Anne Sütünü Bulandırdılar

Fatma Toksoy Hanım’ın süt bankasıyla ilgili yazdığı faydalı bir yazı…

Anne sütü… Saf, temiz, faydalı, doğal… Bebeklerin temel gıdası. Kur’ân-ı Kerîm’de bile önemine binaen âyetler gelmiş, bu kadar önemli bir gıda anne sütü. Son zamanlarda bu tertemiz anne sütünü bulandıracak faaliyetler başladı. Bazısı kasıtlı, bazısı masumane… Gayet masumane başlatılan bir hareketle bu konuya bizim dikkatimiz çekildi. Bir hanım iyi niyetlerle ortaya çıkıp, mamanın içindeki zararlı maddelerden dolayı sütanne bulup bebeğine kendi veremediği anne sütünü bir başka anne ile yani sütanne vasıtasıyla vermeye başladı. Sonra bu durumu yaygınlaştırıp bir harekete öncülük etti. “Anne Sütü Olanlar Olmayanları Bulsunlar Hareketi” adını verdiği bu hareketle sütü olmayan anneleri sütü olan annelerle buluşturdu.

Bu bir gönüllük hareketiydi Allah razı olsun, pek güzeldi pek hoştu. Pek çok anne de sayesinde kendi bebeğinden başka bebeklerin de sütannesi oldu. Süt ememeyen bebekler de süte kavuştu. Ancak, bu oluşum sakıncaları da beraberinde getirdi. Öncelikle dini hassasiyet hususundaydı sakıncalar. Bizi de ilgilendiren yanı bu husustu. Galiba bu hareketi başlatan hanıma da bu konuda yapılmaktaydı tenkitler. Ancak hanım çocuklara süt veren anneyi ailenin tanıdığını söyleyerek bir bakıma temize çıkarıyordu başlattığı bu hareketini. Fakat bir havuz oluşturacağını ve bu süt havuzuyla sütü olmayan annelere süt ulaştıracağını söyleyince işin yönü de değişti.

Burası Türkiye ve burada bunu suiistimal edenlerin de bulunabileceğini ve bu başlattığı hareketin sonradan başka bir mecraya kayabileceğini düşünemedi veya düşünmek istemedi. Hatırlarsınız bir Oktar Babuna olayı vardı. O da “ilik bulma kampanyası”yla bir kan havuzu oluşturmuştu. Sonra tahminen 120 bin kan kaybolmuştu. Kanların ABD’ye kaçırıldığı ve o kanların genetik özelliklerinin araştırıldığı gibi bir sürü senaryolar ki gerçeklik payı da büyük olan bu senaryolarla, ülke de beynimiz de meşgul edilmişti.

Şimdi ise bundan daha vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bu hanım başlattığı bu hareketi ya denetleyemezse veya iyi niyetli olmayan insanlar da böyle bir anne sütü havuzu oluşturmaya kalkarsa. Bu süt havuzunda bütün annelerin sütleri sağılıp birleştirilirse veya süt alan bebeklerin ailesinin süt verenin ve süt verenin de kime verdiğinden haberi olmazsa işte o zaman ortaya daha da korkunç bir tablo ortaya çıkacaktır. Düşünsenize gelecek nesildeki bebekler farkında olmadan birbirleriyle kardeş oluverecekler! Kardeş kardeş yaşayacağız anlaşılan.

Evlenmeler de kalkacak (!), ya da bilmeden sütkardeşler de birbirleriyle evlenecekler. Çünkü verilen sütler karıştığı için kimin sütü kimin belli değil. Bu durumda kim kimin sütannesi kim kimin sütkardeşi yine belli değil… İlerde aynı anneden beslendiğinin farkında bile olmayan çocuklar, belki birbirlerini sevecek ve evlenmeye kalkacak Nesepler karışacak, nesiller bozulacak, dinin hükümleri hiçe sayılacak, toplum dejenere olacaktır…

ANNE SÜTÜ BANKASI
Biz yalnızca iyi niyetle yola çıkan bir hanımın başlattığı bu hareketi sorgularken aslında atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmiş de haberimiz yok! Anne Sütü Bankaları varmış bizde de… Üstelik yakında biri daha açıldı iyi niyetlerle (!). Anne Sütü Bankası da ne diye düşünenlerimiz vardır muhakkak. Açıklayalım. Efendim AnneSütü Bankası uygulaması Finlandiya’da başlamış 1937 yılında. Bu bankalarda para yerine süt biriktirilmiş… Annelerin sütleri özel pompalarla sağılıp bir havuzda toplanıyor ve ihtiyacı olan çocuklara içiriliyor. Yani sütbankaları bizim sütannelerimiz gibi…

Ancak burada bir iki annenin değil, onlarca, yüzlerce annenin sütü birbirine karışmakta ve bebeklere bu karışım süt içirilmektedir. Bu havuzlarda biriktirilip, karıştırılan sütBatılılar için bir sorun değil. Çünkü sütannelik müessesesi ve uygulaması yalnızca İslâmiyet’te var. Yani Hıristiyanlık ve Musevilik’te böyle bir uygulama yok ve onlar için bu yüzden sütlerin karışmasının da bir mahzuru yok. Ama bizim için yani Müslümanlar için sakıncalı bir durum bu.

Aşağıda bunun dinimiz açısından önemini açıklayacağım. Ancak şimdi Süt Bankası konumuza geri dönelim. Bizde ilk Anne Sütü Bankası Hacettepe Üniversitesi bünyesinde 1981 yılında bir hanım profesör tarafından açılmış ve prematüre bebeklere süt vermeye başlamış o seneden bu yana… Şimdi bu profesör hanım da iyi niyetlerle yola çıkmış anlaşılan. Fakat bu iyi niyetlerine dini hassasiyeti katmamış maalesef. Katmak da istememiş… Yüzde doksanı Müslüman olan bu ülkede Müslümanların hassasiyeti ve dinin emirleri de göz önünde bulundurulmalı diye düşünmekteyim. Şimdi 1981 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde doğan kaç çocuk bu süt bankasından yararlandırıldı? Yani kaç çocuk bu süt bankasındaki sütlerle birbirinin kardeşi oldu? Ya da o çocuklar kimlerle sütkardeş oldu? Ya da kaç anne o çocukların sütannesi oldu?

TÜRKİYE’DE BİR İLK DİYEREK DAHA ÖNCEKİ ANNE SÜTÜ BANKASI’NI BİLMEYENLER
Şimdilerde Türkiye’de bir ilk diye Hacettepe Üniversitesi’ni bilmeyenler veya görmezlikten gelenler var. Onlar da aynı iyi niyetlerle yola çıkıp İzmir’de Süt Bankası açmışlar bile. Ve ufukta da başka illerde açılması planlanan Anne Sütü Bankaları var. Bebeğin sağlığı düşünülürken o bebeğin ilerdeki durumu hesaba katılmıyor. O bebeğin ailesinin dini hesaba katılmıyor…

Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılan Anne Sütü Bankası hakkında bir yetkili şu açıklamayı yapıyor: “Örneğin anne doğum yapıyor. Bebek ile anne kilometrelerce uzaklıktaki iki hastanede yatıyor. Böyle bir durumda anneden alınacak süt, pastörize edilip, bankada saklanacak. Süt gerektiğinde tedavi gören bebeğe verilecek Çocuk Hastanesi’nde şu an prematüre bebeklerin hazır mamayla beslenmektedir.

Şimdi prematüre bebeklerimiz, annelerinin veya gönüllü süt annelerin sütleri ile beslenecek. Annesi olmayan bebeklerin sütlerini gönüllü sütanneler tarafından karşılanmasını planlıyoruz. Gönüllü sütanneler, fazla sütlerini banka için verecekler. Sütler kuracağımız bankadaki cihazlar tarafından pastörize edilecek. Ve uygun koşullarda saklanacak. Annesi olmayan bebeklerin süt ihtiyacı da bankamızdan karşılanacak.” İyi niyetinizden ve bebeklerin sağlığını düşündüğünüzden en ufak bir şüphem yok. Ama gözden kaçırdığınız bir durum var. Bu iyi niyeti dinin emirleriyle harmanlamak…

Süt havuzu yapılırken çocuğa süt veren annenin ve süt alan bebeğin ailesinin birbirinden haberdar olması gerek… Çünkü ilerde doğacak sonuçlar çok vahim! Eğer bir sistem kurup bunu sağlayabilecekseniz tamam. Ama bunu sağlamayacağınız aşikâr çünkü bu çok zor bir işlem. Bu yüzden bir havuzda o günkü anne sütleri karıştırılırsa veya değişik annelerin sütü karışık olarak ayrı ayrı öğünlerde verilirse burada tehlike başlıyor biz Müslümanlar için. O zaman doktorlarımız biz Müslümanların hassasiyetini dikkate almıyor demektir. “Efendim bu Avrupa’da uygulanıyor.” diye desteklenmekte bu uygulama. Doğrudur. Dediğim gibi Avrupa’da da uygulanır, Amerika’da da Çünkü onların dini açısından bir sakıncası yok bu durumun. Ama sizler böyle bir anne sütü bankası kuramaz veya bu haliyle uygulayamazsınız, uygulamamalısınız. Siz yaparız derseniz o zaman görev Müslüman annelere düşüyor. Bu konuda hassas olmamız gerek Müslümanlar olarak. Bu kurulan anne sütü bankalarına süt bağışlamamalıyız. Veya süt bankalarından süt almamalıyız. …Neden mi? Bakın anlatayım:

RADÂ’
Sözlükte “Süt emmek, emzirmek” manalarına gelen “Radâ’ kelimesi, terim olarak “bir kadının sütünün emzirme yoluyla ya da başka bir şekilde (günümüzde poşetlerle saklanıp biberonlara konularak veriliyor) içilip yutulması demektir. Sütanneye dinimizde “Murdı'” veya “murdıa” denir. Sütanne tutan kimseye de “müstardı'”, sütle oluşan bu akrabalığa da “karâbetü’r-radâ” denmektedir.

Emzirmeyle ilgili hükümler Kur’an’da ve hadislerde ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Bugün modern tıp tarafından da sütle insan vücudunda oluşan bağışıklık sistemi ve bu sistemden dolayı sütkardeşlerin evlenmesinin sakıncaları açıklanmıştır. İslâmiyet’te de bu yönüyle olsa gerek, en-Nisâ Sûresi 32. âyette sütanne ve sütkardeşle evlenme yasaklanmıştır. “Nesep sebebiyle haram olanlar emzirme sebebiyle de haram olur. (Buhârî, Şehâdât, 7 / Müslim, Radâ’, 9)“, hadisiyle de bu yasak bir kez daha pekiştirilmiştir.

Süt hısımlığı evlenme yasağı oluştururken; fıkıhta “Lebenü’l-fahl meselesi” olarak tanımlanan yasakları da beraberinde getirir. Bu aşağı yukarı dört mezhepte de kabul gören şartlar kısaca şöyledir: Sütannenin kocası; emzirdiği çocuğun da sütbabası olur. Fakihlerin çoğuna göre süt hısımlığı dolayısıyla şu kimselerle evlenilmez:

a) Süt yönünden usul yani sütanne, sütbaba, sütnineler, süt dedeler.

b) Süt yönünden füru yani süt çocuklar, süttorunlar.

c) Sütanne ve sütbabanın gerek nesep gerekse süt hısımlığı yoluyla füruu. Baba bir sütkardeşler de dâhildir. Mesela, bir kimsenin iki karısı olsa ve bu iki karısından biri bir erkek çocuğu, diğeri de başka bir kız çocuğunu emzirse, bu iki çocuğun sütbabası aynı kişi olduğu için baba yönüyle sütkardeş olduklarından birbirleriyle evlenemezler.

d) Sütdede ve sütninenin çocukları yani süthala, sütamca, sütteyze, sütdayıyla da evlenmek yasaktır.

e) Eşin süt usulü yani eşin sütannesi, sütbabası, sütnineleri, sütdedeleri.

f) Eşin süt füruu yani eşin sütçocukları, süt torunları.

g) Süt usulün eşleri yani sütannenin, sütbabanın, sütdedelerin, sütninelerin eşleri,

h) Süt füruun eşleri, yani sütçocukların, süttorunların eşleri. (Osman Kaşıkçı, “Radâ'”, İstanbul: 2007, c. 34, s. 285)

Yani kısacası nesep sebebiyle birbirlerine haram olanlar yani evlenmeleri yasak olanlar emzirme sebebiyle de haramdır, onlarla süt çocuklar evlenemezler. İşte bu sebeple anne sütü bankasından bebeklere sütverilmesi mahzurludur.

Bir bebek aynı günde veya farklı zamanlardaki beslenmesinde birden fazla kadının sütünü emse veya içse bu kadınların hepsi onun sütannesi olur. Birden fazla kadının sütü dışarıda yani bir havuz oluşturulup burada karıştırılarak bebeğe içirilse yine aynıdır, sütleri karıştırılan kadınlar, içen çocuğun sütanneleri olurlar. Anne sütü havuzunda kaç annenin sütü varsa o sütü içen bebek de o kadar annenin çocuklarıyla sütkardeş olur ve evlenemez. Onlarca annenin sütünün toplandığı bu yerde anneler nasıl tespit edilecek? Bir de aynı havuzdan süt içen diğer çocuklar da birbirleriyle sütkardeş olmuyorlar mı? Bu nasıl tespit edilecek? Bu yüzden Müslüman kadınların süt bankalarına giderek fazla sütlerini vermeleri câiz değildir. Bunun câiz olabilmesi için hangi çocuğa veya çocuklara verildiğinin bilinmesi, bildirilmesi gerekir. Bu da zor, hatta imkânsızdır…

İtalya’da veya herhangi bir Avrupa ülkesinde veya Amerika’da tıbbi eğitim alıp oradaki uygulamaları ülkemize de getiren doktorlarımız ve hastanelerin yöneticileri, keşke o eğitim aldıkları ülkelerdeki dinin İslamiyet olmadığını ve onların bu konudaki uygulamalarının onlar açısından mahzuru bulunmadığını ancak bizim açımızdan ise mahzurlu olduğunu düşünebilseler. Onlara gayet doğal gelen uygulamaların Müslümanlar için sakıncalı olabileceğini bir anlayabilseler. Müslümanları gericilikle suçlamak yerine onların hassasiyetlerine saygı gösterebilseler…

SATILIK ANNE SÜTÜ
Yakında “Satılık anne sütü” diye reklamlar duyarsanız şaşırmayın. Çünkü birkaç yıldan beri televizyonlardaki dizilerde özellikle bir kanalın dizilerinde sütannelik konusu işlenmekte ve para ile sütanne tutulmakta, hatta gizliden gizliye annelere gönderme yapılarak göğüslerinin bozulmaması için sütanne tutmaları mesajı verilmektedir.

Yakınlarda para ile sütanne tutulması konusunda bir sektör oluşturabilir ve “evlere sütanne gönderilir” diye reklamlar ve ilanlar görebiliriz gazete ve televizyonlarda. İş bununla kalsa iyi, ya sütü bol olan annelerin sütlerini sağıp bir havuzda karıştırıp onları dondurup satışa sunarlarsa… Bebeklerimizin en doğal gıdası olan ana sütü bulandırılmakta, kirletilmekte… Bulandırılıp kirletilen ana sütümü nesillerimiz mi?

Fatma TOKSOY

54 Yanıt to “Anne Sütünü Bulandırdılar”

 1. hanife Says:

  selam aleykum ben fransada yasiyorum iki tane kizim var uc ve yedi aylik burda hastaneler premeture bebekler icin annelerden sut talep ediyorlar gonullu olan bunu yapiyor ama beni sasirtan hristiyan bir ulkede muslumanlarin bu hassasiyetine deger verilip kimin kime sut verdigi kiz cocugumu erkekmi hangi aile bunlara neden dikkat edildigini bizzat hemsirenin agzindan duydum ve takdir ettim eee benim ulkemdede biraz hassasiyet ve bilinc lutfen yani

 2. cumbayildiz Says:

  http://www.ailehayati.com/aile-anne-sutu-bankaciligi-caiz-mi-5361.html

  yanlız buradaki linkte de bütn kardeşler için geçerlidir diyor cahide hanım bu konuya bir netlik getirelim isterseniz.

 3. nurdan (@nurdanpk) Says:

  Fatma hanımın yazısında okuyunca aklıma yıllar önce ben çocukken yaşadığımız bir olay geldi bu süt annesi/kardeşliğiyle ilgili…Kuzenim 1989 yılında cerrahpaşada premature bebek olarak dünyaya geldi ve uzun süre küvezde kaldı. Halam hergün ona sütünü sağıp götürür ve hemşirelerde bu sütü içirirdi. Fakat kuzenim bütün sütü içmezmiş ve kalan sütüde habersiz olarak !! hemşireler – iyi bir şey yapıyorlarmış gibi – diğer küvezlerdeki çocuklara verirlermiş. Her nekadar basit !! gibi gözüksede ” bazıları ” tarafından, dehşete düşülecek birşey, o zamanlar Allah affetsin çok bilinç olmadığından dolayı peşine düşülmemiş bu olayın, ama ne yazık ki o dönemde o hastanede prematüre olarak doğan çocukların birçoğunun kuzenimin sütkardeşi olma olasılığı var. Eğer bu saçma planlar gerçeğe dönüşürse ne kadar korkunç bir tablo çıkar, tahmin bile etmek istemiyorum. Mesele zaten benim senin değil böyle bir neslin olası evlilikler/ilişkiler sonrasında ki bozukluğu. Allah bilincimizi her daim taze tutmayı nasip etsin..

 4. dila Says:

  dereotu salatalar su sut cayi ayrica gun icinde yarim saat 1 saat uyku ayrica kalitesi icinde sebze meyveler

 5. ayla Says:

  mrb yorumlarınız ve konu başlığınız çok güzel emzirmeyen annelere hayret ediyorum demişsiniiz ama gerçekten sütü olmayan anelr var.ney süt yapar sütümüz olsun diye napalım bilenlr yazsaydı bari

 6. dila Says:

  BIRDE GOGUSLERI SARKACAK DIYE EMZIRMEYEN SUTU OLMASIN DIYE IGNE OLAN ,MAMA TOK TUTAR GEZMESI ZOR OLACAK DIYE MAMA ICIREN YANI INEK KADAR OLAMAYAN ANNELER VAR BEBEGI O HUZURDAN NASIL MAHRUM EDERLER ASLA ANLAMAM.ANNELIK DOGURMAK DEGILDIR

  • SelmaKerem Says:

   Dila sana katılıyorum canım.Valla ben tam bir ineğim tatlım kızımı 3 oğlumuda 3.5 yasına kadar emzirdim.Hoş oğlum hala emiyor.Bu yaz Rabbimin izni ile bırakacağız memeyi bakalım.
   bir anımı anlatayım size
   Eltim Adanaya bize 10 günlüğüne misafirliğe geldiler.
   Günlerden Cuma.Bizimde cumartesi mahalle pazarımız var.Yani evde sebze meyve adına birşey kalmadı.Sabah eltim kahvaltıdan sonra çocukların meyve saati geldi meyvelerini yedireyim dedi.Bende evde meyve yok canım birazdan pazara gidip taze taze alırız dedim.
   Yok kız ben getirdim dedi.Allah allah taa İstanbuldan buraya meyvemi getirdin dedim evet dedi.Baktım koca bir çanta şakır şakır seler açtı içi çeşit çeşit hazır meyve püresi ve kaşık meyveler ile dolu.Şok oldum.Dedim oğlan 3 kız 6 en ufak 2 yaşında ver ellerine meyveyi yesinler bunlar ne ki deyince yok ellerinde meyve yiyerek dolaşmalarından hoşlanmıyorum dedi.Tam bir tabir yerinde ise temizlik manyağı diyebilirim.Gezerek birşeyler yemelerini hiç istemiyor.Ama ben meyve konusunda bunu bu şekilde düşünmüyorum.Çocuk bir elmayı gezerek yiyebilir.Ekmek pasta olsa tamam derim.
   Neyse çocuklara yedirdi meyvelerini 🙂
   Akşama yemek hazırlayacağız yemeğe soğan soydum olmaaaaz dedi.Cacığa sarımsak koyacağım olmaaaaz dedi.ertesi gün balık yapacağız hayııır dedi eee ne yicez dısardan söyleyin.Eşi Allah razı olsun bize yük olmamak için(değillerdi ama o öyle düşündü durumumuzdan dolayı)10 gün boyunca bizde istemeye istemeye dışardan yemek yedik. 😦
   Eltimin evine balık sarımsak soğan yasaklıdır asla giremez.
   Sonuçmu oğlu kumlara yada toprağa bastığında cam battı diye ağlardı,ver 5 yaşına kadar çiğneme alışkanlığı kazanamadığından orta kulak iltihabı oldu.Doktor sakız verin çiğnesn bol bol dediğinde eltimhata yaptığını anladı.Ama hala sarımsak asla yenmez evlerinde.
   Oysa sağlık adına ne varsa kendi yaptığındadır.Tamam doğallığı bozuldu çok şeyin ama bari evimizde biz yapalımda kalan 3-5 vitamini alsın.
   Herşeyin doğlaı güzel ne kadar bozulsada bunlara karşı Allahın sonsuz nimeti olan anne sütünden evlatlarımızı mahrum etmek de neyin nesi.Bozulmasın diye 40 takla attığın memede birgün çürüyecek,o yüzden sevgiyle gözlerinin içine baka baka koklaya koklaya insanın sütü varsa emzirsin evladını.
   Süt yapan şeylerin en başında su geliyor.Ama hazır su değil dikkat edelim.Bir prof dr. hazır vede plastik şişeşelde bekleyen suların içinde mikrop barındırdığını ve çeşme suyunun en kirli siye bilinen İstanbul şebeke suyunun bile damacana sularından daha sağlıklı olduğunu söyledi.
   Başka nohut,rezene,kimyon,dereotu hem bunlar sizin ve bebeğinizin sakn olmasınıda sağlayacaktır.
   CAHİDEM çok uzattım hakkını helal et gülüm.

 7. dila Says:

  ANNE SUTUNDEN KAREKTER GECEBILECEGINE INANMIYORUM PEK CUNKU ALIMDEN ZALIM ZALIMDEM ALIM DOGABILIR DIYE BIR SOZ VARDIR COKTA DOGRUDUR. AILE FITRAT CEVRENIN KARISIMIDIR KISILIK.

 8. nihan Says:

  zaten ahir zamandayiz.bu fitne zamaninda dini konularda daha hassas olup kili kirk yarmamiz gerekirken; bir de basimizdaki insanlarin dini anlamda bilgilerinin oldugunu dusundugumde bu ne perhiz, bu nelahana tursusu demek istiyorum.bu bebekler buyuyunce once nufus cuzdanina bakipdami birbirlerini sevicekler.ayrica binde bir de bir ihtimal bile olsa kayitlarda yanlislik olabiliyor.tahliller bile karisabiliyor ama hata anlasildiginda hic olmazsa telafisi mumkun.ama sut oyle mi? cocuklarimizi dusundukce tuylerim diken diken oluyor.Mevlam, cumle Muhammed ummetiyle beraber benim evlatlarimi ve kiyamete kadar gelecek nesillerimizi temiz, imanli eylesin.tum zamanlarin kotuluklerinden korusun. AMİİİN…

 9. gul Says:

  boyle projelerin iyi de kotu de taraflari var. sut bankalari bir rasyonel kurumdur, onlar dini acidan bakmazlar, ulkelere gore degisir, turkiye gibi memleketlerde dini acidan dusunulmesi lazimdir, zaten de dusunulmus gibi, kimin kime sut verecegi kayit laniyor. sut bankalari bir probleme care bulmuslar boyle. anne sutu prematur bebekler icin cok onemli, onceden prematur bebekler yasamazdi, simdilerde ise 600 gr bebek bile yasayabiliyor. burda da anne sutunun rolu onemlidir. yani, hayat memat meselesidir.temizlige gelince de, sutler onceden kontrolden geciyor ve buzluklarda korunuyor. bu maddi tarafi. manevi tarafini da soylemis yazarimiz.

 10. zeliha knkn Says:

  selamün aleyküm herkese.Nasıl bir devlet olduk ya her şey tamdı da bu eksikti.her şeyin cılkı çıktı müslümanlara garezleri mi var böyle önemli konular nasıl basite alınır.süt bankasıymış bence bir akıl bankası açılsın da böyle dengesiz şeyler düşünenlere dağıtılsın.süt bankası açmanın hiç bir iyi niyeti olamaz.annede varsa olduğu kadar emsin rızkı ne kadarsa o kadar emer.6 aydan sonra Allah ne verdiyse yedirin içirin böyle tehlikeli, nesli felakete sürükleyecek havuzlara girmekten se…Allah kimseyi doğruluktan ayırmasın,evlatlarımıza hayırlı ömürler nasip eylesin inşaallah.Şeytanın ve de şeytanlaşmışların şerlerinden cümlemizi korusun AMİN

 11. Sevda Says:

  Selma kerem hanimin söyledikleri dogru ve bunlar bilimsel olarak kanitlanmis seyler .o yüzden süt anne secerken cok ince eleyip sık dokumak gerekir , kaldiki birakin arastirmayi bütün sütleri karistirip icirmek bence bebege büyük kötülüktür. Umarim bir etiketleme sistemi olur alinan sütün kimden alindigi adi adresi filan yazilir ve bu bilgiler cocugun ailesine aktarilir böyle olursa belki yürüyebilir bu is.diger taraftan arkadaslarin dediklerinede katiliyorum nekadar rabbim nasib ederse okadar süt vermek lazim .ama anne yüregi mutmain olmuyor .mesela ben cocuklarimi sadece üc ay emzirebildim .ilk cocugumda ne yaptiysam ne ettiysem süt gelmedi .yardimci olmak icin eve gelen ebe hanim bile seningibi ugrasani görmedim sen elinden geleni yaptin sütün gelmiyor diye bukadar üzülme dediysede cocugumu mamayla büyüttüm diye hala icimde yaradir .ikizlerimdeysede yine inatla ugrastim cok dua ettim rabbime .bu seferde sütüm geldi ama cocuklar üc aylikkken hasta oldu ve hastanede mamaya alistilar daha sonra emmek istemediler yani rabbim onlara okadar anne sütü nasib etti bunada razi olmak lazim diye düsünüyorum.

 12. Mehtapabla Says:

  Hayirli aksamlar Cahide cigim.Benim fikrime göre bu zamanda süt bankasi gibi sacma bir konuyu niye gündeme getirmisler anlasilir gibi deyil Annenin sütü varsa emzirsin yoksada baskasinin sütü yerine mama versin, dünya kadar mama cesidi var.Tamam anne sütünün yerini tutmaz fakat baska birisinin sütündense mama bana göre daha iyi.Eski zamanlarda mamalar olmadigindan hadi neyse insanlar süt annesi tutarlarmis.Bugün öylemi.

 13. kurabiye@ Says:

  ben bu projeyi ilk duyduğumda (niye,nasıl,neden gibi sorular aklıma gelmeden önce) olumlu bakmıştım ama sonra düşününce anne sütü memeden çıktığı anda bakterilere maruz kalır ve bozlup daha tehlikeli olur.

  ayrıca bugün televizyonda bir programda “rockefeller ailesi” nin bunu planladığı ve 50 ülkede bu planı uygulamak istediğini ve daha bir çok bizler için olumsuz, tehlikeli projeleri olduğunu konuşuyorlardı !… komplo teorisimi yoksa gerçekmi? bilemiyorum ürkütücü… 😦

 14. Ruhsar Gündüz Says:

  Her konuda olduğu gibi gereken altyapı araştırmaları ve çalışmaları yapılmadan ortaya atılan bir konu bu. Süt bankası sakıncalarından söz ederken kan bankaları hakkında da hiçbir özenin gösterilmediği kanısındayım. Kan kardeşliği gibi bir durumda var. Herhangi bir operasyon durumunda kan gerektiğinde tanıdıklarımızdan veya arkadaşlarımızdan alınan kanlar bizce malumdur bir noktaya kadar.Ancak kan bankasından ve bilgimiz dışında gelen kanların kaynağı gerçekten meçhuldür. Hatta bizim için kullanılmak üzere gelen kanların bir takım testlere tabi tutulması gerekmektedir ve bunun sonucunu beklemeden mevcut bankadan hazırda bulunan kanlar verilmektedir. Ben Kan Bankası konusunu da açarak diğer bir konuya bakış açısı açmak istedim. Dini açıdan bu durumlarla ilgili konuları gerçekten bilmiyorum. Bu ve benzeri konularda gerek halkın gerekse bilim ve din adamlarının demeçlerini okuyarak bilgilenmeye çalışıyorum. Tüm dostlara hayırlı akşamlar.

  • Cahide Says:

   Ruhsar hanım,
   İslam dininde kan kardeşliği diye bir şey yoktur. Karı kocanın birbirine verdiği kan aralarında evliliğe dair her hangi bir engel ya da kardeşlik oluşturmaz. Evliliğe engel olan kardeşlik kan kardeşliği değil gerçek kardeşlik ile süt kardeşliğidir.

   Dolayısıyla karı kocanın ya da bir başkasının birbirine verdiği kan aralarında kardeşlik oluşturmaz. Evliliğe de engel teşkil etmez.(Alıntı)

   • Ruhsar Gündüz Says:

    Teşekkür ederim Cahide hanım. Belirttiğim gibi bu konularla ilgili bilgim olmadığı için endişemi paylaşmak istedim. Bu tarz konular hayatıma girdikçe araştırıp bilgilenmeye çalışıyorum. İlginiz için teşekkür ederim.

 15. aylın Says:

  Selamun aleykun ben oglumu emzırırken gorumcem normal dogumda vefat ettı bebeyı erkektı ve emzırmek ıcın babanın ve kendı esımın rızasını aldıktan sonra emzırdım Sut annelik konusu bıldıgım kadarıyla babaya danışmak lazım rızası olmazsa verılmez dıye bılıyordum kaldıkı sutten kesıleceyı z
  z amanda babanın rıza gostermesı gerekiyor

  • Hasret Says:

   ve aleykum selam çünkü Babanın rızasının alınmasının sebebi ayette de Bakara süresinde gecer o çocuğun süt parasını baba ödediği içindir….Tabi siz Allah rızası için emzirmişsiniz ne mutlu size…

 16. Belgin Says:

  Allah razı olsun Cahidem,bizlerle bu yazıyı paylaştığın için.Yazan dan da Allah razı olsun. Benim de hiç tasvip etmediğim bir konu.Ya sütler diyanetin dediği gibi olmaz karışırsa bunun vebalini kim verecek!avrupa yı amerika yı taklit ede ede ne günlere kaldık!

 17. yesilkiraz Says:

  Annemin yüzün üzerinde süt kardeşi var. Sağolsun süt annei 13 doğum yapmış gördüğü her bebeğe meme vermiş ailenin haberi olsun olmasın. Annemide gizli emzirmis. Neyse bu yıllar sonra birini sevmiş süt kardesi çıkmış başlamadan bitmiş . Yemin etmis.ben emzirmicem kimseye diye. Bizi sütu olmadığı halde kısa süre emzirmis. Allah muhafaza sonuçlari çok.kötü böyle birşeyin.

 18. Minikkelebek Says:

  Esselamü aleyküm. “Süt bankasi” tabiri ilk basta itici olsa dahi, belli sartlar yerine getirildigi taktirde “süt anne bulma organizasyonu” gibi de kabul edilebilir. Kizimdan önce belki farkli bir cevap verirdim. Fakat kizima sunî süt vermek zorunda kaldigim için, yukarida zikredilen sekilde olmasa dahi süt anneye basvurma fikri çok makul geldi.
  Yine de süt bankasinin yol açabilecegi felâketleri düsününce, içim ürperiyor… Rabbim sonumuzu hayr eylesin!

 19. Ece Says:

  Benimde sutum Az. Geliyodu azm ettim ama 2 yasina kadar Emzirdim burdaki Rus komsum bana neden sut Anne almiyosun biz aldik demisti gerci biz anlatmistik olmasi mumkun degil diye eltiminde sutu Az. Gelmisti kaynanam sen emzir demisti iste Ozean soka girmistim pes dedim sonradan kendide anladi :))) Neyes Gecmis Zaman

 20. ezgi Says:

  Bu konu çok ama çok hassas bir konu; bir Müslümanın içini karartacak ve gelecek neslimizi rezilliğe ve tehlikeye atacak bir konu. Devlet büyüklerimiz nasıl görmezden geliyor ??!!!!!!! Gerçekten bu proje dört dörtlük yürür mü? Hiç inanmıyorum……. Bir Müslüman olarak, SESSİZ kalmayalım; konu ile ilgili olumsuz görüşlerimizi faks, e-posta ile ilgili mercilere (Diyanet, Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık vs.) bildirelim, şikayette bulunalım, konu hakkında yakın çevremizdeki insanları uyaralım…

 21. Saliha Yildiz Says:

  Selamun aleykum kardeslerim, daha gecenlerde kizim bahsetmisti okulda dersde islemisler. Genetik bilimciler anne sütü üzerinde arastirmalar yapmis ve anne sütünün icerisinde anneye ait tüm gen bilgilerinin bulundugunu ortaya cikarmislar. Yani annenin sahip oldugu genler aynen sütünde de bulunuyormus ve o sütten hangi cocuk icerse bu genler onada geciyor. Subhanallah. Düsünelim kardesler! Genetik bilimi cok yeni bir bilim dali ama dinimiz bunu kac asir önce belirtmis. Insanin Rabbinin ilmi karsisinda secdeye kapanasi geliyor.
  Aslinda bunun tek Islamlada sinirli oldugunu düsünmüyorum ben cünkü kardes evliligi hic bir kültürde ve dinde yok. Ama hangi dinden olursa olsun dini degerlere önem vermeyenler bunlara dikkat etmiyor malesef.
  Süt annelik yakin cevreyle sinirla kalirsa, kontrol edilebilme acisindan daha faydali olur diye düsünüyorum. Ayrica dinimiz soyun korunmasina cok büyük önem vermis hatta bu sebeble ismende olsa soylarin karismamasi icin evlatliklarin gercek babalarinin isimleri ile cagirilmasini emretmisdir. Ismen bile soyun karismasina karsi olan dinin müntesipleri olarak biz soyumuza sahip cikmak icin bu gibi seylerden uzak durmaya calisalim kardeslerim. Bu gibi durumlarda kontrolümüzü asacak durumlardan sakinalim.

 22. canya Says:

  Hayirli günler kardeslerim, ablalarim…

  Ben süt kardesligi dedigimiz durumu biliyordum, daha dogrusu bildigimi düsünüyormusum. Bu kadar hassas bir konu oldugundan habersizmisim. Gercekten tehlikeli bir durum ortaya cikiyor. Bilgilendirdiginiz icin cok tesekkür ederim Cahide Hanim. Bu yaziyi tüm arkadaslarimla paylastim.. Allah razi olsun.

 23. papatyam Says:

  selamun aleykum saf ve temiz bir anne sütü kalmıştı ona da el attılar tek kelimeyle rezillik tıpkı sperm bankası olduğu gibi düşünsenize vahim durumu inşallah bu proje olmaz demekten başka bir şey gelmiyor elimizden cahide abla yakında sınavım var hayır dualarını eksik etme

 24. Hasret Says:

  Eyvallah Allah cc razı olsun her zaman zikrediyoruz yine güzel bir konu ele alınmış….
  Süt annelik çok güzeldir ama bunun dinimize uygun bir şekilde uygulanırsa görünen o ki bu tehlike alarmıyla geliyor ilk gün bu haberi okuduğumda sandım ki o şehirde bir süt anne tesbit edilip belirli zamanda anne emzirecek ve süt anne bilinen tanınan biri olacak bu sayede sanmıştım ama bu yazıyı okuduğumda inanın gözlerim faltaşı gibi oldu şok üstüne şok pes dedirtiyor insana….
  benim başımdan gecen bir olay ortanca kızım daha küçük bebekken ben baygınlıktan dolayı hastaneye acil götürülmüştüm o esnada kızım ağlamaktan mahvolmuş ve eltim de o zaman erkek çocuğu vardı mutfakta kızın maması olmasına rağmen bunu bilmesine rağmen aman boş ver deyip kim uğraşacak diye bizim iznimiz olmadan çocuğu emzirmiş ve bunu iki kere yapmış ve ben eve geldiğimde duyunca bir daha şok geçirdim ve kızım 22 sine girecek hala hoşnut değilim açıkcası razı olmadım süt annelik yapmasına bunu da kendisine söyledim nasıl çocuğumu emzirirsin diye onun umurunda bile değil ne üzüldü ne sevindi sadece üşendiğini zikreder her defasında bir anne eğer çocuğunu emzirtecekse anne ahlakı şahsiyeti çok önemlidir Hz. Muhammed sav süt anneliği konusunu okursanız detaylı bir açıklama olarak o zaman bu süt anneliğinin değeri anlaşılır ve bu süt annelik kardeşlik ilişkisinin bunu daha sonraki zamanda da görüyoruz Bizler önce bakarız Allah’ın bize verdiği Kur’an da İslami çerçevede nasıl yok eğer uymuyorsa Allah’ın rızasının onayı olmadığı yerde bizler yok deriz bir kardeşimizinde burada zikrettiği gibi dini hassasiyetleri olanlar yapmaz ama emri bil maruf anil munker olması lazım ucu bize dokunur her koyun bacağından asılır ama kokusu da her yeri alır rahatsız eder misali….
  Vesselam..

 25. yusufyunus Says:

  CAhıdemmm hayırlı gunlerr olsun
  bu konuda yususf buyuk ogluma 15 yıl once hastanede dogumumda annesı bırakıp gıden bır bebege hemsıre sut sagar mısısn demıstı bende eger erkek bebekse tabı demıstım sadece sagarak sut verdım.geleleım yunusa o uzuzn sıkıntılı kuvez gunlerınde yanımızdakı kuvezdekı bebege.hemsıreler 2cc bıle cıkmayan sutumu enjektorle yavrum yunususm beslenemeyınce hemsıre ablası sametcana sutunu verdık helal et yunusun annesı dedıler.kuzuzcuklarım 10 yasındalar .sametcanım uzatmayayaım emar cekımınde verılen ılacın tepkımesıyle beyne oksıjen gıtmedı ve yavvrum su anda spastık kuzuzmda yuruyemıyor ama o goruyor ve aklı cok herseye erıyor.bız hala gorusuyoruz.sureklı gun asırır vucudunun uretmedıgı bır madde ıcın plazma verılıyor.yunusa nasıl dua edersem kuzuzmuda hiiicc ayırmam.bu arada ANNEMIN DUN SEKERI 700 cıkmıs komsular haber verdı hemen hastaneye kaldırdı kardeslerım kreatın yanı bobrek fonksıyonlarıda durma noktasına gelmıs.dr annenızızn yası vede yasadıgı sıkıntılı durumları 10 yıllık kanser hastası meme kalp amelıyatı odu her yıl ıdrar yollarında tıkanma sonucu operasyon gecırır .bızeee duaaaa.ALLAHIM BEN AZ MI ALLAH DIYORUM BILEMEDIM bu ımtehanda ben a yı cozemezken sen c yı sorma rabbım.AMINNNN.

  • yusufyunus Says:

   ne yapcam sımdı kımsesız cocugun cocuguda mı gırıyor mus pınarıum hanım ole mı dedı eeee napcazz cok sasırdım sut kardeslık lı olacak eyvaaahhh mı dıyeyeım rabbıme mı havale edeyım.

  • Cahide Says:

   Allah yardımcınız olsun, annene de şifalar versin canım ablam. Hiç Allah demeyen kimilerine hiç dert uğramazken, dilinden Rabbinin adını düşürmeyenlere nice dertler musallat olmuştur. Bunların hepsi bir imtihan vesilesidir. Sen isyan etme, sabretmeye, şükretmeye devam et ablacım. Yunusumu çok çok öpüyorum. Allah’a emanet olun…

  • Mehtapabla Says:

   Büyük Allahim Anneciginize acil sifa nasip etsin kardesim.Kücük yavrunuz ve sizde Allaha emanet olun.

 26. menekse79 Says:

  aklı mantığı olan hiç bir anne süt bankası denen bu saçmalığa kesinlikle itimat etmemeli…belki bizim çocuklarımız değil ama onların çocukları için facia olur…

 27. Pinarium Says:

  Ablam esselamu aleykum bu sut meselesi enine boyuna dusunulmesi gereken bir konu cidden ama gereken onemin verildigini dusunmuyorum. En son diyanetin yaptigi aciklama soyleydi ama o da kisir, kiz annelerinden kizlara erkek annelerinden erkeklere sut verilecekmis. İyi de sut kardesligi emzirilen cocuklardan sonraki cocuklari da sut kardes eder bildigim kadariyla, oncesini yapmaz ama sonrasini da akrabalik gibi baglar. Sonraki cocuklarin cinsiyeti nasil takip edilecek ki? Emzirilen erkek sut annesinin sonradan olan kizina muhabbet besleyebilir pekala. Sadece bir ornek bu,aklima geliveren. Her yani sakincali ben de hic hosnut degilim bu uygulamadan. Ayrica korkuyorum da 😦 Allah korktuklarimizdan emin umduklarimiza nail eylesin hepimizi insaallah. Allaha emanet…

  • cumbayildiz Says:

   kızımn süt kardeşi var ondan bu konuyu ayrıntılı olarak araştırdım süt kardeşliği sadece emen çocuklarda oluyor emmeyen kardeşler bu akrabalıktan etkilenmiyor araştırırsanız emin olmak adına netleştirebiliriz.

   • ceyda Says:

    Cahide hanım yukarıda yazdığınız yazıda süt hala, süt nene, süt dede ,süt amca vs. hepsine nikah düşmeyeceği yazıyor ve benimde bildiğim kadarıyla süt kardeşliği diğer çocuklarada sirayet ediyor… Bu işin sonu yok gibi görünüyor umarım diyanet bi açıklama yapabilir… Benim abiminde süt kardeşi var ve o süt kardeşiyle benim evlenemeyeceğimi söyler dururlardı…

    • Cahide Says:

     Bende senin dediğin gibi biliyorum canım. Biraz daha araştıralım inşaAllah

    • Hasret Says:

     Ceyda hanım Abiniz eğer o kişinin annesinden emdiyse o sadece abinizi bağlar sizi bağlamıyor ama abinizin süt kardeşi sizin annenizin sütünü emdiyse haliyle sizin kardeşiniz de oluyor o zaman olmuyor…daha net bilgi için aşağıda iki türlü soru cevap verdik:

     SORU: Selamünaleyküm değerli hocalarım. Şafii mezhebine göre benim ablam teyzemin oğluyla birlikte teyzemin sütünü içmiş ben ablamın küçüğüyüm ablamla birlikte süt içen teyzemin oğlundan 2 küçük teyzekızım ile nikâhımız olur mu? Beni bilgilendirirseniz duacınız olurum.
     CEVAP: Selamünaleyküm. Ablanız, o ailenin çocuğu durumundadır. O, onlardan hiç biri ile evlenemez. Siz ise o aileden biri ile evlenebilirsiniz.

     SORU: Ben halamın emmişim küçükken. Şimdi ben, aynı yaşta olan kız ile değil de onun ikinci küçük ile evlenebilir miyim?
     CEVAP: Halanızdan doğan hiç kimse ile evlenemezsiniz. Allah’a emanet olun.
     (alıntıdır Fetva meclisi Nurettin Yıldız)

     Süt kardeşliğinde ise kan kardeşliğindeki gerekçenin bir benzeri vardır. Süt, ilk günlerde direk kana karıştığından bir sütü kana karıştırmakla, kandaki yakınlık kurulmuş olmaktadır. Ana neden budur.
     Bir insanın kanına bir kadının sütü karışınca o onun annesi hükmünde olmaktadır. Kana karışmak da litrelerce sütü gerektirmez. Üç beş lokma denecek kadar miktar yeterlidir.
     Nurettin Yıldız

   • cumbayildiz Says:

    Soru:
    Hocam benim sorum süt kardeşliği ile ilgili. Süt kardeşi olan kişiler arasındaki mahremlik olayı nedir? Ne kadar mahremler? Annelik hakları ne oluyor. Öz anne ile süt anne arasında fark var mı ve neler? Süt anneye karşı yükümlülükler nelerdir.

    Cevap:
    Süt anne, süt baba, süt kardeşler ve “süt ana ve baba”nın bir kısım yakınları ile “süt çocuğu”; yani kadını emen yabancı çocuk evlenemez. Onlar bu çocuğun süt akrabası sayıldığı için örtünme ve ilişkiler de buna göre olur. Ama emen yabancı çocuğun kendi ana babasından olan yakınları, süt annesinin yakınları ile evlenebilirler; çocuk bir kadını emdi diye o çocuğun kendi ana babası ve yakınları da bu kadının (süt annenin) akrabası olmaz. Mesela süt çocuğun kendi ana babasından olan erkek kardeşi, bu çocuğun süt kızkardeşi ile ve diğer süt akrabası ile evlenebilir. Çünkü bunlar arasında bir akrabalık, hısımlık ilişkisi oluşmuş değildir.
    Süt akrabaya da saygı ve ilgi göstermek gerekir. Ama süt akrabalık miras, velayet vb. hukuki ilişkiler doğurmaz.

    kaynak linki burada

    http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00106.htm

 28. NNÇ Says:

  cahide abla ahlak gelişiminde çevre etkisi kalıtımdan daha büyük.alınan sütün çocuğun ahlakını etkilemeyeceğini düşünüyorum.yazdığının tersini düşünelim mesela bir ahlaklı bir kadın çocuğunu emzirse ama çocuk bir şekilde ahlaksız ortamlarda ve ahlaksız kişilerle beraber büyüse şimdi bu çocukta 1,5 -2 yaşına kadar aldığı süt mü yoksa bulunduğu çevre mi daha etkili?
  benim kuzenim evlat edindi ve bebeğine mama vermek zorunda kaldı.aynı zamanlarda dayımın eşi doğum yaptı.kuzenimin oğlu doğumundan haftalar sonra yengemin memesini emdi.siz o manzarayı görseydiniz inanın ağlamaktan kahrolurdunuz.bebek için çok önmeli.imkan varsa her bebek anne sütü alabilmeli.tabi kimin sütü olduğu bilinecek.bankadaki karışık sütü bende onaylamam.çünkü süt kardeşlerini tanıması gerek.

  • Cahide Says:

   Bize düşen elimizden geldiğince çocuğu temiz yetiştirmek, yanlışa sebebiyet verecek işlere müsade etmemektir. Sen elinden gelen herşeyi yaparsın ama çocuk doğru yolda olmaz veya çevreden etkilenirse bu da Allah’ın bir kaderidir, imtihan vesilesidir. O zaman çocuğun kötü olmasında anne babaya bir vebal yoktur. Çok kötü ortamlarda büyüyen bir çocukta hidayetle şereflenip, doğruyu bulabilir. Kalpler Allah’ın elindedir. Biz sadece gayret eder, emek veririz.

   Fakat bütün çocuklar İslam fıtratı üzerine doğarlar. İslam fıtratı üzerine yetiştirilen, ihmal edilmemiş çocukların geneli doğru yolda olurlar Allah’ın izniyle.

 29. çiğdem turgut Says:

  Gercekten niyet temiz olabilir ama malum ulkemizde o kadar cok kotu niyetli islama zarar verme yonunde calisan cocuklarin genclerin dinden bihaber yasamalri icin caba sarfeden islama sahip cikanlari karalama yonunde faaliyet gisteren kisiler ve kurumlar varki..iste tamda bu yuzden uyanik olmaliyiz..bugun takvim yapraginda “ilm(-i halini)ogrenmek (erkek kadin)her musluman uzerine farz-i ayndir”(hadisi serif,suneni ibni mace)ey kardeslerim ilminizi dinizi ogrenin ogretin..zaman coook kotu..sonumuz hayrola insaAllah…

 30. Zeyneb Azeri Says:

  Salam Cahidə Xanım.Oxuduqlarımdan dəhşətə gəldim.Bizlərdə belə bir məsəl var-“Qulaq gündə bir söz eşitməzsə, kar(ama) olar.”Bir bu çatışmırdı.Məgər bilmirlər ki, ananın sütü ilə bərabər uşağa ananın xasiyyəti,vərdişləri,hətta xarici görünüşü belə təsir edir.Uşaqlar bu qarışıq südü içməkdənsə heç içməsələr daha yaxshı olar.İnsanlar islamdan uzaq düşüncə bu cür hərəkətlər də onlara normal görünür. Gələcək nəsli dinimizdən uzaq tutmaq üçün yeni bir üsuldur məncə.Bir müddət sonra Azərbaycanda da uyqululamağa başlaya bilərlər .Bunun qarşısı alınmazsa,nəticə çox qorxulu ola bilər.Allah hidayet etsin bunları.

  • Cahide Says:

   Zeynepciğim Azeri kardeşlerimizin içinden de senin gibi islami bilince sahip birinin çıkması beni çok duygulandırdı. İnanıyorum ki, azeri gençlerde artık İslam’ı anlamak ve yaşamak için gayret sarfediyorlar. Aylin kardeşimiz de islam’a karşı çok hassasiyetleri olan biri. Sizleri çok seviyorum. Allah senden ve senin gibi kardeşlerimden razı olsun.

 31. Cahide Says:

  Rızkı veren Rabbimizdir. Eğer anne çok uğraştığı halde sütü olmamış veya uzun süre emzirememişse buna da razı olmak lazım. Çünkü her bebeğe verilen sütün kıvamı, vitamin değerleri bile farklı oluyor. Demekki anne sütünden rızkı bu kadarmış deyip tevekkül etmek en doğrusu.

  Birde bebeğin kimin sütünü alacağı da önemli. O kadının ahlakı nasıldır, imani boyutu nedir? Harama helale dikkat eder mi? Örneğin edebine dikkat etmeyen ahlaksız tavırları olan bir kadının sütü temiz bir yavruya verildiğinde nasıl bir etkilenme olur?

  Ben çocuğun tıpkı anne karnında olduğu gibi emdiği sütten de etkilendiğini, sütle beraber süt verenin ahlakının da bebeğe sirayet ettiğini düşünüyorum.
  Bu proje gerçekleşirse nesil emniyeti diye birşey de kalmayacak.

  Bize düşen Allah’ın verdiğine razı olmak ve gereksiz bir çaba içine girmemektir.

  • Fatma Taş Says:

   Anne sütünü bebek direk memeden alamadıktan sonra bu projenin bence çok anlamı yok. Ben de bebeğimi ilk dört ay emzirdim sekiz ay boyuncada iş yerinde sağdım ama doktorum bana biberona giren süt yorgun süt üzülme dedi. İki yaşına kadar emzirmeyi çok istedim ama 11 aylıkken azalmaya başladı ve bitti. Bence olan süte razı gelmek lazım diye düşünüyorum. Mamalar konusunda da ben o kadar kötü düşünmüyorum. Hiç bilmediğim birinin sütünü vereceğime mama vermeyi tercih ederim.

   • SelmaKerem Says:

    Mama vermektense evde kendin de mama yapabilirsin Fatmacım.İçinde katkı maddesi olan mamalardan evde kendi yaptığın pirinç unu maması bana göre 40 kat daha sağlıklı.Mamaların devam sütlüsü,meyvelisi falanlısı filanlısı var bunlar yerine bence kendin yap.Acil durumlar olur yola çıkacaksındır o zaman tercih et mamaları.

    • Cahide Says:

     Çok doğru Selmacığım.Evde yaptığın muhallebi, çorba hazırlardan çok daha iyidir.

    • Fatma Taş Says:

     Ben zaten hazır, ömrü uzun olan, bozulmayan tüm ürünlere karşıyım kızımı Allah’ıma şükür altı ay emzirebildim zaten daha sonrası kendi hazırladığımız ev ürünleri. 12 aylıkken tatile çıkmıştık bir kaç tane kavanoz hazır mama aldım kızım gerçek tatlara alıştığı için o hazır mamalara ağzına bile sürmedi. Ben başkasının sütünü vereceğime mamayı tercih ederim diye düşünüyorum sonuçta benim sütüm kendi çocuğuma özel.

  • SelmaKerem Says:

   Selamunaleykum arkadaşlar.
   Cahidem bu bahsettiğin şey çok doğru.Kişinin ahlaki boyutuda çok önemli.Geçenlerde bir tv proğamında dikkatimi çekmiş ve izlemiştim..Bir prof.Dr. anne sütü emen bebeğin DNA sının değiştiğini emzirme sürecine göre kişiliğin değiştiğini hastalıkların bile DNA ya geçerek kalıtımsal hale gelebileceğini söylemişti.Uzun yıllar evli çiftlerin bile (tek eşli olanların özellikle)(Rabbim ömür boyu eşlerimizden başkasını bizlere nasip etmesin AMİN)zaman içer4sinde xüzenli birliktelikler ile kişiliğin birbirine geçtiği bazı hücrelerin eşlereden eşe geçerek ilerieyen yaşlanma sürecinde yüzlerinin dahai birbirine benzediğinden bahsetmişti.Şimdi bu açıdan bakarsak kendi kendime düşündüm,35-40 yıllık evli annem babam,teyzem dedem vs.ler aklıma gelince evet bir çok huylarının karakter ve yüzlerinin birbirlerinin yansıması olduğunu farkettim.Ben bile 13 yıllık evliliğimde asla değişmez dediğim bazı huyları olan eşimin ve benim karakterlerimizin eşim ile aynı yönde gittiğini farkettim.Düşünceler,karakteristik özellikler.Ve aynı anneden uzun süreli veya farklı kişilerden süt alan bebeklerin bu açıdan da ne hale gelebileceğini en önemlisi kardeş olacaklarından ilerleyen zamanda kimin nerede nasıl karşılaşacağını ve karşılaşsa bile aynı anneden süt aldığını nereden bilebileceğiz.Benim kızımın 2 süt kardeşi var biri erkek diğeri kız.Bunu hem bir yere yazmış kızım büyüdükçede arada isimlerini zikrederek süt kardeş olduklarını söylüyorum.
   NOT:Ne kadar doğru bilmiyorum ama bir kadın bir başka bebeği emzirecekse eşinin haberi olmadan asla emziremezmiş haram olurmuş.Eğer öyle ise ben emzirdikten sonra eşimin haberi oldu.Rıza göstermesede bir daha asla dedi.Rabbim beni affetsin eşim hem razı hem affetti ama bunu yaparken 1 değil bir çok kez düşünmek lazım.
   Bazı bilim adamları ve çalışanlar DNA bankası kurulması yönünde ısrarla konuşurken bu süt verme işinde de kayıt altına alınması gerektiğini söylerken İslami kesim ve Kemal Özer kesinlikle kayıt altı olsada çocuklar birbirini sevip evlilik öncesi birliktelik bile yaşayanları düşünecek olursak bunun çözüm olmadığını dile getirdi.Ki bu durum bende asla sıcak bakmıyorum onaylamıyorum bile.
   Burada linkde vereyim vakti olan izleyebilir.Güzel bilgiler içermekte
   http://www.kemalozer.com/anne-sutu-bankasi-ne-tur-riskler-icerir-317h.html

 32. NNÇ Says:

  ben geçen sağlık bakanını dinledim.kurulacak süt bankasında sütlerin karıştırılmayacağını ve çocuğun süt annesinin nüfus bilgilerine kaydedileceğini söylemişti.böyle olursa bence iyi birşey.

 33. aliye67 Says:

  iyi niyeti kotuye kullanmakta ustumuze yok diyorum baska birsey demiyorum…gelecekten korkmak icin bir sebep daha…ne diyeyim yeni dogum yapmis annelerin yetecek sutu olurda sut bankalarina bagislamazlar yada bildikleri kimselerin cocuklarini emzirirler…

 34. nermin Says:

  Burdaki bütün kardeşlerimin bu konuyla ilgili çok hassas ve bilgili olduğunu böyle bir yanlışa düşmeyeceğini biliyorum.Fakat bunu bizim bilmemiz çok önemli değil çünkü etrafımızda bu konuda duyarlı olmayan belki daha süt kardeş ne demek onu bilmeyen o kadar çok insan var ki:(Gözümüzü açık tutup bu konuyla ilgili etrafımızdaki insanlarında yanlışa düşmesini engellemeliyiz.Amaaan banane ben zaten süt anne olmam herkes naparsa yapsın diye kenara çekilmemeliyiz.Çocuklarımız,torunlarımız bu bozuk nesilde büyümemeli öyle değil mi….


"...Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.(İbrahim suresi:24)

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: