulacak birşey kalmayacak,bi de şunu da göz önünde bulundurmak gerekir ki bi sorun çıkıpta evlenememekte var (inş. olmaz cnm sadece olasılıkları söylüyorum 🙂 ) seni sadece evlendiğin yani eşinin bilmesi daha güzel olur 🙂 ( ben bir senelik evliyim dört ay nişanlı kaldık hiç konuşmadım ama şimdi birbirimize anlatacağımız şeyler bitmiyor 🙂 ) inşaAllah faydalı olabilmişimdir 🙂 tekrar hayırlı uğurlu olsun…Rabbim yardımcın olsun…

   1. Ayşe kardeşime kesinlikle katılıyorum..
    Hamileyken gelinlik giyenleri biliyorum…Neymiş dini nikahları zaten varmış.Herşey oyuncak olmuş maalesef..

 4. Sa kardesim hayrlı ugurlu olsn oncelkle rabbim helalını nasıp eylesin herseyin.. Benım size acızane tavsiyem marka olması cok onemli deıl ama herbıseynı aldr asla kısma yuk olurm sıkıntı olurm dıye dusunme aşırı olmamak kaydıyla tabıkı tecrubelerme dayanarak dıyorumkı ne kadar ucuzsan o kadar degerszsn( bu sozumu yanlis anlamayn sakın alınanlar konusunda sozum sahsa ithafen deıl) her ınsan aynı deıl ama bız ınsanlar her daım zor elde ettgmzı hıc kaybetmek istemeyiz.. ama kolay elde edilenin degerı pek olmuyor.. Ignenden ıplıgıne herseynı al lazım olmaz deme ve dugununle olsun oturacagn evınle olsun herseyn kararnı esınle birlikte ver buyuklerede danısn tabıkı ama bız ınsanız unutma guzel kardesim herkes menfaatine olanı isteyecektir.. Kendi yarnlarnzı kendnz kurun.. Rabbım hayrlı evlilikler ve hayrlı evlatlar nasp eylesin selametle ıns..

 5. melek :) says:

  merhabalar bende 2 yıllık evliyim çok fazla bir tartışmamız olmuyor çok şükür bebek düşünüyoruz dualarınızı bizden eksik etmeyin ablalarım 🙂

 6. vildan-nermin- says:

  sueda bu sayfada verdigim iki linki muhakak dinle dinle.ayrıca sema maraslı muhabbet olsun kitabını al.
  msn adresini verirsen daha da birseyler yazabilirim.

 7. bende 2 çocuk annesiyim eşime karşı içten içe öfkeliyim, evlilikten gayesi yatak odası olan bir insan,devamlı çocuklara ya kendi ailesinden yada bizim aileden birilerinin gelip bakmasını tekrarlıyor bu beni çok yıpratıyor,her seferinde çocuk eğitiminin ya sert sözle yada dayakla olacağını dayatıyor,geçmiş hadiseleri tekrarlayıp yok filanın kaynanası yok kayınbabası şöyle böyle diyerek kıyaslıyor çok üzüyor beni,eşime öfkemde çocuklara kötü davranmama sebep oluyor.,boşanmayı düşünemem dinim müsade etmiyor 2 çocukla babamın evinde rezillik çekmek de istemem, 8 senelik evliliğimiz var ha bugün geçer ha yarın yok bitmiyor ne yapmalıyım içten öfkem geçmiyor ve kötü düşüncelerime sebep oluyor yardım edin lütfen

  1. aspasya11 says:

   eşin neden çocuklara aileden birileri baksın istiyor sueda?o çocuklara ne kadar sert davranıyorsa sende o kadar yumuşak şefkatli davran canım..duygularından fedakarlık edip kıyaslamalarını da duymazlıktan gel alınma..doğru davranışları sen de göre göre bir süre sonra değişimler başlayacaktır insallah..birde iyi yönlerini öne çıkarıp fırsat buldukça dile getir..biliyorum zor ama sonucuna değer..dua etmeyi de unutma..allah yardımcın olsun canım

   1. Ben tam olarak anlamadım..bu çocuklar ikinizin de evlatları değil mi?Eşin niçin şiddete baş vurulması gerektiğini düşünüyor?Seni de dövüyor mu?..:(
    Yani senin çocuklara bakamadığını mı demeye çalışıyor?
    Sen onun işleri katılmadığın gibi o da senin işlerine karışmamalı! Bu devirde kim kadın kim erkek artık belli olmuyor maalesef erkekler ısrarla etek giymeye kadınlarda erkekleşmeye gayret ediyorlar.Evet babanın da karışması gereken durumlar var ama bir çok mesele anne de bitiyor.Bunu anlayan erkek saygılı erkektir.Herşeye söylenen gidip gelip kadınıyla çocuğuyla uğraşan erkeklere sinir oluyorum.

    Sana tavsiyem sakın ola ki ona kanıp ta ailelerden birini çağırmayasın.Sorumluluğu onun da üzerine at baban evinden götürmedin ya o çocukları.Oh ne güzel valla çocuk yap ona buna baktır! Akşam akşam âsabım bozuldu…la havle…

    1. zeynep tabikide ikimizin çocuğu ama.eşim hep önyargılı ve asabi insan babasıda çok dövermiş hem anlatıyor hemde ne yazıkki çocuklara uyguluyor ne desem kar etmiyor en ufak hatalarında vur döv,, yok vursan birdaha yapmazmış.., zeynep şu sözün—,Herşeye söylenen gidip gelip kadınıyla çocuğuyla uğraşan erkeklere sinir oluyorum..—-tam eşimi anlatıyor oturdugu yerden ahkam keser çok yıprandım..birgün eve erken geleyim çocukları dışarı çıkarayım yada hafta sonu dışarı çıkalım hiçyok eşimde bana kalsa 1 ay dururum evde ama çocuklarım için istiyorum- eşim bir sefer parka çıktı çocuklarla eve gelince başladı yıne 2 tarafa .sayıp sövmeye o yüzdeneşime bırakmıyorum ki dilinden kurtulayım, baba anlayışı çocukların ihtiyaçları alınacak bu kadar… geçmiş hadiseleri hep kendi kafasına göre yorumluyor çoguda yalan ve iftiradır o yüzden kimse gelsin istemem herseferinde bugünler bitecek diye kendimi teselli ediyorum yoksa kafayı yerdim bu gurbet elde…çok imreniyorum eşine yardımcı olan çocuklarıyla baba dost gibi ilgilenen erkeklere böyle eşleri olan kadınları çok şanslı görüyorum kendi kendimidualarla teselli ediyorum..
     e

   2. aspasya inan bende çözemedin ilk çocuğumuz doğdu annem ve kızkardeşim kırkına 1 hafta kala gittiler benimse dertli günlerim başlamıştı çocuk ağlamalarında her sefer yakınmalar kapıyı çekip çıkmalar çok şeyler işittim çok ağır küfürler ediyor, çocuklar büyüdü okul yaşına yaklaştı halen yakınmaları bitmedi çözemedim nasıl bir insan…şimdi daha iyiyiz ama o günleri unutamıyorum her fırsatta bugünler geçer bunlar bu sıkıntılar geçmiş günahlarıma keffaret diye düşündüm…bilmem ne kadar..dayanırım

    1. Sueda hanım siz nerede yaşıyorsunuz..?

    2. selamualeyküm sueda kardeş yazınıokuyunca nedense bır tuaf oldum benım babam gıbıymış eşınız uf oneydı oyle bağırıp cağırmalar kufurler eşşek anırmasına benzerdi çoçukluğum boyunca hep korktum hep korktum o eve gelınce kardeslerımle bır koseye sessızce buzulurduk o evden gıttımı ooooo bayram olurdu sankı eşınız gıbı asabıı onyargılı kımsenın fıkrını kabul etmezdı en küçük bırseyden basar küfüre.şımdı torunlarına delı olur bu benı derın bır duşunceye sevk eder bıze gostermedığı sevgi anlayışı neden çoçuklarıma gosteriyor? demekkı varmış göstermeyı bılmıyormuş.bakın yasadığım olaylardan ve bıldığım kadar sıze yardımcı olmakısterim KIMSE KIMSEYE ZULUM EDEMEZ ZÜLME RIZA ZÜLÜMDÜR.ılk once dınım boşanmaya musade etmıyo lafını ortadan kaldıralım ne dersın?oyle bır şey yok( şip dıyede boşanmak yok) bır ornek verıp anlatıcak olursak bır ev düşünün bızım evın mesela 7 kapısı var bız bu 7 kapıyı aralıyalım 1 salon 2 yatak odası 3 mutfak 4 çoçuk odası 5 banyo 6 kıtaplık 7 sokak kapısı? bu odalara gırelım en guzel şekılde nasıl duzelte bılırız bakalım(buda ınsan ın huyu oluyor) en son 7 kapıya ulaşalım?(butun kapıları denedıkten sonra 7 kapıya gelırsek bu da butun ımkanları denemış olursun bu da boşanmaya gıdıyor elbette kadın olsun erkekolsun bu kararı almaya özgurdur) ınşşallah 7 kapıya gelmeden bır yol buluruz anlata bıldımmı emınım bız 7 kapıya gelmeden bır yolunu buluruz evel ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.elbette eşınızın var dır ıyı bır yanları bak ıhtıyaclarını karşılıyormuş demekki bılıyor bunu yapamıyan da var.ilk once.her ınsanın hatası var kimse mükemmel değıldir mükemmellik ALLAH a mahsustur ınan bana o sevgı hıç kolay kazanılmıyor sevgı dedığın nedır sence?üstünde emek harcaman gerek şıp dıye kımse sevgiye sahıp olamıyor en kuçuk bır kıvılcım gordunmu ona sarılman gerekıyor yanı sevgını beslemen gerekıyor.bır merdıven gibi 1. 2 .3 basamak a basmadan 4 basamak a atlıyamıyorsun atlarsan duşersın sevgıyı oyle arıyorsan boyle sevgı bulanların sevgısı balon gibi sonuyor ınşşallah anlata bılmısımdır bak bır gun parkka da goturmuş burda sana buyuk bır iş duşuyor madem çoçukların ıçın ıstıyorsun çok çabalaman gerek? senınde bıktım gunahımın kafaretı gıbı duşuncelere kapılmak bana gore çok yanlışeğer hem çoçuklarını hemde esının huzur bulmasını bu yolda ıkı dunyadada kazançlı olmak ıstıyorsan? bazı zor çok da zor olan şeylere katlanmalısın ılk baslıyacağın ışte sabır olsun oyle bır çok larının anladığı gibi sabır ALLAH IM bana sabır ver dıyıp beklemek değıl.MUCADELE ETMEKTIR.kendınden ıyi durumda olan kımselerı gorme mesela cocukla ılgılenen babalar gibi keske oyle olsaydı dıyede duşunme ona sahıp olmak ıçın cabala ve kendı durumundan kötü durumda olan kışılerı duşun bu sana çok buyuk moral olur.selematle

     1. nisa kardeş verdiğin bilgiler için ALLAH razı olsun eşim farklı bir karekter,, bir bakarsın çok iyi bir bakarsın eski sayfaları gündenme getiren ,,ondan bundan yakınan,, ve diline tahammül edilmeyen bir hal alıyor,, o konuşurken hiç karışmam ne hak savunurum ne tenkid ,,çünkü kendi pergelini kurmuş anne baba kaynana kayınbaba arkadaş çevresi yani herkes suçlu,,yakınmaları beklentileri çok üzüyor beni ,,en çoookta bitmeyen dünya kaygıları ahiretten ziyade dünyaya çabalaması bitirir beni,,onun bu tavırları beni elhamdulillah rabbime daha çok bağladı bunada çok sevinirim dua ile…….

      1. Doğruyu ıyı güzel olanı tavsıye etmek hepimizin borcu kadeşim hiç biri olmassa bile FIRAVUN UN KARISI ASIYE GİBİ örnek alacağın kişiler var.bennım en çok takıldığım çoçukları baska aile fertlerının yanına gondermek ıstemesi belkide vıcdanen rahatsız oluyordur? onlara kötü davrandığı için en doğrusunu ALLAH bilir yapmak ıstemıyorduur ama engelde olamıyordur kendıne?son tavsıyemde kufuru bağrışcağrışı zamanlarında sen onda sevecek bırsey bul gözündedeki prıltıyı hıç kaybetme sevgini hıç eksık etme o tersıne dönsede yap.bır kişiyi yada bırını gerçekten sevdiğini ancak ona ıspat ederek yapabılırsın.INANDIM DEMEK YETMEZ RABBİM SEVIYORUM DEMEK YETMIYCEĞI GİBİ SEN SEVIYORSAN ISPAT ETMEK ZORUNDASIN YAŞAYIŞINLA.(bu bir örnektir)selametle

 8. gökçe says:

  HAYIRLI GÜNLER…
  nişanlıyım bende kısmet olursa bir yıl sonra evlilik düşünüyoruz.ama şimdi bile ufak tefek anlaşmazlıklar olabiliyor.genelde de ağızdan çıkan yanlış cümlelerden ya da yanlış anlaşılan cümlelerden dolayı oluyor bu:( ama çok şükür ki ikimizde özür dilemekten çekinmiyoruz:))
  bu da tartışmanın uzamadan bitmesine vesile oluyor:)
  bu arada cahide ablacım ben çeyiz hazırlıklarına başladım azınca kararınca olsun istiyorum. ve işe yemek takımı tencere vs almakla başlıcam nasip olursa. bana bu konuda yardımda bulunur musunuz? nelere dikkat edeyim tavsiye edilen bi marka var mı? aslında bu konu başlığının altında sormam pek uygun olmadı ama başka nasıl ulaşabilirdim bilemiyorum.mazur görün beni. diğer tecrübeli ablalarında yardımlarını bekliyorum.
  teşekkürler:)

  1. Mehtapabla says:

   Gökce kizim öncelikle Allah hayirli ugurlu eylesin benden sana nacizane tavsiye öncelikle lazim olanlari al markaya aldanma fakat kaliteli olmasinada dikkat et:Birde kendi tarafina ve nisanlinin tarafina her seyim olsun diye cok masraf yaptirma önemlileri aldir hepsi birden alinacak diye israr etme bazi seyler zamanlada alinabilir bazen gencler aileleri borca sokup dügünden sonra huzursuzluk yasanmasina sebep olabiliyorlar.bunun örneklerini cokca gördügüm icin yazdim.InsaAllah ömür boyu mutlu olun kizim.

  2. aspasya11 says:

   Allah hayırlı etsin Gökçe..mehtap ablaya katılıyorum canım..eşyaların marka olması illaki çok memnun kalacağını göstermiyor..onun için bu konuda dikkatli ol..çelik tencerelerin tabanı kalın olanları güzel..teflon tencere tavsiye etmiyorum..en iyi teflon bile zamanla kabarıyor..beyaz seramik tercih edebilirsin..bir büyük(misafir davet ettiğin zamanlar için )bir küçük (günlük kullanım için..)eşya konusu biraz şans işi..inşallah aldığın bütün eşyalardan son derece memnun kalırsın..mutluluklar..

 9. yazı çok güzel etkileyici demekki çocuk olumsuz söz söyleyince üzerinde durmamak gerekiyor…. evlilikte eşlerin birbirini anlaması çok önemli. hepimiz bundan yakınıyoruz……bende aile içi iletişimde saliha erdim hanımın proğramlarını tavsiye ederim saliha erdiminin çocuk eğitimi üzerine şu sözü çok etkilemişti beni …..TAKDİR ÜRETİR …TENKİD TÜKETİR….çok yerinde bir söz …..

 10. vildan-nermin- says:

  RİCA EDİYORUM.HERKES DİNLESİN.

  ilahiyatcı dr.selman kuzu ile ailede iletisim(inanın 3-4 kere dinledim.çok farklı ve cok faydalı dinleyenler pisman olmayacak hatta bana dua bile edebilirler 🙂

  31 ekim 2012 tarihli program.

  http://www.burcfm.com.tr/ShowSectionDetail.aspx?SectionId=89827

  1. Mehtapabla says:

   Vildan hanimcigim sohbeti ancak yeni dinleme firsatim oldu bende herkesin dinlemesini öneriyorum genelde hanimlar ses tonuna ayar verebiliyorda birde karsi taraf anlayabilse.

   1. vildan-nermin- says:

    dinleyip de yorum yazan bir kisi de olsa cok sevindim.mehtapabla cok tesekkürler.

 11. elifnur says:

  selamunaleyküm.hepinize hayırlı günler.aslında hepimizinde zaman zaman eşlerimiz Allahın bize emanetleri olan çocuklarımız komşularımız akrabalarımız hakkında şikayetlerimiz olur.hep ben haklıyım düşüncesi bize hatalar yaptırır.nefsimizin ve gururumuzun esaretinde olan bizler nefsimize yeniliriz.bazen gerçekten haklı olsak bile Allahın rızasını düşünerek adım atmak nefsimize zor gelir.Peygamber efendimiz [s.a.s] yaşadığı zorluklar karşısında gösterdiği sabırla bize örnek olmuştur.evlilikler karşılıklı sevgi,saygı ve anlayışla ancak devam edebilir.malesef gençlerimize yapılan çekme,hiçbir sözün altında kalma,kendini ezdirme,ayaklarının üzerinde dur kocana muhtaç olma gibi telkinler nedeni ile yuvalar yıkılıyor çocuklar annesiz veya babasız büyümeye mahküm ediliyor.zeytinyağı gibi üste çıkmak karşı tarafa evet sen haklısın sözünü söyletmeye çalışmak yerine Allah için birbirimize sabretmek ve sabrı tavsiye etmek en güzeli.iyi ve güzel olan işlerde birbirimiz ile yarışmak dileği ile.selam ve dua ile.

 12. Cahide ABlacim, madem ihtiyac duyan cok oluyor ben de “Aile Rehberi” programini oneriyorum (http://www.kure.tv/inanc/941-aile-rehberi/ ). Tabi ki butun programlarini izleyemedim ama cok guzel konulara deginmisler, evlilik konusunda da bir cok programlari var.
  Allah butun nimetlerinin ozellikle de omur nimetinin hakkini vermeyi nasip etsin

  1. Evet canım o programı bende çok beğeniyorum. Tavsiye de ediyorum

 13. vildan-nermin- says:

  selamun aleyküm cahide hanım.yazı icin tesekkürler.
  müsadenizle ben de cok cok istifade ettigim bir programın linkini vermek istiyorum.

  gercekten cok guzel ve farklı bir sekilde evlilige yaklasıyor.muhakak tüm arkadasların dinlemsini öneririm.

  ben bilgisayrıma indirmiştim ama suan sitede sorun var herhalde.ama bilgisayar indirmeden de dinlenebiliyor.

  bezmi cihan
  22 haziran 2010 tarihli sema maraslı ile muhabbet olsun programı (sayfa olarak 21.sayfa) http://www.burcfm.com.tr/SearchTheArchiveProgram.aspx?ProgramId=7340

Like
Close
Tarif Üstü Muhabbet | Cahide Sultan
Close
%d blogcu bunu beğendi: