Kokoshabla_com_ad_banner

Tesettür Ne İçin Var?

Anlaşılmaz yazılar yazmayı sevmem. Sözün çok eğip bükülmesine de taraftar değilim. Bunu bize Kur’an da Rabbimiz öğretir, hadislerinde Rasulullah Aleyhisselam öğretir. Hakikatler, karmaşık kelimelerin oluşturduğu cümlelerde gizlenmez her zaman.

Bir yanlışı savunurken söylediğiniz süslü ve anlaşılması zor sözler, ancak algısı zayıf kişileri ikna edebilir…

***************************

Yaratılış gayemizden bi haber yaşadığımız su götürmez bir gerçek. Dünyanın cafcaflı görüntüsüne aldanıp gittiğimizde öyle.  Kul olmanın gerektirdiği sorumluluklar nelerdir, Allah’a itaat neyi gerektirir çoğu kez es geçtiğimiz ve cevaplamaya değer bulmadığımız veya cevaplamaktan korktuğumuz sorulardır.

Tesettür konusunda nice kitaplar yazılmış, nice sözler söylenmiş ama bir türlü söylenecek sözler bitmemiş. Değişen zaman ve modaya tabi tutulan, yozlaşan tesettür anlayışı vicdan sahibi yürekleri daha bir kanatır ve dilleri daha bir söyletir olmuş.

Modern toplumda Müslüman kadının yeri ne olmalıdır? Kadın gereken haklara sahip midir? Erkeğin bulunduğu her alanda kadın da olmalı mıdır? soruları daha sık sorulup tartışılmaya başlandı.

İslam; kadını, hayatın merkezine koyduğu halde, bugün müslüman hanımlar bile bulundukları konumları sorgulamakta ve erkekle aynı konumda hatta bir ilerisinde olmayı talep etmekte ve bunu bir ayrıcalık olarak görmektedir.

Hayli zamandır cinselliği kullanılarak  metalaştırılan, nesneleştirilen kadınlar toplumun kapanmaz yarası haline gelmişken, şimdi İslam çizgisinde olduğunu iddia eden bir grup kadın ve erkek, müslüman kadını metalaştırma  yolunda gayret sarfetmektedir.

Playboy, Hey Girl dergileri gibi muzır neşriyatın dahilindeki fuhuş içerikli yayın grupları gençleri zehirlemekte çok etkili oldular. Bu tarz dergilerin kapaklarında kullanılan çıplak veya yarı çıplak kadın resimleri sayısız göz zinasına sebep olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bunca edepsiz görüntü dergi kapaklarından sokaklara intikal edince, utanma duyguları oldukça törpülenmiş, çoğu kez tamamen yok edilmiş ve bu hal ucundan kıyısından Müslüman hanımlara da sirayet etmiştir.

Bir erkek gördü mü, ağzını daha bir kapatan, yüzünü çeviren ninelerimize inat, günümüz Müslüman Kadını, daha dik başlı, daha kendinden emin(!) hallerde toplum içinde var olma çabası içine girmiştir.

Çok değil, bundan 50-60 yıl önce çarşafları hunharca üzerlerinden sökülüp alınan annelerimizin gözyaşları henüz kurumadan, kızları annelerine zorbalıkla giydirilen pardesüleri dahi beğenmez ve küçük görür hale geldiler.

Yeni  dünya düzeninin, yeni aktörleri olmak, Avrupai bir yaşama yelken açmak Müslüman hanımlar için elzem kabul edildi.  İslam’ın bize öğütlediklerini didik didik edip sorgularken, açık kapıları zorlayarak yeni fetvalar üretmeye çalışırken, Modern yaşamın bize dayattıklarını sorgulamadan kabul ettik.

****************************************

Müslüman kadını tüm vâkarından arındırarak, türlü giyim tarzlarıyla bir sirk maymununa dönüştüren zihniyet, bu kadınları kapitalizmin dişlileri arasında ezmekte de hiç zorlanmadı.

Sürekli değişen çeşit çeşit eşyalar ve kıyafetler eşliğinde sunulan, kadınları  bir tüketim kölesi haline getiren moda hastalığını tedavi edememişken, şimdi müslüman hanımlar için hazırlanmış moda dergileri, kızlarımıza ve hanımlarımıza nasıl giyinecekleri konusunda akıl veriyor(!)

Güzel yaşam tarzı(!) mottosuyla ortaya çıkan tesettür moda dergisinde ki, modern tesettürü savunan bir makale dikkatimi çekti. Güzellik ve çekiciliğin aynı şey olmadığını ve tesettürlü kadının da güzel ve şık olması gerektiğini savunuyordu hanım kardeşimiz.

Evet Müslüman kadınlarda şık olmalı, güzel görünmelidir. Fakat bu güzelliği ortaya koyan ve çekiciliği artıran şıklık ve güzellik sadece kendi eşine karşı olmalıdır. (Hemcinsleri ve mahremlerinin yanında olması gereken sınırları konudan ayrı tutuyorum) Dışarıda giyilen kıyafetler kadını güzel ve alımlı gösteriyorsa, kafada dikkat çekici bir kabarıklık varsa, bakışları üzerine çeken rengarenk kıyafetlerle, topuklu ayakkabılarla arzu edilen kadın görüntüsü veriliyorsa, bunun gerçek tesettür olduğunu kim savunabilir? Ve kim güzel bir kadının çekici olmadığını iddia edebilir?

Tesettür sadece kadının saçının örtülmesi demek değildir. Tesettür kadının güzelliğini saklamak içindir. Kadını kötü bakışlardan korumak için indirilmiş bir vahiydir.

Sizin, bunu istediğiniz gibi anlamanız veya yorumlamanız,  modern fetvaları yoklayıp, değişen zamana ve moda anlayışına tesettürü uydurmaya çalışmanız, emredilen tesettürü kadına bir yük gibi gösterip, çok geniş ve koyu renkli dış kıyafetlerinin iticiliğinden dem vurmanız, tesettürü  kendinize göre  yorumla biçiminiz; Peygamber hanımlarından başlayarak, tüm mümine kadınları ve kızları kapsayan tesettürün niteliğini ve niceliğini değiştirmez.

Tesettür hakkında inen ayetlerin tefsirleri nefse çok ağır gelse de, çoğunlukla yüzün dahi örtülmesi gerektiği yönündedir.

Hal böyleyken nasıl olurda yapılması gerekenin en iyisi için uğraş vermek, en azından yapanları desteklemek yerine, tesettür anlayışını ifsad etme yönünde çabalar artmaktadır?

Allah’ın emirlerinde asla bir eksiklik veya bir haksızlık bulamazsınız. Kul olmak, Allah ve Rasulune itaati gerektirir. Müslüman kadını adeta kapitalist sistemin bir oyuncağı haline getirmek isteyenler, sürekli olarak H.z. Hatice annemizin ticaret hayatını ve erkeklerle ticari maksatlı yaptığı münasebetleri örnek göstermektedirler. Oysa Hatice validemizin, Efendimiz’le izdivacından sonraki; evinde oturan, çok çocuk doğuran, erkeğinin ardında dağ gibi duran örnek kadın misyonu asla dillendirilmek istenmez.

Hele H.z Fatıma Annemizin H.Z Esma’ya vasiyet babında söylediği şu sözler nasıl  görmezden gelinebilir:

“Yâ Esma, beni günlerdir düşündüren şey, vefatımdan sonra üzerine konarak götürüleceğim tabutun şeklidir. Çünkü bu tabutlar dümdüz tahtadan ibarettir. Bu tabuta konan cesede, bir kilim örtülmekte ise de, cesede yapışan örtü mevtanın vücudunu belli ediyor. Bakanlar cesedin iriliğini, ufaklığını anlıyorlar. Benim cesedimin de nâmahreme böyle gö­rülmesini istemiyorum. Kalbimi huzursuz eden, şimdiden üzüntüsünü çektiğim şey budur.”

Rengarenk, çeşit çeşit ve sürekli değişen modellerle müslüman  kadın, bir vitrin malzemesi haline getiriliyor. Dergi kapaklarında, reklam panolarında boy boy  resimleri kullanılarak, özgürleşmiş müslüman kadın portresi çizilmeye çalışılıyor.

Allah’ın emrettiği gibi giyinen, dikkat çekmeyen, alımlı görünmeyen, bakışları üzerine toplamayan kadına, “çirkin bir kadın” muamelesi yapılıyor. Onlara öcü gibi bakılıyor, ötekileştiriliyor.

Bir moda dergisindeki, tesettür modası adı altında size sunulan kıyafetleri almak için tonla para harcamanız lazım. Eşarbı, çantayı, ayakkabıyı ve daha bir çok aksesuarı birbirine uydurmanız lazım. Aynı kıyafeti sık sık giyemezsiniz. Her seferinde farklı görünmelisiniz. Giydikleriniz mekana, ortama göre değişiklik arz etmek zorunda. Allahım bu ne zulüm, ne çetin bir iş!

Allah mümine hanımlara kimsenin veremeyeceği hakları vermiş, onları ayrıcalıklı kılmıştır. Tesettür kadını yok saymak değil, korumak maksatlı vardır. Çünkü kadın güzeldir ve her güzel şey korunmaya muhtaçtır. Kadının güzelliğini abartılı bir şekilde ortaya çıkarıp, daha da albenili hale getirmeniz, kadını savunmasız bir hale sokmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Aslında dünya hayatını, gözümüzde çok büyütüp işleri içinden çıkılmaz bir hale getiriyor ve zorlaştırıyoruz. Müslüman bir hanım olmak zorluk değil incelik ister. Okuması ve çalışması için uygun şartlar oluşmuşsa (ki bu günümüzde çok zor), taviz vermeden kabiliyeti olan her hanım okuyabilir ve usulünce çalışabilir. Gerekiyorsa erkeğine işinde yardımcı olabilir.  Evinde çalışan bir kadın ise, çocuk doğurup yetiştiriyor, ev işlerini üstleniyor diye bir eziklik duymaz, komplekse girmez.

Dışarıda giymemiz gereken kıyafetin bol ve dikkat çekmeyen özellikte olması utanılacak bir durum değildir. Şov kızları gibi rengarenk ve daracık kıyafetlerle göz doldurmakta imrenilecek bir şey değildir. Bizler cariye değil, hür kadınlarız.  Dergi kapaklarına, reklam panolarına malzeme olamayız. Alalade kullanılacak bir konu mankeni değiliz.

Çarşaf giyemeyen geniş bir pardesü giysin, pardesü giyemem derse, iki parça ama vücut hatlarını belli etmeyen, ev kıyafetine benzemeyen bir kıyafet giysin. Fakat modaya uyacağım, yeni trendleri yakalayacağım, şık görüneceğim diye erkekleri çıldırtırcasına giyinmenin ne İslamla ne de emredilen tesettürle bir münasebeti olamaz. Zaten böyle bir hal tesettür değil ancak teşhircilik olabilir.

Başınızdaki örtüyü hangi kumaştan seçerseniz seçin, ona hangi modeli verirseniz verin sizin adınız “Başörtülü” olmaktan öteye geçemeyecek. Alımlı ve pahalı  bir giyim tarzı,  müslüman hanımları ayrıştırmaktan, daha vasat giyinenleri ötekileştirmekten başka bir işe yaramayacaktır.

Birilerinin gözüne gireceğim diye kendinizi hırpalayıp, markalı başörtülerine, kıyafetlere, çanta ve ayakkabılara onca para vereceğinize, olması gerektiği gibi örtünseniz, daha kolay ve mütevazi bir tesettür şeklini tercih edip, Allah’ın  rızasını kazanmaya çalışsanız, emin olun işleriniz  daha kolay ve yüreğiniz çok daha huzurlu  olurdu…

Cahide Sultan

Bir Cevap Yazın

Bir Yorum Bırakın :)

 1. Tesettürün varlık sebebi birçok insanda son 10 yılda epey değişikliğe uğradı. Bir zamanlar eşarp için hıçkırıklarla ağlanırdı, şimdilerde marka eşarplar için ağlayacağız neredeyse.

 2. Ben kızların o halde kapanmasına da razıyım daha neler gıymek ıstıyorlar bır bılsenız kız cocugunu bu devırde ıkna etmek cok zor

 3. nereden says:

  Cahide hanım

  Lütfen şu linki sonuna kadar okuyun…Bir kapanma hikayesi(!)
  Hala hayretler içerisindeyim…Evet tam anlamıyla ibretlik olduğunu da düşündüğüm genel bir durum aslında…
  Ha yorumu yayınlamayı uygun görürseniz ki ben de tam emin değilim bu linkin yayınlanması doğru olur mu
  ama istişare etmiş olalım…
  Sen de uygun görürsen yayınlarsın ve okunur…
  Bu kişiyi eleştirmiyor ve kınayamıyorum…
  Sadece gerçekten nasıl bir şaşkınlık içindeyim kelimelerle anlatamam…
  Nasıl bir boşluk oluştu tesettür hakkında… Neden oluştu??
  Bilmiyorum ki aynı şaşkınlığı siz de hissedecekmisiniz…
  iyi geceler…

  1. Verdiğin linki kesinlikle yayınlayamam canım. Bu hanım kardeşimiz o kadar asabi davranıyor ki, şahsen ben uğraşmaya çekinirim. Ama durumu biliyorum. Malesef bir çok genç kız da kendisine sorup başını örtüyor ve dalga dalga bu tarz örtünenlerin sayısı artıyor…

 4. yüreğinize sağlık Cahide abla… tesettürle ilgili yazılarınızı takip ediyorum. çok faydalanıyorum.

  Bir kaç gün içinde artık yüzümü de kapatıyorum, niqab kullanmaya başlıycam inshaAllah.

  ben şunu anladım, insan açıldıkça açılmak, kapandıkca kapanmak istiyormuş.

  Lütfen kardeşlerim, Allah için giyinelim. aynanın karşısına geçtiğimizde bakalım kendimize. Allah için mi giyindim, nefsim için mi, sokaktakiler güzel desinler diyemi, yakıştı desinler, modaya uydu desinler diyemi?

  wassalam..

  1. Allah hayırlı mübarek etsin canım. Allah cihadını kabul eylesin

 5. http://Www.korbirkavimeogut.wordpress.com
  Ayse yasar umutlunun butun yazilari kadinlari modern tesetture cagiriyor ve bunu din uzerinden yapiyor.
  Sapmakla kalmamis saptirmakla da ugrasiyor. Allah dinlerini oyun ve eglence edinmis dunya hayatinin aldattigi kimseleri zelil kilsin!!!
  Cok ozurdiliyorum erkekler bunlara bakarak kendilerini tarmin ediyorlar ama onlarin umrunda degil istedigi kadar bol bir elbise olsun bir kadin saten kirmizi carsaf ve sivri topuklu cizmeyle disariya ciksa cazibeli gorunmez mi. Ayse umutlu bol giyindigi surece renkli ve suslu giyinmekte bir sey yok diyor beyinsiz akil yok o kadinda

 6. Ellerinize sağlık …. aynı düşünceleri paylaşmak güzel … bloğumda kaynak vererek paylaştım…
  sevgilerimle ….Allaha emanet olun

 7. yasemince says:

  yazına tümüyle katılıyorum cahide abla dışarda pardesülü insana rastlamak bile zor pardesü boyları kısaldı da kısaldı malesef batının empozesiyle bu hale gelindi dergiler tv proğramları bloğlar ALLAH hidayet versin

 8. islamiyeti böyle tahrif edenlere ,buna örnek olarak öncülük yapanlara,başkalarınada yardım edip destek verenlere vede allahın ayetini değiştirip buhale getirenlere rabbil alemin ya hidayet nasip eyleyipmümin gibi giyinip yaşasınlar yada allahın gazabına uğrasınlar.ayrıca sokaklarda dondurma yalayan sakız çiğneyen tuhaf görünüşlü kızzlarımızıda allah rızası için uyaralım lütfen.birde böyle teşhircilik yaparken günaha teşfik ettiğimiz insanların yanlış örnek olduğumuz kşilerin günahlarını nasıl taşıyacaklarını bir düşünsünler lütfen.

 9. islamda tesettürün amaci, kadinin dikkat çekmeyi mümkün oldugunca azamiye indirip, erkeklerin nefislerinin körelmesine yardimci olmaktir, baska da hiç bir amaci yoktur. Sanildiginin aksine saçin, kilin, tüyün kutsallastirilmaya çalisilmasi filan degildir amaç.
  Maalesef ki tesettürlü hanimlarin çogu bu resimdeki bir görüntü içindeler.
  Bu ne perhiz bu ne lahana tursusu.

 10. Allah razı olsun cahide hanım..Tesettür müslüman bayanlar için çok önemli bir iman ve ibadet anlayışı..Bayanlarımızı maalesef tesettür anlayışlarını değiştirerek hak yoldan çıkarmaya çalışıyorlar..Bu konuda bilinçli müslüman olarak tesettürümüzü hakkıyla yerine getirmeliyiz..Gerçek tesettür anlayışı insanlara sürekli hatırlatmalı,yanlışı göstermeliyiz..Konu ile ilgili M.Es’ad Coşan hocanın güzel bir sohbetini de size tavsiye ederim.. http://www.youtube.com/watch?v=kVTbpNtzcVs&feature=player_embedded

 11. Esselamün aleyküm hayırlı geceler ablacım;Nasıl dinlenebildinmi biraz?Gerçi hafta sonu insan daha bir çok yoruluyor.Çamaşırdı, ütüydü evin işleri derken bayağı yoğun geçiyor.Bu günkü konu yine güzel.Ben tesettür konusunda bazılarının gösteriş olsun diye bile kapananları çevremde çok görüyorum.Sırf aman ne kadar dindar ne kadar güzel kapanıyor desinler diye bile kapananlar var.Bir bakıyorsun gerçekten tam islamiyete uygun kapanmış iyi güzel diyorsun bir bakmışsın balkonda çamaşır asıyor eğilmiş afedersin göğüsleri gözüküyor daracık etekler badiler nerde bunun tesettürü.Ablacım böylelerini gördüğüm zaman inanın sinirlerim boşalıyor gidip söyliyeyim diyorum kötü olurum diyede çok korkuyorum.Çünkü ben onu bazen gayet güzel kapalı görüyorum balkonlarda niye öyle anlam veremiyorum.Bana bu konuda nasıl bir fikir verebilirsin gidip konuşayımmı inan çok üzülüyorum her gün karşımda.

  1. Aleykumselam can kardeşim,
   Çok şükür canım epey dinlendim. Yeni oturabildim daha…

 12. ecekonya says:

  http://youtu.be/MSFgBfrwSCQ
  agzına saglık hocam ne guzel dıle getırdın ızlemeyenlere tavsıyemdır

 13. sevgili cahide kardeş yazın ız için çok teşekkürler ben başörtü mağduru edilmeye çalışılmış ancak gururla onu taşıyan aciz bir kulum tesettürü iş hayatında uygulatmayan buyönetim benim gibi hemşirelere sed vuracaklarını sandılar ancak şükürler olsun nefsimize yenilmedik tesettürü hakkıyla yaşamak huzurun taaaaa kendisi hz allah
  hepimize hakkıyla islamiyeti yaşamayı takva ehli olmayı nasip etsin aminnnnnnnnn………

 14. sema guner heron says:

  kaleminize ,yureginize saglik..Allah sizden razi olsun..bayiliyorum yazilariniza inanin..hakikatleri oyle sade ve guzel bir sekilde dile getiriyorsunuz ki inanin size sarilip kucaklayasim geliyo 🙂

 15. papatyam says:

  cahide abla dün akşam rüyamda gördüm seni senle ben güya komşuyuz ben senin evine geliyorum oturmaya seninle konuşuyorum sen bana adının cahide olduğunu söylüyorsun ve bu sitedeki yazıları senin yazdığını söylüyorsun bana bende şaşırıyorum aaa o senmisin niye bunca zamandır söylemedin bana diye konuşuyoruz yanındada 7 8 yaşlarında bir kız cocuğu var kapalı ve carşaflısın yüzün yuvarlak güzel bir hatunsun güya bana yer sofrasında ikramlarda bulunuyorsun hayır olsun abla sizi hep yüreği güzel biri olarak hayal ettiğim içindir selametle

  1. Hayr olsun inşaallah..:)

 16. valla sadeyağ ararken internette sizi buldum muhteşemdi yazınızda Allah razı olsun sıkışık hissettiğim konuları anlatmışsınız artık takipteyim insallah izmirden selamlar

 17. Ablacım çok güzel ve anlamlı bir yazı yazmışsınız.. inan sade bir pardesü bulmak çok zor oldu… şimdi radyo da bir reklam veriyorlar.. “en şık pardesü çeşitlerimiz geldi” diye… Tesettür mağazalarına gittiğiniz zaman bile size en çok yakışan , alımlı ve çekici gösteren pardesüleri veriyorlar.. birde o kadar ısrar ediyorlar ki geri çevirmek mümkün olmuyor… benim gördüğüm kadarıyla 10 bayandan 9’u girdiği mağazadan en süslü ve yakışan pardesüyü alarak çıkıyor.. mesela ben yıllar önce pardesü alacağım zaman siyah ve sade istediğimi söylediğimde ” daha gençsin ne yapacaksın böyle giyinip, rengarenk güzel pardesüler giysen daha çok yakışır” demişti satıcı… sonra bir tane bulmuştum istediğim pardesüden denedim (bana göre) dar geldi. satıcı “aaa çok güzel oldu , sanki sizin için tasarlanmış dedi” … tabi ben daha büyük beden giyince, tamam dedim işte bu tam RABBİMİN istediği gibi.. ne vücut hattımı belli ediyor, ne gösterişli.. alıyorum dedim… kadın dondu böyle , ne diyeceğini şaşırdı…”..ama… ama.. hiç yakışmadı. çok yaşlı gösterdi” falan demeye başladı… velhasıl o ne dese de ben aldım o pardesüyü… ve bence kimse gidipte acaba bana yakıştı mı.? acaba güzel oldu mu ..? moda ya uyar mı? vs… demesin.. çevrenin beğenip beğenmemesi önemli değil.. önemli olan RABBİMİZİN emri… inşaALLAH tesettür noktasında kendisini koruyan ve dikkat eden müslümanlardan oluruz….
  birde bu sloganımız olsun bence….”” MODA CEHENNEMDE BİR ODA”” cehenneme kimse gitmek istemediği için inşaALLAH kimse modaya uymaz …. Tekrardan yazan ellerine sağlık ablam… Selam ve Dua ile….

 18. sevdenur says:

  s.a. Hacer abla ben seyr fm de bi proğramda duymuştum bir hanım bacımız kızına örtüye devam ettirmek için,açık bi kadının bir dizi de bir yuvayı nasıl dağıtıp paramparça ettiğini beraber izleyip birlikte değerlendirme yaptıklarını söylemişti.Bu şekilde daha kolay olduğunu söylemişti.Sizde bir karşılaştırma yapsanız, şimdi birçok dizide çocuklar görüyür yuvaların nasıl dağıldığını.çocukların nasıl arada kalıp ne zorluklar yaşadığını.Kızınızla İki tarafıda ele alıp bir gözlem yapsanız kardeşime belki faydası olur.Rabbim yardımcınız olsun ablacım. 🙂 Birde arkadaş çevresi çok önemli diye düşünüyorum.

 19. Cahide hanım Seyfettin Alkan hocamızın tesettür ile ilgili güzel bir sohbeti,herkesin dinlemesini tavsiye ederim.

 20. cahideciğim yazını yine bir solukta okudum. hiçbirşey yazmasan bile, sadece resim herşeyi anlatmış zaten.
  Allah ın koyduğu sınırları çiğneyerek, müslümanlığı dönüştürmek isteyenleri ikaz etmek hem bir görev, hem de sorumluluktur.. sen bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsun canım kardeşim.. Rabbim senden razı olsun..

Close
Tarif Üstü Muhabbet | Cahide Sultan
Close
%d blogcu bunu beğendi: