kokoshabla deodorant

Mekkeliler Nasıl Müşrik Bir Toplum Oldu? (2)

Esselamu aleykum ve rahmetullah sevgili kardeşlerim.

Yazılarımızda iki haftadır şirkin tarihi geçmişini inceledik ve ilk çıkış hikayesini öğrendik. İslam dininin
ilk muhatapları oldukları için Mekke toplumunun durumunu inceledik. Kendilerine yeni bir mesaj
gönderilmesinin altında yatan etkenleri hep birlikte gözden geçirdik.

Bizim bu tarihi yolculuğa çıkıp şirkin işlendiği toplumları mercek altına almamızdaki amaç, onlarla
günümüz arasında bağlantı kurarak hata edip şirke düştükleri noktaları tesbit edip, aynı hatalara
bizimde düşmemizi engellemektir.

Geri dönüşü olmayan gün gelmeden önce kardeşler olarak birbirimizi uyarmak, affedilmeyecek tek günah olan, tek bir amelimizde dahi bulunsa diğer salih amellerimizin hepsini iptal eden şirk hususunda birbirimizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir.

Tarihten yaşanmış örneklerle bunu daha iyi anlamamızı sağlamaktır. Fakat bizim tamamen samimi duygular ile yapmış
olduğumuz bu uyarılar bazı kardeşlerimizin hoşuna gitmeyerek hernedense onları rahatsız etmiştir. Şu
husus iyice anlaşılmalıdır ki, bizim gayemiz içimizde kemikleşmiş şirk unsurlarını belirterek kardeşlerimizi
bilinçlendirmektir, kimseyi itham etmek veya müşriklik isnad etmek değildir.

Ayrıca tüm bunları yaparken herkesi memnun edemeyeceğimizde açıktır. Çünkü her zaman hakkı tüm
çıplaklığı ile gördüğü halde kabul etmek istemeyen insanlar hep olagelmiştir. Bizde onların hatırı için
doğruları söylemekten geri duracak değiliz. Umud ediyoruz ki, Rabbim bu kardeşlerimizinde kalplerini
hakka karşı yumuşatır.

Bu açıklamadan sonra, geçen hafta kaldığımız yerden devam ederek Mekkelilerin tanıdıkları, bildikleri
ve bazı özelliklerinde birledikleri Allah’a nasıl ibadet içinde olduklarını inceleyerek bu yolculuğu
sonlandıralım inşaAllah.

MEKKELİLER NAMAZ, ORUÇ, HAC, SADAKA, ADAK, İTİKAF GİBİ AMELLERLE ALLAH’A İBADET EDİYORLARDI

Ebu Zer radıyallahu anh’ın daha İslam gelmezden önce namaz kıldığını şu hadisden öğrenmekteyiz:

Abdullah b. Samit’den rivayete göre, “Ebu Zerr radiyallahu anh ‘Ey kardeşimin oğlu! Rasûlullah sallallahu
aleyhi ve sellem‘e kavuşmadan üç sene önce namaz kılıyordum’ dedi. Abdullah bin Samit ‘Kimin için?’
dedim. Ebu Zerr ‘Allah için’ dedi.” (Müslim)

Aişe radıyallahu anha cahiliye döneminde oruç ibadetini nasıl yerine getirdiklerini bize şöyle haber
veriyor:

Âişe radiyallahu anha şöyle demiştir: “Câhiliyet devrinde Kureyş aşure günü oruç tutar idi. (Hicretten
evvel) Rasûlullah sallallah u aleyhi ve sellem‘de aşure orucu tutardı. Medine’ye geldiği zaman da (âdeti
üzere) bu orucu tuttu ve sahabelerine de bu orucu tutmalarını emretti. (İkinci sene) ramazan orucu farz
kılınınca aşure günü orucunu terk etti. Artık isteyen bu orucu tuttu, dileyen de onu terk etti.(Buhari,
Müslim)

İslam gelmeden önce Mekkeliler kabeyi tavaf ediyor ama safa ile merve arasında tavaf yapmaktan
kaçınıyorlardı. İslam’da bu konu hakkında bir haber gelmeyince müslümanlar gelip Allah Resulune:

“Ey Allah’ın Resulu! Biz cahiliye döneminde Safa ile Merve arasında tavaf etmekten kaçınırdık. Allah
Beyt’i tavaf emrini indirdiği hâlde, Safa ile Merve arasında say’ı zikretmedi. Biz Safa ile Merve arasında
say edersek, bize günah var mıdır?” diye sordular. Bunun üzerine Allah subhanehu ve teala: “Şüphesiz
Safa ile Merve Allah’ın alâmetlerindendir. İşte kim o Beyt’i hacc veya umre kasdı ile ziyaret ederse,
bunları güzelce tavaf etmesinde üzerine bir günah yoktur. Her kim gönüllü olarak bir iyilik yaparsa
şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bilir. ” (Bakara Suresi, 158. ayet) ayetini indirdi. (Buhari,
Müslim)

Ömer radıyallahu anh’ın cahiliye döneminde itikafa girmek için adak adadığını görüyoruz:

Ömer ibnu’l-Hattab radiyallahu anh cahiliyyede Mescidi Haram içinde itikâf etmeyi adamıştı. Müslüman
olduktan sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer’e hitaben: “Adağını yerine getir.” buyurdu.
(Müslim)

Onların cahiliye döneminde sadaka verdiklerini, köle azad ettiklerini, akrabalık bağlarına özen
gösterdiklerine de şahit oluyoruz:

Hakîm ibn Hızâm radiyallahu anh şöyle demiştir: “Ben ‘Ey Allah’in Resulu. Cahiliyet devrinde kendileriyle
ibadet ede gelmekte olduğum sadaka vermek, köle azad etmek, hısımlık bağımı devam ettirmek
nevi’nden bir takım işler hakkında ne düşünürsün? Bu işlerde benim için ecir ve sevap var mıdır?’ dedim.
Peygamber sallallah u aleyhi ve sellem: ‘Sen, geçmiş olan hayırların üzerine İslâm’a girdin.’ buyurdu.”
(Buhari)

Kardeşlerim, Mekkeliler tüm bu ibadetlerin yanısıra haram aylara saygı duyuyor, Kabenin onarımından
sonra Hacerul-esved taşını yerine koyma şerefine nail olabilmek için birbirleri ile münakaşaya giriyorlar
ve daha sayamayacağımız birçok hususta Allah’a yaklaşmaya çalışıyorlardı.

MEKKELİLERİ MÜŞRİK YAPAN SEBEP ŞEFAATÇİLER, YANİ ARACILAR EDİNMELERİDİR

Kardeşlerim, gördüğümüz gibi Mekkeli müşrikler bizim sandığımız gibi Allah’ı inkâr etmiyor, O’nu
cok iyi tanıyor, biliyor ve birçok ibadet şekliyle Allah’a yaklaşmaya çalışıyorlardı. Fakat bu ibadetlerini
yaparlarken Allah ile aralarına aracılar koyuyor ve bunların kendilerini Allah’a daha çok yaklaştırdıklarını
iddia ediyorlardı. Onların bu durumunu Rabbimiz bize apaçık haber vermektedir:

“İyi bilin ki, halis din (şirkden arındırılmış din) yalnız Allah’ındır. Onu bırakıp da başka dostlar
edinenler, ‘Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.’ diyorlar.
Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı
ve nankör olanları doğru yola iletmez.” (Zümer Suresi, 1-3. ayetler)

“Allah’ı bırakıp, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek şeylere ibadet ediyorlar ve ‘İşte bunlar
Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.’ diyorlar. De ki: ‘Siz, Allah’a göklerde ve yerde Onun bilmediği
bir şeyi mi haber veriyorsunuz?’ O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.” (Yunus Suresi,
18.ayet)

Mekkeliler ile toplumumuzun karşılaştırılmasına tahammülü olmayanlar Rabbimizin bu apacık ayetlerini
nasıl anlıyorlar acaba? Lütfen ayetleri tekrar okuyalım! Tüm zaaflarımızı bir kenara bırakarak okuyalım!
Yapılan hareketler aynı, verilen cevaplar da aynı… Hatta dahası var.

O dönemin müşriklerinin tüm sebeplerin yok olup ölümle burun buruna geldiklerinde, en darda kaldıkları
anda, tüm aracılarını unutup nasıl kendisine dua ettiklerini Rabbimiz bir ayetinde şöyle anlatıyor:

“Sizi karada ve denizde yürüten O’dur; hattâ gemide olduğunuz zamanda da. Nitekim gemi, tatlı bir
rüzgarla içindekileri götürür; onlar da bununla neşelenirler. Derken gemiye şiddetli bir fırtına gelir çatar
her taraftan onlara dalgalar çarpar; sanırlar ki, o dalgalarla çepeçevre kuşatılmışlardır. İşte o zaman, dini
sadece Allah’a has kılarak ‘Eğer bizi bu durumdan kurtarırsan, muhakkak şükredenlerden olacağız.’ diye
O’na duâ ederler.“ (Yunus Suresi,22.ayet)

Rabbimiz olayın sonrasınıda bize şöyle haber vermektedir:

“Gemiye bindikleri zaman, dîni Allah’a hâs kılarak O’na yalvarırlar, fakat onları karaya çıkarıp kurtarınca,
hemen Allah’a şirk koşarlar.“ (Ankebut Suresi,65.ayet)

O dönemim müşrikleri sıkıştıkları anda, darda kaldıklarında, ölümle burun buruna geldiklerinde sadece
Allah’a yalvardıkları halde, şimdikiler esas darda kaldıklarında, sıkıştıkları anda Allah ile aralarına aracı
koyduklarını yardıma çağırıyor, onlardan medet umuyor, onlara dua ediyorlar.

Tüm bu yazılanlardan sonra kardeşlerim, görüldügü gibi önceki toplumlar ile benzer yönlerimiz, ayrılan
yönlerimiz ve bazı konularda birbirimizi geçmiş yönlerimiz bulunmakta. Yukarıda da değindiğimiz
gibi bunları sadece kendimizi muhasabeye çekerek özeleştiri yapmamızı sağlamak, bu fiillerin önceki
ümmetleri helak ettiği gibi bizide helak etmeden önce tedbirimizi almak, yaptığımız amellere güvenerek
şirkin bizden uzak olduğunu düşünmemek için gündeme getirmeye çalıştık. O şirk ki, karıncanın ayak
sesinden daha sessiz ve sinsidir. Üzerinde ne kadar durulsa, gündemde ne kadar tutulsa yeridir.

Son cümle olarak şunu söyleyebiliriz ki kardeşlerim, müslüman kalmamız, kurtuluşa ermemiz ve cennete
girmemiz için sadece Allah’ı tanımamız, bilmemiz ve O’na ibadet etmemiz yeterli değildir. Bunun yanında
tüm ibadetlerimizi şirkden arındırmamız, bunlarda hiç kimseyi ve hiçbirşeyi Allah’a ortak koşmamamız
gerekmektedir.

Rabbimiz Resulü’nün diliyle ibadetlerimizi yerine getirirken bunları sadece kim için yapacağımızı bize
haber vermiştir:

“De ki: ‘Ben, dîni Allah’a hâlis kılarak O’na ibadet etmekle emrolundum. Ve müslümanların ilki olmakla
da emrolundum.’

Yine de ki: ‘Ben Rabbıma karşı geldiğim takdirde, büyük bir günün azabından elbette korkarım.’

De ki: ‘Dînimi Allah’a hâlis kılarak O’na ibadet ederim. Siz de, O’ndan başka dilediğinize ibadet edin.’

De ki: ‘Hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü, kendilerini ve ailelerini hüsrana uğratanlardır. Bilesiniz ki, işte
apaçık hüsran budur’” (Zumer Suresi, 11-15.ayetler)

Yazımızı Yusuf aleyhisselamın şu sözleri ile noktalayalım kardeşlerim:

“Ben nefsimi temize çıkaramam; zira nefis Rabbimin acıdıkları dışında, dâima kötülüğü emredicidir.
Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcıdır; çok merhametlidir. (Yusuf Suresi, 53.ayet)

Hepinizi kullarına karşı çok bağışlayıcı ve merhametli olan Allah’a emanet ediyorum…

Saliha Yıldız

Mekkeliler Nasıl Müşrik Bir Toplum Oldu? (1)

Comments are closed.

Bir Yorum Bırakın :)

 1. Aleykümselam ve Rahmetullah abla,
  Yazıyı gece okudum ama biraz düşünmek istiyorum senin yazdıkların üzerinde bu yüzden yorumları geciktiriyorum en doğru şekilde anlamak istiyorum.
  Allah s.w.t razı olsun yazı çok güzel olmuş inşaAllah vermek istediklerini alabilmişizdir. Mekke müşrikleri gerçekten bu zamandaki çoğu insana göre Rabbini daha iyi biliyor ve tanıyormuş. Bazı hadisleri şaşırarak okudum gerçekten çok ibret almamız gereken yerler var. Aynı zamanda bazı ayetler de öyle. Yani kısacık bir ayet dahi ne manalar içerebiliyor SubhanAllah.
  Önceki yazıda aklım almamıştı nasıl olur Allah Rasulü ile karşılıklı konuştukları halde böyle yapabilirler diye. Ama mevzu o değilmiş. İnsan sevmenin de ölçüsünü bilmeli Rabbinden başka kimseyi çok sevmemeli körü körüne bağlanmamalı. Sadece bu da değil. Kibir, inat gibi duygular bizim görmemiz gereken gerçekleri görmememize sebep olabilir. Anladığım kadarıyla ki senin de anlatmaya çalıştığın ayrıca Rabbimizin de bizden istediği şey O’nu birlemek. Gerek inanç olarak yani O’ndan başka bir yaratıcının olmadığı bilmek, yerin göğün ve içindekilerin tek sahibi olduğunu bilmek buna yürekten inanmak gerekmiş. Bu da yetmiyor elbette ibadetlerimizde de bunu göstermemiz gerekiyor. Bir kez daha anladım ki Müslümanım demekle iş asla asla bitmiyor. Temelimiz çok sağlam olmalı öyle ki gördüğümüz bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu ayırt edebilecek kadar kendimizi geliştirmiş olmalıyız. Allah bizlere İslamı doğru anlamayı ve bizden razı olacağı şekilde İslamı yaşamayı nasip etsin amiiinn…
  Bana da ilimde hızlı ve doğru şekilde ilerlemeyi ve hakkını verebilmeyi nasip etsin tabii bütüüünnn kardeşlerime de :)) buna en çok amiinnn..Allah cahide ablamın da senin de dünya ve ahiretinizi güzelleştirsin size en güzel nimetlerini sunsun çok memnun olun…amiinn

  1. Saliha Yildiz says:

   Amiiin Büşram, tüm yüreğimle dualarına amiin diyorum. Rabbim seni dinine yardım edenlerden, önde gidenlerden kılsın. Hepimizi firdevs cannetinde buluştursun.
   Ne güzel özetlemişsin yazının içeriğini maşaAllah. Rabbim basiretini açsın güzel kardeşim, dilinin bağını çözsün. Anlama ve anlatma kabiliyetini kat be kat arttırsın. Amiin ya Rabbi.

   1. Dualarına ben de yürekten amiin diyorum..Allah hepimizi öncü kılsın amiin. Ama senin vesilenle oluyor elbette Rabbimin izniyle. Senin çabalarını boşa çıkarmak istemiyorum hem de gerçekten bişeyleri öğrenmek istiyorum. Allah razı olsun Allah’a emanet ol abla.

  2. Hanımeli says:

   bu arada mekke müşriklerinin de kuzu kuzu yasayip biz acaba Allah’a nasil yaklasiriz ki diye dusunup yollar aradigini da dusunmedin degil mi busra?

   onlar sadece dunyevi menfaatleri icin kullaniyorlardi putlari… inanma ihtiyaci fitratta vardir. bir kere bu ihtiyaci gideriyorlardi. ikincisi nefsaniyetlerine dokunan birsey yoktu putlarda. konusamiyorlardi ki yasak koysunlar… hersey serbest…
   ucuncusu de ticaret yapiyordu mekke halki. putlar da bu islerde cok kazandiriyordu onlara…

   kalpleri kaskati olmus, insanlik degeri kalmamis vahsi bir toplumdan bahsediyoruz. saglam bir ahiret inanci yok bi kere. Neden Allaha yaklasmak gibi bir dertleri olsun? tek dertleri dunya olan bu insanlari getirip en basitinden turk toplumunun ortasina koysan kefere diye zaten sopayi basar bizimkiler…

   olculere dikkat! ilim istiyorsan ufuk sart! ikra’nin manasi kur’an okumak degil elbet! ilk ayetle basliyor ayrismalar aslinda… derinden derine….

   1. Saliha Yildiz says:

    Allah subhanehu ve teala Zümer Suresi, 1-3. ayetler, Yunus 18. ayet ve bunun gibi birçok ayette sana göre haşa! yalanmı söylüyor? Siz heralde bu toplumun içinde yaşamıyorsunuz, yada başınızı öylesine gömmüşsünüzki kuma içinde yaşadığınız toplumdan haberiniz yok. Şu yazdığınız yorumu bir daha okuyun ve kimin ufka ihtiyacı olduğunu göreceksiniz..
    Ufuk öncelikle insana Rabbinden kendisine inen mesajı anlarken lazım. Sonra etrafındaki olayları değerlendirirken lazım. Sadece tabii olduğu hind felsefesini yaşarken değil.
    Dikkat edin içinde oyalanıp durduğunuz din anlayışı ve sahip olduğunuzu düşündüğünüz ufkunuz sizi hüsrana uğratmasın.

   2. “İyi bilin ki, halis din (şirkden arındırılmış din) yalnız Allah’ındır. Onu bırakıp da başka dostlar
    edinenler, “”””Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.””””” diyorlar.
    Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı
    ve nankör olanları doğru yola iletmez.” (Zümer Suresi, 1-3. ayetler)

    “Allah’ı bırakıp, kendilerine ne zarar, ne de fayda verebilecek şeylere ibadet ediyorlar ve ‘İşte bunlar
    Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.’ diyorlar. De ki: ‘Siz, Allah’a göklerde ve yerde Onun bilmediği
    bir şeyi mi haber veriyorsunuz?’ O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.” (Yunus Suresi,
    18.ayet)

    Sizin düşünmenize gerek yok ben tasavvufu da niyeti de iyi bilirim. Haddinden fazla onların içinde de kaldım yani bana gelip sen ne biliyorsun ki diyemezsiniz. Abuk sabuk şekilde ayılıp bayılanlar, olmadık yerde kendisi aslında konuşmadığı halde resmen trans haline geçip konuşturulan kişiler, cezbe deyip nara atanlar çığlık atanlar vs vs vs. Ben bunları gördüm ama Elhamdülillah Rabbim beni bu duruma hiç düşürmedi sadece şaşkınlıkla izledim bu kişileri. Bunlara tutup Allah aşkı diyenler var bence bu kişiler Allah aşkının ne olduğunu öğrensin önce. Hani Allah’a yakınlaşmak istiyorlar ya bak bu duruma düşüyorlar. Şimdi böyle bişey yok derseniz siz gerçekten içlerinde bulunmamışsınız ve neyin ne olduğunu bilmiyorsunuz demektir.
    Haklısınız ilim istiyorsak ufuk şart ama ilim istiyorsak önyargılı olmamak ve kibri bir kenara koymak da şart. Önceki cevaplarınızı da biliyorum Saliha ablaya karşı. Neyse Saliha ablanın cevabı gayet yeterli aslında. Selametle.

    Not: Ayetleri anlayarak okumaya çalışın.

    1. hanımeli says:

     Estağfirullaaah… ben ayetleri yalanlayacak birsey yazmadim ki.. ayrica onyargili olan da ben oldum. ben kimseye ufuksuz da demedim, bu nasil bir uslup rica ediyorum? bence siz surekli elestirilere cevap vermeye programliyorsunuz bazen kendinizi…

     tasavvuftaki yanlis uygulamalari savunmuyorum. ben de cezbeye gelmedim hic merak etmeyin…

     hind felsefesinin icindeymisim. yani surekli bir itham, bir onyargi.. sonra da kibirli olan ben oluyorum.

     bir tane nezaketsiz yorumum var mi burada? yazdigim yukardaki yorumu hic anlamamak icin ozel bir caba mi sarfediyorsun busra kardes?…..

     1. Ben kendimi eleştirilere cevap vermeye programlamadım kardeşim. Ayrıca kendimi fazlaca eleştiren biriyim yani yanlışım varsa kabul ederim. Çuvaldızı kendime batırırım anlayacağınız. Ama sizin konuşma tarzınız kusura bakmayın kardeşim yanlış. Bu şekilde kimle konuşursanız karşınızdaki kişinin böyle düşüneceğini düşünüyorum. Soru soracaksanız eğer daha nazik olabilirsiniz. Yazılarınızı tekrar tekrar okuyorum çok alaycı dille sanki soru sormak için değil, bişeyler öğrenmek için değilde eleştirmek için, küçümsemek için yazıyorsunuz gibi görünüyor buradan. Sadece ben de böyle anlamıyorum. Eğer burada kardeşlerimiz delilsiz konuşuyorsa Kur’an ve sünnetin dışına çıkarak bişeyleri kendi heva ve heveslerine göre anlatıyorsa buyrun söyleyin siz delil getirin deyin ki burası yanlış siz yanılıyorsunuz şu ayet ve şu hadis de buna delildir. Önyargılı davranmayın iki tarafı da dinleyin. Zararlı çıkmazsınız. İki tarafın da dediğini görüşlerini sonuna kadar araştırıp öğrenin bunun sonucunda yine benim sahip olduğum görüş doğru diyorsanız artık siz bilirsiniz. Ama direkt ön yargılı davranıyorsunuz demeniz de olmuyor. Çünkü şahsen iki tarafın dediklerini de dinlemiş biriyim.
      (Bunu yazarken de maksadım kimseyi incitmek değil sadece kimsenin yanlış bir itikatta olmasını istemememdendir.)

 2. s.a. cahıde ablacım yukarıda mehtapablanın yorumuna yazdıgın cewaptan sonra makına cekılısı sayfasına gerı donmustum lısteden benı cıkarmanı ıstedıgım bı yorum yazcaktım cunku ben senın sayfanı we senı sewıyorum makıne pek umrumda deıl ama bedawa sırke baldan tatlı geldı heralde ama utandım sımdı.neyse sonuclanmıs bıle kazananarkadasımız gulu gule kullansın ıyı aksamlar

 3. ummusena says:

  As Saliha Ablacığım Allah razı olsun. Rabbim ilminizi arttırsın.Dualarımız şirkten arınmış bir hayatiçin olsun. Amin… Bu siteye çıkarsız gönul veren tum kardeslerime selam olsun.

  1. Saliha Yildiz says:

   Amiin kardeşim, ecmain.

 4. saliha ablacim allah razi olsun… bilmedigimiz yada bazen bilsekte nasil desem isimize gelmedigi icin yapmadigimiz olaylari dile getirmissin…rabbim hepimizi cocuklarimizi sirkten korusun….

  1. Saliha Yildiz says:

   Allah hepimizden razı olsun Aliye kardeşim. Rabbim önemsemediğiz bazı amellerimizden dolayı ahiretini harab edenlerden kılmasın bizi.

 5. gülaykahvekeyfi says:

  waffle sevenlere buradan selam olsun yurdum insanı beni yine şaşırttı saliha hanım yazı konunuz çok harika bazen şüpheye düşüyorum acaba hangi hareket ve söz şirke giriyor diye biraz örnekleyin lütfen selamla kalın

  1. Saliha Yildiz says:

   İnşaAllah birgün insanımız waffle makinasına gösterdiği ilgi kadar dinini ögrenmeyede ilgi göstererek bizi yine şaşırtır. Acaba böyle bir şaşırma için daha ne kadar bekleyeceğiz?
   Gülay kardeşim, öncelikli olarak şirk eyleminin çıkış noktası olarak kulun Allah ile arasına aracılar koymasını işledik geçen haftalarda. Bu en önemli şirk unusurlarındandır ve ilk şirk eylemide bu şekilde ortaya çıkmıştır. İnşaAllah sabredersenız ve düzenli yazıları takip ederseniz sırası ile hepsini işleyeceğiz.

 6. Cahidem öbür tarafa yazmadim kusura bakma fakat buraya yazmak istedim ya bu waffle makinesinin ne kadarda meraklisi varmis inanamadim Waffle dedigin sey o kadar abartilacak bir sey deyilki hep dis ülkelerin yemeklerine bayiliyoruz niyeyse pek anlamiyorum kendi lezzetlerimizin yaninda bu nedirki Cocuklarim ana okulundayken orda görüp istedikleri icin 15 yil önce alip biraz kullandigim yillardirda kullanmadigim bir ürün, kendi yemek deyerlerimize önem versek daha iyi olmazmi? icimden gecenleri yazmadan duramadim istersen yayinlama Cahidem.
  Kusura bakma Salihacigim bunlari senin sayfana yazdim diye.

  1. Bende sana katılmadan duramadım Mehtap abla bizde seviyoruz ama abartacak kadar değil…Kusura bakma Saliha abla ellerine yüreğine sağlık güzel bi yazı olmuş…

   1. Saliha Yildiz says:

    Estağfurullah kardeşim ne kusuru. Rabbim bizi islah etsin.

  2. Seninle aynı fikirdeyim ablacım. Bu gün benim için çok ibretlik bir gün oldu. Bu konudaki tüm düşüncelerimi içimde saklayayım ama ben samimi, içten yazan, karşılıksız seven tüm kardeşlerimi seviyorum…

   1. assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatu.canim benim biz seni ALLAH icin cok seviyoruz obur sayfaya bakamadim bile icim soyle bir cizzzzzz etti en iyisini sen bilirsin kardesim fiemanillah londradan hatice

   2. Saliha Yildiz says:

    Bugün gerçekten ibretlik bir gün oldu Cahidem, Aynı zamanda da içimizi acıtan bir gün oldu Rabbim bizleri affetsin. Ne yalan söyleyeyim ben bu kadarını tahmin etmezdim subhanallah…

  3. Sabahtan beri bakıyorum benim de içimde kalsın söylemek istediklerim birazını diyeyim ama. Yorumları iyi ki kapattın abla. Saliha abla kusura bakma olur mu Waffle olayı senin yazının altına kaydı 🙂 karıştı. Güleriz ağlanacak halimize…Allah bizlere hidayet versin asıl gayemizi idrak edebilmeyi nasip etsin dünya malına fazla önem vermememiz gerektiğini göstersin. Samimi yazanlara bişey demiyorum ben ama neyse herkes kendini bilir..

  4. Saliha Yildiz says:

   Estağfurullah Mehtapablam, bizim insanımız bir garip gerçekten.

   1. Aslında dün gece cahide abla yayınlayarak kurra çekeceğini söyleyince az çok bu manzarayı tahmin etmiştim.Çokta müdahale etmedim zaten Hani öyle ihtiyaç olabilecek bir üründe değil yanlış anlama lütfen ablacığım seni eleştirme amaçlı asla yazmıyorum ama hani insanın bu denli rehavet göstermesi garibime gitti mehtapablanında dediği gibi en fazla 5 6 kere kullanılacağın bi ürün vede bizim kültürümüze yabancı garip geldi bana sevenleri var elbette saygım sonsuz. Fakat mesele şu ki genel olarak konuşuyorum kimseye itafen yazmadım yanlış anlaşılmasın lafım geneldir çünkü bunu ailem olmak üzere cevremdede yaşıyorum tamamen gereksiz şeylere değer veriyoruz ki inanılır gibi değil yahu birgün öleceğiz bizi gömecekler bu bir gerçek vede zmanını tayin edemediğimiz heran ensemizde bir gerçek…. 1 metre beze saracaklar 2 metrelik bir çukurada koyacaklar bu kadar nedir bu alma hastalığı özentilik dünyaya rağbet gerçekten allah ıslat etsin bizleri çok üzülüyorum …….

    1. Bununla alakalı bir yazım var ama yayınlayamadım henüz. Benim yapmak istediğim farklı bir şeydi aslında. Bazı bloglarda sadece bir fincan bir tabak vereceğim deyip, 40 tane şart koyuyorlar. Beni beğen, takip et, şunu yap bunu yap. Hiç bir karşılık beklemeden vermenin de mümkün ve güzel olacağını göstermek istemiştim. Ama gördüm ki, benim sitede bunu yapmam neredeyse olanaksız bir durummuş. Ve yine farkettim ki, dünya sevgisi çoğu kez ahiretin önüne geçiyor. Hayallerimiz ve hazırlıklarımız hep dünya için…

     1. cahide hanımcım şimdi bedava mal baldan tatlıdır diye bir söz vardır,siz insanlara bu fırsatı sunmuşsunuz onlarda kullanmışlar.sonuçta hiç zahmete girmeden neden olmasın ki diyerek giriştikleri bu işte sadece bende istiyorum vs gibi sebeblerle yazmışlar.bu kadar çok takipçiniz varken bu sonucun olması şaşılacak bir durum değil aslında.sokakta bedava ekmek var deseniz durumu iyi olan insan bile şöyle fırının yanından geçmeyi arzular zannımca.aslında burdaki sorun yabancı ülkenin yemeklerine özenti değil,karşılıksız sunulan bir şey.aynı şeyi süt reçeliniz içinde yapsanız aynı sonuçla karşılaşırsınız emin olun.sevgiler….

     2. kınalıkız says:

      Zaten değişik değişik isimleri görünce gülmüştüm kendi kendime.Balıkesirde bazı yeni açılan yerlerin önünde uzuuuuun bir kuyruk görürseniz bilin ki orada o gün bedava açılış menüsü var.Bu bir lahmacun bile olsa,kişi kendine hiç bakmaksızın o kuyruğa atar kendini.Hali vakti çok iyidir ama olsun ne de olsa bedava..Hava bedava su bedava,bedava yaşıyoruz bedava !

      1. Saliha Yildiz says:

       Bedavacılık bizde karakter haline gelmiş Kınalıkız kardeşim. O kadar ki, Cennete dahi bedavadan girme hayalleri ve istekleri peşindeyiz. İnşaAllah bu bedavacılık bizi hüsrana uğratmaz.

       1. Hanımeli says:

        amin… amin…

    2. Müberracigim cok haklisin canim Benim anlamadigim birde bu makine niye bu kadar pahali olmus. Ben bu makineyi 15 sene önce 15 euroya almistim burda hala hemen hemen ayni fiyatta.Cok önemli olmayan aletlere o kadar para harciyanlarida pek anlamiyorum.

    3. Ben de sasirdim o kadar yorumu görünce ama madem böyle bir sey düsünüldü, buna katilmak ta ayip olmamali diye düsünüyorum. Ben sahsen cekilise katilmis olup ta burada bu tarz yorumlari görsem üzülürdüm. Bu arada ben katilmadim, burada yazan birkac Feyza var (ayrica bu benim gercek adim degil, internet ortaminda kullandigim isim). Ne gerekli diye düsünürsek biz kendimiz de bircok “aslinda gerek yok” diyebilecegimiz seylere sahibizdir öyle degil mi. Bizim waffle makinamiz da yok ama mesela mutfak robotumuz da yok, onsuz da pekala oluyor. O zaman simdi benim mutfak robotu isteyenleri ayiplamam mi gerekiyor. Ha onun yerine bende baska bir sey vardir cok gerekli olmayan, yanlis anlamayin, sadece örnek vermek istedim.

     1. haklısın feyza hanım çekilişe katılmış biri olarak bu yorumlara çok kırıldım.bu makinayı ilk kez gördüm merak ettim şansımı denemek istedim ki biliyordum çıkmayacagını talebleri de tahmin ettim en az 500 diye eeeeee naparsın bizim de huyumuz bu bedava mezar bulsak gireriz!

      1. biz bunlarla ugraşa duralım.ikindi vakti bir köylümüzün yanlız yaşayan bir kadıncagız(durumu çok iyi)yaşı 50_55 yanlız ölüp iki saat cesedini kimse görmemesi:( daha iki gün önce görüşüp helallik istemiştim.saglıklı bir kadın dı. bu gün cenazesi kalkacak .malda YALAN mülkte YALAN var biraz da sen oyalan…

     2. gülaykahvekeyfi says:

      feyza siz çekilişe katılanların bazılarının yorumlarını gerekçelerini okudunuz mu direk çekilişe katılıyorum deseler sorun yok ama kimi çocuğunu kimi evini kimi öğrencilerini ileri sürmüş şöyle mertçe evet ben de çekilişe katılıyorum diyen az yani sonuçta güzel bir şey yapmış cahide bir de o kadar aman aman bir yiyecek değil ki ama söz eğer cahidem yakında hani şu hamur yoğuran aleti de çekilişe sürerse ben de katılacağım çünkü o çok gerek bir şey ama olmazsa da harçlıklarımdan biriktirip alacağım bir de hiç bir dini sohbetimize katılmamış hiç bir şeyi merak etmemiş ama buna katılmış

      1. Hmur yoğuran makinadan gönderdiler bana ama benim beğenmediğim kısımları oldu. Bende beğenmediğim ürünün reklamını yapmam dedim. Evde öylece duruyor. ben kullanırım diyen birine vereceğim aman duymasın kimse..:)

       1. 🙂 🙂

      2. “Sonucta güzel bir sey yapmis” diyorsunuz Gülay hanim Peki güzel olan bir seye katilmak neden kötü oluyor ben orasini inanin cözemedim. Islami konularla ilgili duyarlilikta eksikligimizin olusu ayri bir konu, o tartisilabilir, ama bunu cekilise katilan insanlarin üzerinden tartismak ve onlari kücümser gibi bir tarzla yazmak bence dogru degil. Ben gerekcelerin yazilmasini hic öyle düsünmedim sizin gibi. Ihtiyaci olan kisiye gitmesini istiyorum demisti Cahide abla, katilanlar da kendilerince gerekcelerini yazmislar, ben o tarafindan baktim.

       1. Gülüm alınmana gerek yok. Aslında yazanların çoğu daha önce hiç yazmayan kardeşlerimizdi. Belki asıl yadırganan bu oldu. Büyütmeye hiç gerek yok. Dediğin gibi ben istedim. Eğer bir hata varsa o benim hatamdır. Kimsenin hatası yok. Bunları okuyunca ben daha çok utandım.

       2. gülaykahvekeyfi says:

        işte ben de tam bu yüzden bir sonraki çekilişe katılacağım ama çok gerekli bir şeyse kimseyi küçümsemek haddim değil gerekli açıklamalarımı yaptım anlayan anlar

 7. Canim Salihacigim ibadetlerimi yanlisa düsmeden yapmaya calisiyorum fakat kimbilir daha nice eksiklerim var onlarida insaAllah senin ve Cahidem gibi dostlarimin uyarilariyla dahada iyiye ceviririm.
  Allahim bizi colugumuzu cocugumuzu bütün ümmeti müslümani seytanin hilelerinden koru dogru yoluna ilet Amin..Böyle bilgileri bizimle paylastigin icin Allah razi olsun Salihacigim.

  1. Saliha Yildiz says:

   Mehtabablam mükemmellik Rabbimize has, hiçbirimiz eksikden ve kusurdan uzak değiliz. Rabbim bizi her daim birbirimize faydalı kılsın. Rabbim hapimizden razı olsun ablacım. Allah’a emanet ol.

 8. Selamunaleyküm , Saliha Hanım Yazınızı Çok Beğendim…ALLAH Bizi Gizli Şirklerden Korusun İnşallah. Cahide Ablacım Sizede Selamlar… 🙂

  1. Saliha Yildiz says:

   Aleykum selam ve rahmetullah kardeşim. Allah bizi şirkin açığından da gizlisinden de uzak tutsun. Amiiin.

 9. Selamun Aleyküm Saliha kardeşim.
  Rabbim senden her daim razı olsun inşAllah.
  Bu yazı son derece etkileyici, vurucu olmuş.
  Bilmediğimizi öğrettin, bilipte göz ardı ettiklerimizi, es geçtiklerimizi hatırlattın. Allah razı olsun. Eline koluna sağlık kardeşim.
  Allaha emanet olunuz.

  1. Saliha Yildiz says:

   Aleykum selam ve rahmetullah Mine kardeşim, Rabbim hapimizden razı olsun ve bizi razı olduğu kullarıyla buluştursun. Bizim gayemizde bu kardeşim, hatırlatma, gündemde tutma ve sakındırma. İnşaAllah Rabbim bizi gayemize ulaştırır.

 10. ALLAH razı olsun çok güzel bir yazı saliha ablacım biz ailecek aynı fikirdeyiz fakat çevremizidekileri bu şirk husunda bildiklerimizi anlatmaya çalışıyoruz fakat dışlanıyoruz biz şirke girmiyoruz onlar sadece vesile biz ALLAH tan istiyoruz niyet önemli bizim niyetimiz halis gibi cümlelerle susturmaya çalışıyorlar Rabbim herkese şuur uyanıklığı versin amin.

  1. Saliha Yildiz says:

   Amiin, ecmain Munise kardeşim. Ailecek aynı inancı paylaşmanız çok güzel Rabbim daim etsin. Bu daveti yapan herkes resullerden tutun bize kadar aynı sözleri işitiyor kardeşim, Rabbim bu kardeşlerimizin gönüllerine tevhidi sevdirsin. Tek başına niyet asla yeterli değildir. Niyetin halis olması kadar, amelinde salih olması yani ayet ve hadise uygun olması zorunludur ama kabul etmek istemeyene ne anlatsak nafile…

 11. Sevdenur91 says:

  we aleyküm selam Saliha aablam.Rabim razı olsun senden , yazılarının devamını her zaman bekliyorum.
  Bizim aklımıza hep şirk denildiği zaman putlar gelse de aslında dediğimiz gibi çok çeşitli şirk hiç farkına bile varmadan şirke girmek çok kolay.Bende çok dikkat etmeye çalışıyorum bu konuda, farkında olmadan ağzımızdan çıkan bir tek söz bile yeri geliyo şirk olabiliyor Allah muhafaza.
  Bir hadisi şerifinde Resulullah efendimiz:”Kişi hiçbir sakınca görmediği öyle bir söz söyler ki bu söz yüzünden 70 sene cehennemin dibine düşer”(camius sağir-1139) bu hadisi şerif beni çok çok etkilemişti ilk okuduğumda çok düşündüm üzerinde… Bu şirk mevzu-uda çok geniş Rabbim bizleri korusun, istediği şekilde layıkıyla kulluk yapabilmeyi nasib etsin bizlere.(amin)
  Geçmiş ümmetlerden çok çıkarmamız gereken dersler var.Kur’an-ı Kerimde her şey mevcut efendimizin hayatı ve hadisleri ona keza.Beni en çok zorlayan konu bildiğimle amel edememek bundan çok korkuyorum zira her bildiğimi hayatıma geçirmediğimi görüyorum, kendimi ele aldığım zaman çok yanlışım var.birde öyle bir hale gelmişiz ki nefsin şeytanın tuzakları çok fazla.her şey elimizin altında teknoloji ona keza, rabbimiz bizi bize bizi nefsimize bırakmasın.
  Saliha abla yazılarını her zaman bekliyorum, çok faydalı buluyorum. yüreğine kalemine sağlık.:)

  1. Saliha Yildiz says:

   Amiin Sevdenurum ecmain. Rabbim müsade ettiği müddetce yazılar devam eder inşaAllah dua edin. Dediğin gibi kardeşim, geçmiş ümmetlerin hayat hikayelerinden çıkarmamız gereken çok dersler var. Rabbimiz süs olsun dıye bahsetmedi bunlardan kitabında muhakkak.
   Günümüz insanının imtıhanı çok farklı kardeşim, bilmem bunca nimete karşı bu tembellığimizin hesabını nasıl veririz. Rabbim hesabımızı kolaylaştırsın.
   Malesef şirk dendiğinde put, müşrik dendiğinde de putun karşısında secde eden insan akla geliyor değilmi? Bizi böyle senelerce uyuttular kardeşim, şirkden ve tevhidden bir haber yaşattılar. Gerçekleri öğrenmeyelim diye öcüler ürettiler. Ama Rabbim büyük, bidatçiler istemesede saf ve apaçık dininin yayılması için mutlaka yardım edecek.
   Alıntılamış olduğun hadis benide çok etkileyen hadislerden biri. Rabbim bizi helaka götürecek sözler söylemekten korusun. Amiin. Allah’a emanet ol kardeşim…

  2. Sevdenur91 says:

   Bu verdiğim hadis kitabı ‘’Ramüz-ül Ehadis’’ olcak, bi yanlışlık yapmışım.:(Bugün kitabı okurken hatırladım yanlış yazdığımı ve düzeltmek istedim ablacım.

 12. saliha hanım ne güzel bilgilere sahipsiniz kendinizi ne güzel yetişrimişsiniz.çok imrendim size maşaallah:)))

  1. Saliha Yildiz says:

   Allah razı olsun Nermin kardeşim, Rabbim size daha fazlasını nasip etsin.

 13. Selamün aleyküm
  Saliha hanım siz anladığım kadarıyla selefisiniz.Bu selefilik nedir lütfen bize anlatın.Ayrıca selefilerin mezhepsiz olduklarını Şehit Seyyid Kutub’u beğenmediklerini biliyoruz. Bu konuda ne dersiniz?

  1. Saliha ablaya sormussunuz.eminim cevaplayacaktır ama yazmadan gecemedim.selefilik turkiyede cok yanlıs tanınan ve onyargıyla bakılan bir gorus.4buyuk mezhebin de hak olduguna inanan ama mezhep taassubu yapmayan bir cemaat.bununla ilgili selefilik uzerine guraba yayınlarının kitabını okumabızı oneririm.ayrıca Seyyid Kutub’u da cok severiz.kim demisse yalan soylemis:)

  2. Saliha Yildiz says:

   Garip kardeşim, benim selefi olduğumu anladığınıza göre, selefiliğinde ne olduğunu bilmeniz gerekmezmi? Hem selefi olduğumu nerden anladığınızıda gerçekten merak ettim. Kendi sözlerimi, falanların, filanların sözlerini konuşturmayıp ayet ve hadisleri konusturduğumdanmı bu sonuca vardınız?
   Açıkcası bu soruyu hangi amaçla sorduğunuzu bilmiyorum ama ben Seyyid Kutubun (Allah hatalarını affetsin) hataları olduğunu kabul etmekle beraber, inandığı dava uğruna canını feda edebilecek kadar samimi bir alim olduğunu düşünüyorum. Nihayetinde oda bir insandı ve masum değildi.

   1. Hanımeli says:

    iyi de salihacigim bunu anlamak hic zor degil ki… sitede kacinci yazin bu… bir suru de yorumun var. bunlarin 2 tanesi bile yeter gorusunu adlandirmak icin…

    1. assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatu, HANIMELI,simdide saliha kardesimin yorum seceresinimi tutuyorsunuz ,o kendi basina nefsine uyarak yorum yapmiyor ki ayet ve hadislerle deliller gitiriyor bizlere eger sizde onun kadar iyi biliyorsaniz delillerinizi getirsenize bize SELEFiligi kucumsuyerek oturdugunuz yerde ileri geri konusuyorsunuz.ilk selef peygamber efendimiz sallahu alyhi ve sellem dir peygamberim sallahu ve sellem soyle buyurmustur insanlarin en hayirlisi benim cagdaslarimdir sonra onlardan sonra gelenler sonrada onlardan sonra gelenler (buhari ve muslim)Resulullah sallalahu ve sellem ile ashabi ve onlara guzel bir sekilde uyanlar bu ummetin selefidirler der yoksa siz bu delilleri nasil anliyorsunuz? ? londradan hatice

     1. Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu Haticeciğim,bir de Faruk beşer hocamızın 2 bölümden oluşan videosunu izleyin derim 😉

      1. “Elhamdulillahi Rabbi’l-Alemin ve’s-Salatu ve’s-selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain
       Bismillahirrahmanirrahim
       Mezheb ne demektir?
       Mezheb edinmek şart mıdır?
       Mezhepsizliğin hükmü nedir?
       Sadece Kur’an ve Sünnet bize yeterli midir?
       Her müslüman Kur’an ve Sünnet’ten hüküm çıkartabilir mi?
       İçtihad ve müçtehid ne demektir?
       Herkes içtihad edebilir mi?
       “Kur’an ve Sünnet bize yeter, mezheplere gerek yok. Bu bir taassuptur …” diyenlere ne cevap verilebilir?

       Mezheb ne demektir sorusu ile başlayalım.
       Mezheb; gidilen yol, dinin temel konularında bir olmakla beraber teferruatta, bazı ihtilaflı meseleler olması sebebiyle birbirinden az farklı müçtehidlerin yollarıdır.
       Hakikati araştırıp bulan alimlerce ince tetkik neticesinde Kur’an- i Kerim’in esaslarından, Peygamber(as)’ in emir ve sünnetlerinden ayrılmamış 4 mezheb ümmetçe benimsenmiştir.
       Tarihte bu dört mezheb dışında (Evzai, Süfyan b. Uyeyne, Süfyan- i Sevri, Cafer-i Sadık’ın mezhebi gibi) hak mezhebler de bulunmaktadır. Ancak bu mezheplerin zamanla tabileri (uyanları) kalmamıştır ve ehli sünnet yolu 4 mezheple temsil edilmektedir.

       Bu 4 mezheb ameldeki hak mezheplerdir. İtikattaki hak mezhepler ise Eş’ari ve Maturudi mezhepleridir.
       Mezhep edinmek sart mıdır sorusuna geçelim.
       Bu soruya Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hadisleriyle cevap verelim.
       Sünen-i Tirmizi ve Ebu Davud’da yer alan bir hadis-i serifte Rasulallah (sallallahu aleyhi ve sellem) söyle buyurmuştur:
       “Yüce Allah’ın kitabı hakkında kendi görüşüne göre hüküm veren isabet etse de hata etmiş sayılır.”
       Bu hadisten anlaşıldığı üzere herkesin ayetlerden hüküm çıkarma serbestliği yoktur, hüküm çıkarırsa da ancak hata yapmış sayılır.

       Tirmizi’de geçen bir diğer hadis-i şerifte Allah Rasulü (sallallahu aleyhi ve sellem) söyle buyurmuştur:
       “İlmi olmadığı halde Kur’an hakkında hüküm veren Cehennem’deki yerine hazırlansın.”
       Bu hadis-i şerifte de görüldüğü üzere bilgisi olmadan Kur’an’dan hüküm çıkaranlar Cehennem ile tehdit edilmektedir.
       Kur’an ayetlerinden hüküm çıkarabilmek için ilim sahibi olmak gerekir. Bu ilim de kısa sürede öğrenilecek bir ilim değildir.
       Kur’an’in bütün manasını ve vechlerini bilmelidir.
       Kur’an’ in hükümlerle ilgili ayetlerinin lugat ve istilah manalar in i bilmelidir.
       Kitabın has-amm, mucmel-mufesser, nasih-mensuh, hakikat-mecaz, sarih-kinaye, zahir, nass ve muhkem gibi bütün kısımlarını bilmelidir.

       Hadisler Kur’an ayetlerinin tefsiridir.
       Kur’an ayetlerinden hüküm çıkarabilmek için hadis ilmini de tamamen bilmek gerekir.
       Hükümlerle ilgili hadislerin tevatür, meşhur ve ahad yollarını; hadislerin metinlerini; bizlere ne suretle rivayet edildiğini; manaların vechlerini yani lugat ve istilah manalarını; kitapla müşterek olan hass-amm, mucmel, muteşabih; bütün kısımlarını layıkıyla bilmelidir.
       Ayrıca ümmetin ittifak ettiği konuları da bilmelidir ki; icmaya aykırı içtihatta bulunmasın.
       “Kur’an ve hadisler bize yeter, mezhepler gereksizdir” diyen şahısların, bunlar ve bunlar gibi pek çok ilme sahip olması gerekir ki; “Cehennem’deki yerine hazırlansın” tehdidinden korunabilsin.
       Kendimizi ve çevremizdeki Müslümanlar in ilim seviyelerini göz önünde bulundurursak kaçımız içtihad seviyesindeyiz?

       Rasulallah (sallallahu aleyhi ve sellem) Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali olarak atadığında:
       “Önüne bir dava getirildiğinde ne ile hükmedeceksin?” diye sormuş, Hazreti Muaz (radıyallahu anh):
       “Allah’ in Kitabı’yla…” cevabını vermişti.
       Rasulallah (sallallahu aleyhi ve sellem):
       “Allah’ in Kitab’ında bulamazsan?” diye sorunca Muaz (radıyallahu anh):
       “Rasulallah’ in sünnetiyle…” cevabını vermişti.
       Rasulallah (sallallahu aleyhi ve sellem):
       “Onda da bulamazsan?” diye sorunca Muaz (radıyallahu anh):
       “Görüşüme göre içtihad ederim,” demiştir.
       Rasulallah (sallallahu aleyhi ve sellem) de hamd ederek Muaz (radıyallahu anh)’ in cevabını onaylamıştır.
       Bu hadis, müçtehidlerin ilimlerine dayanarak hüküm çıkarabileceklerine delildir. Yoksa, halktan kimselerin kendi görüşlerine göre hüküm verebileceklerine delil değildir.

       Muaz (radıyallahu anh) fakihlerin imamı ve helal ile haram i en iyi bilen kimsedir. Mezheb alimleri Kur’an’a, Sünnet’e ve sahabelerin yoluna tabidirler.
       Dünya ve ahirette selamete ermek için Peygamberlerin varisleri alimler ile Allah’ın dostları ve müçtehidler hakkında ulu orta konuşmamak lazımdır. Müçtehidler arasındaki içtihad farkları, onların faziletinden ve kazandıkları sevap açısından bir eksiklik olmadığı gibi hak mezheb imamların hepsi hidayet üzeredir.
       Mezhepler arasındaki hüküm farklılıkları, umumiyetle delillerde kuvvet, ihtiyat ve takvaya yakınlık itibariyle daha doğru olanı aramaktan dolayı meydana gelmiştir.

       Bu 4 hak mezhebden birine tabi olanın diğer bir hak mezheb hakkında ulu orta konuşması ve taassup göstermesi ne kadar yanlışsa böyle bir taassuba düşen 3-5 sahsı delil göstererek mezhebsizliği savunmak ve mezhebleri gereksiz görmek yapılabilecek hataların en büyüğüdür.
       Sizlere Ebu Hanife’nin, İmam Safii’nin, İmam Ahmed b. Hanbel’in ve İmam Malik’in hayatlarını araştırmanızı tavsiye ederim. Bu alimlerin hayatlarını okuyan bir Müslüman onları ancak takdir eder. Onları tanıyan insanın onlara karşı ancak saygısı artar.
       Mezhepsizlik insanları Kur’an’ i ve Sünnet’i kendi görüşlerine göre yorumlamaya götürür.
       Bu da Dünya’daki Müslümanlar sayısında her ayet ve hadisin kişisel yorumu olmasına yol açar. Ümmet bu şekilde bölünür.
       4 Mezhebin ayrımcılık olduğunu iddia edenler, mezhepsizliği savunarak ümmeti milyarlarca parçaya bölerler.

       Bu ancak İslam düşmanlarının işine yarar.
       Uzun lafın kısası; Yüce Allah Enbiya suresinin 7. ayetinde bilmediklerimizi ilim ehline sormamız i emretmiştir. Bize düşen müçtehidlerin yollarını (mezhebleri) karalamak değil, bir hak mezhebe tabi olmaktır. Mezhebler Allah’ in bir rahmetidir. Mezhepsizlik Allah’ın bu rahmetinden nasipsizliktir.
       Allah’a emanet olun…

      2. Saliha Yildiz says:

       Belgincim, alıntılamış olduğun yazıda doğru olmakla birlikte yanlış ve eksik bilgiler var kardeşim.
       1. Mezhepler amel ve itikad diye ayrılmaz. Bunu ayıranlar amelde takip ettikleri mezheplerin itikaddaki görüşlerini beğenmedikleri için ortaya atmışlardır. Mesela Ebu Hanife rahimehulla’ın amelle ilgili kendisinin yazdığı hiçbir kitabi yoktur. Ama itikadla alakalı kendi eliyle yazdığı inanç esaslarını anlatan itikad kitabı vardır. Ama buna rağmen amelde Ebu Hanife rahimehullahı yüceltenler itikadda onun görüşlerini beğenmemişler ve itikadda kendilerine başka bir imam seçmişlerdir.
       2. Yazıda hak mezhep olarak 4 mezhep imamından bahsediliyor. Bu 4 mezhep imamının hepside akidede selef akidesine sahiptiler. Yani bu insanların bugün körü körüne takip ettiği imamların hepsi selef alimleriydiler ve selefe tabii idiler.
       3. Selefiler ayet ve hadisler kendileri anlayıp yorumlamıyorlar. Bu ayet ve hadisleri bize açıklayan alimlerin görüşleri bunları anlıyor ve açıklıyorlar. Bugün mezhepsizlikle itham edilen, iftira edilen insanlardan daha çok kimse bu dört büyük imamin sözlerini ne biliyor nede uyguluyor. Diğerleri ise sadece bunun kuru gürültüsünü yapıyorlar.
       4. Yazıda zikredilen Muaz bin Cebel hadisi sadece “Resulunun sünneti ile” bölümüne kadar sahihtir. Daha sonrası zayıftır. Malesef bunu o şekilde ne sahabeden, ne tabiinden, nede 4 büyük imamdan kimse söylememişdir. İnsanların kendileri delillere uyamayınca, uydukları şeylere göre deliller bulması ne kötü.
       5. “Mezhepler arasındaki hüküm farklılıkları, umumiyetle delillerde kuvvet, ihtiyat ve takvaya yakınlık itibariyle daha doğru olanı aramaktan dolayı meydana gelmiştir.” Burdada açıkca söylendiği gibi onlar en doğrusuna ulaşmak için her zaman çaba sarfetmişlerdir. Bizde onların gösterdiği bu çabanın değerini bilerek hangisi doğruda isabet ettiyse, hangisinin delili saha kuvvetlıyse onu almamız en azından bu çabayı göstermemiz gerekir.
       6. Evet gerçekten bu dört büyük imamın hayatlarını araştırın okuyun. Onların nasıl inandıklarını, nasıl düşündüklerini, nasıl hareket ettiklerini ve neyi gaye edindiklerini araştırıp öğrenin. Belki o zaman onları daha iyi anlama imkanı yakalanır.
       7. 4 Büyük mezhebin ayrımcılık olduğunu iddia eden kimse yok. Esas bu ayrımcılığı 4 mezhepten birini körü körüne takip edenler yapıyorlar. Selefi takip edenler hepsine saygı duyuyor ve kucaklıyorlar.
       8. Sanırım yazının sahibi içinde bulunduğu ortamdan ve yaşadığı dünyadan haberi yok. Zaten toplum ve ümmet binbir parçaya bölünmüş, daha ne kadar bölünebilir. İşte selefi takip edenler bu bölünmüşlüğün önüne geçmek istiyor ve Kur’an ve Sünnet dairesi içinde toplanmayı hedefliyorlar.
       9. Bu yazıların ve düşüncelerin sahipleri selefilerle uğraşacaklarına içlerinde bir veba gibi yayılan ve hiçbir sınırı olmayan bid’atlerle, hurafelerle, tarikatlerle, hadis inkarcıları ile, kaderi inkar edenler ve Allah’ın ilmine sınır getirmeye çalışanlarla uğraşsınlar. İş çığrından çoktan çıktı. Biz bu ateşin farkında olmasakda Allah korusun çocuklarımız her türlü fıtnenin içine düşmeye aday. Bizim yaşadığımız din çocuklarımızı asla tatmin etmeyecek bunu hiç unutmamamız lazım.
       10. Mezhepler Allah’ın rahmetidir demek ” ümmetimin ihtilafı rahmettir” uydurma hadisinin bir değişik versiyonudur. Ümmetin ihtilaf etmesine zemin hazırlamaktır. Allah’ın bu ümmetten istediği ihtilaf etmesi, ihtilafı rahmet görmesi değil, Kur’an ve Sünnet dairesi içinde bir araya gelmesidir. 4 büyük imaminda bundan başka bir gayesi yoktu zaten. Onların hepsinden rivayet edilen mana itibari ile ortak bir öz vardır. Oda:
       “Size bizim söylemiş olduğumuz söze ters olan bir sahih hadis ulaşırsa, bizim sözümüzü alıp duvara çalın” sözüdür.
       Belgin kardeşim, olaya birde bu yönden bakmanı tavsiye ederim. Her doğum mutlaka sancılı olur canım kardeşim, bu sancılar sakın senin canını sıkmasın. İnşaAllah sonu hayr olur.

    2. Saliha Yildiz says:

     Ben görüşlerle değil delillerle konuşuyorum Hanımeli. Bana falanın, filanın yerine ayetleri ile, sahih hadisleri ile, bunları en güzel bir şekilde anlayan ve açıklayan selef alimlerinin dedikleri ile amel etmeyi nasip eden Rabbime şükürler olsun. O çok büyük bir lutuf sahibi. Doğruyu ve hakikati gerçekten arayan kullarına yollarını kolaylaştırıyor.
     Hamdolsun ki, yazılarımdan ve yorumlarımdan ilk ferdi Allah Resulu olan, sonra vahyin kendilerine indiği sahabe ve onlara en güzel şekilde uyan tabiin olan, daha sonra onların inandığı ve amel ettiği gibi inanıp amel eden alimlerden ve müminlerden ibaret olan selefe (yani dinde bizden önce yaşamışlara) uyduğum anlaşılıyor. Hamdolsun Rabbime. Rabbim! buna burdaki herkesi şahit tutuyorum.
     Ve bir Rabbime bir daha hamdolsun ki, Hanımeli hanım sizin gibi İslam’la hiçbir alakası olmayan, sadece islami kavramlarla süslenip İslama alternatif olarak sunulan bir görüşe, düşünceye ve yaşam tarzına uymadığım, hatta bunun tam karşısında olduğum anlaşılıyor. Beni böyle bir bid’atin ve bunun gibi çok çeşitli bid’atlerin karşısında bulunduran Rabbime ne kadar şükretsem azdır.
     Bunun yanısıra futbol takımı tutar gibi mezhep tutmadığım, kendi mezhebinden, mezhebinin görüşlerinden, görüşleri mezhepleştirilen alimlerin insanların görüşlerini alırken neye dikkat etmeleri hakkında söyledikleri sözlerden haberi olmayan insanlardan olmadığım içinde Rabbime şükürler olsun.
     Bana dinimi, bu dini ilk yaşayanların yaşadığı saflık ve duruluk içinde yaşama imkanı sunduğun, nimetlerinin en güzeli olan bu nimetle nimetlendirdiğin için sana yarattığın varlık adedince şükürler olsun Rabbim…

 14. Saliha ablammm sen nasıl bişeysin yahu valla pazartesilerini iple çekiyorum yazılarını severek bir değil 3 5 kere falan okuyorum üzerinde düşünüyorum kendimle muhasebe ediyorum Allah razı olsun canıım benim ya Allah bu yazılarını günahlarına kefaret saysın nasıl mutlu oluyorum anlatamam gerçekten bu şirk konusu sayfalarca yazılsa günlerce konuşulsa yine bitmez çok dikkat ediyorum kullandığım kelimelere davranışlarıma şirkin ş si bile uzak olsun allah korusun bizi çok tehlikeli bir hissiyat Allah razı olsun ablammmm… Bir şey sormak istiyorum yanıtlamaya bilirsin ablam merakımdan sadece yurt dışındamı yaşıyorsun yoksa türkiyedemi seninle tanışabilmeyi bilgilerinden istifade etmeyi çok arzu ederim ..

  1. Saliha Yildiz says:

   Ben, etten kemikten müteşekkil, sevgileri, korkuları, zaafları ve hayalleri olan bir şeyim. Yani her insanoğlu gibi bir insan. Şaka kardeşim, Rabbim sendende razı olsun. O güzel duaların için cok teşekkür ederim Müberracım. Rabbim seninde tüm hayırlı dileklerini kabul etsin.
   Su an Almanya’da yaşıyorum Müberram. Teknolejinin nimetlerinden faydalanabiliriz kardeşim bende seninle tanışmaktan memnun olurum.

   1. Saliha hanımcığım; daha önce vermiştiniz sanırım ama ben bulamadım şimdi..size daha önce yazdığınız bir yazıyla ilgili yani bana verdiğiniz cevapla ilgili bir sorum olacak..acaba özelden sorabilirmiyim..bana e-posta adresinizi yazabilirmisiniz..selametle

    1. Saliha Yildiz says:

     Sıdıka kardeşim, Mail adresim: salihayildiz@hotmail.com. Burdan bana ulaşabilirsiniz inşaAllah.

     1. Saliha Yildiz says:

      Sıdıka kardeşim, çok afedersin ben mail adresini yanlış vermişim sana. Adresin sonu de ile bitecekti. salihayildiz@hotmail.de. Hakkını helal et canım.

 15. assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatu,canim kardesim saliha ,yazilarinla ac olan yureklerimizi doyuruyorsun ve bilmedigimiz belkide bilipde uzerinde hic durmadigimiz konular seninde dedigin gibi saglam bir temel olmadan yeseren iman tevhid ibadet ayakta kalamiyor,bir yerde patlak verip yok olup gidiyor kucuk bir yaranin tedavi edilmedigi zaman kangirene donusup o uzuvvun kesilmesi gibi.Kangren olan ayagin pansumanla tedaviye calisilmasi gibi ne yapsanda kurtaramiyorsun ayagi kucuk pansumanlarla .Temel saglam olmali velhasili.meslaa ben defalarca onceden yazmis oldugun yazilari defalarca okuyorum kucuk aklim belki soyledigin yazilari anlamamistir diye ,ama sunu cok iyi biliyorum seytanin bizlere ibadet diye yutturmus oldugu cokk seyler var,Bnlardan kurtulmak icin ALLAhin ipine simsiki sarilip onun gondermis oldugu nebisinin ayak izinde yurumek , ALLAH razi olsun senden ve cahidemden fiemanillah londradan hatice

  1. Saliha Yildiz says:

   Aleykum selam ve rahmetullahi ve berakatuhu ve mağfiretuhu.
   Haticem, öncelikle samimiyet ve tevazu duyguları ile dopdolu olan yüreğinden kopup gelen hakkımdaki çok değerli düşüncelerinden dolayı sana teşekkür ediyorum kardeşim.
   Öyle içten ve samimi, öyle alçakgönüllüsün ki, birileri aklını ilahlaştırırken sen tevhid akidesini anlamış ve kavramış olan aklını küçümsüyorsun. İnanki kardeşim sen selim bir kalp ve akıl sahibisin, aklını ve kendini küçümseme. Rabbim seni mükafatların en güzeli ile mükafatlandırsın.

 16. menekse79 says:

  s.a saliha abla yazı yine mükemmel olmuş geçen hafta ki yazıyı bir arkadaşa anlattım önce dinledi sonra şunları söyledi sen ALLAH dostlarını inkar mı ediyorsun???bende dedim ki onlar güzel şeyler yapmışlar bunu inkar etmiyorum .Sen ALLAH dostu olmadığını nerden biliyorsun dedim..padişahların bile hocası var dı dedi ben sustum…

  1. eyvah!!!… şimdi sapık sayarlar seni atalarının yollarını inkar ettiğin için tuhhhh ….
   aynısı başıma geldi de sizin gibi sadece kendileri doğrular canım neyse konuyu anlatmıyorum Rabbime söz verip havale ettiğim için O, gerçeği gösterir diyorum Çünkü öyle de oluyor…Ah canım Peygamberlerim diyor insan ne kadar da zor davanın adamları olduklarını anlıyor ya o da bizim ki onların tebliğinin yanında çölde bir kum misalidir ah ah!

  2. Saliha Yildiz says:

   Aleykum selam ve rahmetullah menekşe kardeşim, Duyduklarınızı paylaşma isteğiniz çok güzel kardeşim fakat dile getireceğimiz konuları kendimiz tam özümsemeden başkalarına aktarmamaya çalışırsak daha isabetli davranmış oluruz.Çünkü eğer muhatabımızın sorularına cevap verebilecek bir kapasitemiz yoksa bu sefer biz kendi kendimize çelişki yaşayabiliriz. Kendimize ve doğru bildiklerimize olan güvenimiz sarsılır Allah korusun. Bu sebeple dikkatli olalım inşaAllah.
   Özelden sormuş olduğunuz soruya gelince Menekşe kardeşim, siz kasıtlı bir şey yapmamışsınız. İnşaAllah bir sakıncası yoktur. Ama içinizin rahat etmesi için Rabbimizden mağfiret dileyebilir eğer gücünüz varsa sadaka verebilirsiniz. Allah’a emanet olun kardeşim.

 17. Ve aleykum selam Saliha’cığım, yazı için Allah razı olsun kardeşim. Konu öyle derin ki, sanki sayfa sayfa yazılsa bitmeyecek gibi. Toplumda hâlâ şirk denilince, Allah’tan başka bir İlaha veya putlara tapma düşüncesi akla geliyor. Oysa ki gizli şirk Hadis’te belirtildiği gibi fark edilemeyecek kadar gizli de olabiliyor. Bu yüzden davranışlarımızda, konuşmalarımızda azami dikkat etmemiz gerekiyor. Kur’an ve Sünnet’e tabi olmaya çalışmak, bu sınırların dışına çıkmamak inşâAllah bizleri bu bataklığa düşmekten koruyacaktır.

  “Şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur ki: Andolsun eğer Allah’a şirk koşarsan, muhakkak bütün amelin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun.”(Zümer, 39/65)

  1. Evet abla.hala sirk deyince bu kadar basite indirgeniyor.gecen gun bir evde kadının biri sohbet yapıyordu.guya hoca,musrik tanımını soyle yaptı:musrik demek puta tapan demek. Bu kadar sade ve basit.oyle olunca insan diyo ki aaa ben puta tapmıyorum,demek ki muvahhid muslumanım.

   1. Saliha Yildiz says:

    Ümmüseyyaf kardeşim, hoca vasıflılarımız şirki böyle tarif ederse, normal halk nasıl öğrenecek doğruları. Bu sebeple halkımızı yargılamadan, sabırla ve hikmetle anlatmamız lazım doğruları. Hepimize görev düşüyor bu hususda Rabbim bu sorumluluğun altından kalkabilmeyi bize nasip etsin.

  2. Saliha Yildiz says:

   Allah sendende razı olsun Cahidem, Rabbim samimiyetinin karşılığını kat kat versin. Vesile olduğun her hayırdan kıyamete dek faydalanmanı nasip etsin.
   Dediğin gibi kardeşim, Kur’an ve Sünnet en güvenilir zırhımız. Rabbim bizi ve neslimizi şirkin kokusundan dahi uzak tutsun. Amiiin.

  3. gülaykahvekeyfi says:

   evet cahideciğim haklısın mesela bazen kendilerini rabbimizin yerine koyup işte ALLAH da böyle yaparım şöyle yaparım dedi diyorlar resmen onu konuşturuyorlar ben elimden geldiğince anladığım kadarıyla ikaz ediyorum hem kendimi hem başkasını bazen de fıkra da kullanıyorlar örnek çok yani

 18. Saliha cigim yorum yazmadan gecemedim birazdan doktorda randevüm var gidecegim gelince yazini icime sindirerek okuyup tekrar yazmak istiyorum Allaha emanet ol canim.

  1. geçmiş olsun mehtapablacığım inşallah ciddi bir sıkıntın yoktur. Alllah acil şifalar versin canparem dualarımdasın…

   1. Sevdenur91 says:

    Mehtap abla geçmiş olsun rabbim ne derdin ne sorunun varsa gidersin.Gönlünü ferahlatsın vücuduna şafi ismiyle acil şifalar versin.

    Müberraammm çiçek çiçek çiçek avatar gravatar 😀 😀 nasıl sevindim görünce çok güzel olmuş maşş. nazar değmesin kimseler 🙂 güle güle kullan kardeşim.Bende açtım resmimi:)) sen avatarı halledene dek cidden açmıycaktım, sen öyle mahzun dayanamam ki ben sana .oyy çok sevindim yaa^^ çok öpüyorum seni balımm ben seni hepten yerim:)

    1. Sevdenurcugum sizlerin beni sormaniz cok hosuma gitti Allah razi olsun canim taaa 3000 km uzakliktaki kizlarim beni sormuslar nasil sevindim bilemezsiniz .Allahta size sevdiklerinizle beraber huzurlu bir hayat nasip etsin canim kizim.

   2. Müberracigim ilgine tesekkür ederim canim cok sükür önemli bir seyim yok gecen hafta kan vermistim kan deyerlerime bakilmasi icin Allaha sükür yüksek olan kolestrolüm normale dönmüs .
    Allahim cümle hastalara sifa versin Amin.
    Allaha emanet ol güzel kizim.

    1. Allah şifanızı versin gerçi konuyla ilgisi yok ama helal ediniz…Her akşam bir bardağa bir cevizi ikiye böl koy sabah namazından önce kalk o suyu iç ardında da cevizi ye bir ay içerisinde fark ettiğini sende göreceksin Allah’ın izniyle fiemanillah

     1. Sagol Hasretcigim Allah razi olsun.

 19. AleykümSelâm ve Rahmetullâh.

  İdrak edebilseydiler…

  1. Saliha Yildiz says:

   Aleykum selam ve rahmetullah kardeşim, amiin ecmain canım. Sende Rabbime emanet ol.

   1. Saliha Yildiz says:

    Fadime kardeşimin yorumunun altına olacaktı Cahidem ama nasılsa buraya geldi. Hayırlısı..

 20. Selam aleykum saliha abla. Tekrar tekrar Allah razi olsun senden bizleri atdinlattigin icin. Iyiki varsin.) Optum kendine iyi bak ablam. Allaha emanet ol. Selametle…

Like
Close
Tarif Üstü Muhabbet | Cahide Sultan
Close
%d blogcu bunu beğendi: