Kokoshabla_com_ad_banner

ALLAH’IN KULLARI ÜZERİNDE, KULLARINDA ALLAH ÜZERİNDEKİ HAKKI NEDİR?

Selamun aleykum ve rahmetullahi ve berakatuhu..

Gününüz hayr olsun kardeşlerim, Rabbim niyetlerinizi halis, amellerinizi sahih kılsın. Amiin.

Kardeşlerim, bildiğiniz gibi dünya hayatında hepimizin huzur, güven ve adalet içinde yaşayabilmesi için belirlenmiş haklar ve
kurallar vardır. Bu kurallar günümüzde ülkeden ülkeye, toplumdan topluma değişkenlik göstermektedir.

Tüm kainatın yaratıcısı
olan Allah subhanehu ve teala’da kulları için belli haklar ve kurallar belirlemiş ve İslam dini vasıtası ile bunları bize açıklamıştır. İslam
terminolojisinde bu bölümün adına “İslam hukuku“ denmektedir.

Hukuk kelimesi Arapça “hak” kökünden gelir ve bu kelimenin çoğuludur. Yani haklar anlamına gelir. İslam hukukunda tüm canlıların
yaşamını huzur, güven, adalet icinde yaşayıp, bir düzen ve intizam içinde devam ettirebilmesi icin bu haklar Allah subhanehu ve teala
tarafından en adil bir şekilde belirlenmiş, her hak sahibinin sınırları en mükemmel şekilde çizilmiştir.

ALLAH SUBHANEHU VE TEALA’NIN KULLARI ÜZERİNDEKİ HAKKI NEDİR?

Değerli kardeşlerim, Allah subhanehu ve tealanın belirlemiş olduğu hakların içerisinde tüm canlıların yaratıcısı, rızık vericisi, kollayıp
gözeticisi olmasi sebebiyle en önemli hak kendisine aittir. Biz öncelikli olarak bizi yaratanın, hayat verenin, her an görüp gözetenin
üzerimizdeki hakkını yerine getirmeli, sonra yine O’nun belirlemiş olduğu sıraya göre diger hak sahiplerinin haklarını sırasıyla iade
etmeliyiz.

Kardeşlerim, Allah subhanehu ve teala’nın kulları üzerindeki en büyük hakkı kendisine asla şirk koşmamamızdır. Bunu bize sahih bir
şekilde ulaşan şu hadisden öğrenmekteyiz:

Muaz bin Cebel radiyallahu anh diyor ki:

“Rasulullah’ın sallahu aleyhi vesellem bindiği merkebin terkisinde bulunuyordum. Bana dedi ki:

‘Ey Muaz! Allah’ın kulları üzerindeki ve kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir, biliyor musun?‘ Dedim ki: ‘Allah ve Rasulü daha iyi bilir.‘
Buyurdular ki:

‘Allah’ın kulları üzerindeki hakkı: Yalnız O’na ibadet etmeleri ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı
ise, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayan kullarına azap etmemesidir.‘ Dedim ki:

‘Ey Allah’ın Rasulü! Bunu herkese müjdeleyeyim mi?‘ Buyurdu ki:

‘Hayır, müjdeleme! Sonra buna güvenirler (salih amelleri terkederler).‘“ (Buhari ve Müslim)

Evet, hadisten öğrendiğimize göre “Allah’ın kulları üzerindeki hakkı” cümlesinden anlaşılan Rabbimizin bizim icin yaptıkları ve
verdiklerinin sonucu olarak bizden beklediği kulluk görevidir. Bu görevimiz ise kardeşlerim, yalnız O’na ibadet etmemiz ve O’na hiçbir
şeyi ortak koşmamamızdır. Yani, ibadetlerimizde Allah subahnehu ve teala’yı tek olarak tanımamız ve ibadetlerimizi sadece onun icin
yapmamızdır.

Yine Allah’ın kulları üzerindeki hakkını acıklayan başka bir hadiste şöyle buyrulmaktadır:

İbni Mes’ud diyor ki:

“Ey Allah’ın Rasulü! Allah (celle celaluhu) katında en büyük günah hangisidir?” diye sordum.

Şöyle buyurdu: “Seni yarattığı halde Allah (celle celaluhu)’ya ortak koşmandır.”

“Sonra hangisidir?” dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Seninle birlikte yer korkusuyla kendi çocuğunu öldürmendir.” buyurdu.

“Sonra hangisidir?” dedim.”Komşunun hanımıyla zina yapmandır.” buyurdu. Daha sonra da şöyle buyurdu:

“Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar, Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Bunları yapan günahının
cezasını görür. Kıyamet Gününde de azabı kat kat artırılır ve orada alçalmış olarak sürekli kalır. Ancak tevbe eden, salih ameller
işleyenler başka… Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.” (el-Furkan 25/68-70)

(Buhari, Diyat: 1; Müslim, İman: 37)

Görüldüğü gibi bu hadiste de bizi yarattığı halde ona ortak koşmak, O’nun hukukuna riayet etmemek en büyük günah olarak sayılmıştır.

Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurmaktadır: “Allah’a ibadet edin, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, yakınlara, yetimlere,
düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah,
kendisini beğenip övünenleri elbette sevmez.” (Nisa Suresi, 36. Ayet)

İbni Kesir rahimehullah bu ayetin açıklamasında şöyle demektedir: “Allah celle celaluhu bu ayette kullarına, ortaksız olarak ve sadece
kendisine ibadette bulunmalarını emretmiştir. Çünkü yaratan, rızık veren, bütün yarattıklarına her bakımdan üstün olan sadece O’dur.
Dolayısıyla kulların görevi de tevhide sarılıp, Allah celle celaluhu’nun yaratıklarından hiçbirini O’na ortak koşmamaktır.”

Bu ayet kulların yaratılış gayesini açıklamaktadır. Bu da yalnız Allah celle celaluhu’ya kullukta bulunmaktır. Dikkat edilirse Allah
subhanehu ve teala burada, farz kıldığı ibadetleri yasakladığı şirkle beraber zikretmiştir. Bu ayet bize ibadetin sahih olabilmesi ve Allah
katında kabul edilmesi için kesinlikle şirkten arınmış olması gerektiğini göstermektedir. Çünkü bu olmadan ibadet sahih olamaz, bu
asıldır.

Evet kardeşlerim, Ibni kesir rahimehullah’ında açıkladığı gibi tüm amellerimizin sahih olabilmesi ve bize artı kazandırabılmesi icin
şirkden arınmış olması gerekir. Buda ancak tevhidi gercekleştirmekle mümkün olur.

TEVHİD BÜTÜN GÜNAHLARIN AFFINA, ŞİRK İSE BÜTÜN AMELLERİN İPTALİNE SEBEBTİR

Değerli kardeşlerim şu gerçeği iyi bilmemiz gerekir ki, “İbadet“ bizzat tevhidin kendisidir. çünkü tüm ibadetlerimize değer kazandıran
şey tevhid, tüm amellerimizi geçersiz kılan, iptaline sebeb olan şey ise şirkdir.

Kişi Allah’ın üzerindeki en önemli hakkı olan tevhidi yerine getirdiği takdirde ne kadar çok günah veya hata içinde olsada Allah o kişiyi
affedecek, şirkden sakındığı için tüm günahlarını silecektir. Bunu bizzat bize kendisi haber vermektedir:

“Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz, bunun dışındaki şeyi dilediği kimse için bağışlar „ (Nisa: 4/48)

Rabbimizin tevhid ehli olan kişilerin tüm hatalarını sileceğine dair gelen haberlerin birinde Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellem
Rabbinin sözlerini aktararak şöyle buyurmaktadır:

“Allah Teala buyuruyor ki: “Kim bana bir karış yaklaşırsa ona bir zira (el ile dirsek arası) yaklaşırım, kim bana bir zira yaklaşırsa, ona bir
kulaç yaklaşırım, kim bana yürüyerek gelirse, ona koşarak gelirim, kim bana birşeyi şirk koşmadan yeryüzü dolusu hata ile kavuşsa, onu
bir o kadar mağfiret ile karşılarım.” (Müslim)

Kardeşlerim, tevhid mağfiret sebeblerinin en büyüğüdür. Kim tevhidi tam manası ile gerçekleştirirse, en büyük magfiret imkanına

sahip olmuş demektir. Kim de tevhidi gereğince yerine getirmemişse en büyük mağfiret imkanını kaybetmiş demektir. çünkü Allah
subahnehu ve teala bağışlanmayı şarta baglamış ve bu şartı şirk koşmazsa diye kayıtlamıştır.

Kardeşlerim, konumuzun başlığında tevhid tüm günahlarımızın affedilmesine sebeb olduğu gibi, şirkte tüm amellerimizin geçersiz
kılınmasına, iptal edilmesine sebeptir demiştik.

Rabbimiz Allah Resulune ve ondan önce gelen tüm Resullere hitaben kendisine şirk koştukları takdirde bütün amellerinin boşa
gideceğini haber vermektedir. Allah’ın Resul olarak sectiği kişiler hic kendisine şirk koşar mı?

Rabbimiz onların üzerinden bize “Hangi makamda, mevkide, konumda olursanız olun bunun katımda hiçbir önemi yoktur.“ mesajını

göndermektedir. “şirk koştuğunuz takdirde peygamber bile olsanız tüm amellerinizi geçersiz kılar ve bunun neticesinde sizi cehenneme
atarım“ diye uyarıda bulunmaktadır.

Konumuz olan ayet şöyledir: “And olsun ki sana da senden önceki rasullere de şu vahyolunmuştur. ‘And olsun, eğer Allah’a ortak
koşarsan kesinlikle amellerin boşa gider ve kaybedenlerden olursun.’ Hayır, yalnız Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol.” (Zumer
Suresi, 63-66. Ayetler)

Tüm bu açıklamalardan sonra kardeşlerim, Rabbimizin bizim üzerimizdeki en önemli hakkının onu tüm ibadetlerimizde tek bilmemiz, bir sivrisineğin kanadını dahi yaratmaktan aciz olan varlıkları asla O’na denk tutup ortak koşmamamız olduğunu öğrendik.

Rabbine karşı bu görevini yerine getiren kullarınada Allah subhanehu ve teala’nın asla azap etmeyeceğini vadettiğini öğrenmiş
bulunuyoruz. Her ne kadar hata ve yanlışları olsada tevhid ehli olmalarından dolayı Rabbimiz hepsini affedecektir.

Tevhid tüm günahlarımızı affettirecek, şirkte tüm salih amellerimizi iptal ettirecek derecede önemli hususlardır. Bu nedenle bizler bu
konuları sürekli gündemde tutmalı ve şirk iceren söz ve eylemlere karşı devamlı uyanık olmalıyız.

Rabbim tüm amellerimizde tevhidi tam manası ile gerçekleştirebilmeyi ve şirkin her çeşidinden de uzak kalabilmeyi bize nasip etsin.
Amin

Saliha Yıldız

Diğer yazılarım için Tıklayınız!

Comments are closed.

Bir Yorum Bırakın :)

 1. Aleykumselam ve rahmetullahi ve berakatühü ablam…
  Bak katildigim bir ders ortami var ablam,ALLAH razi olsun sayende belki sadece kabaca ögrenip ayrintilariyla bildigimizi sandigimiz bircok seyi yeniden ögrenme ve irdeleme firsatimiz oluyor..Daha evvelden de riya ve gösteris yapmanin gizli sirk oldugunu okumustum ve su ayeti kerime beni cok etkilemisti aklimdan da cikarmamaya calisiyorum…
  “”Münafıklar (güya) Allah”ı aldatmağa çalışırlar; oysa O, onları aldatır (hilelerini kendilerine çevirir). Onlar namaza kalktıklarında da üşene üşene kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. “”(Nisa,142)
  Rabbim büyük,kücük,gizli,aciktan her türlü sirkten korusun bizleri insaALLAH,aminn..
  Selametle

  1. Saliha Yildiz says:

   Amin Kardedim. Elhamdulillah. InsaAllah bu ortami Rabbim bize tam manası ile bir ders ortamina cevirebilmeyi nasip etsin.

 2. ilknur01 says:

  Bir de aşırı sevgiden söylenen bir yanlış daha var. kişiler çocuklarına
  ”kurban olurum sana” diyerek seviyorlar. ”Bunun yerine seni verene kurban olurum”
  dense daha iyi olur. inş.

 3. Arzu KC says:

  Saliha ablacım Selamunaleyküm yazın için çok teşekkür ederiz. birde basite indirgenilmiş nazar boncuğu vakası. o boncuk parçası hiç masum değil takmayın kullanmayın bulundurmayın evinizde.. gözünüzü seveyim …

 4. ilknur01 says:

  selammun-aleyküm . Saliha hanım verdiğiniz cevapdan dolayı
  Allah sizi de peygamberimizin
  elinden şefaatini alacak kullarından etsin.
  vermiş olduğun cevabı hemen çıkardım
  inş. bugün Kuran dersine gelen herkese okuyacağım. selametle kalın inşallah…

 5. Zeymuran says:

  vE ALEYKUM SELAM VE RAHMETULLAHİ VE BERAKATU Saliha kardeşim .). 🙂 🙂 🙂 yüreğine ve eline sağlık 🙂 mükemmel 🙂 ALLAHIM BİZİ AMELLERİMİZLE DEĞİL RAHMETİNLE YARGILA 🙂 AMİN AMİN AMİN 🙂 🙂 🙂

 6. ve aleykum selam ve rahmetullah Saliha hanım kaleminize kuvveti kalbinize feraseti gözünüzün basiretini artırsın Rabbimiz…
  Allah’ın Esma-ul Hüsna sını kim başkasına yakıştırırsa şirk olayı olmuş oluyor mesela Şafii ismini falan doktor sayesinde iyileştim deyip de Allah’ın izniyle falan doktorun vesilesiyle iyileşdiğini söylemediği zaman EŞ-Şafii esmasını kula yakıştırdığı için şirk oluyor.. mesela Er- Rezzak bırakıp filan benim gecimimi sağlıyor gibi ve isimlerinin hepsinden ayrı br anlamı insana yükleme …
  Tek Rab Allah inancına sahip çıkan müminler Allah’ın vaadine mazhar olurlar azab onları yakalamaz…
  O müminler hem Allah’ın hem insanların hem ailenin hem de bedeninin hakkını gözetirler hiç birinden haksızlık yapmazlar seviyeyi korurlar…Allah bizleri hakalrı muhafaza edebilenlerden eylesin…Vesselam…

  1. Saliha Yildiz says:

   Sahsim icin yapmis oldugunuz dualardan dolayi Rabbim razi olsun Hasret kardesim. Rabbim aynini sizede nasip etsin. Rabbim bizi her hak sahibinin hakkini, en adil bir sekilde yerine getirenlerden kilsin. Amiiin.

 7. Ve aleykum selam Saliham, yine haftaya tefekkür kapılarını zorlayan bir yazınla başladık Elhamdulillah. Allah razı olsun kardeşim.

  “La ilahe illallah” İslam dininin temelini oluşturur. Rasulullah aleyhisselatu vesselem İslamı yaymaya başladığında insanlar kolayca “La ilahe illallah” demiyorlardı. Bunu ancak gerçekten islam’ı yaşamaya karar veren, İslam’ı hayatının merkezine koyacak olan insanlar söylüyorlardı. Onlar bu sözü söyledikten sonra eski cahiliye hayatlarını gözlerini kırpmadan terkediyor, yeni bir hayata adım atıyorlardı.
  Ebu Talip Efendimize kol kanat gerdiği, insaniyet yönü çok iyi olduğu halde son nefesini verirken bile “La ilahe illallah” dememişti. Çünkü Lailahe illallah sözü ağır bir yükü omuzlamak, İslam’ın dava adamı olmak, bütün putları yok saymak demekti.

  Günümüzde pek çok insan “La ilahe illallah” sözünü kolayca söylüyor. Hatta bu sözü binlerce kez söylerek kendilerince hatmini bile yapıyorlar. Fakat dinlerinin içindeki şirk kokulu adetleri, sonradan uydurulan İslamdan gibi gösterilen bir çok bâtıl ameli yapmaya devam ediyorlar. “La ilahe illallah” sözüne alabildiğine muhalefet ediyor, ölülerden, yatırlardan medet umuyor, haşa Allah’ın tek ilah oluşunu hal dilleriyle kabul etmiyorlar.
  Kendisine şah damarından bile yakın olan Allah’a el açıp yalvarmak dururken, dualarıyla Allah arasına başkalarını koyuyorlar.

  Kardeşlerimiz günümüzden örnekler istemiş.Öyle çok örnek var ki. Kendisini hoca gibi görüp, İnsanlara bal kasesinin içinde zehir sunan hangi din şarlatanından bahsedelim? Rasulün getirdiklerini az görüp sürekli dine ilaveler yapanların neresinden tutup anlatalım?
  Allah’ım sen bizi affet, İslamdan gözüküp, İslam’a vuranların, İslam deyip İslam’dan çalanların şerlerinden sen muhafaza et bizleri. Bazısı gece karanlığında yürüyen karıncanın ayak izlerinden daha gizli olan şirklere düşmekten koru. Lailahe illallah sözünü hayatımızın merkezi haline getir. Bu sözü hakkıyla anlayabilen ve yaşayanlardan eyle cümlemizi. Amin, Amin, Amin…

  1. Saliha Yildiz says:

   Rabbim sendende razi olsun kardesim, gercekten öyle onlar “la ilahe ilallallah” in ne manaya geldigini cok iyi biliyorlar, bu sözün kendilerine ne gibi bir sorumluluk yükleyeceginin cok iyi farkindaydilar.
   Bu yüzden Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellem’e ” sen ilahlari tek bir ilahami indirdin” diyorlardi.
   Bu sebeble Herakl Ebu Süfyan’a Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellem’in kendilerini neye cagirdigini sordugunda Ebu Süfyan şöyle demişti:
   “O diyor ki: ‘Allah’a kulluk edin, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Atalarınızın söyleyegeldiği şeyleri de terk edin’ ”
   İşte kardesim, Ebu Süfyan ile diger Mekke müsriklerinin Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellem’in kendilerine: “La ilahe illallah deyin kurtuluşa erin” diye söylediği sözden anladıklari buydu.
   Bugün biz ise hem bu sözü söyleriz, hemde Allah’in yanisira bir sürü ilahlar ediniriz diyoruz sanki halimizle. Rabbim bizi böyle olmaktan korusun.
   Tüm dualarin icin yürekten amiiin diyorum Cahidem. Amiin.

  2. Amiiiin …

  3. Arzu KC says:

   amin ablacım ..

 8. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berakatuhu abla..

  Allah razı olsun yazı çok güzel olmuş. Jale ablanın dediği gibi açabildiğin kadar aç.
  Tevhid kesinlikle basit bir kelime değil. La İlahe İllallah deyip bitmiyor her şey. Etrafımızı şirk sarmış. Türlü oyunlar pislikler var. Bizim de uyanık olmamız lazım uyanık olmak için de sürekli araştırmak, okumak lazım doğru kaynaklardan (Kur’an ve hadisler). Şirk içinde olanlar ibadetten tevhid ehli kişilere göre farklı bir tat alır. Nasıl desem size islama çok yakın olduğunu zanneder ibadette ve diğer konularda daha azimli olmaya çalışır. Ama aslında bunların hepsi şeytanın kandırmacasıdır. Şeytan onu en büyük günah olan şirke sevk eder bunun karşılığında ona yapay lezzetler verir. Kişi her zaman ibadet yapma isteği duyar, öyle ki yorgunluktan ölecek durumda olsa ibadeti yine elden bırakmaz. Ama neye yarar? Sen bir kere Allah’a ortak koşuyorsun istediğin kadar ibadet yap başkalarını ilah edindiysen ettiğin o ibadetlerin iyiliklerinin, seni asıl yaratanın ibadet etmen gereken Rabb’inin katındaki değeri nedir?

  Şeytanın hileleri tevhidi gerçekten anlamış kişiler üzerinde etkisizdir. Ama dini Allah ve Rasulunden değil de herkes gibi günahkar olan günümüzde hoca diye adlandırılan aslında hiçbir şekilde o sıfata layık olmayan kişilerden öğrenildiğinde şeytan o kişileri parmağında oynatır. Bir de sorgulamadan her dediklerini/yaptıklarını örnek alıyorsak vay halimize. Bu zamanda herkes bunun üstünde durmuyor. İslam çoğu insanın gözünde namaz kılmak,oruç tutmak,zekat vermek olarak görülüyor. Özüne inen pek kimse yok. Ya tembelliğimizden, ya isteksiz oluşumuzdan dolayı cahil müslüman olarak kalıyoruz. Sonuç olarak hatalar hataları doğuruyor. Öyle ki Müslümanlar bir kilisiye hristiyanlardan bile önce gidip dilek tutmaya kalkışıyor. Sonra daha vahim bir halde e biz dua ediyoruz diyorlar yapılanı normal görüyorlar. İşte islamın özüne inmiş, Allah’ın ve Rasulünün söylediklerini sindirmiş kişiler sadece Rabb’lerine yalvarmanın dua etmenin en güzeli olduğunu anlarlar. Hiç bi hristiyanı, yahudiyi camiye girmiş ibadet yaparken gördük mü? Bizim dinimiz çok güzel Elhamdülillah. Bu özentilikten kurtulursak dinimizi daha iyi anlayabiliriz belki. Allah bizlere islamı Rasulünün öğrettiği şekilde anlayıp yaşamamızı nasip etsin.

  1. Saliha Yildiz says:

   Allah sendende razi olsun Büsram, ne güzel tesbitlerde bulunmussun masaAllah. Sanki tecrübe konusmus kardesim. Rabbim sana tevhidi anlamayi ve yasamayi kolaylastirsin. Seni bu yolda önde gidenlerden kilsin.
   Kardesim, toplumumuza baktigimizda insanlarin akidevi mevzulari yani bu tevhid, sirk, imanin lazimlari gibi hususlari hic gündemine tasimadigini görüyoruz. Bunlari halledilmis mesele olarak görüp, Islam’in olmazsa olmazlarini birakip teferruatla mesgul olduguna sahit oluyoruz. Bu konular bizde rafa kaldirilmis meseleler malesef.
   Ilim ehli insanlarda bunlari gündeme getirmeyince birilerini ürkütürüm, korkuturum diye heralde Allahualem, malesef inandim deyince kurtulacagimizi düsünen bir toplum haline geldik.
   Inandim deyince ne yaparsak yapalim bir sakincasi yok saniyoruz. Gecen yazimda da bahsetmistim böyle imana mekke müsrikleride sahipdi. Bu bir yazimizin konusu olacak insaAllah.
   Kisaca kardesim tesbitlerin cok yerinde, seytan bidat ehli insanlari, ürettikleri ibadetlerle mesgul olmada hic rahatsiz etmiyor. Seninde dedigin gibi türlü yapay hazlar veriyor ve haz sayesinde insanlar dogru yolda olduklarini düsünüyor. Birde bizim yanlis algiladigimiz noktalardan biri bu.
   Ibadetler yaparken ölcü haz almak degildir. Ölcü Kur’an ve sünnete uymaktir. Hic bir ibadetin sartinda yada kazandirdigi seylerde haz alacaksin diye bir sey yoktur. Bu tamamen tasaffuf ehlinin uydurdugu bir ölcüdür.

   1. Amin, amin, amin cümlemizi abla.
    Açık konuşayım evet eski ve yeni halimi göz önünde bulundurarak yazdım. Şimdi belime kadar karla kaplı yolda yürüyormuşum gibi hissediyorum. Tabii bunların hepsi vesvese ve okuyup doğruları öğrendikçe azalacak inşaAllah dediğin gibi.. Başlarda biraz da duygusal düşündüğümden galiba (hayal kırıklığından) vesveseleri çok dinliyordum. Şimdi umursamıyorum.

    Ben ibadet yaparken haz almamız gerektiğini de zannediyordum. Bunu söylemen çok iyi oldu çünkü eskiden (bazen) ciddi anlamda huşu içinde namaz kılardım. Aklıma pek kötü şeyler gelmezdi. Yani bunu bu kadar taktığımı hatırlamıyorum. Ama en çok da bu aralar buna çok üzülüyordum sanki öylesine kılıyormuşum gibi hissediyordum. Demek bu da eskilerden kalan bişeymiş. Allah s.w.t bizlere daima doğru olanı yapmayı şeytanın vesveselerine kulak asmamayı nasip etsin. Şeytanın şerrinden bizleri korusun. Amiin.

    Çok teşekkür ederim abla. (cezakallahu hayr uktim 😉 )
    Jale abla, Saliha ablanın dediği gibi senin de tabirlerin çok güzel gerçekten.

  2. Büşracım tespitlerin müthiş ! Duana da gönülden Amiiiin …

 9. Saliha hanim yazinizi cok begendim allah razi olsun dediginiz gibi Kalpler ancak allahi zikrederse huzur bulur

  1. Saliha Yildiz says:

   Allah sizdende razi olsun kardesim, Rabbim kalplerimizi zikrinden hic ayirmasin.

 10. ilknur01 says:

  Saliha Hanım selamun- aleyküm .Allah razı olsun bu bilgilriniz için.
  ben komşularıma bir uyarıda bulunuyorum.
  inş. doru yapıyorumdur. Bİr de senin fikrini alayım dedim
  toplumumuzda bir gelenek ver .ezan okununca
  Aziz Allah. Şefaat senden ya Rasullalah deniliyor.
  bende niyetleri kötü olmasa da bu söyleyişin yanlış olduğunu düşünüyorum.
  onun yerine ezan duasını yada.
  Aziz Allah dendikten sonra peygamberimizin şefaatine nail olacak hallerde bulundur inşallah
  peygamberimizin şefaatine nail eyle inşallah gibi
  söylemelerini tavsiye ediyorum. SELAMETLE İnşaallah…….

  1. Saliha Yildiz says:

   Aleykum selam ve rahmetullah Ilknur kardesim, Rabbim hepimizden razi olsun. Sizin yaptiginiz cok dogru bir davranis ne güzel sahit oldugunuz yanlislara sessiz kalmayip, dogrulari anlatmayi tercih ediyorsunuz. Rabbim sizden razi olsun.

   Ezan okunduktan sonra Allah Resulu’nun bize tavsiyeleri söyle:
   Ezan okunmaya baslayinca müezzinin dediği tekrarlanır, ancak “Hayye ale’s-Salâh” ve “Hayye ale’l-Felâh” dediğinde;
   (( لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ))
   “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” denir.

   “Şehâdeteyn’den sonra şöyle söylenir.”
   (( وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَه،ُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،رَضِيتُ بِاللهِ رَباًّ،وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً))
   “Ben de Allah’dan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilah olmadığına, O’nun bir olduğuna ve ortağının bulunmadığına şehâdet ederim.Yine, Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim. Rab olarak Allah’ı, Rasûl olarak Muhammed’i ve din olarak İslam’ı seçtim (râzı oldum).” İbn-i Huzeyme, es-Sahih (1/220).

   Müezzinin (ezân) sözlerini tekrarlamayı bitirdikten sonra Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem-’e salât (ve selâm)
   eder.”
   (( اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاَةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ[ ))
   )“Bu eksiksiz dâvetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allahım! Muhammed’e vesile ve fazileti ihsan eyle.Ve O’nu vâdettiğin Makâm-ı Mahmûd’a eriştir. [Şüphesiz ki sen, vâdinden asla dönmezsin]. Buhari

   “Ezan ve kâmet arasında kendisi için duâ eder. Çünkü duâ, o vakitte reddedilmez.” Tirmizi

   “Kim ezanı duyunca, Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak olan namazın sahibi olan Allah’ım! Muhammed’e vesileyi ve fazileti bağışla ve kendisini vaad ettiğin makamı mahmud’a gönder diye dua ederse kıyamet günü o kimseye şefaatım helal olur.” (Buhari, Ezan 8)

   Ezan okundugunda biz müslümanlarin yapmasi gerekenler bunlar kardesim. Eger Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellem’i cok seviyorsak, onun tavsiyesine uymamiz gerekir. Bize tavsiye etmedigi, hatta yasakladigi bir sekilde danranmak yerine onun yol gösterdigi sekilde davranmak ümmeti olarak bize en yakisandir.

   Bahsetmis oldugunuz sözlere hepimiz mutlaka cokca sahit oluyoruz. Bahsettiginiz gibi insanlar bu sözleri aliskanliktan ve kaliplasmis hali ile icerigini hic düsünmeden söylüyorlar. Ama sefaat ya Rasullallah demek dogru olmayan, bilincli söylendiginde insani tehlikeleri durumlara sokacak bir söz. Cünkü sefaat sadece Allah’tan istenir. O kime müsade ederse ancak o sefaat edebilecektir. Bu sebeble sefaati Allah resulunden degil, Sefaat yetkisinin sadece kendisinde oldugu Allah subhanehu ve teala’dan istemek gerekir.
   Bu sorunuz icin Rabbim razi olsun kardesim. Sizde selametle kalin.

   1. ALLAH razi olsun ablam cok önemli bilgiler..Vesile oldugunuz icinde ALLAH sizden de razi ollsun kardesim…Tüm dualar mükemmel ve hepsi ayri ayri derde deva fakat ezan duasi daha bir icime isliyor…

    “Bu eksiksiz dâvetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allahım! Muhammed’e vesile ve fazileti ihsan eyle.Ve O’nu vâdettiğin Makâm-ı Mahmûd’a eriştir. [Şüphesiz ki sen, vâdinden asla dönmezsin)

    Bundan daha güzeli ne olabilir ki….Ümmeti ümmeti diye dua eden Efendimize(sav)´e dua etmek..

   2. daldabir says:

    Saliha hnm; güzel kardeşim yazınızı çok beğendim.ben çok yorum gerektirmeyen, bilgi verici öğretici yazıları sevenlerdenim..sohbetleri de bu nedenle seviyorum.orada çok şey öğreniyorum.ben bu sayfadaki hanımlar kadar islami bilgiye sahip olmadığımdan gözüm de , kalbim de fazla aç anlacağınız.ALLAH sizden razı olsun kardeşim.ben de ezan okunduğunda, ezanı duyarken beraber (ki evimin önünde cami var çok şükür duymamak imkansız.) hep aziz ALLAH şefaat senden yarabbi, ya resul ALLAH diyordum.sonra da ezanı tekrarlıyordum sizin dediğiniz şekilde..kızım da bildiğiniz gibi yeni namaza başladı çok şükür aksatmıyor. hatta beni sabah kaldırma sorumluluğunu ona verdim.kurulu saat gibi ezan okunurken ayakta..beni uyandırıyor..artık öğrendi kendi kılıyor.bu yazınızı ve bu ilknur hanıma yaptığınız yorumu ona da okudum.o zaten ben öyle demiyorum ki ben sadece ”aziz ALLAH şefaat et yarabbim.”diyorum sonra da salavat getiriyorum dedi.ama ezanı tekrarlamıyormuş..onu da sizin sayenizde yapacakmış artık..benimde kendi çocuğumdan öğrenecek şeylerim olacak galiba..öğretici yazılarınız ve uslubunuz hep sürsün inşALLAH..ALLAH a emanet olun kardeşim.

 11. gönül says:

  Hayırlı günler dilerim herkese, Allah razı olsun Saliha ablacığım senden bende Rabbime yakın olabilmek için çabalıyorum artık çokça rabbim nasip ederse evvela onun dilemesiyle sonra sizlerin vesile olmanızla Cahide ablamın da emeği etkisi çok umre vazifesini yerine getirmek için can atıyoruz eşimle namazımızı eda etmeye çalışıyoruz Ramazan ayı için Allah nasip ederse umreye gitmeyi istiyoruz.Ve ben tesettürle şereflenen kullarından olacağım rabbim nasip ederse sizlerle paylaşmak istedim.

  1. Saliha Yildiz says:

   Sanada hayirli günler kardesim, ne güzel haberler bu yazdiklariniz. Rabbim size dinini yasamayi kolaylastirsin. Rabbim umreyi, tesettürü ve sevdigi tüm amelleri size kolaylastirsin. Rabbim tüm gönülleri kendisine yönlendirsin. Amiin.

   1. gönül says:

    Amin ablacım Allah razı olsun.

 12. hülyamız=) says:

  Allah razı olsun saliha kardeşim. aslında herşey ne kadar kolay diye düşünüyorum. kazanmakta çok kolay kaybetmekte çok kolay. Rabbimin bizden istediği çok basit şeyler aslında. öylede güzel kolaylıklar sağlıyor ki, öyle affedici öyle bağışlayıcı ve merhamet sahibi ki, daha ne yapsın diye düşünüyor insan.

  1. Saliha Yildiz says:

   Aynen Hülya kardesim, ilk yazidan bu yana okuduklarimiza baktigimizda Rabbim sanki kullugu bize kolaylastirmak icin elinden geleni yapmis. Iste bunca imkana ragmen kisi hala kullugunu Allah’a sunmaktan cekiniyorsa, umursamiyorsa iste oda aci sonu hakediyor gercekten. Rabbim bizim sonumuzu hayr eylesin.

 13. Aleyküm selam …Allah razı olsun Salihacım …çok çok önemli bir mesele bu … konuyu açabildiğin kadar aç kardeşim, bu kadarla kalmasın lutfen …Kemikleşmiş, kanıksanmış şirk unsurları her yerde…Resmen ŞİRKet kurmuşlar …Çok işim var, sana destek verip gidiyorum ben tatlım …Allaha emanetsin …

  1. Saliha Yildiz says:

   Canim kardesim, Rabbim sendende razi olsun. Bu tabirlerini cok begeniyorum senin. Destegini hissetmek benim icin cok önemli. Rabbim islerinde kolaylik versin.

 14. bersela says:

  Selamun aleykum saliha hanim Allah sizeden razi olsun ne guzel bir konuya parmak basmissiniz.Yazilarinizin devamini heyecanla bekliyoruz .Hayirli gunler

  1. Saliha Yildiz says:

   Aleykum selam ve rahmetullah Bersela kardesim, Rabbim hepimizden razi olsun. Dua edin Rabbim devamini nasip etsin.

 15. serpil can says:

  Selamün Aleyküm ;
  Saliha ablacığım hayırlı haftalar,ilmini kıskanıyorum ellerine sağlık.Ablacığım şik koşmak bilerek veya bilmeyerek nasıl oluyor bu uzun zamandan beri aklıma takılmıştı.Evet ben de inci gibi merak ediyorum.Biraz örneklerle anlatırsan çok sevinirim……”Allah’ım her fiilimizi sana yaklaştıran bir vesile kıl” AMİMMMMM.Allaha emanet olun.

  1. Saliha Yildiz says:

   Aleykum selam ve rahmetullah Serpil kardesim, Rabbim benim bildigimin kat kat fazlasini size nasip etsin. Inci kardesimin yorumunun altina kisaca bahsedeyim insaAllah. Ordan okuyabilirsiniz.

 16. muberra2 says:

  Ve yine bir pazartesi veeee yine birrrrr saliha abla günü ellerine gönlüne sağlık ablacım harika bir yazı olmuş valla 🙂 Yayınlayanında hakkını vermek lazım tabi 🙂 Allah cümlenizden razı olsun canlarrrr Allah her türlü şirk içieren söz davranışlardan bizi uzak kılsın her işimizde onun rızasını üzeri,mize muaffak kılsın inşallah ohh içim açıldı valla : )

  1. Saliha Yildiz says:

   Rabbimiz buyuruyorya Müberracim, “İşte onlar, îman edenler ve kalbleri Allah’ın zikri ile mutmain olanlardır. Şunu iyice biliniz ki, kalbler, Allah’ın zikriyle mutmain olur (rahat ve huzura kavuşur.)” (Rad,28)
   Rabbimizin zikri gönüllerimize huzur ve ferahlik veriyor. Hissettigin duygu bu olsa gerek. Dualarin icinde amiiin diyorum kardesim. Selametle

 17. selamün aleyküm
  ablacım okudum yazını.Allah razı olsun.ama aklıma şu takıldı.hani çok şükür hepimiz inanıp iman ediyoruz..şirk koşmayanada müjdeler var hamdolsun..ya ablam şirk bilerek bilmeyerek yapmışsak…bu şirk kapsamına acaba neler giriyor???ya geleneksel hayatımızda şirk oalan hallerimiz varsa.??ya ablam neler şirk olabilir az da örnekler versen…mesela kurşun dökmek acaba şirk midir?????

  1. Saliha Yildiz says:

   Aleykum selam ve rahmetullah Inci kardesim, evet kardesim elhamdulillah hepimiz inanip iman ediyoruz fakat, inanip iman etmemiz kurtulusumuz icin yeterli degil. Ayni zamanda inandigimiz ve iman ettigimiz her konuda Allah’i birlememiz ve yaptigimiz tüm amelleri sadece O’nun icin yapmamiz ve O’nun emrettigi gibi yapmamiz gerekiyor.
   Öncelikle kardesim, Rabbim bilmeyerek yaptiklarimizdan bizi sorumlu tutmuyor tabi önceligimiz hep ögrenmek olmali. Birde öncelikli ögrenmemiz gereken tevhid olmali, sirkin ne oldugu tevhidi ögrendigimizde ortaya cikacak zaten.
   Kardesim, sirk; ana hatlari ile iki bölüme ayriliyor. Büyük ve kücük sirk diye.
   Büyük sirk kisiyi Islam dininden cikaran fiillerdir.
   Kücük sirk ise Islam dairesinden cikarmayan ama Büyük günah kapsamina girenlerdir.
   Büyük sirk: Bir şeyi Allah’a denk tutup ona ibadet etmek, Allah’in sadece kendisine has sifatlarini baska varliklara verip onlara itaatte bulunmak, onlari Allah’a rtak tutmak yani sirk kosmaktir. Bu şirkin en ağırıdır. İçine düşeni ebedi olarak Cehennem ateşine koyan ve onu İslam dininden çıkarandır.
   Mesela Rabbimiz söyle buyuruyor: Zira Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor:“Allah’dan başka sana yararı ve zararı olmayanlara dua etme. Eğer edersen sen de zalimlerden olursun” (Yunus,106)
   Kücük sirk: Insani büyük sirk gibi dinden cikarmaz fakat, büyük sirke götüren kapi aralar. Bu sebeple kücük sirk olan hususlarada dikkat etmeli, bunlardan uzak durmaliyiz. Kisinin inanmasa bile falciya, kahine, medyuma gitmesi, riya yani kibir sahibi olmasi vs.
   Sirkin hangi amelleri kapsadigini ayrintili sekilde ögrenmek istiyorsan asagidaki linke bakabilirsin kardesim.
   http://ebumuaz.blogspot.com/2007/04/irk.html
   Allah’a emanet ol.

   Yunus 106

  2. Saliha Yildiz says:

   Ayrica kardesim, asagidaki linkede bakabilirsiniz. Burda daha genis bir sekilde aciklanmis.
   http://islamqa.info/tr/ref/34817/sirk

 18. Cahide hanım, bu siteyle ve sizinle tanışalı beri uzun zaman ara verdiğim namazımı tekrar kılmaya çalışıyorum, çocuklarıma ve eşime komşuma da arkadaşıma da burda sizden öğrendiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Rabbim hepimizi doğru yola erişen ve kaybetmeyenlerden etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun,iyi ki varsınız.

 19. saliha hanım RABBİM sizlerdende razı olsun,iki cihanda yüzünüzü güldürsün inşallah, selam ve dua ile…

  1. Saliha Yildiz says:

   Amiin. Allah razi olsun Hatice hanim.

 20. Mehtapabla says:

  Hayirli günler Saliha cigim.Yazinin sonundaki duana Amin diyorum canim.Ahhhh herkes birbirinin hakkina dikkat etse bu dünyamiz bile cennet olurdu,su üc günlük dünyada neyi alip veremiyoruz.Dünyalari kazansak ne olur bizimle öbür tarafa ne götürebiliyoruzki.Allahim ibadetlerimizi tam yapmamizi nasip et ve kimsenin hakkini üstümüze gecirme.Allahim sadece senin rizani kazansak o bize yeter.Amin.Bu güzel yazin icin Allah razi olsun Saliha kardesim.

  1. Saliha Yildiz says:

   Sizede hayirli günler Mehtapablacim, dedikleriniz cok dogru ama yaraticisina karsi dahi vefasiz davranabilen biz insanoglunun, kendisi gibi varliklara adaletli davranmasini beklemek sanirim zor. Aslinda öncelikle Rabbimizin hakkini yerine getirmeye calisip, yine o bu haklari belirlemis diyerek onun koydugu kurallara saygi gösterme adina diger hak sahiplerinin hakkina riayet etsek dünya cennet olurdu sanirim.

Close
Tarif Üstü Muhabbet | Cahide Sultan
Close
%d blogcu bunu beğendi: