kokoshablasitebanner

Kur’an Daha Ne Desin?

Es-selamu aleykum kardeşlerim. Cümlemizin cuması mübarek olsun…
Yüce kitabımızdan dağların bile taşıyamadığı bu ağır emanetimizden çok uzak kalmayalım, daha çok gündemimizde tutalım istedik. Acizliğimden, cahilliğimden olsa gerek “Bu hafta Yasin’e çalışalım” dedim. Surenin bir haftada bitemeyeceğini düşünmeden…

Oysa yasin günlerinde ne çabuk bitiyor Yasin.  Herkes bir kere okuyor, toplanıyor 41 yasin oluveriyor. Her sıkıntıya, her müşküle çare oluyor Yasin. ..

Üzgünüm, çok üzgünüm ki Kur’an dili ana dilimiz olamadı. Bir gecede Alimler cahil bırakılırken, bize ait olan bir çok değerde sinelerimizden çekilip alındı. Alimler ölünce, alim yetiştirecek kabiliyette kimse kalmadı…

«Bu ümmetin ilk önce salih kulları birbiri arkasınca ölürler, ancak geriye arpanın, yahut hurmanın çalkantı kozalakları gibi ıskartaları kalacaktır ki Allah onlara hiçbir şekilde kıymet vermeyecektir.»(Buhari-Müslim) Buyurmuş Efendimiz. Nice Alimler, bir hiç uğruna, kahrolası sebeplerle asıldı. Onlarla beraber öldü alemler. Onlarla beraber kayboldu huşu…Hal böyle olunca Kitabımızı anlayamaz olduk. Yüzünden okuduk, yüreğimize akıtamadık. Tıpkı şekerin kabuğunu yalayan çocuk gibi. Tadına varamadık bir türlü. Huşu ne erişilmez bir haslet oldu bizim için…

Anlamadan okuduğumuz Yasinlerle rahatladık, bütün sorumluluğumuzdan sıyrıldığımızı sandık. Ölülerimize okuduk durduk. Fakat ölü kalplerimize okuyamadık Yasini…

********************************

83 ayetin her biri ayrı ayrı konuşulacak cinsten. Benim ilmim buna yetmez, acizliğim aşikâr… Haddim değil biliyorum. Ben sadece gözlerimi dolu dolu eden yüce ayetleri paylaşacağım.  Herkes okuduklarından, anladıklarından bir kaç cümle yazıversin. Fazla uzun olmasın ki, rahat okunabilsin…

Elçiler gönderilen şehrin halkı, Elçileri yalanlayınca, şehrin öbür ucundan gelen Habib-un Neccar olduğu rivayet edilen mümin zat, “Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun, çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir.”(Yasin 21)

“Bana ne olmuş ki, beni yaratana ibadet etmeyecekmişim! Halbuki, hepiniz O’na döndürüleceksiniz.”(Yasin 22) Deyince halkı onu taşlayarak öldürmüştü.  Bu nasıl engin yürekli bir mümindir ki, ölürken bile kendisini öldüren halkını düşünmüştü:

Ona: “Cennete gir” denilince. “Keşke” dedi, “kavmim bilseydi!”( Yasin 23)

“Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah’tan korkun; umulur ki size merhamet olunur denildiğinde (aldırmazlar).”(Yasin 45)

“Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmeye dursun, ille de ondan yüz çevirmişlerdir.”(Yasin 46)

İnanmayanlar,  inanmış gibi yapanlar Allah’ı kandırdığını sanarken aslında kendilerini kandıranlar…

“Nihayet Sûr’a üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler.”(Yasin 51)

Dünya’da Rablerinden köşe bucak kaçmaya çalışanlar, çaresiz Rablerine koşarlar. Oysa akledebilse insan, kaçacak, sığınacak başka bir kapı mı var?

Kimseye haksızlık yapılmaz o gün, büyük küçük her amel yazılmıştır. Kimseye haksızlık edilmez. Herkes kendi eliyle yaptığını bulur orada.

Kim neyi hakettiyse ona erişir. Cennetlikler cennete yerleştirilir. “Onlara merhametli Rabb’in söylediği selam vardır.” (Yasin 58) , Cehennemlikler cehenneme atılır. Ve işte o gün tüm dünya hayatı boyunca sabreden, erteleyen Rabbimiz  kahredici sözlerle seslenir:

Ey Adem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur demedim mi?(Yasin 60-61)

Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye! Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı?(Yasin 67-68)

Biz ona (Peygamber’e) şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri, ancak Allah’tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.(Yasin 69)

Diri olanları uyarsın ve kâfirler cezayı hak etsinler diye.(Yasin 70)

Ömrü Allah’a isyan ile geçmiş bir ölüye Kur’an okunsa ne olur, okunmasa ne olur?  Kalp gözü kör olmuş, günahları, isyanları kalbini kapamış kimseye Allah’tan başka kim gerçeği gösterebilir?

“İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş.”(Yasin 77)

Sen kimsin, cürmün ne, gücün ne, isyanın, cüretkarlığın ne adına? Sen ki pis bir damla sudan yaratıldın. Nasıl oluyor da haline bakmadan isyan edebiliyorsun?

Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O’na döneceksiniz.(Yasin 83)

Ne yüce, ne merhametli bir Rabbimiz var, bize geçmiş ümmetlerin başlarına gelenleri, neler yaşadıklarını anlatmış. Zalimlerin, isyankarların sonu nasıl olmuş onu anlatmış. İnsan nedir, nasıl yaratılmıştır, ne yaparsa cennete girer, ne yaparsa cehennemi hakeder, kıyamet nasıl kopar? Kim kazanır, kim kaybeder? Hepsi bir bir açıklanmış.

İşte hak, işte batıl! Dileyen itaat etsin, dileyen isyan etsin.

Bir Cevap Yazın

Bir Yorum Bırakın :)

 1. Yasin süresi 37- .37. Gece de onlar için bir ibret alâmetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler

  Allahın dilediği herşeyi yapmaya kadir olduğunu gösteren delillerden biri de “Gece” dir. Allah, gündüzü geceden ayırdığında insanlar gecenin karanlığı içinde kalırlar. Eğer Allah, gündüzü tekrar göndermeyecek olsa insanlar buna nasıl bir çare bulacaklardı.

  Hayirli cumalar ve kandilin mübarek olsun cahidecim..

 2. Cahide cim bu güzel günde dualarda buluşmak ümidiyle. Dilimizden salavatlar eksik olmasın inşAllah. Sevgilerimle…Mevlid kandilin mübarek olsun.

 3. GAMZEEEEEE says:

  Ablacığım işlerim çok yoğun bu ara herkese hayırlı cumalar diliyorum…Hepinizi Allah (c.c) E emanet ediyorum…

 4. 10- Sen onları uyarsan da uyarmasan da aynıdır onlar iman etmez­ler.

  Ey Muhammed, senin, azabı hak edenleri uyarıp uyarmaman fark etmez. Zira onlar iman etmeyeceklerdir. Çünkü Allah, onların iman etmeyeceklerini bilmektedir. [12]11- Sen ancak Kur´ana uyan ve görmediği halde rahman olan Allah-tan korkan kimseyi uyarırsın. Sen o kimseyi mağfiret ve güzel bir mükafa-atla müjdele.Ey Muhammed, senin uyarman ancak Kur´ana iman edip ondaki hüküm­lere uyana ve kimsenin görmediği yerde rahman olan Allahtan korkana fayda verir. Kâfirlerle beraber olduğunda Allahın dinini alaya aîan ve müminler içinde bulunduğu zaman da müslüman olduğunu söyleyen münafığa ve kalbi mühür­lenmiş olan müşrike fayda vermez. Ey Muhammed, sen, Kur´anın hükümlerine uyan ve herhangi bir kimsenin olmadığı yerde rahman olan Allahtan korkanı, günahlarının affedileceği ile ve güzel bir mükafaat olan cennetle müjdele. [13]
  12- Şüphesiz ölüleri biz diriltiriz ve insanların dünyada yaptıklarını ve geride bıraktıkları eserlerini biz kaydederiz. Biz, herşeyi apaçık bir ki­tapta sayıp tesbit etmişizdir.
  Ş
  üphesiz ki yarattıklarımızdan Öldürdüklerimizi diriltecek olan ve onlann dünyadayken işledikleri

  hayır ve serleri ve geriye bıraktıkları eserleri zaptettiren biziz. Olmuş ve olacak herşeyi biz Ümmül Kifap olan Levh-i Mahfuzda sayıp tesbit etmişizdir.
  20-21- Şehrin en u/ak yerinden bir adam koşarak gcimiş ve şöyle de­mişti: “Ey kavmim, uyun gönderilen elçilere. Uyun sizden hiçbirşey iste­meyen ve doğru yolda olanlara.” [25]

  22- Ben, beni yaratana nasıl ibadet etmeyeyim Oysa siz de ona dön­dürüleceksiniz.
  23- Allahtan başka ilahlar mı edineyim ki rahman olan Allah bana bir zarar vermek dilediğinde o ilahların yardımları bana bir fayda vermez. Beni kurtaramazlar da.
  24- O takdirde ben, apaçık bir sapıklık içinde olurum. [28
  25- Şüphesiz ben, rabbinizc iman ettim, beni dinleyin.”
  29- O sadece bir çığlıktı. Hemen sönüp gittiler.
  31- Onlar, kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi ve helak edilenlerin onlara dönmediklerini hiç görmezler mi [34]
  32- Onların hepsi mutlaka huzurumuzda toplanıp hesap için hazır bulundurulacaklardır
  33- Ölü hale gelmiş olan toprakta da onlar için bir delil vardır. Biz onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız. O tanelerden kendileri de yerler.
  34- Orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık ve oradan pınarlar fış­kırttık
  35- Böylece onun mahsulünden ve ellerinin yaptıklarından yesinler. Hiç şükretmezler mi
  36- Yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve bilmedikleri daha nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir.
  37- Gece de onlar için bir delildir. Ondan gündüzü sıyırıp alırız da karanlıkta kalıvcrirler.
  38- Güneş de kendi karargâhında dönüp durmaktadır. Bu, herşcye galip olan ve hcrşeyi bilen Allanın bir takdiridir.

  41-42- Onların soyunu yüklü gemilerde taşımamız ve onlar için ge­miye benzer şeylerden binekler yaratmamız, kendileri için bir delildir.
  50- O zaman ne vasiyette bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler.
  51- Sur´a üfürülünce, bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalk­mışlar rablcrinc koşuyorlar. [53]
  52- “Vay halimize, uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı ” derler. Onlara: “Bu, rahman olan Allahın vaadettiği kıyamet günüdür. Peygam­berler doğru söylemişlerdir.” denilir.
  54- Bugün kimseye hiçbir haksızlıkta bulunulmaz. Siz ancak yaptık­larınızın karşılığını görürsünüz.
  65- O gün, biz onların ağızlarını mühürleriz de bize elleri konuşur. Ayakları da ne yaptıklarına şahitlik eder.
  70- Bu Kur´an Muhammed´e, hayatta olanları uyarması ve kâfirlere vaadedilen azabın hak olması için indirilmiştir.

  74- Onlar, yardım göreceklerini ümit ederek Allahtan başka ilahlar edindiler. [75
  80- O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yarattı da siz de ondan ateş tutuş­turuyorsunuz.
  83- Herşeyin mülkü elinde olan Allah, layık olmadığı sıfatlardan mü´ nczzehtir. Siz, ona döndürüleceksiniz

  ablacım kısa kısa kopyaladım mecburen hepsini ayrı yazmadım.ben en çok bu paylaştıklarımda kayboldum

 5. cümleten selamün aleyküm hayırlı bereketli sağlıkla geçireceğiniz bir cuma daha diliyorum.ablacım defalarca okudum özellikle geceleri sessizlikte daha iyi idrak ederek okumaya gayret ediyorum.her cümlesi her kelimesi ayrı bir düşündürüyor insanı bu mübarek surenin.en çok etkilendiklerimi daha önce diğer yorumda yazmışım aşağıda tekrar ekliyim.ben sana iki şey sormak istiyorum birincisi ablacım küçüklüğümden beri böyle kandillerde dini günlerde çevremde kim varsa hep oruç tutuyor bende hep tutarım sebebini soruncada hep karşılamak için tutuyoruz deniyor.alışkanlıktanmı yoksa hoşuma gittiğindenmi bilmem bende hiç sebebini araştırmadım ama hep oruç tutarım bu günlerde ve dün niyetlendim ALLAH’ın rızası için bugünde niyetliyim.yarında niyetlenip orucumu 3 güne tamamlıyım istiyodum.tek gün tutulmaz yahudiler öyle yapar denildiği için.ben normal zamnlarda zaten sürekli gece ibadetini önemsiyorum ve uygularım.çok uyku sevmem kalp gözüm açık olsun diye.elimden geldiğinceihya etmeye çalışırım her gecemi diyeceğim ben oruç tutmakla şimdi bidatmi işlemiş oldum acaba.ikinci sorumsa benim psde senin sayfan sık kullanılanda kopyalı.ve her girişimde tek tıkla bağlanıyor fakat dikkatimi çekti ben sürekli girip baktığım halde bir sonra eklediğin konular ve yazılar bende hep ertesi gün yada o günün gecesinde filan çıkıyo.hadi yorumlar denetim için bekliyo onu anladımda.o kadar kişi ne ara eklediğini görüprte anında yorum yazıyo ve sen cvp yazıyosun bide denetleyip yayınlıyosun onu anlayamıyorum konuyu yayınlar yayınlamaz altında yapılan yorumların tamamı çıkıyo benimki denetim içn bekliyo beniyo.eee diğer arkadaşlar ne ara görüyo o zaman anlamadım valla.nerdeyse hızına yetişmek için başında yatıcam bu meretin.:((cahilliğime ver lütfen bilmediğim bişey varsa yoksada benim psdemi sorun var baktırıp düzeltiyim.

 6. cahide ablacıgım inanırmısın senin yazılarını takip ettigimden beri kendim i çok boş bir insan olarak görüyom kuranı sadece okumak deyil gerçekten anlamak lazımmış hemen hemen her gün okuyorum ama anlamına gerçekten hiç çalışmadım okumadım allah sizden razı olsun cumanız ve kandiliniz mübarek olsun allah sizin gibileri korusun bu arada tariflerinizi çok begeniyorum ne olur birde nigdeye gelin sizinle tanışmayı çok isterim alaha emanet olun

 7. Diyanet İşleri Başkanlığıyla görüştüm ” bugün Mevlüt Kandili Efendimizin (s.a.v) doğduğu gün olarak sadece Efendimizi (s.a.v) anmak, yaptığı güzellikleri hatırlamak için yapılan bir gündür. .Bu demek değilki yılda 1 kez hatırlayım 364 gün hiçbir şey yapmayalım demek anlamına gelmez dedi.Peygamber Efendimiz(s.a.v) bugün benim doğduğum gün şu ibadetleri yapın dememiştir.Kadir Gecesi ibadet etmek tüm müminlere farzdır.Berat ve Regaip Kandillerinde ibadet etmek sünnetdir” dedi.

  1. Ç.Ş.T says:

   Peki “ak” mesajlara cvp veriyor musun, bana da çok çekenler oldu, karşılık vermedim. bir de şöyle bir durum var. Kayınvalideme yada büyüklere gitmesek bak kandil günü gelip kutlamadı demez ler mi? Ya da aramasak. Çok karışık bir durum. İnsanlarda kandil günü namaz kılıp dua etmek bir alışkanlık olmuş çünkü kendini o gün mecbur hissediyordu. Bende ablamı dinlemeden önce öyle düşünürdüm. Hemen netten araştırma yapardım. Bugün ne yapılır diye.

 8. Gökcen says:

  Kaleminize sağlık…çok faydalı bir yazı olmuş..daha önce yazmıştım 65.ayet de çok etkilemiştir beni..

  ben de kandille ilgili nacizane birşey paylaşacağım,
  Bed.Said Nursi ‘den;
  “Mevlid-i Nebevî ile Miraciyenin okunması gayet nâfi (faydalı) ve güzel âdettir ve müstahsen (iyi, hoş) bir âdet-i İslâmiyedir. Belki hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyenin gayet lâtif ve parlak ve tatlı bir medar-ı sohbetidir (sohbet sebebidir). Belki hakaik-i imani-yenin ihtarı (hatırlatılması) için, en hoş ve şirin bir derstir. Belki îmanın envarını ve muhabbetullah ve aşk-ı Nebevîyi göstermeye ve tahrike en müheyyic (heyecan uyandıran) ve müessir bir vasıtadır.” (Nursi, Meklubat, s. 281-285)

  kandiller bid-at tir,ama bida-i hasenedir..kutlamakta sakınca yoktur.güzel alışkanlıklardır.

  Kandilimiz mübarek olsun,O’na salat ve selam olsun…

  1. kandıller bıdattır ama bıdai hasenedır demıssınız ama kardesım bır bıdatın hayırlısı şeylısı ,güzeli kötüsü olmaz ,bır bıdat dolayısıyla ınsanlar camılere toplanılıyor normlde namaz kılmayan ınsanlar bu gece dolduraCAK camılerı ,bakınız bu ınsanlar ıslamda olmayan bırsey ıcın toplanacaklar !! cok acı bır durum bu …

   1. Gökcen says:

    hz.Ömer teravih namazını cemaatle kılanlara “bu ne güzel bid’at’tir” demiştir. bidat kelimesini irdelerken,islama aykırı olan davranışlarla,uygun olanları karıştırmamak lazım.

    Efendimiz s.a.v ‘i anmak,doğduğu günde O’nu yad etmek ,o gün mutlu olmak,hediyeler vermek,”bugün Peygamberimiz doğmuş” diye miniklerin akıllarına nakşetmek,bunlar neden yanlış olsunki kardeşim? güzel hasletler bunlar,hiç cami yüzü görmeyenler de varsın bugün gitsinler de belki o toplulukta birinin duasıyla hidayete ererler..

    sevgiler..

   2. bence çok yanlış düşünüyorsunuz öyle veya böyle camiye gitmenin sadece o gece bile olsa namaz kılmanın nasıl bir sakıncası olabilir.Belki o gece hidayet vesilesi olacak aldığı feyiz sebebiyle namazlarına devam edecek.Bunu kimse bilemez o yüzden her ne olursa olsun camiye gitmenin sakıncalı olduğundan kimse bahsedemez bunun neresi acı Allah aşkına yapmayın…

  2. Burada Bediuzzaman SAid Nursi den alinti yapilmis, dikkat ederseniz UStad sadece MEvlidI NEbevi ve miraciye OKUMAK hos bir adet I Islamiyedir demis Mevlid kandiline dair hic bir soz soylememistir. Farkli anlasilmasin diye izah etmek istedim. Ayrica MEvlid tabikide bidat bir kutlamadir. PEygamber sevgisi gunlere, haftalara, yillara sigdirilmayacak kadar engin olmalidir …

 9. Eselamunaleyküm.Allah’ın selamı bereketi hidayeti.tüm kur’an-ı okuyan-anlayan-yaşayan yaşadığı şekilde de anlatan mü’minlerin üzerine olsun.Cahide ablacığım 1 haftadır çok yoğundum giremedim bir türlü.Bu ne güzellik.
  Kur’an-ın kalbini ortaya koymuşsunuz.inşallah hepimiz o kalbe dokunanlardan oluruz.Allah için sizi çok özlemişim ya.
  Bende Adana’ya gelirseniz beklerim.tam içinde değiliz ama.yinede beklerim.Allah her iki cihanda da bizleri
  Kur-an’dan ayırmasın..hayırlı cumalar.

 10. papatyam says:

  kuran ölüler kitapı değil diriler kitapı dır diye boşuna söylenmemiş yasin süresi kuranın kalbidir yasin süresi 65. 66.ayet bugün ağızlarını mühürleriz de bize elleri söyler ve ayakları tanıklık eder neler yapıyorlardı……. hem dilesek gözlerini üzerinden silme kör ediverirdik de yola dökülürlerdi fakat nereden görecekler? ve ayrıca bugün mevlid kandili herkesin kandili mübarek olsun. bu arada cahide abla ben bazen gece namazı kılıyorum iki rekat aslında 6 rekat diye biliyorum ama iki rekat kılıyorum siz gece kılıyormusunuz eğer kılıyorsanız kac rekat bu konudaki görüşlerinizi almak isterim

  1. Özel cevap vermek istemem canım. Fakat şu bilgiler doğru bilgilerdir

   Teheccüd namazının rekatları hususunda farklı ifadelerin yer aldığı sahih rivayetler vardır. Bu rivayetlerde Allah Resulü’nün 4, 8, 11, 13 rekat teheccüd kıldığı anlatılır. İhtimal Nebiler Serveri, bazen 4, bazen 8, bazen de 11 veya 13 rekat kılmış olabilir. (Buhari, Vudu 36, Tefsir 3/18, 19, 20; Müslim, Müsafirun 182; Ebu Davud Tetavvu, 26; Nesei, Kıymlleyl, 9; İbn-i Mce, İkame, 181) Fakat Hanefi mezhebi, 11 rekat rivayeti en kavi rivayet olarak görmüş ve görüşünü bu istikamette belirlemiştir. Buna göre, 11 rekatın 3 rekatı vitir, geriye kalan 8 rekat ise teheccüd namazıdır. Dolayısıyla rekat açısından kamil–i mükemmel teheccüd namazı kılınacaksa, 8 rekat kılınmalıdır. Yalnız bu kesin hatlarla yapılmış bir sınırlandırma değildir. Yani farz namazlarda olduğu gibi, 8’den az veya çok olursa, teheccüd olmaz denilemez. Bu nafile bir namazdır. Nafilelerde vüs’at esastır. Onun için bir insan teheccüd adına kaç rekat kılarsa kılsın, o –inşaallah– makbuldür. Ama Allah Resulü, bunu genellikle 8 rekat olarak kılmıştır. Öte yandan nafile namazlar adına ortaya konulan genel disiplinler de bu konuda çok önemlidir. Mesela; kıraatı uzun tutarak kıyamda uzun durma ve bu suretle kılınacak iki rekatlık namaz, kısa surelerle kılınan 8 rekatlık namazdan daha faziletlidir. Bu sebeple bu konuda mutlak ve objektif değerler ortaya koymak da olabildiğine zordur. Hasılı, teheccüd berzah karanlıklarını aydınlatacak olan bir namazdır. Berzah hayatının aydınlık olmasını isteyenler, bu namazı kaç rekat olursa olsun mutlak suretle kılmalıdırlar.

 11. bugün mevlüt kandili ama hiç bahsetmemişsin merak ettim yanlış bir şey yapmıyoruz değil mi

  1. Cevabını Ç.Ş.T kardeşimize verdim Gülaycığım

   1. Cahide abla Videoları dinledim,Sorularla İslamiyet sitesinde de başka türlü şeyler yazıyor.Peygamber Efendimizden 3-4 asır sonra icat edilmiştir yazıyo gerçi ama ben tam anlamadım.ne yapmamız gerek Kadir Gecesinden başka kandilleri kutlamayalım mı? Şimdi herkes arıyo msj atıyolar ama biz nediyelim?

 12. Ve aleyna aleykümselam…
  Cümle İslam aleminin hem bu güzel Cuma gününü hem de Mevlid Kandili’ni mübarek eylesin Rabbim. Hayırlara vesile olsun inşallah!

  Yâsin Sûresi 58. ayet… Ne diyeyim, inşallah o selamın veridiği kimseler zümresine dahil olmayı Allah(c.c.) nasip eder.

  Allah râzı olsun Cahide Abla…

 13. SubhanaALLAH!!!
  Ne mubarek bir suredir.
  Insan ancak ve ancak; mealiyle ve tefsiriyle okuyunca anliyor hakikatleri.
  Gafilce okuyunca, kalbe akmiyor ki RABB’in kelamlari…
  Her bir ayeti, bir mucevher aslinda. Cunku Hakikatler bildiriliyor aciz insanogluna. “Seytana tapmayin!” deniyor. Bu kelam bile, o kadar cok gunahimizi meydana dokuyor ki. “Normallesmis” o kadar cok sey var ki hayatimizda.
  Helak etmiyor bu ummeti cunku muhlet veriyor merhametlilerin en merhametlisi YARADAN. Sanmayin ki tovbe etmedigimiz her hatamizi cezalandirmama nedeni affettiginden! Tam tersine, “muhlet verdiginden”.
  Icim dolu, hemde cook…
  SEN bizleri hidayete erdir, razi oldugun kullarindan eyle, Efendimiz(s.a.v)in sefaatci olacagi ummetinden olmayi, cennette komsusu olmayi nasip eyle Ya RABB.

 14. “Yasin” sözcüğü, diğer yirmi sekiz surenin başında bulunan mukattaat harflerindendir. Bu harfler “müteşabih” (manaları kapalı, değişik anlamlara gelebilecek) harflerdir. Bu sebeple, diğer harfler için olduğu gibi, “Ya Sin” harfleri için de muhtemel manalar doğrultusunda yorumlar yapılmıştır.

  Bu yorumlardan birisi de “Ey İnsan!” dır. Bu yorumu yapanlar şunu düşünmüş olmalılar: Yasin harflerinden sonra Hz. Muhammed (a.s.m)’e bir hitap vardır: “Kur’an-ı Hakime yemin olsun ki, sen gönderilmiş peygamberlerdensin”. Kur’an’ın bu ifadesi, kendisinden önce gelen “Ya-Sin” kelimesinin bir “nidâ = çağrı” olduğunu gerektirir. Bu harfler de (ya; çağrı edatı, sin ise, insan kelimesinin “Sin” harfini çağrıştırdığı için) böyle bir manaya uygundur. O halde, bütün insanların peygamberi ve onların temsilcisi olan Hz. Muhammed (a.s.m)’e “Ey İnsan!” diye hitap edilmiştir. Bu pek çok yorumlardan sadece biridir.

 15. SELAMÜN ALEYKÜM CAHİDE HANIM.Sizi tanıdımdan beri yazılarınızı okuyorum ve sizi tanıdığımdan beri hayatımda çok büyük değişiklikler oldu.Ahiretim için hiçbirşey yapmadığımı farkettim.nekadar faydalı şeyler yazıyosunuz hergün okuyup anlamadan belki kapattığım yasin süresi sayenizde yüreğimde daha çok anlam buldu.YASİN KURANIN KALBİDİR DENMİŞ.ÇOK DOĞRU.Kalp gözümüzü açtığınız için Rabbim binlerce kere sizden razı olsun.Sizin gibi insanlar artık kalmadı.bende malatyalıyım ve sizinle tanışmayı okadar çok istiyorumki!sizin gibi bilgili bir dostumun olmasını çok isterdim.cahide hanım malatyaya gelince misafirim olurmusunuz?hayırlı cumaalar…

  1. Aleykumselam Esra, inşaallah gelirim de konuk olurum kardeşim

   1. Cahide hanım ben de Denizli’ye bekliyorum sizi.Buralara yolunuz düşerse sizinle oturup iki kelam etmeyi inanın canı gönülden isterim.Görmeden sevmek böyle birşey işte,sırf Allah rızası için.Burdaki birçok kimse birbirini tanımıyor ne dış görünüşlerimiz hakkında bir bilgimiz var ne maddi durumlarımız ne de yaşayış tarzlarımız hakkında.İşte gerçek sevgi bu bence.Denizli’den horoz falan lazım olursa hiç çekinmeyin yani:))

    1. İlahi Münevver güldürdün beni 🙂 Horozu boşver de, oralara gelirsem görüşürüz inşaallah.

     1. İnşallah:)

     2. selamün aleyküm kardeşlerim.bende münevver kardeşimin duygularına aynene katılıyorum..görmeden sevmek…..her gün açıp bakıyorum cahide bugün ne yazmış diye devamlı takibimdesin cahide kardeşim .denizliye geçerken mecburen dinardan geçerseniz bende burada sizleri ağırlamaktan mutlulukduyacağım..allaha emanet olun

      1. arkadaşlara ben de katılıyorum.görmeden sevmek konusunda.cahide abla vesile oldu.hepimiz birbirimizden belki çok farklıyız ama burda ortak noktalarımız ortaya çıkıyor.ben de her gün giriyorum siteye cahide abla ne yazmış kim ne yorum yazmış diye.iyi ki buldum sizi..

 16. Ç.Ş.T says:

  Bu arada okurken de benim en çok etkilendiğim ve aklımda kalan ayet buydu

  İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş.”(Yasin 77)
  Bir de biz onlara topraktan tohumlar çıkarıp meyveler verdik hayvanlardan besin verdik olan ayetti.

  Biz ise bu kadar nimete hiçbir karşılık veremiyoruz.

 17. Ç.Ş.T says:

  Tüm müslüman kardeşlerimizin Cuması ve Mevlid Kandili mübarek olsun… Duaları kabul olsun.

  Abla bugün mevlid kandili yapılması gereken birşey var mıdır? Kadir gecesinden daha hayırlı bir gece diyorlar. Yazında da kandille ilgili bir şey görmeyince tereddüt ettim.

  http://www.habervitrini.com/haber/mevlit-kandili-nedir–bu-gece-nasil-dua-edilir-270505/

  1. Canım Hadislerde ve Kadir suresinde bildirilen tek gece Kadir gecesidir. mevlit gecesi nasıl Kadir gecesinden daha önemli olabilir. “Her bidat bir sünneti ortadan kaldırır” Peygamberimizden sonra din adına çıkarılan herşey bidattir. Kandil geceleri sahabeler ve tabiin zamanında yapılan bir uygulama değil. Tavsiye de edilmemiş.
   Evet bu gecelerde güzel şeyler yapılıyor, ibadetler ediliyor olabilir fakat Peygamberimiz(s.a.v) in tavsiyesi olmadığı için kutlamamamız gerekiyor.
   Bu gecelere ait özel ibadetler kesinlikle yok. Hepsi uydurmadır. Mümin Allah’ı anmak, ibadet etmek için belli geceleri gözetmek yerine her an gayret içinde olmalıdır.

   ”Şerru’l umûri muhdesâtiha. Küllü muhdesetin bid’atun. Ve küllü bid’atin dalâletun. Ve küllü dalâletin fi’n nâr.”

   (İşlerin en şerlileri sonradan çıkarılanlarıdır. Sonradan çıkarılan herşey bid’attır. Her bid’at sapıklıktır ve her sapıklık cehennemdedir.)”(Nesai)

   Bidat-ı hasene diyerek bidatleri kabul ettirmek isteyenler de yanlış yapıyor. Aşağıdaki iki videoyu seyretmenizi tavsiye ederim.

   Bidat-ı Hasene 1

   Bidat-ı Hasene 2

   1. Ç.Ş.T says:

    Peki ablacığım, Kadir gecesi hariç kandillerde örneğin bu akşam anne baba ziyaret büyükleri ziyaret etmek kandillerini kutlamak doğru mu? Şimdi bu zamana kadar biz hep kutladık en azından telefonla yaptık. Bu şekilde kutlamamızın bir günahı var mıdır?

    Not: Video işyerinde izleyemiyorum evde izleyeceğim.

    1. Bu tür güzel ameller her zaman yapılmalı. Belli günlere hasredilmemeli. Anne babanı bugünde ziyaret et, başka bir günde. Belli günü yok. Günahı yoktur inşaallah. Ama madem Peygamberimizin,sahabelerin yolundan gidiyoruz. Onların yapmadıkları işleri yapmamalıyız. Bu dinde hiç bir eksik bırakılmamışki, sonradan eklemelere ihtiyaç olsun.

     1. Anlayamazsin says:

      hala su kandil gecelerini anlamis degilim.insanlar koca bir sene boyunca egleniyorlar,geziyor tozuyorlar,yilvasi noel kutluyorlar birde kandili araya SIKISTIRIYORLAR.asureden zaten hic bahsetmiyecem ”midesini dusunenler yapiyor”.ben boyle gecelerde hep uyukluyorum.zaten geceleride kafam cok agriyor duramiyorum.demekki bir hikmeti varmis:)

      yasin suresindeki en cok etkileyen ayetleri sen zaten yazmisin ablam ama beni bir ayet daha etkiledi.onuda ben suraya kopyalayim.

      7. Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar.

      8. Biz, onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır.

      diyanet meali.

      bu iki ayeti kerime beni cok etkiledi.ozelliklede 8. ayet.uzerinde cok dusunelesi ayetlerden birisi.rabbim kimlerin boyunlarina halkalar gecirdi?buna bazi muslumanlarda dahil mi?

   2. s.a abla Allah ebeden razı olsun senden şunu kımseye anlatamıyorum kandıl kandıl kandıl bıde kandılını kutlamadık dıye bız dınsız görülüyoruz saygısız görülüyoruz ,islam dininde seninde dediğin gıbı kandıl gecelerı dıye bırseyın olmadıgını bunun sonradan uyduruldugunu söyluyorum herkez uzaydan haber alıp konusuyormusum gıbı tuhaf tuhaf bakıyor ,ne oluyor ınsanlarımıza abla bır delıl yok dıyorum ben kötü oluyorumm..hele bıde su helva kavurma işi yokmu ??? sübhanallah !!agzına saglık abla bunu nasıl anlatmalı ınsanlara bır yorum da bulunursan mutesekkır olurum

    1. Kırıp dökmeden, ama eğip bükmeden anlatmalıyız. Tabu haline gelmiş bidatler temzlenmeli toplumdan. Farzlara, Sünnetlere daha çok dikkat edilmeli. Namaz kılmayan insanlar, kandil gecesi namaz kılıyor, bir nevi günah çıkartıyorlar sanki. Her bidat, bir sünneti ortadan kaldırır. Bidai hasene diye bir şey yoktur. İlk bakışta hepsi islamdanmış gibi görünür fakat, aslında İslamın içini boşaltan, ruhunu öldüren uygulamalardır bunlar…

   3. nuran hatice says:

    MEVLİD GECESİ:
    Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid gecesi, Rebiulevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimiz nübüvvetten sonra, her yıl, bu geceye önem verirdi. Her Peygamberin ümmeti, kendi Peygamberinin doğum gününü bayram yapmıştı. Bugün de, Müslümanların bayramıdır. Neşe ve sevinç günüdür. (Mevâhib-i ledünniyye)

    İslamiyet’te doğum gününü kutlamak vardır, Allahü teâlâya şükretmek olur. Mevlid kandili, Peygamber efendimizin doğum günüdür. Peygamber efendimiz, Pazartesi günü oruç tutardı. Sebebini sorduklarında, (Bugün dünyaya geldim. Şükür için oruç tutuyorum) buyurdu. (Müslim, Ebu Davud, İ. Ahmed, H. S. Vesikaları)

    Mevlidi, erkek kadın karışık olmadan, çalgı ve başka haram karıştırmadan, Allah rızası için okumak, salevat-ı şerife getirmek, tatlı şeyler yedirip içirmek, hayrat ve hasenat yapmak, böylece, o gecenin şükrünü yerine getirmek müstehabdır. (Nimet-ül-kübra, Hadika, M. Nasihat)

    Bu gece, O doğduğu için sevinenler affedilir. Bu gecede, Resulullah doğduğu zaman görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevabdır. Kendisi de anlatırdı. Eshab-ı kiram da, bir yere toplanıp anlatırlardı. (S. Ebediyye)

    Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir; hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kıymetli olduğunu bildiren âlimler de vardır. El-mukni, El-miyar ve Tenvir-ül-kulub kitaplarında Mevlid gecesinin Kadir gecesinden kıymetli olduğu bildiriliyor. (Ed-dürer-ül-mesun)

    Birkaç hadis-i şerif meali:
    (Beni ana-baba, evlat ve herkesten daha çok sevmeyen, mümin olamaz.) [Buhari]

    (Bir şeyi çok seven, elbette onu çok anar.) [Deylemi] (Resulullahı seven de onu çok anar.)

    (Peygamberleri anmak, hatırlamak ibadettir.) [Deylemi] (Mevlid okumak da, Resulullahı hatırlamaktır. Muteber kitaplarda, Peygamberimizin de önem verdiği açıkça yazılı olan bu mübarek gecede, Peygamber efendimizi anmaya, nasıl uydurma denebilir.

    1. Nuran Hanım, kesinlikle tartışmak istemiyorum ama, sonunda kaynak diye gösterilen her söze güvenemezsiniz. İnsanlar hadislerde işlerine gelenleri bulamayınca ya eklemeler yapmış veya uydurmuşlar. Peygamberimizin söylemediği bir sözü O söyledi demek ne büyük gaflet ve günahtır.

     “”Bu gece, O doğduğu için sevinenler affedilir. Bu gecede, Resulullah doğduğu zaman görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevabdır. Kendisi de anlatırdı. Eshab-ı kiram da, bir yere toplanıp anlatırlardı. (S. Ebediyye)””

     yukarıdaki rivayetin kaynağı nedir? Kim anlatmış bunu? Bir hadisin ravileri silsile halinde yazılır. Sonunda S.ebediyye yazması yeterli mi?
     Saadeti ebediyye içinde birçok uydurma hadisi barındırıyor. Bütünüyle yanlış denemez ama içinde birçok yanlışlar olduğu için tek başına itibar edilemeyecek bir kitap.

     “Mevlid gecesi, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir; hatta Mevlid gecesinin Kadir gecesinden de kıymetli olduğunu bildiren âlimler de vardır. El-mukni, El-miyar ve Tenvir-ül-kulub kitaplarında Mevlid gecesinin Kadir gecesinden kıymetli olduğu bildiriliyor. (Ed-dürer-ül-mesun)”???????

     Ben böyle bir sözden Allah’a sığınırım! Bunu yazanlar Allah’a nasıl hesap verecek?

     “Dogrusu biz Kur’an’i Kadir gecesinde indirmisizdir. Kadir gecesinin ne oldugunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayirlidir. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü is için inerler. O gece, tanyerinin agarmasina kadar bir esenliktir” (Kadir, 1-5).

     Şu mübarek sureye rağmen nasıl olur da mevlit gecesi, Kadir gecesinden hayırlıdır denebilir? Allahtan korkun!

     Kandil gecelerini kutlayanlar, Peygamberimizi çok seviyor, kutlamayanlar sevmiyor öyle mi? Bu ne adaletsiz bir yaklaşımdır.
     Ben onun yoluna kurban olurum. Onu anmak için Kandil gecelerini gözetleyip durmam.

     Allah cümlemizi doğrudan ayırmasın…

     1. ağzına sağlık cahide abla ne güzel açıklamışsın .lütfen her dini kitap yazana her din adamıyım diye ortalıkta gezenlere itibar etmeyelim her duyduğumuza da inanmayalalım mantığımıza yatanı değil doğrusuna sahih olana inanalım zira islam dini mantık dini değildir.selametle

    2. Nuran hanım pazartesi orucuyla ilgili Ebu Davud da öyle bir hadis bulamadım. Aksine:Huneyde el Huzaii,annesinin şöyle dediğini rivayet etmiştir;Ümmü Seleme(r.anha)’nın yanına gidip(nafile orucu sordum:”-Rasulullah(s.a.)bana her ay üç gün oruç tutmamı emretmişti.O günlerin ilki Pazartesi ve Perşembedir”dedi.2452 Ebu Davud.AÇIKLAMA:İmam Nesai nin rivayet ettiği şu hadis Perşembe’nin iki defa tekrarlandığı nüshaları te’yid etmektedir:”Rasulullah(s.a)Zilhicceden dokuz gün,Aşure günü ve her ay bir Pazartesi,iki Perşembe olmak üzere üç gün oruç tutardı.” Nesai’deki bu rivayet Hz.Peygamber’in her ay tuttuğu üç gün orucun,İlk hafta Pazartesi ve perşembe,sonraki haftada Perşembe olduğunu gösterir.Bundan evveki hadiste ise Peygamber(s.a.)’in orucunun ilk hafta Pazartesi ve perşembe günleri,sonraki haftada ise,Pazartesi günü olduğu belirtilmekte idi.Bu farklı rivayetlerden anlaşılıyor ki Hz.Peygamber her iki şekilde de oruç tutmuştur.Ayrıca Pazartesi günüyle ilgili diğer hadisi de sevgili Cahide senin yorumunun altına eklemiş.Lütfen hadisler konusunda hassas davranalım.

     1. Nuran hanıma yazdığım cevaba ilave etmek istiyorum.Ebu Davud da Pazartesi orucu ile ilgili hadisi bugün gördüm.Nuran hanımın yazdığı yok demiştim var ama şu şekildeÖmer(r.a.):-Ya Rasululllah!Pazartesi ve Perşembe günlerinin oruçlarını iyi görür müsün?(bu günlerin oruçlarına ne dersin?),diye sordu.Peygamber(s.a.):”Ben o(Pazartesi)gün de doğdum,ve Kur’an-ı Kerim bana o günde indirildi.”Rabbimiz yanlış paylaşımda bulunmaktan korusun amin.Hadisle ilgili yorum yapmak bana düşmez.Sevgili Cahide nin yazdığı benim daha önceki yazdığım ve diğer bu konuyla ilgili hadisleri bütünüyle ele almalıyız.

      1. Canım bak ben bu hadisi daha önce hiç okumamıştım. Allah affetsin fakat bu Peygamberimizin doğduğu günü kutlama anlamına gelmez. Zaten Peygamberimiz (s.a.v) Yılda tek bir günden değil, her pazartesinden bahsetmiş. En doğrusunu Allah bilir…

 18. yemekbirask says:

  giriş yazınızı özellikle çok önemsedim.. büyük dedem zamanında medrese bitirmiş önemli zaatlardanmış maalesef vahdettin hanın bindiği gemi ile geliboludan lübnana geçmiş.. dedem yedi yaşında babasız kalmış ama o yaşında bile müthiş bir eğitim almış babasından manen.. yüreğinize sağlık..

 19. İnşaallah haftaya Fatiha suresini okuyup anlamaya çalışalım. Bütün paylaşımlarımızı da yine cuma günü yapalım. Haftasonu buralarda olamayacağım. Allah’a emanet olun kardeşlerim…

Like
Close
Tarif Üstü Muhabbet | Cahide Sultan
Close
%d blogcu bunu beğendi: