Tesettür Ne İçin Var?

Anlaşılmaz yazılar yazmayı sevmem. Sözün çok eğip bükülmesine de taraftar değilim. Bunu bize Kur’an da Rabbimiz öğretir, hadislerinde Rasulullah Aleyhisselam öğretir. Hakikatler, karmaşık kelimelerin oluşturduğu cümlelerde gizlenmez her zaman.

Bir yanlışı savunurken söylediğiniz süslü ve anlaşılması zor sözler, ancak algısı zayıf kişileri ikna edebilir…

***************************

Yaratılış gayemizden bi haber yaşadığımız su götürmez bir gerçek. Dünyanın cafcaflı görüntüsüne aldanıp gittiğimizde öyle.  Kul olmanın gerektirdiği sorumluluklar nelerdir, Allah’a itaat neyi gerektirir çoğu kez es geçtiğimiz ve cevaplamaya değer bulmadığımız veya cevaplamaktan korktuğumuz sorulardır.

Tesettür konusunda nice kitaplar yazılmış, nice sözler söylenmiş ama bir türlü söylenecek sözler bitmemiş. Değişen zaman ve modaya tabi tutulan, yozlaşan tesettür anlayışı vicdan sahibi yürekleri daha bir kanatır ve dilleri daha bir söyletir olmuş.

Modern toplumda Müslüman kadının yeri ne olmalıdır? Kadın gereken haklara sahip midir? Erkeğin bulunduğu her alanda kadın da olmalı mıdır? soruları daha sık sorulup tartışılmaya başlandı.

İslam; kadını, hayatın merkezine koyduğu halde, bugün müslüman hanımlar bile bulundukları konumları sorgulamakta ve erkekle aynı konumda hatta bir ilerisinde olmayı talep etmekte ve bunu bir ayrıcalık olarak görmektedir.

Hayli zamandır cinselliği kullanılarak  metalaştırılan, nesneleştirilen kadınlar toplumun kapanmaz yarası haline gelmişken, şimdi İslam çizgisinde olduğunu iddia eden bir grup kadın ve erkek, müslüman kadını metalaştırma  yolunda gayret sarfetmektedir.

Playboy, Hey Girl dergileri gibi muzır neşriyatın dahilindeki fuhuş içerikli yayın grupları gençleri zehirlemekte çok etkili oldular. Bu tarz dergilerin kapaklarında kullanılan çıplak veya yarı çıplak kadın resimleri sayısız göz zinasına sebep olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Bunca edepsiz görüntü dergi kapaklarından sokaklara intikal edince, utanma duyguları oldukça törpülenmiş, çoğu kez tamamen yok edilmiş ve bu hal ucundan kıyısından Müslüman hanımlara da sirayet etmiştir.

Bir erkek gördü mü, ağzını daha bir kapatan, yüzünü çeviren ninelerimize inat, günümüz Müslüman Kadını, daha dik başlı, daha kendinden emin(!) hallerde toplum içinde var olma çabası içine girmiştir.

Çok değil, bundan 50-60 yıl önce çarşafları hunharca üzerlerinden sökülüp alınan annelerimizin gözyaşları henüz kurumadan, kızları annelerine zorbalıkla giydirilen pardesüleri dahi beğenmez ve küçük görür hale geldiler.

Yeni  dünya düzeninin, yeni aktörleri olmak, Avrupai bir yaşama yelken açmak Müslüman hanımlar için elzem kabul edildi.  İslam’ın bize öğütlediklerini didik didik edip sorgularken, açık kapıları zorlayarak yeni fetvalar üretmeye çalışırken, Modern yaşamın bize dayattıklarını sorgulamadan kabul ettik.

****************************************

Müslüman kadını tüm vâkarından arındırarak, türlü giyim tarzlarıyla bir sirk maymununa dönüştüren zihniyet, bu kadınları kapitalizmin dişlileri arasında ezmekte de hiç zorlanmadı.

Sürekli değişen çeşit çeşit eşyalar ve kıyafetler eşliğinde sunulan, kadınları  bir tüketim kölesi haline getiren moda hastalığını tedavi edememişken, şimdi müslüman hanımlar için hazırlanmış moda dergileri, kızlarımıza ve hanımlarımıza nasıl giyinecekleri konusunda akıl veriyor(!)

Güzel yaşam tarzı(!) mottosuyla ortaya çıkan tesettür moda dergisinde ki, modern tesettürü savunan bir makale dikkatimi çekti. Güzellik ve çekiciliğin aynı şey olmadığını ve tesettürlü kadının da güzel ve şık olması gerektiğini savunuyordu hanım kardeşimiz.

Evet Müslüman kadınlarda şık olmalı, güzel görünmelidir. Fakat bu güzelliği ortaya koyan ve çekiciliği artıran şıklık ve güzellik sadece kendi eşine karşı olmalıdır. (Hemcinsleri ve mahremlerinin yanında olması gereken sınırları konudan ayrı tutuyorum) Dışarıda giyilen kıyafetler kadını güzel ve alımlı gösteriyorsa, kafada dikkat çekici bir kabarıklık varsa, bakışları üzerine çeken rengarenk kıyafetlerle, topuklu ayakkabılarla arzu edilen kadın görüntüsü veriliyorsa, bunun gerçek tesettür olduğunu kim savunabilir? Ve kim güzel bir kadının çekici olmadığını iddia edebilir?

Tesettür sadece kadının saçının örtülmesi demek değildir. Tesettür kadının güzelliğini saklamak içindir. Kadını kötü bakışlardan korumak için indirilmiş bir vahiydir.

Sizin, bunu istediğiniz gibi anlamanız veya yorumlamanız,  modern fetvaları yoklayıp, değişen zamana ve moda anlayışına tesettürü uydurmaya çalışmanız, emredilen tesettürü kadına bir yük gibi gösterip, çok geniş ve koyu renkli dış kıyafetlerinin iticiliğinden dem vurmanız, tesettürü  kendinize göre  yorumla biçiminiz; Peygamber hanımlarından başlayarak, tüm mümine kadınları ve kızları kapsayan tesettürün niteliğini ve niceliğini değiştirmez.

Tesettür hakkında inen ayetlerin tefsirleri nefse çok ağır gelse de, çoğunlukla yüzün dahi örtülmesi gerektiği yönündedir.

Hal böyleyken nasıl olurda yapılması gerekenin en iyisi için uğraş vermek, en azından yapanları desteklemek yerine, tesettür anlayışını ifsad etme yönünde çabalar artmaktadır?

Allah’ın emirlerinde asla bir eksiklik veya bir haksızlık bulamazsınız. Kul olmak, Allah ve Rasulune itaati gerektirir. Müslüman kadını adeta kapitalist sistemin bir oyuncağı haline getirmek isteyenler, sürekli olarak H.z. Hatice annemizin ticaret hayatını ve erkeklerle ticari maksatlı yaptığı münasebetleri örnek göstermektedirler. Oysa Hatice validemizin, Efendimiz’le izdivacından sonraki; evinde oturan, çok çocuk doğuran, erkeğinin ardında dağ gibi duran örnek kadın misyonu asla dillendirilmek istenmez.

Hele H.z Fatıma Annemizin H.Z Esma’ya vasiyet babında söylediği şu sözler nasıl  görmezden gelinebilir:

“Yâ Esma, beni günlerdir düşündüren şey, vefatımdan sonra üzerine konarak götürüleceğim tabutun şeklidir. Çünkü bu tabutlar dümdüz tahtadan ibarettir. Bu tabuta konan cesede, bir kilim örtülmekte ise de, cesede yapışan örtü mevtanın vücudunu belli ediyor. Bakanlar cesedin iriliğini, ufaklığını anlıyorlar. Benim cesedimin de nâmahreme böyle gö­rülmesini istemiyorum. Kalbimi huzursuz eden, şimdiden üzüntüsünü çektiğim şey budur.”

Rengarenk, çeşit çeşit ve sürekli değişen modellerle müslüman  kadın, bir vitrin malzemesi haline getiriliyor. Dergi kapaklarında, reklam panolarında boy boy  resimleri kullanılarak, özgürleşmiş müslüman kadın portresi çizilmeye çalışılıyor.

Allah’ın emrettiği gibi giyinen, dikkat çekmeyen, alımlı görünmeyen, bakışları üzerine toplamayan kadına, “çirkin bir kadın” muamelesi yapılıyor. Onlara öcü gibi bakılıyor, ötekileştiriliyor.

Bir moda dergisindeki, tesettür modası adı altında size sunulan kıyafetleri almak için tonla para harcamanız lazım. Eşarbı, çantayı, ayakkabıyı ve daha bir çok aksesuarı birbirine uydurmanız lazım. Aynı kıyafeti sık sık giyemezsiniz. Her seferinde farklı görünmelisiniz. Giydikleriniz mekana, ortama göre değişiklik arz etmek zorunda. Allahım bu ne zulüm, ne çetin bir iş!

Allah mümine hanımlara kimsenin veremeyeceği hakları vermiş, onları ayrıcalıklı kılmıştır. Tesettür kadını yok saymak değil, korumak maksatlı vardır. Çünkü kadın güzeldir ve her güzel şey korunmaya muhtaçtır. Kadının güzelliğini abartılı bir şekilde ortaya çıkarıp, daha da albenili hale getirmeniz, kadını savunmasız bir hale sokmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Aslında dünya hayatını, gözümüzde çok büyütüp işleri içinden çıkılmaz bir hale getiriyor ve zorlaştırıyoruz. Müslüman bir hanım olmak zorluk değil incelik ister. Okuması ve çalışması için uygun şartlar oluşmuşsa (ki bu günümüzde çok zor), taviz vermeden kabiliyeti olan her hanım okuyabilir ve usulünce çalışabilir. Gerekiyorsa erkeğine işinde yardımcı olabilir.  Evinde çalışan bir kadın ise, çocuk doğurup yetiştiriyor, ev işlerini üstleniyor diye bir eziklik duymaz, komplekse girmez.

Dışarıda giymemiz gereken kıyafetin bol ve dikkat çekmeyen özellikte olması utanılacak bir durum değildir. Şov kızları gibi rengarenk ve daracık kıyafetlerle göz doldurmakta imrenilecek bir şey değildir. Bizler cariye değil, hür kadınlarız.  Dergi kapaklarına, reklam panolarına malzeme olamayız. Alalade kullanılacak bir konu mankeni değiliz.

Çarşaf giyemeyen geniş bir pardesü giysin, pardesü giyemem derse, iki parça ama vücut hatlarını belli etmeyen, ev kıyafetine benzemeyen bir kıyafet giysin. Fakat modaya uyacağım, yeni trendleri yakalayacağım, şık görüneceğim diye erkekleri çıldırtırcasına giyinmenin ne İslamla ne de emredilen tesettürle bir münasebeti olamaz. Zaten böyle bir hal tesettür değil ancak teşhircilik olabilir.

Başınızdaki örtüyü hangi kumaştan seçerseniz seçin, ona hangi modeli verirseniz verin sizin adınız “Başörtülü” olmaktan öteye geçemeyecek. Alımlı ve pahalı  bir giyim tarzı,  müslüman hanımları ayrıştırmaktan, daha vasat giyinenleri ötekileştirmekten başka bir işe yaramayacaktır.

Birilerinin gözüne gireceğim diye kendinizi hırpalayıp, markalı başörtülerine, kıyafetlere, çanta ve ayakkabılara onca para vereceğinize, olması gerektiği gibi örtünseniz, daha kolay ve mütevazi bir tesettür şeklini tercih edip, Allah’ın  rızasını kazanmaya çalışsanız, emin olun işleriniz  daha kolay ve yüreğiniz çok daha huzurlu  olurdu…

Cahide Sultan

86 Comments

 1. Selamun aleyküm,özellikle çarşaf-i şerif hakkındaki yazılarınızı çok begendim.Allah tesettürün en güzel halini hepimize nasip etsin.

  Cevapla

 2. Cahide abla bende 15 yasinda bir gencim arkadaşlarım iğne takıyorum dar pantolonlar giyip makyaj yapmaktan kaçınıyorum diye beni küçümsüyorlar 😞😳sadece allah akıl versin diyorum☺😉☺😊tarzın yok l diyorlar allah aşkına tarz neymiş öyle yengem bile bana senin için ölmüş yaşamasınını bilmiyorsun diyor ne yapmalıyım

  Cevapla

  1. Canım umarım yorumumu okursun. Ben de için geçmiş,ne biçim genç kızsın, bi göz kaleminden bişey olmaz, bi daha mı gelcen dünyaya,bi kere evlencen bişey olmaz,bari çarşaf giy gibi sözlere muhatap oldum ve oluyorum.Mesela bayram arkası 2 kuzenim birer hafta arayla evlencek.Benim ne giyeceğim hacı yengeme bile dert oldu.3.kızıma hamileyim.Siyah sade geniş bir ferace aldım.Hem bayramda hem düğünlerde giycem diyorum.Bu kez üstüne eşarbım dert oldu. anlayacağın bu yolda bu sözleri çok duyacaksın.Sen doğru bildiğin yolda emin adımlarla yürürsen bir süre sonra bu sözlere güler geçersin.Ama ciddiye alıp onlara uyarsan toparlanman benim gibi bir on yıl sürebilir. Sakın tatlım taviz verme.Bizim insanların rızasına ihtiyacımız yok.Bize Rabbimiz yeter.Rabbim senden razı olsun güzel kardeşim.

   Cevapla

 3. Cahide abla selamlar. Önce yemek tarifi olarak istifade ettiğim gözüm kayarak ve size sinirlenerek okuduğum tesetyürle ilgili yazılarınızı şu an kalbim sancıyarak gerçekliğini anlayarak tekrar gözden geçiriyorum. Nasipse ramazanda kapanacağım.şeytan neler neler diyor bana örtünmemem için. 30 yasında 2 erkek evlat anası kamu da çalışan bir anneyim. Bana dua etmenizi istiyorum.kapanmak düşüncede kalmasın. Sizi severek yazılarınızın devamını bekliyorum.

  Cevapla

 4. 🙂 Biliyormusunuz bu söyLenilenler,yazılanlar,bağırmalar,çağırmalar,strese girip hep bunlar heeep demeler…:)
  bir kulaktan girip diğerinden çıkıyor…biliyoru(m)(z). Zamanın imtihanında değişim evrelerinden bizde geçenlerdeniz..
  güzellik imtihanı , kıyafetle bütünleşince işte bu resimi ortaya çıkarıyor.. gerçi resimdeki fazlasıyla rüküş ama 🙂 şaka bir yanA cahiliye kıyafetleri günümüze yapışmış durumda.. bizde içinden geçenlerdeniz..şeytan adımları sinsice attırmaya böyle model ile başlatıyor.. bir hoca diyordu: ”en eski düşmanımız”.. farkındamısınız hep aynı tipte kandırıyor, şekil değişikliği az burdan bile ne kadar kolay kandırıldığımız anlayabiliriz.. Dua.. dua.. dua…başka çaremiz yok.. yazsanızda çizsenizde olmuyor..
  selam ile…

  Cevapla

 5. Artık tesettür mevzularından bıktım inanın ki.yahu hep kadın hep kadın hiçmi erkeğin tesettürü yok.ayrıca ilk inen tesettür ayetı erkeklere inmiştr.düşünsenize ne şekılde tesettüru olursa olsun bir kadı her zaman müslüman olarak tanınır ya bi erkek hani onun müslüman oldugunu nerden anlıcaz görünüşündenmi bu mumkunmu.ama kadınların tesettürü hep tartışılıyor,aslında erkeklerın ki tartışılsın bence.tesettürlü bi kadına baktığınız zaman oyle kapanmış yada boyle en azından bu müslüman dıyebılırız,ama erkek için öylemi

  Cevapla

 6. Tesettürün varlık sebebi birçok insanda son 10 yılda epey değişikliğe uğradı. Bir zamanlar eşarp için hıçkırıklarla ağlanırdı, şimdilerde marka eşarplar için ağlayacağız neredeyse.

  Cevapla

 7. Ben kızların o halde kapanmasına da razıyım daha neler gıymek ıstıyorlar bır bılsenız kız cocugunu bu devırde ıkna etmek cok zor

  Cevapla

 8. Cahide hanım

  Lütfen şu linki sonuna kadar okuyun…Bir kapanma hikayesi(!)
  Hala hayretler içerisindeyim…Evet tam anlamıyla ibretlik olduğunu da düşündüğüm genel bir durum aslında…
  Ha yorumu yayınlamayı uygun görürseniz ki ben de tam emin değilim bu linkin yayınlanması doğru olur mu
  ama istişare etmiş olalım…
  Sen de uygun görürsen yayınlarsın ve okunur…
  Bu kişiyi eleştirmiyor ve kınayamıyorum…
  Sadece gerçekten nasıl bir şaşkınlık içindeyim kelimelerle anlatamam…
  Nasıl bir boşluk oluştu tesettür hakkında… Neden oluştu??
  Bilmiyorum ki aynı şaşkınlığı siz de hissedecekmisiniz…
  iyi geceler…

  Cevapla

  1. Verdiğin linki kesinlikle yayınlayamam canım. Bu hanım kardeşimiz o kadar asabi davranıyor ki, şahsen ben uğraşmaya çekinirim. Ama durumu biliyorum. Malesef bir çok genç kız da kendisine sorup başını örtüyor ve dalga dalga bu tarz örtünenlerin sayısı artıyor…

   Cevapla

 9. yüreğinize sağlık Cahide abla… tesettürle ilgili yazılarınızı takip ediyorum. çok faydalanıyorum.

  Bir kaç gün içinde artık yüzümü de kapatıyorum, niqab kullanmaya başlıycam inshaAllah.

  ben şunu anladım, insan açıldıkça açılmak, kapandıkca kapanmak istiyormuş.

  Lütfen kardeşlerim, Allah için giyinelim. aynanın karşısına geçtiğimizde bakalım kendimize. Allah için mi giyindim, nefsim için mi, sokaktakiler güzel desinler diyemi, yakıştı desinler, modaya uydu desinler diyemi?

  wassalam..

  Cevapla

 10. http://Www.korbirkavimeogut.wordpress.com
  Ayse yasar umutlunun butun yazilari kadinlari modern tesetture cagiriyor ve bunu din uzerinden yapiyor.
  Sapmakla kalmamis saptirmakla da ugrasiyor. Allah dinlerini oyun ve eglence edinmis dunya hayatinin aldattigi kimseleri zelil kilsin!!!
  Cok ozurdiliyorum erkekler bunlara bakarak kendilerini tarmin ediyorlar ama onlarin umrunda degil istedigi kadar bol bir elbise olsun bir kadin saten kirmizi carsaf ve sivri topuklu cizmeyle disariya ciksa cazibeli gorunmez mi. Ayse umutlu bol giyindigi surece renkli ve suslu giyinmekte bir sey yok diyor beyinsiz akil yok o kadinda

  Cevapla

 11. yazına tümüyle katılıyorum cahide abla dışarda pardesülü insana rastlamak bile zor pardesü boyları kısaldı da kısaldı malesef batının empozesiyle bu hale gelindi dergiler tv proğramları bloğlar ALLAH hidayet versin

  Cevapla

 12. islamiyeti böyle tahrif edenlere ,buna örnek olarak öncülük yapanlara,başkalarınada yardım edip destek verenlere vede allahın ayetini değiştirip buhale getirenlere rabbil alemin ya hidayet nasip eyleyipmümin gibi giyinip yaşasınlar yada allahın gazabına uğrasınlar.ayrıca sokaklarda dondurma yalayan sakız çiğneyen tuhaf görünüşlü kızzlarımızıda allah rızası için uyaralım lütfen.birde böyle teşhircilik yaparken günaha teşfik ettiğimiz insanların yanlış örnek olduğumuz kşilerin günahlarını nasıl taşıyacaklarını bir düşünsünler lütfen.

  Cevapla

 13. islamda tesettürün amaci, kadinin dikkat çekmeyi mümkün oldugunca azamiye indirip, erkeklerin nefislerinin körelmesine yardimci olmaktir, baska da hiç bir amaci yoktur. Sanildiginin aksine saçin, kilin, tüyün kutsallastirilmaya çalisilmasi filan degildir amaç.
  Maalesef ki tesettürlü hanimlarin çogu bu resimdeki bir görüntü içindeler.
  Bu ne perhiz bu ne lahana tursusu.

  Cevapla

 14. Allah razı olsun cahide hanım..Tesettür müslüman bayanlar için çok önemli bir iman ve ibadet anlayışı..Bayanlarımızı maalesef tesettür anlayışlarını değiştirerek hak yoldan çıkarmaya çalışıyorlar..Bu konuda bilinçli müslüman olarak tesettürümüzü hakkıyla yerine getirmeliyiz..Gerçek tesettür anlayışı insanlara sürekli hatırlatmalı,yanlışı göstermeliyiz..Konu ile ilgili M.Es’ad Coşan hocanın güzel bir sohbetini de size tavsiye ederim.. http://www.youtube.com/watch?v=kVTbpNtzcVs&feature=player_embedded

  Cevapla

 15. Esselamün aleyküm hayırlı geceler ablacım;Nasıl dinlenebildinmi biraz?Gerçi hafta sonu insan daha bir çok yoruluyor.Çamaşırdı, ütüydü evin işleri derken bayağı yoğun geçiyor.Bu günkü konu yine güzel.Ben tesettür konusunda bazılarının gösteriş olsun diye bile kapananları çevremde çok görüyorum.Sırf aman ne kadar dindar ne kadar güzel kapanıyor desinler diye bile kapananlar var.Bir bakıyorsun gerçekten tam islamiyete uygun kapanmış iyi güzel diyorsun bir bakmışsın balkonda çamaşır asıyor eğilmiş afedersin göğüsleri gözüküyor daracık etekler badiler nerde bunun tesettürü.Ablacım böylelerini gördüğüm zaman inanın sinirlerim boşalıyor gidip söyliyeyim diyorum kötü olurum diyede çok korkuyorum.Çünkü ben onu bazen gayet güzel kapalı görüyorum balkonlarda niye öyle anlam veremiyorum.Bana bu konuda nasıl bir fikir verebilirsin gidip konuşayımmı inan çok üzülüyorum her gün karşımda.

  Cevapla

 16. sevgili cahide kardeş yazın ız için çok teşekkürler ben başörtü mağduru edilmeye çalışılmış ancak gururla onu taşıyan aciz bir kulum tesettürü iş hayatında uygulatmayan buyönetim benim gibi hemşirelere sed vuracaklarını sandılar ancak şükürler olsun nefsimize yenilmedik tesettürü hakkıyla yaşamak huzurun taaaaa kendisi hz allah
  hepimize hakkıyla islamiyeti yaşamayı takva ehli olmayı nasip etsin aminnnnnnnnn………

  Cevapla

 17. kaleminize ,yureginize saglik..Allah sizden razi olsun..bayiliyorum yazilariniza inanin..hakikatleri oyle sade ve guzel bir sekilde dile getiriyorsunuz ki inanin size sarilip kucaklayasim geliyo 🙂

  Cevapla

 18. cahide abla dün akşam rüyamda gördüm seni senle ben güya komşuyuz ben senin evine geliyorum oturmaya seninle konuşuyorum sen bana adının cahide olduğunu söylüyorsun ve bu sitedeki yazıları senin yazdığını söylüyorsun bana bende şaşırıyorum aaa o senmisin niye bunca zamandır söylemedin bana diye konuşuyoruz yanındada 7 8 yaşlarında bir kız cocuğu var kapalı ve carşaflısın yüzün yuvarlak güzel bir hatunsun güya bana yer sofrasında ikramlarda bulunuyorsun hayır olsun abla sizi hep yüreği güzel biri olarak hayal ettiğim içindir selametle

  Cevapla

 19. valla sadeyağ ararken internette sizi buldum muhteşemdi yazınızda Allah razı olsun sıkışık hissettiğim konuları anlatmışsınız artık takipteyim insallah izmirden selamlar

  Cevapla

 20. Ablacım çok güzel ve anlamlı bir yazı yazmışsınız.. inan sade bir pardesü bulmak çok zor oldu… şimdi radyo da bir reklam veriyorlar.. “en şık pardesü çeşitlerimiz geldi” diye… Tesettür mağazalarına gittiğiniz zaman bile size en çok yakışan , alımlı ve çekici gösteren pardesüleri veriyorlar.. birde o kadar ısrar ediyorlar ki geri çevirmek mümkün olmuyor… benim gördüğüm kadarıyla 10 bayandan 9’u girdiği mağazadan en süslü ve yakışan pardesüyü alarak çıkıyor.. mesela ben yıllar önce pardesü alacağım zaman siyah ve sade istediğimi söylediğimde ” daha gençsin ne yapacaksın böyle giyinip, rengarenk güzel pardesüler giysen daha çok yakışır” demişti satıcı… sonra bir tane bulmuştum istediğim pardesüden denedim (bana göre) dar geldi. satıcı “aaa çok güzel oldu , sanki sizin için tasarlanmış dedi” … tabi ben daha büyük beden giyince, tamam dedim işte bu tam RABBİMİN istediği gibi.. ne vücut hattımı belli ediyor, ne gösterişli.. alıyorum dedim… kadın dondu böyle , ne diyeceğini şaşırdı…”..ama… ama.. hiç yakışmadı. çok yaşlı gösterdi” falan demeye başladı… velhasıl o ne dese de ben aldım o pardesüyü… ve bence kimse gidipte acaba bana yakıştı mı.? acaba güzel oldu mu ..? moda ya uyar mı? vs… demesin.. çevrenin beğenip beğenmemesi önemli değil.. önemli olan RABBİMİZİN emri… inşaALLAH tesettür noktasında kendisini koruyan ve dikkat eden müslümanlardan oluruz….
  birde bu sloganımız olsun bence….”” MODA CEHENNEMDE BİR ODA”” cehenneme kimse gitmek istemediği için inşaALLAH kimse modaya uymaz …. Tekrardan yazan ellerine sağlık ablam… Selam ve Dua ile….

  Cevapla

 21. s.a. Hacer abla ben seyr fm de bi proğramda duymuştum bir hanım bacımız kızına örtüye devam ettirmek için,açık bi kadının bir dizi de bir yuvayı nasıl dağıtıp paramparça ettiğini beraber izleyip birlikte değerlendirme yaptıklarını söylemişti.Bu şekilde daha kolay olduğunu söylemişti.Sizde bir karşılaştırma yapsanız, şimdi birçok dizide çocuklar görüyür yuvaların nasıl dağıldığını.çocukların nasıl arada kalıp ne zorluklar yaşadığını.Kızınızla İki tarafıda ele alıp bir gözlem yapsanız kardeşime belki faydası olur.Rabbim yardımcınız olsun ablacım. 🙂 Birde arkadaş çevresi çok önemli diye düşünüyorum.

  Cevapla

 22. Cahide hanım Seyfettin Alkan hocamızın tesettür ile ilgili güzel bir sohbeti,herkesin dinlemesini tavsiye ederim.

  Cevapla

 23. cahideciğim yazını yine bir solukta okudum. hiçbirşey yazmasan bile, sadece resim herşeyi anlatmış zaten.
  Allah ın koyduğu sınırları çiğneyerek, müslümanlığı dönüştürmek isteyenleri ikaz etmek hem bir görev, hem de sorumluluktur.. sen bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsun canım kardeşim.. Rabbim senden razı olsun..

  Cevapla

 24. Cahidecim sana sonuna kadar katılıyorum malesef kendimi geçtim kızım için korkuyorum daha 9 yaşında allaha şükür namazada başladı,ilerde örtünmekde istiyor ama yolda dediğin o tipleri görünce “aaa anne bak çok güzel bir kız bende onun gibi olacağım” diyor bense yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyorum ama ona o şekil daha cazip geliyor ,fazlada ısrarcı olamıyorum daha şimdiden beni bir telaş sardı allaha sürekli dua ediyorum bizleri doğru yoldan şaşırtmasın diye

  Cevapla

 25. Cahide hanim sozlerinize kesinlikle katiliyorum ama bunun cozumu ne olabilir dua etmekten baska.bazende diyorum hic olmazsa mini etek giyip acik sacik giyineceklerine boyle giyinmeleri daha iyi diyorum kendi kendime bilmem hata mi ediyorum.cunku yaslari kucuk ve ozeniyorlar bazilari aile baskisi ile ortunuyor,urfada cok var boyle tarzda kizlar.calistigi yerde mini elbise giyip disarda basi ortulu geziyor.yani aile baskisi yuzunden ortunuyor,Allah hepimize yanlislarimizi gormeyi nasip etsin.yuregine saglik.

  Cevapla

 26. s.a Cahide kardeşim,Allah kaleminize kuvvet versin.Çok güzel ve yerinde tesbitler yapıyorsunuz.Size olan sevgi ve takdirimi nasıl anlatacağımı bilemiyorum.Sitenizle yeni tanışmama rağmen size karşı kendimi çok yakın hissediyorum.Sizinle tanışmayı çok isterim,eğer özel değilse nerede ikamet ediyorsunuz .Çabalarınıza ve yazdıklarınıza şahidim artık…..Allah razı olsun ve her daim yardımcınız olsun.

  Cevapla

 27. hayırlı cumalar dostlar.bırkac zamandır yorumlarınıza sohbetınıze katılamadım ama hep sızınleyım ınanın.bu konu daha ıkı gun once aramızda konustuk.yunusa hepınızın selamını soylemesı ıcın kulagına soyledım.o gece kızlar yunusum sabah ezanda uyundı oturdu .hıc uyanmadıçsankı teyzelerı sızler annenı uzme demıs ruyasınamı geldınız bılmem.dualarınızı eksıt etmeyın.sızlerı sevıyorum.Allaha emanet olunuz.

  Cevapla

 28. ALLAH cc sizden razı olsun.bende çok yorum yapmıyorum ama her boş vaktimi sizin sitenizde geçiriyorum.cahide hanım gerçekten siz bana çok şeyler kattınız kişi sevdiğiyle birlikte olacakmış ben de sizi çok seviyorum.ALLAH cc her ibadetimizi tesettürümüzü doğru yapabilmeyi nasip etsin nefsimize uydurmasın tesettür sevgisi bahşeylesin cümlemize aminnnn

  Cevapla

 29. yapilan seyin tum ibadetlerimiz icin gecerli ne icin yapildigini ve nasil olmasi gerektigini bilirsek yani bilincli bir sekilde vazifelerimizi yaparsak daha iyi sonuc alacagimiza inaniyorum .Yoksa carsaf da giysek egerki onun hakkini vermiyorsak bos diye dusunuyorum.Adam ben tesetturluyum carsi pazar gezerim zihmiyeti olmamali . Agznda sakiz patlatan veya dondurma yiyen cok kapali goruyorum sokakta . Hele hic unutman izinde abimlerin israri uzerine luna parka goturduk cocuklari .Oysa oyle kadin erkek karisik bize gore yerler degildi ama gitmis bulunduk .Benim dikkatimi ceken carsafli bir bayan ogluyla tahminen yedi yaslarinda carpisan otolarda direksiyon hakimiyeti kendinde cok sasilacak birsey bana gore . onun icin tesetturlu bayanlar her hareketleriyle islami temsil ettiklerini unutmamali diye dusunuyorum

  Baskalarina ozenti olmamali . yok efendim kapalilar eve kapanip kalmamaliymis onun cocugu kemana gidiyor benim cocugum da gitmeli , yok spor faaliyetlerine katilmali daha dogrusu hem kapaliyiz hem de moderniz havalari . Ben anlamiyorum boyle insanlari kime kendilerini ispatlama derdindeler.Maalesef boyle dusunen annelerin sayisida az degil.Aman ben yapamadim cocugum yapsin. ilim ogrenmek hepimiz icin gecerli ama once ahiret ilmi .Dunya ilmi icinde kizlarimiz icin uygun sartlari saglarsak olabilir.cahideninde yazdigi gibi bu zaman da zor Egerki cenneti istiyorsak ona gorede yasamaliyiz selametle

  Cevapla

 30. Ellerinize sağlık, harika bir yazı, bayıldım. Aslında anlatılmak istenenleri olduğu gibi açıklamanız duygularımıza tercüman oldu belirteyim. Eveleyip gevelemeden dosdoğru ne güzel anlatmışsınız.Sitenizi de çok beğeniyorum.
  Allahüteala cc sizden razı olsun. Hayırlı cumalar…

  Cevapla

 31. HAYIRLI CUMALAR ABLACIĞIM YORUM YAZAMASAMDA HEP BURDAYIM 🙂 OKUYORUM DÜŞÜNÜYORUM KENDİMİ ELEŞTİRİYORUM…

  Cevapla

 32. selam aleykum cumaniz mubarek olsun cahide ve yorumcu arkadaslara cok önemli konuya deyinmisin dogru söylüyorsun tesettür konusunda cok haklisin benimde kafami cok kurcaliyor bu moda belasi insanlarin gözlerini döndürüyor insanlar artik modaya göre giyiniyor diynimizin emrettiği gibi kapanmiyorlar bu sene ne moda hangi rekler moda onlari takip ediyorlar ne olacak bu insanlarin hali allah sonumuzu hayir eylesin önceden bende öyledim simdi daha dikkatli kapaniyorum allah senin gibi insanlari allah daha cok var etsin selamlar

  Cevapla

 33. s.a cahide hanım ve hanım kardeşlerim
  önceden farklı olmak için öyle giyiniyolardı hadi gelin onlardan çok var biz farklı olalım tesettürü Allahın emri üzere devam yada dönüp devam edelim her şeyin azı değerlidir neden bir peygamberin evliyanın yaptıkları ameller deli denilcek kadar tepki topluyor en doğrusunu yaptıkları için. Bizde eğer tepki alıyorsak en doğruyu yapıyoruz demekki bilinki iyi amel işliyosunuz Allah yardımcımız olsun ama şunu unutmayın her doğru hareket insana huzuru getiriyor başta acı gibi görünsede

  Cevapla

 34. alah razı olsun sizden cahide hanım çok güzel işık oluyor yazınız daha önceki tesettürle ilgili yazınızı yazıcıdan çıkarttım ve anlatmak isteyipte anlatamadığım kişilere verecğim inşallah .allah azminizi artırsın inşallah

  Cevapla

 35. Cahide Abla,

  Yazın gerçekten çok güzel olmuş. Kalemine sağlık. İnşallah tarzın hiç bir zaman değişmez çünkü ben en çok söyleyeceklerini eğip bükmeden, direkt, açık ve net söylediğin için seviyorum yazılarını.

  Bahsettiğin dergiyi ve yazıyı doğru tahmin ettimse eğer aşağıya linklerini ekledim. Belki okuyup incelemek isteyen olur. Aslında ben tesettürle ilgili yazılarını bu siteye göndermek istemiştim ama sitede bir iletişim linki falan bulamadım. Anladığım
  kadarıyla yazı gönderiyorsun ve editör uygun bulursa yayınlıyor. Bu dergiye karşı tepkimizi nasıl dile getirebiliriz gerçekten bilmiyorum.

  Dergiyi incelerken Gebelikte moda başlıklı bir forumda yazanı aynen alıntıladım;

  “bence hamile hanımlarında en dogal hakkı modaya uyabilmek. bu eşsiz dönemi şişik bir karından dolayı zehir etmemeliyiz kendimize. evet hanımlar sizden bu forumda hamile giyim üzerine hoş tiyolarınızı bekliyorum”

  Şimdi biz Allah’ın bir lütfunu şişik bir karın olarak tanımlayan bu insanlara ne söylesek boş aslında.

  Cevapla

  1. Canım ben linkleri vermeyi uygun bulmuyorum açıkçası. Kalbi öyle bir düşünceye meyyal olan çok insan var ve etkilenmelerini istemiyorum. Çünkü yanlış fikirler nedense çok daha kolay kabul görüyor

   Cevapla

   1. selamün Aleykum cahide ablacım ben esra uzun zamandır sizi takip ediyorum ve sizi çok taktir ediy orum mükemmel yazılar yazıyorsunu aslında tesadüfen keşfettim sizi simit tarifi için tkladım sizin siteniz çıktı yazılarınızı okudum çok güzel şeyler yazıyorsunu Allah sizden razı olsun

    Cevapla

   2. Ablacım tesettür yönünden çok şanslıyım küçük yaşta örtündüm Allah herkesi iyi insanlara denk getirsin benim şimdiki geç kızlar yeni moda adı verilen saçmalığa uyuyorlar incecik örtüleriyle kocaman topuzlarıyla adeta başörtüsüne hakaret dediyorlar.

    Cevapla

 36. Selamu aleykum mu;min kardeslerim.Cumaniz mubarek, bereketli vede hayirli olsun insaALLAH. Ablacim harikasin, ALLAH seni oncelikle ailene vede sonrada bizlere bagislasin.amin. Ne kadar guzel yazmissin gorunen ana hep halinin altina sIKIStIrilan tozlar misali bi yerlere sIKIStIrilan gercekleri. Ozellikle Fatıma anamizin olumunden sonraki halini dusunmesi bile bana ne kadar cok eksiklerimin oldugunu hatirlatmaya yetti.Ozellikle kadinlar gomulurken kefenin uzerini kalin bir battaniye ile sarilip gomulse olurmu acaba? Bu sekilde vucut hatlarinin gorulmesinden kurtulur beden, cunku gomerken hep erkekler gomuyo. ALLAHima sukurler olsunki pardusem bol, bas ortum uzun ve renksiz ama kendimi hala eksik hissediyorum. Yuzum acik bu beni artik cok rahatsiz ediyor, karar verdim pece kullanicam ama bi turlu yapamiyorum cunku buralarda yokki bir yer gidip hemen alayimda kapayayim. Kendim yapmak istiyorum evdeki eski basortumden ama bir turlu elim degmedi vede bu beni cok rahatsiz ediyor. Mu’min kardeslerimin dualarinin bana da ulasacagini umit ediyorum, bu vesileyle insaALLAH en kisa vede hayirli zamanda yuzumu kaparim. Carsaf giyiyorum diyen mu;min kardeslerime cok imreniyorum, ALLAHim daim etsin, yapmak isteyipde bir turlu giyemeyen kardeslerime de ALLAHim hayirli zamanlarda nasip eylesin insaALLAH. Hayirli hafta sonlariniz olsun. ALLAH HAFIZ, ALLAH FETTAH..selametle

  Cevapla

  1. sevgili kardeşim öncelikle Cenab_ı Allah hepimize son nefes dahil hidayet nasip etsin. tesettür konusunda iyi bir kaynaktan doğru bilgiyi alın ona göre karar verin. Bizim yaratılış gayemiz Allah’a kulluk vazifesini yapmak içindir. İbadetlerini aksatmadan görev niyetiyle değil Allah rızası için yapmaya gayret edin kendinize eziyet etmeyin her şey zamanla yerine oturur. Dualarınızda ne istediğinize dikkat edin ve son nefes dahil isteyin. Rabbim Cemali İlahi ile müşerref kılsın

   Cevapla

 37. gerçekten çok doğru yazmışsın abla ağzına sağlık rabbim devamını getirsin.Kendini tesettürlü zanneden nice kardeşlerimiz var ALLAH hepimizin yardımcısı olsun.benim çevremdede saçını topuz yapan türbanın önünü kaldıran bazı gençler var,diğerleri buralarda yok çok şükür.Ben öyle zannediyorum ki güzel görünmek amacıyla bir çoğu türban tercih ediyo.Dinimizin emirlerini yerine getirip rabbimizi razı etmek için değil,düşünceleri çok farklı ne yaptıklarının farkında değil kardeşlerimiz.RESULULLAH efendimizin hadisi şerifinde devenin hörgücü gibi saçlarını kaldırıp(topuz)yapanları lanetlediğini bilerek hala yanlışında ısrar eden kardeşlerimiz var Rabbim yardımcımız olsun.

  Cevapla

 38. sen ne yaparsan yap.insan oğluna hiç bir şey beğendiremezsin.o illaki sende bir kusur bulurrrrr.
  yol yakın ken gel kendini, ona buna değilde Allah’a beğendirmeye bak..
  o zaman hep beraber hem dünyamızı hen ahiretimizi kurtarmış oluruz.kimseyi
  de günaha ve gybete sokmamış oluruz.
  yazacak çok şey var ama…………..derdimiz büyük……….cahide abla yeterince yazmış zaten
  aeo.

  Cevapla

 39. yorumu yanlış yere yazmışım.yinede açıp bakınca şunu yazmadan geçemedim.
  insanlar ne kendi bedeni nede başkasının bedeninin tesiri altından kurtulamazsa.bu sorun gün geçtikçe, dininin emirlerine çok dikkat eden hanımlar bile, zamanla yavaş yavaş, alıştıra, aliştıra horlayıp kınadıkları aynı şeyleri yapmaya başlıyorlar
  kendi bedenlerini-yaratılış şekillerini beğenmeyip.filanca gibi olayım özentisiyle
  kendilerini kaybediyorlar.yerine, sanki komşudan emenet alınmış giysi gibi üstlerine geçiriveriyorlar.bu hem tesettürde hem de orasını burasını beğenmeyip değiştittirenler için böyledir.
  ama nereye kadar bir başkası gibi yaşarsın…..hani.. kendine sahip çıkıp bu benim diyorsun ya!!!!
  şöyle bir bak bakim gerçekten sen misin?üstünde başkalrının giydiği değişik değişik modellerle şekillendirilmiş.içinde hiç te rahat edemediğin kıyafet. yüzünde çeşit çeşit boya …baş örtün zaten baş örtülükten çıkmış sanki saçında kel varda, onu saklıyorsun gibi.kime kendini beğendirmeye çalışıyorsun…yapmış olduğun sadece kendine çektirdiğin eziyettir.

  Cevapla

 40. şuanki genç kızlarımızdaki tesettür sanki kalıptan çıkmış gibi..kafada küçücük eğreti bir örtü, tabi boyna dolanmış..üstte kısacık bir kaban,altta daracık her tarafını belli eden bir kotpantolon..%90 böyle..sanki hepsini bir kalıbın içine sokup çıkarmışlar..hepsi birbirinin aynı sadece renkler farklı..şunu kesin olarak söylüyorumki bizi çok kötü günler bekliyor..tesettür çok kısa bir zamanda bu hale geldiyse kısa zamandada tamamen kaybolacaktır.sokakta tesettürlü olan kişiler parmakla gösterilecek.fitne yayılacak..küçücük olan yaşadığım yerde bile başı kapalı bacakları açık olan bir sürü bayan görüyorum..Kısacası Allah sonumuzu hayretsin..

  Cevapla

  1. Bizim apartmanın merdivenlerini silen basiret sahibi bir ablamız vardı. Bahsettiğiniz şekilde giyinenler için ” benim kızım benden kaçar, başını örter k.çını açar” derdi. :))

   Cevapla

 41. Selamun Aleykum Cahide Abla, Ellerinize ve yüreginize Saglik. Rabbim senden razi olsun. hayirli cumalar.

  Cevapla

 42. yüreğine sağlık cahide ablam , her kelimesine değil, her harfine katıdığım, önceki benzer yazılarınızı tamamlayan, şüpheye yer bırakmayan bir yazı olmuş. ama azgın nefsin itirazlarına, işine gelmeyene, dünyayı

  kalbinin orta yerine, hayatının merkezine yerleştirene ne desen boş,..

  Rabbim! ……………………………….
  Allahümme sebbit……………………………………

  Cevapla

 43. aaaahhh dedim cahide ablam bu yazıyı okuyunca elimde olmadan.öncelikle hepimizin cuması mübarek olsun.paylaşımınız çok güzel Allah razı olsun..nasıl düzeleceğiz toplum olarak hiç bilemiyorum…şimdi cemaatlerde bile sizin yukardaki resimdeki gibi görüntüler var.onlara desen ki böyle giyinmeyin vazgeçmezler kolay kolay…komşum pardesü giyerken bir karış kısasını aldı altınada ten rengi çorap giydi halbuki bu durumu eleştiriyordu önceden….anlıyorumki hiç büyük konuşmuycaz….anlatmıştım komşumun nekadar rahat giyindiğini…onun bu kadar rahat giyinmesi beni çok rahatsız ediyor …edepsiz hayasız terbiyesiz diye söyleniyorum evin içinde, kendinide benide günaha sokuyor…onın için duada ediyorum cahide abla bana bu konuda ne tavsiye edrsin?

  Cevapla

  1. Bence çok fazla görüşme canım. Kapıda vs. görürsen konuş, güleryüzlü ol ama gelip gitme olmasın çünkü çocuklar için böyle tipler çok etkili ve ilgi çekici oluyor. Ve elinden geldiğince de tebliğde bulunmaya çalış. Allah onu da bizi de ıslah etsin

   Cevapla

   1. Cahide hn. cesaretiniz beni şaşırttı. Islah nasıl olur biliyor musunuz? ben bilmiyorum. Cenab-ı Allah ıslahı kolaylıkla mı acı imtihanlarla mı verir acaba? Niçin esirgeyenlerin en merhametlisi Rabbimin rahmetine sığınıp SON NEFES DAHİL HİDAYET dilemiyorsunuz?

    Cevapla

 44. hayırlı cumalar benşimdiki gençlerin örtünme şekillerini hiç mi hiç benimsemiyorum benim bekarlığımda şule yükselin bağlamalı baş örtüleri vardı onlardan dikerdim örtünürdüm o zamanlar en güzel örtü olarak o örtüyü biliyorduk ama şidi elhamdülillh daha kolaylıklar var ama o baş örtülerine çok üzülüyorum mütavazilik yoktur saçma sapan örtünmeler çıktı yazık çoooook yazık allah gençlerimize hidayet nasip etsin namaz şuuru nasip etsin mevlam cumanız mubarek dualarınız bol olsun kardeşlerim allaha emanet olun……..

  Cevapla

 45. Bütün müslüman aleminin cuması mübarek,hayırlı,bereketli ve kutlu olsun.Maaşallah yine çok güzel ve çok muntazam, bir kadını kendine getirecek yazı olmuş ellerine sağllık.Dilerim yerini bulur.Mardin resimleride çok güzel dediğin gibi otantik ne varsa o bizim özümüz olduğu için insana çok kendinden ve daha sıcak geliyor.İyi dinlenmeler.

  Cevapla

 46. Cahide ablacım bende ne yazıkki tam hakkıyla tesettürlü sayılmam.dediğin gibi başörtülüyüm sadece sanırım.Evlenmeden önce açıktım sonra bu şekilde başımı kapattım diyim.Hiç yoktan iyimi bilmiyorum ama keske bende çarşaf giyebilseydim çok isterdim beni o çarşafın içindede sevebilecek değer verebilicek bir eşim olsun.çok güzel alımlı bir kadın olduğum halde gözü fıldır fıldır dönen bir eşim var.çekınmeden benım yanımda o kadın guzel bu kadın guzel diyen bır eşim var çok kırılıyorum anlatamıyorum.Allah hepimize gerçek tesettürü nasip etsin inşallah.sana hayranım bilgine yaşama tarzına çocuklarını yetiştirme tarzına ,yazılarında seçtiğin kelimelere Allah senden razı olsun.

  Cevapla

  1. Canımsın ben çarşaf giymiyorum. Mutlaka çarşaf olmalı da diyemiyorum. Önemli olan albenisiz ve geniş giyinmektir. Eşin konusunda da ALLAH sana yardım etsin. Eşine de hidayeti nasip etsin, bu yanlışlarından geri çevirsin. Çok dua et canım benim…

   Cevapla

 47. Selamün aleyküm hayırlı cumalar yazdıklarınıza katılmamak mümkün değil geçen gün konuşmuştuk eşimle bir erkek olarak rahatsızlığını ifade etmişti moda sektörüde suçlu tabii kızken giydiğim on sekiz sene öncek i bol pardesuleri bulmak ne mümkün M ustafa İslamoğlunun dediği gibi giyinmiş cıplaklar hele yaz geliyo kafamı nereye cevireceğimi bilmiyorum bayanlarımız gökkuşağı gibi Rabbim bizleri inananları korusun ALLAHA EMANET OLUN

  Cevapla

 48. Ve o kadar yerinden oynatılmaz sandığın dağların, (o gün)bulutlar gibi geçip gittiğini görürsün: her şeyi şaşmaz bir düzene bağlayan Allah’ın işidir bu! İşin doğrusu, O edip-eylediğiniz her şeyden haberdardır!

  O hiç ölmeyecek diriye, o Hayy olana dayanıp güven, O’nu överek tesbih et. Kullarının günahlarından O’nun haberdar olması yeter. Furkan 58 Cumamız bereketli olsun inşaallah.

  Cevapla

 49. Icin mi daraliyor? O biliyor… YA FETTAH! De… Huzursuz mu oluyorsun? O görüyor… YA SELAM! De… Gönlün mü kirik? O’na dayan… YA CEBBAR! De… Günahlarin mi var? O’na yönel… YA TEVVAB!, YA GAFFAR!, YA AFÜV! De… Kimse seni anlamiyor degil mi? O seni bekliyor… YA SEMI!, YA MUCIB! De… Ve seni biricik yaratan rabbine… YA VEDUD! SENI SEVIYORUM! De… Allahım ! bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla.bize merhamet et.bize hidayet ver ve sırat ı müstakimden ayırma…hayırlı cumalar

  Cevapla

  1. sevgili hemşehrim, mükemmel paylaşımlar bunlar. Rabbim in her bir isminde ayrı bir hikmet var.

   Cevapla

 50. herkesin cuması mübarek olsun.
  karikatür çok komik.
  ben hala örtülü değilim bu tip kadınları yargılamak bana düşmez diyorum ama sokakta öyle tiplerle karşılaşıyorumki “bu benden daha çok dikkat çekiyor ya” diye düşünüyorum.
  vitrinlere kapılmamak çok zor gerçekten.moda denilen şey ,kıyafetler ,aksesuarlar kadınların kendilerini oyaladıkları oyuncaklar gibi.bu yüzden kadınlar kendilerini meşgul edecek başka şeylere ağırlık vermeli ki bunlarla fazla uğraşmasın.birde arkadaş seçimi kimlerle vakit geçirildiği çok önemli.tabiki bunlar küçük tedbirler.en önemli şey güçlü bir iman .o varsa zaten başka tedbire gerek yok.

  cahide abla birde erkek tesettürü ile ilgili yazı yazsan.bence artık tesettüre riayet eden erkek sayısı da azaldı.

  iyi hafta sonları ablacığım ,ALLAH a emanet ol.

  Cevapla

   1. 2 kere okudum yazını.gözlerim doldu.kadınların işi erkeklerden zor sanırdım günümüzde erkeklerin işi kadınlardan daha zormuş meğer.gözünü haramdan sakınmak ne kadar da zor.tabi sakınmak isteyene.
    yüreğine sağlık,kalemine kuvvet.

    Cevapla

 51. BENCE TALEP ETMELİYİZ.MESELA BEN BİR PERDESÜ FİRMASINA TALEP ETTİM.BÜYÜK BEDEN.BOL PARDESÜ İSTİYORUZ DEDİM.MAİL ATTIM KISACA.
  BİR DAHA GİTTİĞİME MĞAZADAKİ KIZLAR GELDİĞİNİ SÖYLEDİLER SEVİNDİM.
  HERKES TALEP EDERSE NİYE BİZİ DİKKATE ALMASINLAR DEĞİL Mİ?NE DEMİŞLER AĞLAMAYAN ÇOCUĞA MAMA VERMEZLER.

  Cevapla

 52. ALLAH RAZI OLSUN CAHİDE HANIM.
  İNANIN BU KONU ÜZERİNDE DURMANIZ ÇOK FAYDALI OLUYOR.ÇÜNKÜ KADIN OLARAK ÇOOOK İHTİYACIMIZ VAR.
  SİZİN BU YAZILARINIZI OKUDUKTAN SONRA EN BOOL PARDESÜMÜ GİYİYİYORUM.ESKİ DE OLSA(ÇÜNKÜ YENİ PARDESÜLER ESKİSİ GİBİ BOL DEĞİL.)Kİ BEN HER ZMAN 1-2 BEDEN BÜYÜK ALIRIM BOL OLMASI İÇİN.AMA BÖYLE OLDUĞU HALDE YİNEDE DAR KALIPLARI PARDESÜLERİN.
  BEN GEÇEN MAĞZADAKİLERE SORUDM NEDEN EŞARPLAR BU KADAR KÜÇÜK VE İNCE.DEDİLER Kİ ARTIK KİMSE BÜYÜK VE KLAIN İSTEMİYOR Kİ DEDİLER :((
  AYRICA DURUM PARDESÜ DE DE ÖYLE.

  Cevapla

 53. Sende ALLAH’A emanet ol Cahide Ablacım.. yazın çok güzeldi Rabbim senden razı olsun, bizede nasip etsin inşallah.

  Cevapla

 54. Hayırlı cumalar cahide kardeşim…Yazılarınızı ve tarileriflerizi kısa bir süredir takip etmeme rağmen müptelası oldum diyebilirim…sabah pc yi açtığımda ilk önce yazılarınızı okumak beni mutlu ediyo…İnanın nasıl bir tevafuktur bu o gün neye kafam takıldıysa size ulaştığımda o konuyla ilgili bir yazınızla karşılaşıyorum…Allah sizden razı olsun çok şeylerin farkına varmama sebep oldunuz…bugünki tesettür hakkında yazdıklarınıza canı gönülden katılıyorum…kendimdeki eksiklerimi ve hatalarımı görmeme sebep oldunuz..Sizden bu konuda dualarınızı bekliyorum..Aranıza yeni katılan bu kardeşinizi dualarınızdan eksık etmemenizi diler sizi Allaha emanet ederim…

  Cevapla

 55. selamun aleyküm cahide ve tüm takipçi arkadaşlar ,hepimizin cuması mübarek olsun.canım çok güzel bir yazı bir solukta okudum.kendimi değerlendirdim evet hatalarım var ama çok şükür ki dışarıdaki tesettürüm abartılı değil .daha öncede bahsetmiştim giydiğim pardüsom bileğimden 2 karınç yukarıda ama ben mutlaka çok bol bi pantolon
  giyiyorum .kafasının üzerinde hörgüç gibi çıkıntı yapanlara sinir oluyorum bide onun üstüne taktıkları gözlüğe.topuklu
  ayakkabı asla giyemem onun çıkardığı sesten de nefret ederim.kendim için yanlışlarım olduğunu biliyorum ama imkanlar dahilinde şu anda bukadarını yapabiliyorum.ALLAH tam anlamıyla kapanmayı ve bu güzel dini yaşamayı nasip etsin.canım benim yorgunluğunu farkediyorum dinlen sen.ama kaybolma:))selametle canım

  Cevapla

 56. Canım kalemine yüreğine sağlık.Herkes tesettürü kendince yorumluyor işte.Nefislerine nasıl hoş geliyorsa öyle yapıyorlar.Peygamberimizin(s.a.v.)”Giyinik olduğu halde çıplak gibi görünen kadınları”cehennem ehlinden sayması nın üzerinde hiç düşündük mü acaba?Cennete giremeyecekleri gibi, cennetin kokusunu dahi alamayacaklarmış.ALLAH MUHAFAZA.Çeyrek tesettürle kendimizi ne kadar koruyabiliriz?İnşaallah bizler İslamı tam yaşayalım;çevremizdeki çirkinlikleri nehy edelim ki ;böyle çirkinliklerle karşılaşmayalım!Tesettür kadının kimliğini öne çıkaran bir onurdur,dişiliğini değil!Bir hadis daha:
  Kim dünyada şöhret için elbise giyerse,Allah ona kıyamet gününde zillet elbisesi giydirir.Sonra da onu cehennemin alevli ateşlerinde yakar.(Ebu Davud)Öyle bir fitneden sakının ki o içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz(herkese yayılır ve hepinizi perişan eder)Bilin ki Allah’ın azabı şiddetlidir(8/Enfal ,25)
  Cahideciğim senin ve tüm kardeşlerimizin cuması mübarek olsun.Rabbim hepimizi O’nun rızasından ayırmasın amiiin.

  Cevapla

 57. Cahidecim hayırlı cumalar ablacım…Yüreğine sağlık yine çok güzel bir yazı..
  Havalar ısındı geçenlerde tesettür kıyafeti satan bir dükkanın önünden geçtim kıyafetlerin çoğu nar çiçeği renginde bu senenin modasıymış…
  Öyle bir renkte ceket veya pardesüyle dışarı çıkıldığında nasıl dikkat çekilmez ki anlaşılır gibi değil…..

  Cevapla

 58. Selamun aleykum ablacim
  Kac gundur yorumlari bile dogru durust okuyamiyordum esimin pc ile cok isi olmasi nedeniyle.Ama suan bizde gece yarisi olmasi hasebiyle oturdum yazini okudum ve son paragrafina bayildim.Esim hep oyle soyler her konuda baskasina ozenme diye.Yurt disinda oldugumuz icin evde sadece koltuk yatak ve masa gibi gerekli esyalar var ve ben bazen baskalarinin evlerine nadiren de olsa gitsem heveslenirim.Esimde bosver bizim evimiz daha guzel biz ahireti istiyoruz bosver bu dunyanin evini der her defasinda.
  Simdi de senin yazin gercektende baskalarina ozenip markali esarplar icin tonlarca para odenir ki maddi durumum buna musaade etmiyo etsede kiyamam o kadar para vermeye daha ucuz daha guzel olani neyime yetmiyo.Zaten sayende disari cikarken rengarenk esarp ortmek istemiyorum.Daha sade olanlari tercih ediyorum. Allah sende razi olsun.
  Dun bloglari dolasirken gencten bir bayan dedigin gibi genc kesime trendleri gosteriyo.Daracik kiyafetler ki nerdeyse hep pantolonlu uste tunikler bir biriyle uyumlu esarp canta aksesuar ayakkabi.Kadin birde kendi uzerinde nasil durdugunu paylasiyo.Bende hayretler icerisinde bakiyorum.
  ALLAHIM diyorum hadi bu kadinda bilgi yok kendini sergiliyo boyle ya bunun esine ne demeli bu nasil bir erkekliktir.Bu nasil bir nefis bu ne vicdansizliktir.Bu ADAMIN NAMUSUNU KORUMASI GEREKMEZMI. Nasil izin veriyo karisinin kendini boyle teshir etmesine. Ben boyle olan erkekleri anlamiyorum. Rabbim hidayet versin.
  Gercekten musluman bir kadinin olmasi gereken onun gosterdiklerimi?Nasil da kandiriyorlar korpe beyinleri islami sadece bas ortmekten ibaret bilenleri.Belki mahremleri yaninda kadin o sekilde giyinebilir ki ben abilerimin yaninda bile uzerime bisey giyerim ama dis ortusunun boyle moda sekline getirilmesini aklim almiyo tamam bende pardesuluyum ama oyleboynu bogazi gosteren bas kapatma sekilleri kisa etekler kisa pardesuler ALLAH muhafaza giymedim giymemde insaallah.
  RABBIM sen islami en guzel yasayanlardan yasatanlardan eyle.
  Boyle bir konuya degindigin icin ALLAH senden de razi olsun ablacim .Keske herkes okuyabilse bu yazini.Hayirli cumalar ablacim

  Cevapla

 59. tesettür konusundaki hassasiyetin,seni sürekli böyle tepki yazılarına sevkediyor..umarım birileri nasipleniyordur..bana çok faydası olduğu kesin,artık çok dar giyinmiyorum mesela..ve de başörtümdeki topuz aşağıya indi…artık daha dikkat ediyorum..allah senden razı olsun ablam..hafta sonu da güzel güzel dinlen..evlatların ve eşinle mutlu bi hafta sonu diliyorum….:))

  Cevapla

 60. Cumamız mübarek olsun kardeşlerim, ben biraz yoruldum sanırım. Haftasonu biraz dinlenmek istiyorum. İşlerden fırsatım olursa tabi..:))
  Tekrar buluşuncaya kadar sizleri ALLAH’a emanet ediyorum.

  Cevapla

  1. S.a Cahide Abla Ben size Almanyadan yaziyorum.Sizin sitenize daha önce birkac tarif ile basvurmustum.Fakat böyle yazilar yazdiginizi bilmiyordum,Cünkü bes cocugum var iki bucuk yasinda benimde ikizlerim var.Onlardan firsat bulup inceliyememistim.Burada simdi yumurta bayrami var.Tatildeyiz.17 yasinda kizim var onun yardimi sayesinde biraz vaktim oldu.Nerdeyse 4,5 gündür sizin sitenizin abonesi oldum.Allah sizden ebeden razi olsun.
   Ben bulundugumuz bu semte tek carsafli olan bir bayanim.Kizimda tek kapali kiz.Yazdiginiz hersey okadar beni ve ailemi anlatiyorki anlatamam size.
   Burada belli bir yere bagli olan kapali cok türk var fakat hepsinin kizlari acik hemde ne acik inanamazsiniz.Sanki bu emir yalniz beni kapsiyormus gibi de bir davranis icindeler.Bazen kendimizi köseye sikismis gibi yalniz hissediyorum.Bunda katki var yeme diyorsun devam yapiyorlar.Misafirlige gidemiyorsun ikram ettigi seyde maddeler var cocuklarininda yemesini istemiyorsun.Onun icin Biz Garipler olduk.Sizin o sitenize koydugunuz garipler videosunu cocuklarim ve esimle dinledik Allah sizden ebeden razi olsun.
   Bizlerede dua edin insallah sizi tanimayida coooooook isterdim insallah rabbim nasip eder.
   Rabbim kaleminize kuvvet versin insallahda devam edin.
   Sizi cok seviyorum güzel ablacigim görmesemde
   Kendimide sizin kardesiniz hissediyorum
   Allaha emanet olun
   Selam ve dua ile

   Cevapla

   1. selamün aleyküm banada dua ederseniz sevinirim hem cahide kardesim hemde gülcan kardesim islami yasamak zor tesettüre girmeyi istiyorum ama boncuk gibi degil bulundugum yer bir köy alman köyü vede taniniyoruz bir türlü tesettüre giremedim nefsimi kiramadim dua ederseniz sevinirim .insanlarin ilgi odagi olmak istemem o sebebden bir türlü tesettüre giremedim gülcan kardesimin söylediklerine katiliyorum garip oluyorsunuz ama önemli olan garip olmak degil islami tam yasamak boncuk olmak degil kul olmak insan olmak

    Cevapla

"...Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.(İbrahim suresi:24)

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s