kokoshablasitebanner

Müslüman Kadına Hergün Bayram!

Kadınlar gününüz kutlu olsun!

Artık yalnız değilsiniz. Sosyal yaşamda sizde hak ettiğiniz konuma ulaşacaksınız.  Siyasal katılım ve işgücü alanlarında daha fazla yer alacaksınız. Ekonomik özgürlüğünüze kavuşacaksınız! Erkeğe muhtaç olmayacak, erkeğin eline bakmayacaksınız!

Evde oturmak, çocuk doğurmak gibi basit işleri bırakın artık!  Bunca yıldır doğurduğunuz, erkeğe itaat ettiğiniz yeter. Bundan sonra birazda erkekler çocuk doğursun. Onlar size itaat etsin.  Sizin hak mücadelenizin sonuna kadar arkasındayız. Hakkınızı erkeklere yedirmeyeceğiz!

Sizin sorunlarınızı erkekler çözemez, bu sorunları bizzat siz çözeceksiniz. Zaten bu erkekler bir şeyi beceremez!

Bu erkek milletine tahammülümüz kalmadı artık. Kadınlar birlik olmalı, tek yürek tek bilek olmalı, erkeklere hadlerini bildirmelisiniz. Kana kan, dişe diş, kendinizi asla ezdirmemelisiniz!

Yeni dünya düzenine yeni kanunlar damgasını vurmalı.  Kadını ikinci sınıf olarak gören zihniyeti yaşatmayacağız!

Devlet büyüklerimizin kadınlar günüyle ilgili açıklamalarını dinlerken, tüylerim diken diken oluyor. Onlar konuştukça nedense benim kafamda başkaca cümleler peydah oluyor. Arenada ki matadorun karşısına çıkarılan boğa gibi hissediyorum kendimi. Erkeğin karşısına güreşmek için çıkarılmış gibi…

Mütemadiyen kadına erkekten üstün olma mesajı veriliyor. “Hak ettiğin yeri bulacaksın” derken, aslında “Bugüne kadar bir hiçtin” denmeye çalışılıyor.

Ülkemizde 2002 yılında öldürülen kadın sayısı 66 iken, 2009 yılında bu sayı 953 olmuş. Peki neden? Kadınların okuma oranı artarken, fakülteli sayısı tavan yapmışken, kadınlar için yeni yeni kanunlar çıkarılmışken neden öldürülen kadın sayısı artıyor?

Ve neden her geçen yıl boşanma oranları, ailelerde kavgalar, geçimsizlikler, mutsuzluklar katlanarak artıyor?

Kimsesiz çocukların, tacize, şiddete uğrayan çocukların sayısı da buna mukabil  artıyor. Ülkemizde niçin üst üste huzur evleri, kimsesiz çocuklar için yurtlar açılıyor?

Sizce bunlar iyiye giden bir toplumun göstergesi olabilir mi?

Kanunlar, yasalar, tasarılar benim huzurumu sağlayamıyor malesef. Bana asırlar öncesinde verilen sayısız hakkı görmezden gelen, inançlarımdan beni koparmaya çalışan  bir zihniyet şimdi bana “haklarını bil, kendini koru” diyor.

Oysa Rabbim beni varoluşumla beraber değerli bir varlık yaptı. Kitabında Kocaman bir sureye “Kadın(Nisa)” ismini verdi. Bir başka sureye yine bir kadın olan “Meryem”adını  verdi…

Bakara suresi 228. ayette “…..Erkeklerin kadınlar üzerinde bulunan hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır…”

Aynı surenin 229. ayetinde ise şöyle deniyor; “Boşama iki defadır. Boşanmış kadınları ya iyilikle barındırmak ya da iyilikle bırakmak gerekir. Onlara vermiş bulunduğunuz şeyleri geri almanız size helal olmaz…”

Bakara suresinin 231. ayetindeki ifade ise şöyle; “Kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini (üç aybaşını) bitirdiler mi onları ya iyilikle yanınızda tutun veya iyilikle bırakın. İntikam almak için onlara zarar verecek şekilde tutmayın. Bunu yapan kendisine zulmetmiş olur….”

Boşanmış ve dul kalmış kadını kötü kadın gibi gören bir toplum anlayışından ne kadar uzak  bir anlayış değil mi?

Sonra Efendimiz Aleyhisselatu vesselam kadına İslamın verdiği değeri pekiştiriyor:

“Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum; vasiyyetimi tutunuz. Zira kadın kısmı kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğri kemiği doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi hâline bırakırsan, yine eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkındaki tavsiyemi tutunuz. “
Buhârî, Enbiyâ 1, Nikâh 80; Müslim, Radâ’ 60. Ayrıca bk. Tirmizî, Radâ` 11, Tefsîru sûre (9) 2; İbni Mâce, Nikâh 3

“Sizden biriniz karısını köleyi döver gibi dövmeye kalkışıyor. Belki de o akşam onunla aynı yatakta yatacaktır. “Buhârî, Tefsîru sûre (91)1; Müslim, Cennet 49. Ayrıca bk. Tirmizî, Tefsîru sûre 91; İbni Mâce, Nikâh 51

“Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir. ” 
Müslim, Radâ` 61

“Ashâbım! Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyye-timi tutunuz. Zira onlar sizin idarenize ve himâyenize verilmişlerdir. 
Kesin olarak bildiğiniz bir ahlâksızlık yapmadıkları takdirde, onlar üzerinde zorbalık kurmaya hakkınız yoktur. Eğer ahlâk dışı bir hareket yaparlarsa, onları yataklarında yalnız bırakın. Bir yerlerini incitmeyecek şekilde dövün. Şayet size itaat ederlerse, artık onlara zarar verecek bir şey yapmayın. 
Şunu bilin ki, sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. 
Sizin onlar üzerindeki haklarınız, yatağınızı yabancılardan korumaları, istemediğiniz kimseleri evinize almamalarıdır. 
Onların sizin üzerinizdeki hakları ise, giyim kuşam ve yeme içme konularında kendilerine iyi imkânlar sağlamanızdır. “
Tirmizî, Radâ` 11. Ayrıca bk. İbni Mâce, Nikâh 3

Bitmedi daha o kadar çok hadis var ki bu konuda. Bir kadın bu ayet ve hadisleri okuyup anlamaya çalışsa İslam’a olan hayranlığı artar. Kendisine verilmiş asıl hakların farkına varır.

Hiç kimse, hiç bir kanun İslamın kadına verdiği hakkı veremez!

İş dünyasına kadını daha çok sokmak demek, kadını ezmek, daha çok yıpratmak, kadınlığını, anneliğini elinden almak demektir. Kadının asıl vazifesini hiçe saymak, küçük görmek demektir. Bir kadın, bir toplumu yetiştirir. Anne çocuğun ilk ve en önemli öğretmenidir. Bizim erkekler gibi dışarıda çalışan, erkekle aynı konumda olan kadınlara değil, tertemiz nesiller yetiştirecek analara ihtiyacımız var.

Kadınların doldurduğu sokaklar ve iş yerleri evleri kadınsız, çocukları anasız bırakıyor. Erkekleşen kadınlar itaatsizleşiyor, bencilleşiyor, naifliğini kaybediyor…

Modern(!) dünya düzeni “kadın hakları” söylemleriyle kadının üzerindeki yükü kat kat artırıyor. Tacizler, dayaklar, öldürme olayları, boşanmalar, terkedilmiş çocuklar bitmiyor, katlanarak büyüyor. Çünkü toplum, kadına ve erkeğe asıl vazifelerini bildiren İslamdan uzaklaştırılıyor.

Ben sizin beni köleleştirmeye çalışan, benim kadınlığımı anneliğimi küçük gören, erkeklerin işini de sırtıma yüklemeye çalışan, dayatmalarınızdan, söylemlerinizden, yasalarınızdan beriyim!

Siz, bütün bir yıl ezdiğiniz, hayatını liğme liğme ettiğiniz kadınları bir gün hatırlayıp avutmaya devam edin.

Müslüman kadın ezelden beri kendisine verilmiş, eşsiz  haklarla daha müreffeh, daha mutlu.

Size bir gün, bize hergün kadınlar günü!

CAHİDE SULTAN

Bir Cevap Yazın

Bir Yorum Bırakın :)

 1. “Kadınlarla iyi geçinin.”

  Cenâb-ı Mevlâmız buyuruyor ki:

  “…Onlarla (kadınlarla-hanımlarınızla) iyi geçinin. Eğer kendilerinden hoşlanmadınızsa, olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmasanız da Allah onda bir çok hayır takdir etmiş bulunur.” (Nisâ suresi, 19)

  Açıklama: Hanımlarınızla, İslâm’ın güzel görüp kabul edeceği tarzda iyi geçinin… Uyumlu olun.

  Ayet-i kerimede geçen “mâ’ruf”tan maksat; yatak ve harcama hususlarında insaflı, sözde-sohbette tatlı bulunmak gibi özelliklerdir. Bu hususlarda hanımlara karşı dikkatli, adâletli, ince ve nazik davranmak gerekir.

  Eğer onlarda hoşunuza gitmeyen bir takım huylar ortaya çıkar, sohbetlerinden / arkadaşlıklarından bıkkınlık duyacak olursanız, hemen olumsuz karar verip boşamaya / boşanmaya kalkışmayın. Zira mümkündür ki siz, onların yaptıkları bir şeyden hoşlanmayabilirsiniz… Fakat Allah Teala o işde bir çok hayırlar-iyilikler yaratmış olabilir. Onun için hanımlarınızdan, şer’î/hukukî açıdan ayrılmayı gerektirecek bir durum ortaya çıkmadıkça, yalnız nefsinizin hoşlanmamasından dolayı hemen ayrılmaya kalkışmayınız… Sabrediniz, sıkıntılara göğüs geriniz, geçimek için çaba gösteriniz.

  ***

  Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular:

  “Mü’minlerin iman bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır. Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı olanlardır (iyi, tatlı ve yumuşak muamele edendir).” (Tirmizî, Sünen, Radâ’ 11)

  Rabbimizin (c.c.), “Kadınlarla iyi geçinin” emrine göre, onlarla iyi geçinmek için önce onlara güzel ve tatlı söz söylemek, sonra da elden geldiğince yumuşak ve nâzik davranmak gerekir.

  Sevgili Peygamberimiz’in (s.a.v.) ortaya koyduğu ölçüye göre insanların en hayırlısı, aile fertlerine karşı iyi davrananlar, onlarla iyi geçinenlerdir. Bu ölçüyü iyice pekiştirmek isteyen Resûl-i Ekrem Efendimiz, “aile fertlerine en iyi davranan kimsenin de kendisi olduğunu” (Tirmizî, Sünen, Menâkıb 63; İbni Mâce, Sünen, Nikâh 50) belirtmiştir. Nitekim,”kendisi hayatı boyunca hiçbir hizmetçiyi dövmemiş, hiçbir hanımına tokat atmamış, hiçbir kimseye eliyle vurmamıştır.” Bunu on yıllık zevcesi/hanımı Hz. Âişe validemiz (r.anha) söylemektedir. (İbn Mâce, Sünen, Nikâh 51)

  Resûlullah Efendimizin (s.a.v.) hanımlarıyla gülüp şakalaşması… Akşamları zaman-zaman hanımlarından birinin evinde diğer zevcelerini de toplayıp onlarla birlikte yiyip içmesi… Hz. Âişe (r.anha) ile -bilindiği kadarıyla- iki defa koşu yapması… Habeşlilerin gösterilerini seyretmeye onu dâvet etmesi… Hatta zaman-zaman onların kadınlıklarından kaynaklanan sıkıntılarına katlanması âyet-i kerîmede tavsiye edilen iyi geçimin en güzel örnekleridir.

  Kadınlara iyi davrananların değerli kişiler, kötü davrananların ise âdî kimseler olduğu; insanın evinde çocuk gibi, fakat dışarıda adam gibi/erkek gibi davranması gerektiği İslâm büyükleri tarafından ortaya konmuş sağlam ölçülerdir.

  ***

  Asr-ı Saadet’ten ders ve ibret dolu bir tablo

  İbn Sa’d’ın Tabakat’ında ve el-İsâbe’de zikredilen bir menkıbe şöyledir:

  Hz. Fâtımatü’z-Zehrâ (r.anhâ) ile kocası Hz. Ali (r.a.) arasında anlaşmazlık oldu… Hz. Fatıma Hz. Ali’ye, hissettiği ve alışamadığı bazı davranışlarından ötürü darıldı… ve günler geçtikçe artan sert tavrından dolayı darlandı, rahatsız oldu… Ve;

  “Vallahi mutlaka seni Rasûlullah’a (s.a.v.) şikâyet edeceğim” dedi, evden çıktı…

  Ali (r.a.) de hiç beklemeden onun peşinden çıktı. Hz. Fâtıma babasının yanına vardı ve kocasından görüp yadırgadığı davranışları O’na şikâyet etti.

  Sevgili baba (Efendimiz s.a.v.) ciğerparesi kızının gönlünü hoş etmek için, ona nâzik davrandı… Hz. Ali’yi ise, yumuşak davranmaya, sabır ve tahammül göstermeye teşvik etti.

  Hz. Ali (r.a.) de hanımını üzecek bir şey söylemedi ve duygularını incitmedi… Onu alıp götürürken,

  “Vallahi, senin hoşlanmadığın bir şeyi asla yapmayacağım” diye de söz verdi. (et-Tabakâtü’l-kübrâ, VII, 26; el-İsâbe, VII, 160)

  ***

  Dilerseniz yazımızı bir başka ibretlik olayla noktalayalım…

  Hz. Ömer’in (r.a.) hilâfeti zamanında bir adam, davranışlarını beğenmediği karısını şikâyet etmek üzere halifenin evine gelir… Kapının önüne oturur ve Halife’nin çıkmasını bekler… Derken içeriden bir gürültü kopar. Hz. Ömer’in hanımı koca halifeye bağırıp çağırmakta; fakat Hz. Ömer ağzını açıp da karısına tek kelime söylememektedir.

  Bu hâli gören kapıdaki adam boynunu bükerek: “Bütün şiddetine ve sertliğine rağmen, üstelik mü’minlerin emiri iken Ömer’in hâli böyle olursa, benim derdime nasıl çâre bulabilir” diye düşünür ve kalkıp giderken Hz. Ömer dışarı çıkar. Adamın arkasından,

  – “Hayrola, derdin neydi?” diye seslenir. Adam da der ki:

  – “Ey mü’minlerin emiri! Karımın kötü huylarını ve bana olan saygısızlığını şikâyet etmek üzere gelmiştim. Senin karının da sana karşı olmadık sözler söylediğini duyunca vazgeçip geri döndüm ve kendi kendime: Mü’minlerin emiri karısıyla böyle olunca, benim derdime nasıl devâ bulacak?” dedim.

  O zaman Hz. Ömer adama, kıyamete kadar bizlere ölçü olacak şu manidar sözleri söyler:

  “Kardeşim, karımın benim üzerimdeki hakları sebebiyle ona katlanmaya çalışıyorum. Zira o benim hem aşcım, hem fırıncım, hem çamaşırcım, hem de çocuklarımın süt annesidir. Halbuki o bütün bunları yapmak zorunda değildir. Üstelik gönlümün harama meyletmesine engel olan da odur. Bu sebeple onun yaptıklarına katlanıyorum.”

  Bu sözleri duyan adam;

  – “Ey mü’minlerin emiri! Benim karım da aynen öyle” diyerek karşılık verir.

  Bunun üzerine Hz. Ömer (r.a.) adamı;

  “Haydi kardeşim, karına katlanmaya bak! Hayat dediğin göz açıp kapayana kadar geçiyor!” diye teselli eder. (Zehebî, el-Kebâir, s. 179)

  Halis ECE
  Araştırmacı Yazar

 2. Hayatta yaptığımız yanlışlar hatırlatıldığında nefsimizin ağırına elbette gidecektir.Bu da gerçekleri bile bile günaha girdiğimiz içindir.Allah’ın emirleri de belli yasakları da.İşimize geldiği gibi yorumlayamayız..Uysak da ihlal de etsek hak birdir değişmez.Siz tebliğ görevinizi yerine getiriyorsunuz,ben de boynu bükük gözü yaşlı dinliyorum.Sizin dualarınız kabul olur inşaALLAH Rabbim hepimize hidayet eder.Gerçekler acıdır,acıtır.Hoplayıp zıplamanın,gerçekleri haykırana hakaretin anlamı yok.Sizi tanımıyoruz ama Allah için seviyoruz.Rabbim daim etsin inşaALLAH!

 3. Fatma Yil. says:

  Ablam yuregine saglik, yine konusturmussun kalemini… Bende seni ALLAH icin cok seviyorum. bu guzel yazinin altina eklenecek bir seyin olmadigini dusunuyorum sadece alkisliyorum seni cani yurekten. Helal olsun ablam, susma, yilma, seni sen oldugun icin destekleyen kardeslerini hicbir zaman unutma , umutsuzluk aninda bile olsa…. ALLAH’a emanet olun….

 4. ç.ş.t says:

  Abla ne olursa olsun sen ağlama bizler seni seviyoruz sevmeyen siteni ziyaret etmesin, kimseyi zorlamıyoruz. sen bizlere kendi adıma bana çok şey öğrettin. Ben senin vesilenle şimdi pek çalışmak bile istemiyorum. Evde hergün Kuran Meali okuyorum. >Eskiden böyle düşünmezdim bana çok faydan var. Herzaman herkese söylüyorum allah razı olsun.
  Bencil düşünen insanlar için kendini üzme…

  1. ç.ş.t says:

   Abla ben şimdi peygamberlerin hayatını da okumak istiyorum. Sen tefsir için bu siteyi vermiştin. Burada hayatlarını buldum. Buradan okusam olur mu? Her yönden her bilgi için bu siteye güvenebilirim de mi?

   http://www.enfal.de/peygmber.htm

   ??? Bir de şöyle çok güzel bilgiler buldum bunları da okuyabilirim değik mi?

   http://www.enfal.de/kutub/index.htm
   http://www.enfal.de/dogrubildigimiz/index.htm

   ??? Bu siteden hariç kitap olarak peygamberlerin hayatını hangi yazara güvenebilirim.

   ??? Bir de TV’de görmüştüm. Bu Kuranı alayım mı? Meali altında yazıyormuş.
   “Kuran-ı Kerim (Gül Kokulu Renkli Kelime Meali)”

   Ona göre sipariş vereyim abla.

   1. Canım bu site oldukça güvenilir. faydalanabilirsin

    1. abdulaziz bayındır ? bana pekte güvenilir gelmiyor …

     1. bende pek tanımıyorum kendisini..
      bi kaç videosunu izlemiştim..
      ne biliyim doğrusu bana da güven vermedi..
      araştırmak lazım

 5. bugünmisafirim says:

  Bazılarının inadına senin hakkı kaykıran yazılarını paylaşıyorum istersen kız ben bunun kalemle bile cihad olduğuna inanıyorum.Hakkını helal et

 6. Cahide hanım,
  sizleri gerçekten tebrik ederim,nedeni bildiğiniz yoldan şaşmadığınız için,ve asla da bu yoldan dönmeyeceğiniz için.
  Bakın ben aslında yemek sitelerine girmem pek,ama burasını çok farklı bir site,o bakımdan bırakamıyorsunuz..
  Herkes sizinle aynı görüşte olmasını zaten bekleyemeyiz,o bakımdan eleştiride olacak,ama kimseyede bu siteye zorla girin diyen yok,girende yemek tarifini alır gider diye düşünüyorum.
  ——————————————————————————————

  8 Mart “Dünya Kadınlar Günü” dolayısiyle…

  “MUHTEREM VÂLİDELERİMİZ, HEMŞÎRELERİMİZ, HANIMEFENDİLER!”

  İbnü’l-Hakkı Mehmed Tâhir Efendi, “Çarşaf Meselesi” isimli risâlesinde, Müslüman hanımlara hitâben çok önemli tavsiyelerde bulunmaktadır. Eserin son kısımlarından birkaç satırı, faydalı olacağı düşüncesiyle nakletmek istiyorum. Müellif merhum şöyle sesleniyor mü’min hanımlara:

  “Muhterem vâlidelerimiz, hemşîrelerimiz, hanımefendiler!
  Sizlerin terakkîsi bu vatana taze bir hayat kazandıracaktır. Sizlerin olgunlaşması bu memleketi düşmanın elinden kurtaracaktır. Sizlerin gayret ve teşebbüsü yurdumuzu bir gülistana çevirecektir.
  Sizin ciddî düşünceleriniz, faydalı şeylere olan rağbetiniz memleketimize selâmet kapılarını açacaktır. Bu sebeple ilk iş olarak rica ediyoruz ki;

  – Moda denilen şeye (illete) rağbet etmeyiniz.

  – Zevk ve safâdan, israf ve sefâhetten mümkün olduğu kadar kaçınınız.

  – Boş vakitlerinizi faydalı kitaplar okumak suretiyle değerlendiriniz.

  – Gazetelerdeki ciddî makalelerin size fikir olgunluğu kazandıracağını unutmayınız.

  – Okuduğunuz faydalı bir şeyden diğer bir arkadaşınızı haberdar ediniz. Onların da istifade etmesine çalışınız.

  – Çarşaflarınızın şeklini mümkün olduğu kadar mükemmel bir şekle dönüştürünüz.

  – Avrupa malına rağbet etmeyiniz. Ülkemizden gereksiz yere on paranın bile çıkmasına göz yummayınız.

  – Erkeklerinizin sizi terakki ettirmelerini artık beklemeyiniz. Siz kendi kendinize yükselmenin çarelerini arayınız.

  – Ahlâkınızı güzelleştiriniz. Hak ve hakikatten ayrılmayınız.

  – Erkeklerinizi daima çalışmaya teşvik ediniz.

  – Çocuklarınızın kalemde kâtip olmaktan ziyade, sanat sahibi olması için çaba gösteriniz.”

  Halis ECE
  Araştırmacı Yazar

 7. misafir says:

  ‘Cunku ; siz dinimizin emirlerini sunarak dar bir pencereden bakiyor , baktirmaya calisiyorsunuz . ‘derken ; sizin , insanlarin hayatlarinda neler olup bitecegini hesaba katmadan , kisitli bir sekilde bakarak yorumladiginizi soylemek istedim . Dinimizle ilgili bir cumle degildir . Yanlis anlasilmasin.

 8. misafir says:

  Cahide Hanim Merhabalar ,

  Oncelikle belirtmek isterim ki ; bu yola ciktiysaniz her turlu tepkiye hazir olmalisiniz . Ama bence degilsiniz . Herkesin sizin fikrinizde olmasini istiyorsunuz . Ben sizinle ayni fikirde degilim . Cunku ; siz dinimizin emirlerini sunarak dar bir pencereden bakiyor , baktirmaya calisiyorsunuz . Evdeki siddet artti demissiniz . Evdeki siddetin artma sebebi ekonomik sorunlar olabilir mi ? Erkeklerin yetme cabasi ile bunalim gecirmeleri olabilir mi ? Herkesin isi yolunda gitmiyor biliyor musunuz ? Herkes duzgun , iyi kalpli insanlarla karsilasmiyor . Sizin farkinda olmadiginiz oyle olaylar var ki ama kesin yargilarla derinine inmeden yagiliyorsunuz insanlari . Yazinizi okudum ve inanin bu nasil biseydir bilemedim . Ben , herkesin huzurla yasamasindan yanayim , saygiyla ve sevgiyle .. siz , insanlarin sevgilerinden agladiginizi belirten siz ne kadar sevgisiz bir yazi yazmissiniz . ve cokca tanik oldugum bir sey , hakaret icerdigi icin yayinlamadigim yorumlar var diyorsunuz ancak sizinle ayni goruste olmayan insanlarla dalga gecilen alay edilen yorumlari yayinlamakta bir sakinca gormuyorsunuz . nefsinize yenik dusuyorsunuz . Gonul kiriyor , incitiyorsunuz diye dusunuyorum .

  Calisan kadinlar ile ilgili olarak ise , kimin neden calistigini bilemezsiniz . kimse bilemez . yargilayip , kirip dokeceginize ; destek olmak icin calisanlara , esleri ile cabalayanlara , alninin teri ile ihtiyaci olanlara yardimda bulunanlara saygi duyun . ‘tertemiz nesiller ‘ anlayissiz tavirla yetismez ki . tertemiz nesiller herseyden once , dogrulukla , helal kazancla ve durustlukle yetisir .

  1. merhabalar….cahide hanıma kesinlikle katılıyorum.yazınızda okuduğum bir bölüm özellikle dikkatimi çekti.ekonomik sıkıntı ve işsizlikten bahsediyorsunuz.kadınlar bu kadar sokağa dökülüp çalışma derdinde olmasa erkeklerede iş kapısı açılır düşüncesindeyim.insanların rızıkları bellidir.kimisi tek kişi çalışarak kimiside iki kişi çalışarak bunu elde eder.

  2. menekşe says:

   cahide hanım eğer eleştirel yazılara yer vermeseydi sizinkinide yayınlamazdı herhalde

   1. misafir says:

    ben , Cahide Hanim elestirel yazilara yer vermiyor demedim . farkli gorus bildirenler ile yapilan sakalasmalari yayinlamasi kirici olmuyor mu acaba dedim . aslinda , Cahide Hanim in yayinlamasi bir tarafa , neden boyle yorumlar yapiliyor ? bu da bir psikolojik siddet olmuyor mu ? kimseye , dusunceleri sebebiyle bir topluluk onunde , alayci tavir sergilemek dogru degildir . burda kimse birbirini gormuyor olabilir ama bu kapler kirilmiyor demek degildir . hakaret iceren yorumlar konusunda haklidir .

 9. bugünmisafirim says:

  Müthişsin,harikasın ne diyeyim ALLAH RAZI OLSUN CANIM KARDEŞİM…Yazını okurken kendimi haykırıyor hissetim.Üzülme,Allah’a emanet ol.

 10. Merhabalar,
  Ben çalışan bir bayanım aynı zamanda akademisyenim. İnanın yazdıklarınızın her kelimesini onaylıyorum. Kadın kendi evinde, yuvasında eşi ve çocuklarına hizmet ederek aynı zamanda her konuda kendi geliştirerek cihadını tamamlamalı. Kadınlar günümüz kutlu olsun:)
  Selametle…

 11. Selamun aleykum ablacım şuana den yazdığın tüm yazılar da seninle hem fikirim.. hatta senden çokk şey öğrendim yaptığım yanlışlarımı düzeltmeye çalışıyorum farkında bile değilmişim yanlış olduklarının ama düşününce çok hak verdim sana.. bana çok şey kattın, kadın olarak anne olarak.. kendime seni örnek almaya çalışıyorum çalıştıkça daha hayatım anlam kazanıyor dik durmayı hakkımı savunmayı öğreniyorum aman ne hali varsa görsün diyemiyorum yanlışlara susmuyorum.. bunlar senin sayende oldu Allah razı olsun senden canım ablam..Bu arada yazılarını bırakacağını düşünüp sevinen arkadaşlar da bir zahmet kusura baksınlar hiç dert değil.. süslü püslü meze sofraları yapan bloğlar eften püpten sebeple yazı yazanlar çokk onlara gitsinler dert mi….

 12. ya cahide hanim acaba siz bayan degilmisinzi yazan erkek mi acaba lutfen dini kendi dunya goruslerinize hep destek gostermeyin kadin cinayetlerinde turkiye dunya rekoruna yaklasmis gecen sene..kadinlarin nerdeyse koku kuruyacak ama tuzu kuru olanlar yuzunden…

  1. GAMZEEEEEE says:

   Deren Kardeşim Cahide Ablam kadınlar itilsin kakılsın yasaya gerek yok öldürülsün dövülsün taciz edilsin bırakın ne hali varsa görüsün demek istemiyor.Diyorki ; erkeğin kadına nasıl davranması gerektiğini yasalarla değil islamla iyi ahlakla çözelim insanlıkla çözelim.Çünkü dinimizde erkeğin kadına nasıl davranması gerektiğinin yeterli ölçüleri var.Dinimiz yasalardan üstün değil mi sizce.Kadın dilerse evinde hiç bir iş yapmayabilir çocuğunu emzirmesi bile zorunluluk değil çünkü nafakaya girer erkeğin sorumluluğundadır.Siz Cahide ablamın geçmiş yazılarını sanırım okumadınız.İslamın kadına verdiği değeri hiç bir kanun veremez işte.
   İnanın bu kanunlar herkes için genel geçer değil.Öyle şirret kadınlarda varki bu yasaları kötüye kullanabilecek.Erkekleri haksız yere mağdur edecek.Elbette kadın hakettiği değeri bulsun elbette yuvalar sevgiyle muhabbetle korunsun.Kimse üzülmesin.Dinimizde erkeğin üstünlüğü tartışmasız apaçık gerçek kardeşim.Offff öyle hashas bir konu ki yanlış anlamaya ucu çok açık o yüzden ne olur ablamın geçmiş yazılarını okuyun…

  2. Deren hanım;
   ” ‘Dini’ kendi dünya görüşlerimize destek göstermek??”…

   Müslüman mısınız? Eğer cevabınız evet ise; işte o zaman ALLAH c.c’ın koyduğu tüm kurallara kayıtsız şartsız kabul etmek durumundasınız.
   Peki Cahide hanımın bu ve bundan önceki bütün yazılarında, ayetler ve hadisler dışında, “kendi dünya görüşünü” beyan ettiği birşeyi gösterebilr misiniz?
   Kadınların bu hale nasıl geldiğini de, yine bir müslüman olarak ayet ve hadisler ışığında izah etmiştir.

   Okuyup idrak etme gereğinde bulunmadığınızı düşündüğüm ayet ve hadislerle ilgili de ALLAH-u Tealanın ayeti de mevcuttur:

   ” Ve onların kalpleri üzerine onu ‘kavrayıp anlamalarını engelleyen’ kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyduk” (İsra Suresi 46)

   ……..

   Muhabbetle…

 13. yüreğine sağlık abla …. yüreğine sağlık ….

 14. tebrikler yine güzel bi yazı olmuş.

 15. Kalemine yüregine saglik gönlü güzel bacim benim, iyiki varsin, iyiki tanimisim seni.Her kelimen ile toplumun kanayan yarasini o kadar güzel ifade ediyorsunki, sana imrenmemek elde degil. Allaha emanet ol, seni cook seviyorum.

 16. ( Ayrıca sadece yemek tarifi vermemi isteyen, yazılarımı bırakacağımı düşünüp sevinen arkadaşları hayal kırıklığına uğrattığım için de “Kusura bakmayın” diyorum… )

  Subhanallah ablacım Allah sana sadece yemek yapma kabiliyeti vermemiş … ki sadece yemek tarifi veresin …
  en muhteşem lutuflarından biri olan Hidayeti vermiş elhamdulillah ve sen yüreğindekileri yazıya dökebiliyosun ve bence buda bi kabiliyet.. Allahın bizlere nasib ettiği kabiliyetleri müslümanlara ulaştırmazsak bundan hesap vereceğiz
  biz her zaman senin yanındayız .. dün ne oldu kaçırmışım bilmiyorum ama Ablacım biz seni çoookkk seviyoruz ve emin ol Rabbimde çoook seviyor .. yoksa bize sevdirmezdi biliyorsun 😉

  Rabbe emanetsin ablam .. esselamualeykum vr vb

 17. selamun aleykümm cahide, canım yaa bir hafta yoktum işlerim sebebiyle siteye bakamadım ne çok üzmüşler seni kıyamam ben sana .biz hep senin yanındayız fikirlerini düşünclerini paylaşıyoruz sen sesini çıkaramayanların sesisin .sen onun bunun düşüncesini değil kuranı kerimi ALLAHIN yasalarını anlatıyorsun buna kimin nasıl bir itirazı olur.bunu düşünenler aslında en büyük cahillerdir.senin dikkat çekmelerin doğrultusunda ben ve bir çok benim gibi arkadaşlar araştırma yapma öğrenme imkanı buluyor ALLAH senden razı olsun bacım.yanlız kendini yıpratmama adına senden bir ricam var.burda yorum yapan herkese cevap verme yayınlamak zorunda da değilsin. bana göre senin hiçbir kaybetme kaygın yok .bırak ne yazarlarsa yazsınlar kafana takma ve cevap verme .ALLAHA EMANET OL SENİ ÇOK SEVİYORUM

 18. Hemsehrim says:

  Cahidem kim ne derse desin.kim ne yazarsa yazsın. Bana beni yaradandan daha fazla deger verecek bir kişi daha varsa bu zamanda bir adım one gelsin. Yok kardeşim. Bunun lamı cimi yok. Kadın her zaman kadindir. Müslüman kadın ise iki kere daha kadindır. Uzatmaya gerek yok. Gercekten bize her gün bayram.

 19. Kelebek says:

  Selamün aleyküm, ablacığım yazı için teşekkür ederim. Allah razı olsun…

 20. Dün çok ağladım ben…
  Sizden gelen yorumları, sayamadığım mailleri okudukça ellerim gözlerimden inmedi hiç…
  Seni seviyorum diyen, sevgisini satırlarında belli eden kardeşlerim, yazmayı bırakma, arkandayız diyen kardeşlerim,
  Ben de sizleri çok seviyorum. Rabbim beni sizin sevginize layık etsin.

  Bana sanal alemde kimselere bahşedilmediği kadar, değerli dostlar, samimi yürekler bahşeden Rabbime hanm-u senalar olsun.

  “Müminler ancak kardeştir.” Sizin gibi kardeşlerim olduğu için, dost yürekleri yüreğimde hissedebildiğim için ne kadar şükretsem azdır. Anlıyorum ki, yalnız değilim. Sayımız çok. Bu toplumda kaliteli insanlar azımsanmayacak kadar fazla.

  ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN DOSTLAR!

  NOT: Dün tamamlamayı düşündüğüm yazı, başağrım sebebiyle gecikti. Hakkınızı helal edin.
  Ayrıca sadece yemek tarifi vermemi isteyen, yazılarımı bırakacağımı düşünüp sevinen arkadaşları hayal kırıklığına uğrattığım için de “Kusura bakmayın” diyorum…

  1. Ablacım ağlama lütfen bırak onlar kendi hallerine ağlasınlar. senin ne demek istediğin çok açık ortada zaten.Bende evliyim çalışıyorum ama çoçuğumuz olduğu zaman bende çıkıcam işten.kendi çocuğumu kendim büyütmek istiyorum.Daha önceleri çocuğum olsada çalışırım annem bakar diyodum.sonra ablacım senin vesilenle anladım ki bi çocuğa kendi annesi kadar daha iyi kimse bakamaz.Altını değiştirir mamasını verir ama anne sevgisi nasıl olacak.Kendimi düşündüm bana annemden başka biri baksaydı nice olurdu halim? Çalış çalış nereye kadar yani kim için çalışıyorum saçma sapan işler peşinde koşturup duruyoruz.Sonra diyolarki işsizlik arttı tabi artar kadınlar evinde otursunda artık erkekler doğru dürüst işlerde çalışmaya imkam bulabilsin.10 tane evim marka marka arabam olsa neye yarar çocuğa gereken eğitim verilmedikten sonra.hemde hepsi bu dünyada kalıyor ahiretde kaç evim kaç arabam var diye sorulmucak.Bende tüm bayanlara sesleniyorum işlerden çıkıp evimizde oturalım valla ben öyle yapıcam çokta mutluyum halimden şimdiden planlar bile yapıyorum.evimi özledim :))) Hatta ablacım dün eşimlede bu yeni çıkan kanunla ilgili yazından bahsettim oda sana %100 hak verdi. Bu kanunla beraber aile düzenleri bozulacak toplumda boşanlamalar atrıcak çocukların piskoloji bozulacak,kadın ufak bi çıtda polisi arayacak oda suçlu duruma düştüğü için daha çok kin besleyecek bence ölüm olayları daha da çok artıcak daha neler olucak neler.

  2. Muhal İkikardeş says:

   Cahide Hanım,
   Selam ile yazılarınızı belirli aralıklarla takip ediyorum.Yalnız bir avukat olarak bu yazınızın tamamına hak verdiğimi söyleyemem.Şöyleki:
   -Yasalar düzenleyici,onarıcı,tedbir alıcı özellikleri bünyesinde barındırır.
   -Yasalar,hangi konularda ve ne zaman,nasıl başvurular yapacağımızı söyler?
   -Düşündüğünüz gibi en ufak çıtta eşini şikayet etmek için çıkarılmazlar.Ne yazıkki bizim gibi şanslı olmayan,eşinden haksız yere şiddet gören,hakarete uğrayan,aç bırakılan yüzlerce kadın var.Bu yasalar onlar için…
   -Az önce Adana Sarıçam ilçe müftülüğü ile bir konferansa katıldım.Çok şükür hem maneviyatımız tatmin oldu,hem de kadınlara kendi çapımda bilgi verdiğimi düşünüyorum.Dinlemek istemeyen konferanstan ayrıldı zaten.Müftülüğümüzü bu nedenle tebrik ve takdir ediyorum.
   -Lütfen yasaları hor görmeyin.Sadece suistimal edilmemesi için uyarıda bulunun.
   -Tüm çalışan kadınların erkekleştiği ve anneliğini ihmal ettiği fikrinize de katılamayacağım.Allahıma çok şükür ki 3 kız çocuğu annesiyim.Kızlarımı salih müminler olarak yetiştirme çabasındayım.Elhamdülillah terbiyelerinde bir eksiklik yok.
   Çalışmamın en büyük nedeni mağdura ve mazluma hizmet.Unutmayın ki erkeğe her türlü derdini dökemeyen pek çok kadın var.Bu nedenle doktor,öğretmen,psikolog,siyasetçi ve hukukçu hanımlara ihtiyaç olduğu kanaatindeyim.
   Ve ne yazıkki nice ev hanımı varki öğleye kadar uyuyan,çocuğuna kocasına kahvaltı hazırlamayan,gezmelerini aksatmayan vas….Nasıl ki çalışaqn bir hanım olarak “tüm ev hanımları böyledir”demiyorsam sizin de tüm çalışan hanımların eş ve annelik görevlerini aksatır şeklinde düşünmemenizi beklerdim.Düşünün ki Hz.Hatice annemiz de bir tüccardı ve malının yöneticisi idi.
   Emeklerinize sağlık.Allaha emanet olun.
   Av.Muhal İkikardeş

  3. ben de seni cok seviyorum cahide abla senden sonra hayata daha farklı bakmaya başladım …yazmaya devam:)

  4. süheyla says:

   selamun aleyküm cahide ablacığım, senin takipcilerinden biriyim ama bu zamana kadar hiç yazmayı düşünmemiştim ama şuan senin üzüldüğünü duyunca dayanamadım. sana kıyamam ablacığım sen benim için gerçekten bir ablam oldun seni çok seviyorum allahım seni bizden ayırmasın.başımızdan eksik etmesin eğer gerçekten yazı yazmayı bıraktığın zaman onlara meydan bırakmanıda hiç etik bulmuyorum. kim nederse desin bunlar seni üzmemeli dahada gayretlendirmeli.SENİ ALLAH İÇİN ÇOK SEVİYORUM ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN.

   1. Allah razı olsun kardeşim. Bende sizi Allah için çok seviyorum…

Like
Close
Tarif Üstü Muhabbet | Cahide Sultan
Close
%d blogcu bunu beğendi: