Kokosh Abla Yeni Sağlık aralık

Namaz dinin direğiyse, namazsız din nasıl olur?

 Namaz ayeti

      Çocuklarda namaz konusundan bahsedecektim. Kendi çocuklarıma nasıl namaz alışkanlığı kazandırdım onu anlatacaktım. Namaz konusunda yazmak için kolları sıvayıp, tefekküre dalınca namaz konusunun bir sayfaya sığdırılamayacak kadar derin kökleri olan bir konu olduğunu farkettim.

Kimse bir kaç sayfaya sığdıramamış zaten. Ciltler dolusu kitaplar yazılmış bu konuda, sayfalar yetmemiş, kalemler naçar kalmış. Alimler yazmış, hocalar yazmış bitmemiş. Ben ki ilim kapısında bir garip dilenciyken, nasıl yazar, nasıl anlatırdım bu konuyu?

Namazın ruhunu anlama fakiri ben, nasıl hissedecek, hissettirecektim? Ruhlara sözlerimle nasıl  etki edecektim?
Şu kıytırık yazarlığımı belki ilk kez ve en önemli konuyla inkişaf ettirecek ve Yaradanıma rüşdümü ispat edecektim.

Büyüklerin namazı tam olmamışken, anne babalar henüz namazın kadrini anlıyamamışken, çocukların namazından bahsetmek çok havada kalacaktı.

Sahrada susuz kalmış gibi Yüce kitabımızın içine daldım. Sahib-i kelam neler buyurmuş. Önce bana ne emretmiş? Nasıl olmalıymışım, mümin neymiş nasıl olmalıymış? Ben gerçek bir mümin olabilmişmiyim? Defalarca elime aldığım Yüce meali o güne değin hiç okumamış gibi okumaya başladım. Nedendir bilmem önce Mü’minun suresini açtım.

İşte bana , mümin olduğunu iddia edenlere, namaz kılmadığı halde mümin geçinenlere tokat gibi ilk ayetler:

1 – Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir,
2 – Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler,
3 – Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler,
4 – Onlar ki, zekat (vazifelerini) yerine getirirler,
5 – Ve onlar ki, iffetlerini korurlar,
6 – Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmış değillerdir.
7 – Şu halde, kim bunun ötesine gitmeyi isterse, işte bunlar , haddi aşan kimselerdir.
8 – Yine onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler,
9 – Ve onlar ki, namazlarına devam ederler,
10 – İşte asıl onlar varislerdir. (Mü’minun suresi)

Mümin olduğum yerler, ama mümin kalamadığım yerler var yazık ki. Namazımda devamlı olsam da,tam olarak namazda huşuyu yakalayamamış, boş ve yararsız şeylerden tamamen yüz çevirememişim.

“…O, sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi; babanız İbrahim’in dininde (de böyleydi). Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, O, gerek daha önce (gelmiş kitaplarda), gerekse bunda (Kur’an’da) size “müslümanlar” adını verdi. Öyle ise namazı kılın; zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı sarılın. O, sizin mevlânızdır. Ne güzel mevlâdır, ne güzel yardımcıdır!” (Hac suresi 78. Ayet)

Babamız İbrahim, Halilullah, Allah’ın dostu İbrahim…Asırlar geçmişte İbrahim’in babalığı bitmemiş. Bin yıllar İbrahim’in sözlerindeki dualarındaki yürek yakan ateşi söndürememiş. Babam İbrahim’in gözü hep üzerimde, İsmail’e olan şefkatiyle ettiği dua hep yüreğimde sanki… İbrahim babam, İbrahim atam. Namaz ehli, namaz aşığı, namaz yiğidi İbrahim. Namaza dost, namaza sadık İbrahim…

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!” (İbrahim suresi 40.ayet)

İbrahim’in derdi namaz, İbrahim’in sevdası namaz… Namazsız İbrahim eksik, namazsız İbrahim bir hiç…
Peki biz namazsız hangi amelimize güveniyorda  kendimizi tam sayıyoruz. Defterler dolusu sevap mı biriktirdik? Gündüzümüz saim mi, gecemiz kaim mi oldu? Cennetin anahtarları elimize mi verildi? Cenneti mi garantiledik? Cehennemden azad mı olduk? Namaza yüz çevirişimiz, onu hayatımızdan uzaklaştırımız nasıl bir cesaretin sonucu? Yoksa bizi cehennemden azad edecek  namazdan daha etkili ve büyük bir ibadet mi bulduk?

“Nihayet onların peşinden öyle (Bozuk) bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler….” Meryem 59.

Yoksa o nesil şimdi ki nesil miydi? Önce kendimize sonra çevremize bakalım. Namazın hayatımızdaki önemini bir düşünelim. Namaz bizim hayatımızı nizama sokuyor mu? Namazların arasında iş mi, işlerin arasında namaz mı var?
 
Bir komşumla alışverişe gitmiştim. Baktım ikindi namazının vakti daraldı. “Hemen bir camiye gidip namazımı kılmam lazım” dedim. Bana dönüp; hiç tereddüt etmeden, hiç içi  acımadan “eve gidince kaza edersin” dedi. Sizde bakın çevrenize, en sevdikleriniz, en yakın bildikleriniz kolayca şeytanınız oluveriyor.

Oysa ne çok ihtiyacımız var desteklenmeye.Sürekli hayra çağırılmaya ne kadar muhtacız. esasen uykuda olduğumuz şu imtihan dünyasında en çok ahiret yurdumuzu düşünmemiz ve orası için çalışmamız gerekirken nedir bunca gaflet, bunca atalet? Bunca unutmuşluk neyin nesidir?

Misafiri gelecek diye, gezmeye gitti diye,alışverişteyken, temizlik yaparken kaçırılan yada kaybedilen namazlar. Bir pembe diziye kurban giden namazlar… Kazası bile yapılsa kesinlikle aslı gibi olamayan namazlar. Boynu bükük bırakılan, gözü yaşlı bırakılan, sahip olamadığımız ve bizi sahiplenmesine izin vermediğimiz öksüz namazlar…

“Müslüman” koymuş Allah adımızı tıpkı diğer kitaplarda ve Kur’an da olduğu gibi. Bunun için “namaz kılın, zekat verin” diye emretmiş. Müslümanlık ve namazı içiçe koymuş, hiç ayırmamış birbirinden.

“…Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler”

Biz söylesek kınanırız belki ama,  Allah namaz kılmayan kullarını yoldan çıkmışlıkla hatta sapıklıkla nitelendirmiş. Ne yapmış bu kul? Hırsızlık mı yapmış, katil mi olmuş, yalan mı söylemiş, ne yapmışta yoldan çıkmış?  Belki zahiri anlamda değil ama, batıni anlamda hepsini yapmış.
Namazından çalmış hırsız olmuş,namazı ayakta ve diri tutmayarak, onu hayatında öldürerek katil olmuş,  bezm-i eleste Allah’a söz vermiş ama sözünde durmamış…

Namaz kılmayan insan kendisine değer vermeyen insandır. Namaz kılmayan insan mevlasının güzelliğini farketmeden yaşayan insandır. Hatta yaşayan bir ölüdür o. Nankördür namaz kılmayan. Onca nimeti semirerek tüketirde, vereni bilmez, bir secde etmeyi çok görür Rabbine. Asidir o insan, beş vakit huzura çağrılırda, pervasızca duymazdan gelir, isyan eder.Namazı terkeden insan ömür sermayesini çarçur eden insandır. Namaz insana değer katandır, namaz insanı insan edendir. Namaz kötülüklerden alıkoyandır…

Eskiden namaz kılmayanlar, kılanlardan utanır gösteriş için namaz kılarlarmış. Şimdi namaz kılanlar namazlarından utanıp gizliden kılmayı yeğliyorlar. Vah ki ne vah! Eyvah ki ne eyvah!

Bir hadiste efendimiz; “Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terketmek vardır.”  Müslim, Îmân 134.Buyurmuştur.

 Sahabe efendilerimiz namaz kılmayan insanı neredeyse müslüman kabul etmemişler. Müslüman ve kafir arasında safları ayıran en büyük unsurmuş namaz. Namaz en büyük zikir. Taşlar bile Allah’ı zikrederken bize ne oluyor ki, namazla onurlanmayı reddediyoruz da kendimizi bir taştan bile değersiz hale getiriyoruz?
En basit gördüğümüz hayvanlar bile Allah’ın zikrinden vazgeçmezken, biz neden namaza karşı yılgınlık gösteriyoruz?

Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir. (Lokman suresi 17. ayet)

Demek ki doğru olmak, namaz kılmak azmi gerektiren işlermiş. Namaz için sabır gerekmiş, gayret gerekmiş bize. 10 dakikada doyan midemiz için bazen saatlerce yemek yapmaya vakit ayırıyoruz. Ebedi yaşayacağımız ahiret yurdu, şu pis nefsimizden daha mı değersiz ki günde bir saatimizi namaz için ayırmıyoruz?

“Namaz dinin direğidir kim onu terkederse dinini yıkmıştır”

Dinin direği namazdır. Namazsız oruç, namazsız cömertlik, namazsız iyilik, zekat sadaka… Namazsız her amel eksiktir, boştur.

Şimdi sorarım sizlere, dinin direği namazsa, namazsız din nasıl olur? Namazı terkeden insan nasıl kendisini müslüman görebilir?  Hz. Ömer (R.A) Hançerlenmiş, vücudundan kanlar aka aka namaza kalkmış ve “Vallahi namazı terk edenin İslam’dan payı yoktur.” buyurmuş.

Bilelim ki kalpleri temizleyen namazdır. Namaz kılmayan insanın kalbi temiz olamaz. Dert etmediğimiz, uğrunda emek vermediğimiz, gözyaşı dökmediğimiz, rahatımızdan ödün vermediğimiz din de bizim olamaz.
Ne kadar temizlerseniz temizleyin, içinde secde edilmeyen evler pistir. Ne kadar insancıl olursanız olun, Rabbine yönelmeyen kalbin temizlenmesi imkansızdır…Namaz insanı şeytanlaşmaktan koruyan en büyük ameldir.Namaz insanı insan eder, kim bilir, belkide sultan eder…

Cahide Sultan

Not: Bitti mi? Biter mi hiç? Korkarım ben yine sınıfta kaldım:( Namazla ilgili öyle çok ayet, hadis ve söz var ki hepsini yazıya aktarmam mümkün olmadı. Sizlerden ricam, yorumlarınızda bir ayet, bir hadis veya namazla ilgili bir söz paylaşıp, bu hayırlı ikrama bir çimdik tuz atmanız. Binlerce insan bu yazıyı okuyacak. Haydi dostlar güzel paylaşımlarınızı bekliyorum.Hayırda yarışalım inşaAllah.

Bir sonraki yazı:Çocuklarımız cennet gülü mü, cehennem odunu mu?

Çocuklarda namaz konusu en son konu, azıcık daha bekleyelim inşaallah.

 

Bir Cevap Yazın

Bir Yorum Bırakın :)

 1. Güldem says:

  “Ailene namazı emret.Allahü teala sana ummadığın yerden rızık gönderir.”
  Hadisi Şerif

 2. Güldem says:

  “Kıyamet gününde, kulun önce namazına bakılacaktır.Eğer namazı tamam ise diğer amelleri kabul olunur.Eğer namazı eksik ise, diğer amelleri kendisine çevrilir”
  Hadisi Şerif

 3. Ben de namazimi eda ederken

 4. 274 Enes b. Malik(r.a).hz Peygamber (s.a.v.)Namaz kılarken bana cehennem gösterildi.”buyurdu”demiştir.”
  299 Ebu hureyre(r.a)’dan .hz peygamber (s.a.v):kişinin cemaatle kıldığı namaz evinde ve çarşı pazarında iş yerinde (yalnız) kıldığı namazdan yirmibeş derece daha fazladır.şu bir gerçektir ki sizden biriniz abdest aldığında bunu güzel yapar ve sadece namaz kılmak için mescide giderse mescide girene değin attığı her adım için Allah onun derecesini yükseltir bir hatasını siler.Mescide girdiğinde de kendisini orada tutuğu sürece namazda olmuş olur, namaz kıldığı yerde durduğu sürece abdestsizlik durumu olmadığı zaman melekler kendisi için:”Allahım onu bağışla ,Allahı’ım ona merhamet et” diye dua ederler.” buyurmuştur.

 5. Cansu hanım Allahın emirleıni yerine getirmeyen insanın allah kalbine bir leke birakır bu leke her eğer bu leke tevbe ile yıkanmazsa lekeler çoğalır ve kalp kararır bu yüzden vicdanınızın sesini duyamax olursunuz Bu manevi bir hastalıktır ve en çok seytanı sevindşririz.e

 6. kaleminize yüreğinize sağlık çok güzel bir yazı olmuş Allah razı olsun sizden… Beni çok urküten ayet konuda değinmişsiniz. Vay o namaz kılanların haline kıldıkları namazdan gafildirler. Rabbim bizleri onlardan eylemesin namazlarımızı huşu ile kılmayı nasip etsin. O gün onlar secdeye davet edilecekler fakat buna güç giremeyecekler Kalem süresinde yapılan tehdit diye anlıyorum ben idrak etmeyi nasip etsin rabbim bizi doğrı yolundan ayırmasın Bizi ve ehlimizi namaz kalanlardan eylesin Allaha emanet olun. Geceniz mübarek olsun.

 7. Namazı huşu içinde kılmak için. ..Allah im namazımi salihlerin namazindan eyle diye dua etmeli ,ve tadili erkàna mutlaka uyulmalıdır. .Rabbim kabul et sin eksiklerimizi tamamlasiniinşallah. ..

 8. Ya bu duyduğunuz ezan, duyacağınız son ezansa?

 9. Adsız.... says:

  “Namaz kılmayan insan kendisine değer vermeyen insandır. Namaz kılmayan insan mevlasının güzelliğini farketmeden yaşayan insandır. Hatta yaşayan bir ölüdür o. Nankördür namaz kılmayan. Onca nimeti semirerek tüketirde, vereni bilmez, bir secde etmeyi çok görür Rabbine. Asidir o insan, beş vakit huzura çağrılırda, pervasızca duymazdan gelir, isyan eder.Namazı terkeden insan ömür sermayesini çarçur eden insandır. Namaz insana değer katandır, namaz insanı insan edendir. Namaz kötülüklerden alıkoyandır…”

  Tokat gibi yüzüme çarpıldı bu sözler eskiden namaza çok önem veren biriydim.. Sonra namazlarımı aksatır oldum 🙁 ama bu yazıdan sonra hergün bu sözler yüreğimde beynimde olacak inşaAllah bir daha asla bırakmayacağım…Rabbim razı olsun o kadar faydalı ki siteniz… bir yemek tarifi üzerine keşfettim sitenizi yaklaşık 2 haftadır elimden geldiği kadar takip ediyorum 4 aylık bir bebeğim var ondan zaman kaldıkça sizi takip ediyorum Bu aciz kardeşinize dualarınızı bekliyorum… Allaha emanet olun… Rabbim sonsuz razı olsun…

 10. mardinli says:

  mükemmel bir yazi tesekkürler

 11. “Namaz kılmayan insanın kalbi temiz değildir”diye bir genelleme kimse yapamaz. Bunu Allah’tan başka hiç kimse bilemez. Nice insanlar vardır ki kalpleri kılan insanlardan 10000 kat daha temizdir. Önemli olan insanın içindekilerdir, niyetlerdir. İnsanlara zarar vermemek kul hakkı yememek, hırsızlık yapmamak ( …Sadece tek bir günah vardır: “Hırsızlık”. Bir insanı öldürdüğün zaman, bir yaşam çalarsın. Karısını bir kocadan, çocuklarını bir babadan mahrum edersin. Yalan söylediğin zaman, bir insanın gerçeğe ulaşma şansını çalmış olursun. Aldattığın zaman, bir insanın doğruluk, adalet hakkını elinden alırsın. Çalmaktan daha büyük bir kötülük yoktur. -Uçurtma Avcısı-) bunlar dışındaki şeyler kul ve Allah arasındadır. İbadet sadece ve sadece kişinin kendisini ilgilendirir. Eğer kişi dua ederken sadece yatağında oturup dua ederken şükrederken kenini Allah’a karşı saha samimi daha yakın hissediyorsa bu kişi bunu yapmalıdır diğerini değil.. Bunları benim içimdeki ses vicdan söylüyor bana. Bu duygu hiçbir zaman yanılmaz. Çünkü bu Allah tarafından kişinin yargılaması için verilmiş bir duygudur.Her zaman içinizde iyilik olsun şükredin dua edin kötülükten uzak durun. Hepsi bu.

  … ve Allah ve kullar arasına girmeyin 😉

  1. Bak Cansu’cuğum bu insanı şeytanın aldatmasıdır. Namaz kılmayanın kalbi temiz diyemeyiz. Çünkü kalpler ancak Allah’ı anmakla temizlenir. Namaz da en büyük anma şeklidir. Kur’anı kerimde namazla ilgili pek çok ayet var ve namaz kılmamak cehenneme giriş sebebi olarak gösterilmiştir. Ne iyilik yaparsan yap, namaz kılmıyorsan Allah indinde bir kıymeti yok. İslam’da böyle bir kolaycılık yok. Müslüman insan mutlaka namazını kılar. Sürüne sürüne de olsa kılar. Asla kaçışı yok. Diğeri hırsızlık yapar, yalan söyler. Bunların cezası da ayrı değerlendirilir. Fakat Allah en ağır ve tehditkar ayetleri namaz kılmayanlar için vahyetmiştir.
   “Nihayet onların peşinden öyle (Bozuk) bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler….” Meryem 59.
   Ebu’d-Derda (r.a) şöyle dedi: “Dostum Muhammed (s.a.v) bana şöyle tavsiyede bulundu. Parça parça kesilsen de, yakılsan da Allah ‘a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse Allah ‘ın koruması ondan uzaklaşmıştır.” (Müsned:5/238, El-Bani Sahihi ibn Mace:3529)

   Ve şu yazının başındaki ayetleri bir daha oku da Müminlerin özelliklerini öğreniver canım olur mu?

 12. Cahıde abla ben hep namaza başlıyorum tamam dıyorum busefer bırakmıycam ama bır vakıt namazı kaçırırsam hemen soğuyorum kılmadığım ıcınde cok huzursuzum ama hep yarım kalıyor ne yapmam lazım benım 2 cocuğum var hepsı bahane ama onlarla uğraşırken bakır lerı gecırıyorum bılemedım aslında bu kadar ayet varken bunları yazmak anlamsız ama nefsımıze yenık düşüyoruz senı Allah rızası ıcın cok sevıyorum sagolasın

  1. “Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ede Hakk
   Pâdişâh konmaz saraya, hâne mamûr olmadan”

   1. Ablam cevap verdigin ıcın saol neyapmalıyım nasıl sımsıkı sarılmalıyım dün gece yatmadan cok dua ettım Allahım neolursun sabah namazına kaldır dıye kalktım ezan okunuyordu 6aylk bebegım aglayınca emzırdım ve uykuya dalmışım yıne ama ruyamdada hep namazla uğraşıyorum uzerıme bor seyler atıyorlar ağırlık yapıyo bende rüyamda kalkıp kılıyorum namazı ah ablam dua et benım ve benım gıbı namaz kılmak ısteyenler ıcın

 13. gülsen says:

  ALLAH razi olsun…sizden bu konuya deyindiyiniz için namazsız hayat olmaz kılmak lazım namaz dinin direyidir …

 14. gülten says:

  selamün aleyküm cahide hanim,yalniz yasiyorum ve oyüzden mutfakla pek ugrasim olmuyor arada bi nefsim deyisik tatlarin pesine düstügünde internetten biseyler bulup yapiyorum:) sizin siteyide rabbimizin izniyle bu sekilde buldum,iyikide bulmusum ben nefsi doyurmak icin biseler ararken ruhumuda doyuracak ikisi bi arada bi site buldum elhamdülillah:)
  2 yil öncesine ait bi yazi ve hala okunuyor ve yorumlar yapiliyor,bu bence ilk basta basarinizin göstergesi… ikinci olarakda biz müslümanlarin aslinda önemini bildigi ama seytani yenip bi türlü tam olarak ögrenemedigi nefsine söz geciremedigi namaz konusuna (üzülerek söylüyorum artik konu olmak disinda problem gibi görülüyor)ilgisini gösteriyor….
  Rabbim insallah tüm müslüman kardeslerimize bizlere namazimizi layigiyla kilmayi nasip eylesin.amin
  Malesefki benimde namazimi vijdanim sizlamadan kazaya biraktigim aman ne olacak eve gidince kilarim,yada isim bitsin kilarim dedigim zamanlarim oldu…Namaz üzerine bi kitap okudum,korkuya kapildim dehsete düstüm,namazsizligin,namazi önemsememenin ne demek oldugunu sanki suratima atilan bi tokatla anladim…yanlis anlasilmasin yazdiklarim, dehsete düsmem kendi gaflet uykumdan,korkmam yaradanimiza karsi layik kul olamamaktan,tokat yedim diyorum cünki nefsimin elinde oyuncak olmusum farkina varamadan..kitabin adi SABAH NAMAZINA NASIL KALKARIM,yazari cemil tokpinar…ALLAH yazarimizdan ve kitaba emegi gecen herkesten kitap hakkindaki düsüncelerimi yazmama vesile olan sizden ve ümmeti müslüman olan din kardeslerimden razi olsun insaallah….amin
  Bu kitap disinda namazla yada dini yasantimizla ilgili söyleyebilecegim bir sey daha var,oda elimizden geldigi kadar dini konularin konusuldugu sohbetlerin yapildigi ALLAH adinin anildigi ortamlarda bulunmak,bu hem lüzumsuz bos seylerle mesgul olmamizi önlüyor hemde seytanin yardimiyla cok cabuk unutmaya meyilli oldugumuz dini görevlerimizi hatirda tutmamizi sagliyor….yazacak cooooook seyler var ama,siz zaten bi cogunu ziyaretcilerinizle beraber cok güzel örnekler vererek sergilemissiniz,emeginize yüreginize saglik….RABBIM bu cabanizi daim eylesin insallah,emeklerinizin mükafati RABBIMIZIN gül cemalini görmek olsun…amin

  Not.belirtmeden gecemeyecegim,son zamanlarda namazlarimi kacirmiyorum ama (gece vardiyasinda calistigim icin uykuda kalip kacirdiklarim haric) o eski coskumuda kaybettim gibi bi durum olmustu,paylastiginiz bu yazi silkelen kendine gel dedirtti bana,tekrardan ALLAH razi olsun….

  1. Ekrem Altıkulaç says:

   allah razı olsun yolun salemle olsun .

 15. alasara says:

  S. A.
  Cahide Hanim, bende dun yemek tarifi icin girdim ama yemekleri unuttum yazilarinizi buyuk keyifle okuyorum.
  Allah Razi Olsun Sizden.

 16. yıldırım says:

  Şüphesiz sana da, senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur.
  ‘Andolsun ki, eğer ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşarsan, bütün amellerin boşa gider. Kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olursun.’
  Doğrusu şudur, Allah’ı ilâh tanı, candan müslüman olarak Allah’a teslim ol, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadet et, Allah’ın şeriatına bağlan, Allah’a boyun eğ. Şükredenlerden ol.’ (Zümer 65-66)

 17. ما در نماز سجده به دیدار میبریم

  بیچاره آنکه سجده به دیوار میبرد

  شعر از مولانا

 18. رسول خدا (ص):

  نماز چهره شیطان را سیاه می کند.
  Namaz şeytanin yüzun siyah edir.
  peygamber

 19. tugba yildiz says:

  Allah sizden razi olsun cahide hanim bu mubarek ramazan gunu kafamaneleri dank ettirdiniz anlatamam bu sabah tesadufen yarif ararken buldum sizi ama siteniz muhtesem Allah sizden bir degil bin kere razi olsun

Close
Tarif Üstü Muhabbet | Cahide Sultan
Close
%d blogcu bunu beğendi: