Natural Snow White Serum 30 ml Rice, Capparis, Arbutin, Red Orange, Vitamin B5 içerir. Lightening, brightening, whitening.

Namaz dinin direğiyse, namazsız din nasıl olur?

 Namaz ayeti

      Çocuklarda namaz konusundan bahsedecektim. Kendi çocuklarıma nasıl namaz alışkanlığı kazandırdım onu anlatacaktım. Namaz konusunda yazmak için kolları sıvayıp, tefekküre dalınca namaz konusunun bir sayfaya sığdırılamayacak kadar derin kökleri olan bir konu olduğunu farkettim.

Kimse bir kaç sayfaya sığdıramamış zaten. Ciltler dolusu kitaplar yazılmış bu konuda, sayfalar yetmemiş, kalemler naçar kalmış. Alimler yazmış, hocalar yazmış bitmemiş. Ben ki ilim kapısında bir garip dilenciyken, nasıl yazar, nasıl anlatırdım bu konuyu?

Namazın ruhunu anlama fakiri ben, nasıl hissedecek, hissettirecektim? Ruhlara sözlerimle nasıl  etki edecektim?
Şu kıytırık yazarlığımı belki ilk kez ve en önemli konuyla inkişaf ettirecek ve Yaradanıma rüşdümü ispat edecektim.

Büyüklerin namazı tam olmamışken, anne babalar henüz namazın kadrini anlıyamamışken, çocukların namazından bahsetmek çok havada kalacaktı.

Sahrada susuz kalmış gibi Yüce kitabımızın içine daldım. Sahib-i kelam neler buyurmuş. Önce bana ne emretmiş? Nasıl olmalıymışım, mümin neymiş nasıl olmalıymış? Ben gerçek bir mümin olabilmişmiyim? Defalarca elime aldığım Yüce meali o güne değin hiç okumamış gibi okumaya başladım. Nedendir bilmem önce Mü’minun suresini açtım.

İşte bana , mümin olduğunu iddia edenlere, namaz kılmadığı halde mümin geçinenlere tokat gibi ilk ayetler:

1 – Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir,
2 – Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler,
3 – Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler,
4 – Onlar ki, zekat (vazifelerini) yerine getirirler,
5 – Ve onlar ki, iffetlerini korurlar,
6 – Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmış değillerdir.
7 – Şu halde, kim bunun ötesine gitmeyi isterse, işte bunlar , haddi aşan kimselerdir.
8 – Yine onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler,
9 – Ve onlar ki, namazlarına devam ederler,
10 – İşte asıl onlar varislerdir. (Mü’minun suresi)

Mümin olduğum yerler, ama mümin kalamadığım yerler var yazık ki. Namazımda devamlı olsam da,tam olarak namazda huşuyu yakalayamamış, boş ve yararsız şeylerden tamamen yüz çevirememişim.

“…O, sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi; babanız İbrahim’in dininde (de böyleydi). Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, O, gerek daha önce (gelmiş kitaplarda), gerekse bunda (Kur’an’da) size “müslümanlar” adını verdi. Öyle ise namazı kılın; zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı sarılın. O, sizin mevlânızdır. Ne güzel mevlâdır, ne güzel yardımcıdır!” (Hac suresi 78. Ayet)

Babamız İbrahim, Halilullah, Allah’ın dostu İbrahim…Asırlar geçmişte İbrahim’in babalığı bitmemiş. Bin yıllar İbrahim’in sözlerindeki dualarındaki yürek yakan ateşi söndürememiş. Babam İbrahim’in gözü hep üzerimde, İsmail’e olan şefkatiyle ettiği dua hep yüreğimde sanki… İbrahim babam, İbrahim atam. Namaz ehli, namaz aşığı, namaz yiğidi İbrahim. Namaza dost, namaza sadık İbrahim…

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!” (İbrahim suresi 40.ayet)

İbrahim’in derdi namaz, İbrahim’in sevdası namaz… Namazsız İbrahim eksik, namazsız İbrahim bir hiç…
Peki biz namazsız hangi amelimize güveniyorda  kendimizi tam sayıyoruz. Defterler dolusu sevap mı biriktirdik? Gündüzümüz saim mi, gecemiz kaim mi oldu? Cennetin anahtarları elimize mi verildi? Cenneti mi garantiledik? Cehennemden azad mı olduk? Namaza yüz çevirişimiz, onu hayatımızdan uzaklaştırımız nasıl bir cesaretin sonucu? Yoksa bizi cehennemden azad edecek  namazdan daha etkili ve büyük bir ibadet mi bulduk?

“Nihayet onların peşinden öyle (Bozuk) bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler….” Meryem 59.

Yoksa o nesil şimdi ki nesil miydi? Önce kendimize sonra çevremize bakalım. Namazın hayatımızdaki önemini bir düşünelim. Namaz bizim hayatımızı nizama sokuyor mu? Namazların arasında iş mi, işlerin arasında namaz mı var?
 
Bir komşumla alışverişe gitmiştim. Baktım ikindi namazının vakti daraldı. “Hemen bir camiye gidip namazımı kılmam lazım” dedim. Bana dönüp; hiç tereddüt etmeden, hiç içi  acımadan “eve gidince kaza edersin” dedi. Sizde bakın çevrenize, en sevdikleriniz, en yakın bildikleriniz kolayca şeytanınız oluveriyor.

Oysa ne çok ihtiyacımız var desteklenmeye.Sürekli hayra çağırılmaya ne kadar muhtacız. esasen uykuda olduğumuz şu imtihan dünyasında en çok ahiret yurdumuzu düşünmemiz ve orası için çalışmamız gerekirken nedir bunca gaflet, bunca atalet? Bunca unutmuşluk neyin nesidir?

Misafiri gelecek diye, gezmeye gitti diye,alışverişteyken, temizlik yaparken kaçırılan yada kaybedilen namazlar. Bir pembe diziye kurban giden namazlar… Kazası bile yapılsa kesinlikle aslı gibi olamayan namazlar. Boynu bükük bırakılan, gözü yaşlı bırakılan, sahip olamadığımız ve bizi sahiplenmesine izin vermediğimiz öksüz namazlar…

“Müslüman” koymuş Allah adımızı tıpkı diğer kitaplarda ve Kur’an da olduğu gibi. Bunun için “namaz kılın, zekat verin” diye emretmiş. Müslümanlık ve namazı içiçe koymuş, hiç ayırmamış birbirinden.

“…Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler”

Biz söylesek kınanırız belki ama,  Allah namaz kılmayan kullarını yoldan çıkmışlıkla hatta sapıklıkla nitelendirmiş. Ne yapmış bu kul? Hırsızlık mı yapmış, katil mi olmuş, yalan mı söylemiş, ne yapmışta yoldan çıkmış?  Belki zahiri anlamda değil ama, batıni anlamda hepsini yapmış.
Namazından çalmış hırsız olmuş,namazı ayakta ve diri tutmayarak, onu hayatında öldürerek katil olmuş,  bezm-i eleste Allah’a söz vermiş ama sözünde durmamış…

Namaz kılmayan insan kendisine değer vermeyen insandır. Namaz kılmayan insan mevlasının güzelliğini farketmeden yaşayan insandır. Hatta yaşayan bir ölüdür o. Nankördür namaz kılmayan. Onca nimeti semirerek tüketirde, vereni bilmez, bir secde etmeyi çok görür Rabbine. Asidir o insan, beş vakit huzura çağrılırda, pervasızca duymazdan gelir, isyan eder.Namazı terkeden insan ömür sermayesini çarçur eden insandır. Namaz insana değer katandır, namaz insanı insan edendir. Namaz kötülüklerden alıkoyandır…

Eskiden namaz kılmayanlar, kılanlardan utanır gösteriş için namaz kılarlarmış. Şimdi namaz kılanlar namazlarından utanıp gizliden kılmayı yeğliyorlar. Vah ki ne vah! Eyvah ki ne eyvah!

Bir hadiste efendimiz; “Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terketmek vardır.”  Müslim, Îmân 134.Buyurmuştur.

 Sahabe efendilerimiz namaz kılmayan insanı neredeyse müslüman kabul etmemişler. Müslüman ve kafir arasında safları ayıran en büyük unsurmuş namaz. Namaz en büyük zikir. Taşlar bile Allah’ı zikrederken bize ne oluyor ki, namazla onurlanmayı reddediyoruz da kendimizi bir taştan bile değersiz hale getiriyoruz?
En basit gördüğümüz hayvanlar bile Allah’ın zikrinden vazgeçmezken, biz neden namaza karşı yılgınlık gösteriyoruz?

Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir. (Lokman suresi 17. ayet)

Demek ki doğru olmak, namaz kılmak azmi gerektiren işlermiş. Namaz için sabır gerekmiş, gayret gerekmiş bize. 10 dakikada doyan midemiz için bazen saatlerce yemek yapmaya vakit ayırıyoruz. Ebedi yaşayacağımız ahiret yurdu, şu pis nefsimizden daha mı değersiz ki günde bir saatimizi namaz için ayırmıyoruz?

“Namaz dinin direğidir kim onu terkederse dinini yıkmıştır”

Dinin direği namazdır. Namazsız oruç, namazsız cömertlik, namazsız iyilik, zekat sadaka… Namazsız her amel eksiktir, boştur.

Şimdi sorarım sizlere, dinin direği namazsa, namazsız din nasıl olur? Namazı terkeden insan nasıl kendisini müslüman görebilir?  Hz. Ömer (R.A) Hançerlenmiş, vücudundan kanlar aka aka namaza kalkmış ve “Vallahi namazı terk edenin İslam’dan payı yoktur.” buyurmuş.

Bilelim ki kalpleri temizleyen namazdır. Namaz kılmayan insanın kalbi temiz olamaz. Dert etmediğimiz, uğrunda emek vermediğimiz, gözyaşı dökmediğimiz, rahatımızdan ödün vermediğimiz din de bizim olamaz.
Ne kadar temizlerseniz temizleyin, içinde secde edilmeyen evler pistir. Ne kadar insancıl olursanız olun, Rabbine yönelmeyen kalbin temizlenmesi imkansızdır…Namaz insanı şeytanlaşmaktan koruyan en büyük ameldir.Namaz insanı insan eder, kim bilir, belkide sultan eder…

Cahide Sultan

Not: Bitti mi? Biter mi hiç? Korkarım ben yine sınıfta kaldım:( Namazla ilgili öyle çok ayet, hadis ve söz var ki hepsini yazıya aktarmam mümkün olmadı. Sizlerden ricam, yorumlarınızda bir ayet, bir hadis veya namazla ilgili bir söz paylaşıp, bu hayırlı ikrama bir çimdik tuz atmanız. Binlerce insan bu yazıyı okuyacak. Haydi dostlar güzel paylaşımlarınızı bekliyorum.Hayırda yarışalım inşaAllah.

Bir sonraki yazı:Çocuklarımız cennet gülü mü, cehennem odunu mu?

Çocuklarda namaz konusu en son konu, azıcık daha bekleyelim inşaallah.

 

Bir Cevap Yazın

Bir Yorum Bırakın :)

 1. Onlarki namazlarından gafildirler Vay o namaz kılanların haline(maun suresi)

 2. NAMAZ KILACAK VAR

  M. Furkân Saîd

  besmele-hamdele

  Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlü’dür… Bundan sonra:

  Bilindiği üzere sözler “Rahman ve Rahim olan Allâh’ın adıyla” diyerekten başlar. Bizde Rabbimizin Kelamına başladığı ile başlıyor Onun Nebisi’ne sâlat ve o Nebinin izinde hak üzere gidenlere selâm ediyoruz.

  Kardeşlerim! Bildiğiniz üzere namaz, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’nın farzlarından bir farz, imânın şartlarından bir şarttır. Müslüman olduğunu söyleyen her kimse günde beş vakit namaz kılmakla mükelleftir. Bunun inkârı kişiyi İslam Dîni’nden çıkarır -Rabbim bizleri korusun-.

  Namaz, Allâh’u Teâlâ’ya verilmiş olan bir sözdür, bir ahittir. Dinin direği ve mü’minin miracıdır. Müslümanın duası ve kimliğidir. Îmanı ve amelidir. Müslüman için küfre ve şirke giden yollara engeldir, settir… Bakınız! Rabbimiz Allâh Azze ve Celle namaz hakkında ne buyurmaktadır:

  “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.” (Bakara: 2/43)

  “Allâh sizin îmânlarınızı (= namazlarınızı) asla zayi etmez.” (Bakara: 2/143)

  “Ey îmân edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allâh, sabredenlerle beraberdir.” (Bakara: 2/153)

  “Îmân edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekâtı verenler; şüphesiz onların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.” (Bakara: 2/277)

  “Namazı bitirdiğinizde, Allâh’ı ayaktayken, otururken ve yan yatarken zikredin. Artık ‘güvenliğe kavuşursanız’ namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz, mü’minler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır.” (Bakara: 4/103)

  “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allâh’ındır.” (Enam: 6/162)

  “De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O’na çevirin ve dini yalnız Allâh’a has kılarak O’na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.” (Araf: 7/29)

  “İman etmiş kullarıma söyle: Alış-verişin ve dostluğun olmadığı o gün gelmezden evvel, dosdoğru namazı kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak etsinler.” (İbrahim: 14/31)

  “Ey îmân edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibâdet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac: 22/77)

  “Gerçekten mü’minler kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında hûşû içinde olanlardır. Onlar, namazlarını da (titizlikle) koruyanlardır.” (Muminun: 23/9)

  “(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alış-veriş onları Allâh’ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekâtı vermekten ‘tutkuya kaptırıp alıkoymaz’. Onlar, kalblerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı (dehşetten allak bullak olacağı) günden korkarlar.” (Nur: 24/37)

  “Kitâblarını sağlarından alanlar cennettedirler. Mücrimler hakkında sorarlar: Sizi cehennem çukuruna ne sürükledi? Mücrimler diyecekler ki: Biz (dünyada) namaz kılanlardan değildik. Yoksullara yedirmiyorduk. Batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Kıyamet gününü de yalanlardık. Ta ki ölüm bize gelene kadar (bu hal üzerindeydik).” (Müddessir: 74/40-47)

  Bilenlerin bildiği üzere namazla alakalı daha birçok âyet-i kerîme mevcuttur. Ancak bu kadarı yeterlidir.

  Peygamberimiz ve önderimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem ise namazla alakalı olarak şöyle buyurmuştur:

  “Allâh’a îmân: Allâh’u Teâlâ’dan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allâh’ın Rasûlü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve ganimetin beşte birini ödemektir.” (Buhari)

  “Şüphe yok ki kişi ile şirk ve küfür arasındaki şey sadece namazdır.” (Müslim)

  “İmanla küfür arasındaki şey namazı terk etmektir.” (Tirmizî )

  “Kişi ile şirk arasında namazı terk etmekten başka bir şey yoktur. Namazı terk ettiği zaman şirk koşmuştur.” (İbn Mâce)

  “Bizlerle münafıkların arasındaki (savaşmaya engel) sözleşme namazdır. Kim bu namazı terk ederse kâfir olur.” (İbn Mâce)

  “Her kim şu beş vakit namazı eksiksiz kılarsa namazı, kıyamet gününde ona bir aydınlık, hakkında delil ve kurtuluş olur. Her kim de bu beş vakit namazı gereği gibi kılmazsa kıyamet gününde (küfrün önderleri olan) Karun’la, Haman’la, Firavun’la ve Ubeyy ibn Halef’le birliktedir.” (Ahmed)

  “Her kim ki kasden namazı terk ederse gerçekten kâfir olur.” (Taberani)

  “Namazı olmayanın dini yoktur.” (Taberani)

  Yine bilenlerin bileceği üzere namazla alakalı daha birçok hadîsi şerîf mevcuttur. Ancak bu kadarı yeterlidir.

  Evet kardeşlerim! Namaz, Müslümanlar için vakitleri belli olan bir farzdır. Bu farziyetin vakitlice yerine getirilmesi emredilmiştir. Namaz zikrettiğim bu âyet ve hadîslerde îmân olarak isimlendirilmiştir. Namaz, kurtuluşun anahtarı olarak, küfrün önündeki engel olarak tanımlanmıştır. Namaz, kişi ile küfrün ve şirkin önündeki settir. Ahiret saadetinin anahtarıdır. Mü’minlerin sıfatı, onların en güzel amelidir…

  Şimdi birileri kalkmış bizim için bu kadar değerli olan namaza dil uzatıyorlar. Onun vakitlice edâsına mani olmaya çalışıyorlar.

  Kimler mi? Malum şahsiyetler… Kendilerini yaratan, yaşatan ve rızıklandıran Rabblerine karşı baş kaldıran, müstekbir kesim. Ahiret inançları olmayan hayatı yemeden içmeden gezmeden ve uçkurdan… kısacası hayatı eğlenceden ibaret gören zümre. Müslümanları aşağılayan namaz gibi dînin şiârlarını hafife alan küfrün önderliği için birbirleriyle yarışan eblehler. Evet kardeşlerim! Bizzat isim vermeye gerek yok. Zîrâ kimliği ortaya koyduk…

  Nerede mi? Malum yerlerde… Fabrikada, şirkette, otobüste, çarşıda, pazarda… kısacası nerede hakim olduklarına kanaat ederlerse oralarda. Namaza mani olaya çalışıyorlar. “Mesai saatlerinde namaz kılmak yasaktır”, “bu iş yerinde dine dair bir şey olamaz”, “ burada duramayız”, “burası bizim mola verdiğimiz yer değil”, “sonra kılarsın”, “kaza edersin”, “bizde Müslümanız bak işimiz var bu da ibâdet”, “müşteriler kaçacak”, “duygu sömürüsü yapıyorsunuz” diyorlar. Subhanallâh! Sizi yaratan Allâh’u Teâlâ olduğu halde O’nun emrine karşı nasıl bu sözleri söyleyip de küfrünüzde azgınlaşıyorsuz? Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Tasdik etmedi, namaz da kılmadı. Ancak, yalanladı ve yüz çevirdi.” (Kıyamet: 75/31-32)

  Kardeşlerim! Dînen meşru bir gerekçe olmadığı müddetçe namazı tehir etmek asla caiz değildir. Terk etmek ise söz konusu dahi olmaz. Hüküm açıktır: “Her kim ki kasden namazı terk ederse gerçekten kâfir olur.” Şimdi size soruyorum, Allâh’ın namaz emrini hafife alanların, namazı terk etmeye davet edenlerin, fabrikasında namazı yasaklayanların, namaz için otobüsü durdurmayanların, müşteriler kaçar iş yapamayız zihniyetinde olanların hükmü küfre girmekten, küfürde katmerleşmekten başka nedir?

  Kardeşlerim! Hüküm, bizi kim yarattı ise, bizi kim yaşatıyor ise, bize kim rızık veriyor ise ona aittir. O da Allâh Azze ve Celle’den başkası değildir. Yer O’nundur. Gök O’nundur. Hayat O’nundur. Nimetler O’nundur. Dönüşümüz O’nadır. Kulluğumuz O’nadır. İtaatimiz O’nadır. Münacatımız O’nadır… O’nun hükmü “Namazı dosdoğru kılın” emriyle açıktır. Bu sebeble bir Müslüman evde, işte, çarşıda, otobüste… her nerede olursa olsun namazını vakitlice kılmakta gevşeklik gösteremez. Aksine davet edenlere itaat edemez. Müslüman ancak âlemlerin Rabbi olana boyun büker. O’na boyun bükmeyene karşı asla sevgi beslemez ve itaat edemez…

  Kardeşlerim! Müslüman’a düşen şey, tevhîdi bir eylem olan namazı her daim kendi nefsinde ve ehlinde korumaktır. Yer ve gök Allâh’ındır dedik. İmtihan gereği Allâh’ın yerinde ve göğünde O’nun emri namaza müsaade etmek istemeyenler çıkabilir. Bunlara karşı en ufak bir taviz dahi vermeden İslâm’ın hakikati olan namazdan vazgeçilemeyeceği onurlu bir duruşla gösterilmelidir. Zîrâ namaz îmândır; namazsız bir dînde hayır yoktur… Allâh, şâhit ve vekîl olarak yetendir. Rabbimiz Allâh Subhânehu ve Teâlâ, İslâm’ın izzetini her daim taşımayı ve gösterebilmeyi bizlere nasip etsin. Allâhumme Âmîn.

  Hamd âlemlerin rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salât ve selâm yaratılmışların en hayırlısı Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’in, âlinin ve ashabının üzerine olsun.

 3. Namaz yoksa umut yoksa dua yoksa ömürden saymayın o günü…

 4. Merhaba,ben esim namaza basladigin ramazandan öncesi zilere burada bildirmisdim.
  Sabahlari zor kalkan,gündüzleri koltukda yatmayi seven insan nasil oluyorda namaz saatinda hemen firlayip abdest alip namazini kiliyor?Uzaktan isden geldiginde önce namzini düsünüp hemen kiliyor…
  Bu benimicin büyük bir mucise.Önceden namaz kilmaya hic yanasmiyordu.
  Allah yardim ediyor…

  Ve bunu söyleyeyim:Ben esim alman,arapca zor dil dönüyor,ve namaz dualarini kagitdan okuyarak dua ediyor/kiliyor.Ellerinde alerji var,cildi bazen aciyor ,yine abdest aliyor!
  Onun icin baya zor,fakat yinede namaza deger veriyor ve kiliyor;-)

  Namaz kilmayan bunu anlayamaz.
  Sizlere tavsi ederim, namaza baslayin.
  Namaz kilmayanin Allah dünyada, ölüm aninda, ver ahiretde cezandiracakmis!!

  Serap

 5. Namazi ALLAH’a teslim oldugumuzu gosteren isaretler olarak algilimayi deniyelim. HER namazdan once TEMIZLEYIN diye soylenen eller, yuz, ayaklar ve toprak ile teyemmumu nasil algililamaliyiz dusunelim bakalim. BUTUN IBADETLER INSANLIGIN CENNETLIK VIZESI ALMASINA HAZIRLIK ICINDIR. Yat kalk telasi ile cennetlik olunmaz. IYILIK TELASI ile yapilan isler ile olur. O zaman gelin namazi da abdesti de KUR’AN mesaji merkezinden almaya baslayalim. 1400 senelik , yahudiligi de eklersek 5000 senelik, TEKRARLARIN sonuclari ortada. Ama sonuclari inkar isinize geliyorsa engel olmayalim

 6. Sana da hayırlı Ramazanlar Serapcığım☺😘💝Berlin benim doğum yerim☺Şu an babam orda biz Münih tarafındayız.
  Rabbim tüm müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun âmiin😔

  1. Canim Belgin, bende stuttgart tarafinden buraya okumaya gemimisdim.Tam 17 sene oluyor.
   Bence cocuklara ogretilmesi lazim.Sonradan zor oluyor.cevremda kims dogru dürüst bir sey bildigi yok..
   Burada kizim (9 yasinda)icin kuran ögretmesi icin bir ögretmen tutdum.Elimi cabuk tutuyorum.
   Acele her sey ögrenmesini istiyorum.
   Belli olmaz,insan ne kadar yasayacagini bilmiyor.
   Hepimize Allah yardimci olsun!!

   1. Âmin kardeşim 💐Rabbim çocuklarımızı salih salihalardan eylesin âmiin💗🌼💗🌼

 7. Feray Türker says:

  Ezan ve namaz saatleri bir müslumanin programi olmali.Îşlerini buna göre ayarlamali.Bi yere giderken abdestsiz çikmamali.Yıllar önce eve erken döneceğimi düşünerek abdestsiz çarşıya çikmıştim.Oldu ki işlerim uzadi ve vakit namazı gecikti.Abdest alacak yer arayışım,nihayet bir camide müsait yer buluşum zorlukla abdest alışım…
  Tövbelere geldim denir ya öyle işte.Ne yazık ki bir çok camide bayanlar ićin abdest alacak yer bile yok.Diyeceģim o ki namaz kılan bayanların bile abdest ve namaz icin uygun yer bulamadığında sonra kilarım demesi yanlışken hiç kılmamak…Namazsız geçen yıllarıma yaniyorum şimdi.Allah herkese de bu en önemli ibadeti yapma firsatı verdin inşaaAllah.

  1. Amin canım ablam. Namazlarımızı da kaliteli makbul namazlardan eylesin.

   1. Ben 15 yaşındayım geçen sene bu yaz başlicam namaza dedim yaz geçti .. kışın başlarım dedim günler su gibi geçti ben de anlamadım . Ama gerçekten çok istiyorum namaz kılmayı sürekli bişeyler oluyor başlayamıyorum ya da kendimi kandırıyorum bilmiyorum bu daha çok rahatıma geliyor Allah (cc) için günde 5 vakit namaz gözüme çok geliyor . Bu durumu öğretmenime açtım çok istediğimi ama tam başladığım sırada bişeyler olduğunu söyledim onun bana verdiği cevap ise belki çok büyük günah işlemişsindir Allah seni huzuruna kabul etmiyordur oldu orda yıkıldım gerçekten hiç beklemediğim ve şaşırdığım bir cevap oldu , korkuyorum . Yarına hatta birkaç saate yaşayacağımız ne malum ben hayatımda hiç namaz kılmadım hani derler ya rahatladım hafifledim kendimi daha iyi hissediyorum diye Allah bana bu duyguyu yaşamayı nasip etsin. Bu siteyi annem takip ediyor tariflerinizi uyguluyor yazılarınızı okuyayım dedim gerçekten çok güzel ve hayatın içinden şeyler . Allaha çok şükür orucumu tutuyorum , örtünmek de istiyorum ama nasıl diyeyim çevremdeki ailemdeki herkes açık ne derler diye düşünüyorum , çekiniyorum o kadar özeniyorum ki tesettürlü genç kızlara annem heves diyor büyüdüğün zaman tam olarak kararını verirsin diyor şimdi kapanırsam açıklara özenirsin tekrar açılmak olmaz diyor artık Allah rızasını geçtik çevremizdekiler ne der nasıl tepki verir diye düşünüyoruz Kimseye anlatamıyorum Aman napacan sen keyfine bak diyorlar yazayım rahatlayayım dedim teşekkürler …

    1. sumeyye says:

     Kardeşim seni çok iyi anliyorum. Ben de kapanali 1 yil oldu. 19 yasindayim. Namaza da 1bucuk ay once başladım. Bes vakit kiliyorum. Kardeşim ailen kapanmanin bir heves olduğunu söyluyorlarmis söylesinler. Seni senden daha iyi bilebilirler mi? Hep boyle deyip soğutuyorlar. Cunku aileler de bilincsiz. Bilincli bir müslüman olsalardi asla boyle konusmazlardi. Benim icime kapanma fikri mart ayinda gelmişti ama ailem yüzünden temmuzda kapandim. Ailen bi de şunu demis: “kapaninca acilmak olmaz” yaa bu vesvese şeytandan baskasina ait degil. Zorlastiriyo adim atmayi. Kardesim oyle sey olur mu? Haşa Allah şöyle mi diyo yani “bu kapalıydi açılmış buna daha fazla günah yazın haaa!!!” Sen o kapaliykenki surecte günahlardan korundun ya işte açık olsaydın o günahlar zaten yeter artardı senin helakina. Yani o kapaliyken ilerde acilmak olmaz lafi cok sacma. ben de bu laf yüzünden senelerce kapanmaya korktum. kapanirsam geri donulmez yola giricem dedim. iyice emin olmam lazim dedim… Sen şimdi etrafinin ne dediğini birak. Allah’in dediğine bak. Yüce Allah sana kapanmani EMRETMISSE bunun üzerine kim gelebilir kim seni yaratma kudretine sahip Allah’tan daha önemli olabilir. Unutma kapanmani engelleyen namaz kilmani engelleyen her ne varsa buna geciktirenler de dahil bak ailen de dahil çevren de dahil SEYTANDANDIR. Her iyi sey Allah tan her kötü sey şeytandandir bunu unutma. Cok arastir cok oku ki en dogrusunu ogrenip ona gore kapan ona gore musluman gibi musluman ol. Ha sana verebilecegim en buyuk tavsiye: youtubeda kapanmak istiyorum bir turlu kapanamiyorum, tesettüre girmekte zorlanıyorum gibi videolar var MUTLAKA dinle. Sözler Köşkü, Çay house u tavsiye ederim cok yaşına uygun kafa bir dille anlatıyorlar. Bak mutlaka izlemelisin. Ben zamaninda izlersem o an kapanirim iste hazir degilim iste şöyle iste boyle diye şeytanın sözünü dinleyip izlemedim. Bak görüyorsun iste her kötü sey şeytandan. 🙂 Kendine sunu sor: “ilerde kapanacagim demistim ya şimdi kapanamadan ölürsem veya namazsiz ölursem?” unutma ki şu an aldigimiz nefes bile Allah’in. o istemezse bir saniye sonrasinda yaşayamayabiliriz. Durum boyleyken nasil hayir ben istedigim vakit namaz kilicam ben isteyince kapanicam diyebiliriz. biz biz değiliz ki biz Allah’iniz. Bu dünyaya sadece iyiliklerle amel etmeye Allah’in rizasini kazanmaya onun emirlerine uymaya geldik

 8. Merhaba hanimlar, bu gün esim namaz kilmaya karar verdi, ona ögretmeye calisiyorum…insallah Ramazanin 1.gün namazla girec
  Cok heycanliyim!!

  Serap

  1. MaşaAllah BarekAllah Serap kardeşim🌹Rabbim daim etsin âmin.

   1. Merhaba Belgin,cok tessekur ederim;-).Allah razi olsun senden.Cevabina cok sevindim..

    1. Âmin ecmain Serap kardeşim😊😘💗🌼💗🌼

     1. Belgincigim,
      önce hepinize hayirli ramazanlar dilerim!!

      Ben almanyada yasiyorum.Benim kocam alman ,fakat müslüman.Az ugrasmadim onu dogru yolu göstermeye…kismetmis.

      Artik namazda kiliyor.Bir görseniz.Oruc tutuyor, namzda kiliyor.Orucu zaten tutuyordu, fakat namzsiz islamda olmuyor!
      Ben tam 6 aydan beri nazmlarimdan sonra dua ediyordum,namaza baslasin diye.Allah duami kabul etdi!!
      Elhamdüllah!!!
      Kizimda kücük yasinda dualari ögreniyor.Ona muhakkak yasi geldiginde nazam kilmasi gerekiyor.

      Burada görüyorum, anne ve babalar namzda , cocuklarin hic bir seyden haberi yok…
      Hic ilgilenmiyorlar.Cocukda desen 20-40 yaslar arasinda!
      Yazik, öyle onlarin cocuklarida devam ediyor…

      Allah hepimize en hayirlisini versin.Allah hepimizi korusun.
      Serap

      1. Hayırlı Ramazanlar Serapcığım☺😘💙🌼💙
       MaşaAllahu la guvvete illa billah ne güzelliklere vesile olmuşsun😘💗🌼💗Rabbim daim eylesin âmin.
       Maalesef evet burda bir çalışma hırsına düşmüşler😔
       Âmin canım dualarına💐🌹💟

       1. Allah razi olsun!sizlere hayirli ramazanlar.Siz Türkiyede bari din konusunda hür yasiyorsunuz.Biz burada camiye bile gidemiyoruz.
        Artik ortalik iyce karisidi..

        1. Âmin ecmain kardeşim🌹💟 ben de Almanyadayım😞Rabbim hepimizin yardımcısı olsun âmiin.

       2. Hayirli Ramazanlar Belgincigim (ve herkeze), ben seni Türkiyede yasiyorsun zanetdim.
        Ben Berlinda yasiyorum, sen nerdesin?
        Evet burada camiye gitmek istiyorum,fakat insan korkuyor orada bir sey basina gelcek diye.
        Son zamanlarda bütün dünya cok karisdi…
        Hadilserde bunlar olacagi bildiriyormus diye duydum!!Sonumuz insallah hayirli olur.
        Her gün cok üzülüyorum, her yerde harp var…Benim burada bir irakli arkadasimin var.Irakta kardesi cok hasta, kadin artik ayakta duracak durumu yok(kas erimesi).Fakat ilac yok…4 tane kücük cocugu var.Geliyor anlatiyor.Insan cok üzülüyor…
        Serap

 9. Annem kapalı ama namaz kilmayan, babamsa kalbi temiz olmanin yeterli olduğuna inanan, kültürel müslümanlar. Annem kur ‘an i kerim okumayı bilir ramazanda oruç tutar namaz kılar cumalari yasin okur. Babamı namaz kılarken bir kez bile görmedim, secdede nasıl oluyor diye tahayyül ederim hep.

  Rabbimin lutfuyla lise çağlarında etrafımda namaz kılan arkadaşlarım vesilesiyle içimdeki tutkulu iman aşkı ve merakı sayesinde kendi kendime namaz kılmayı öğrendim. Sandalyeyi yanıma koyup namaz hocasını açıp surelerin sırasına baka baka öğrenmeye çalışırdım. Annem de “olmadı senin namaz, egilip egilip kitaba bakıyorsun kibleden dönüyorsun ” derdi. Kendisi namaz kiliyormus gibi ya da kalkıp yanıma gelip hadi gel ben sana ogreteyim demiş de ben istememisim gibi ahkam keserdi. Saatlerce aglardim Allah’im kabul etmesen de namazı ogrenmeme yardım et diye dua ederdim. O şekilde 1 ayda namazı dua sırasıyla öğrendim elhamdülillah.

  Su an 31 yaşındayım ama hala 5 vakit namazı kaçırmadan iki ay düzenli kılmış değilim… Aylarca hatta yıllarca hiç kilmadigim da oldu fakat namazı, sureleri ,sırasını hiç unutmadım. Vicdan azabı dayanılmaz olunca kalkıp abdest alıp yeniden başlıyorum ama yine istikrarlı olmuyor… Ailenin ıslami, namazı yaşam biçimi haline getirmesi ve çocuklarına alışkanlık kazandırması o kadar önemliymiş ki şimdi daha iyi anlıyorum… Çok kizginim aileme, bana vazifelerimi emri maruf yapmadığı için, müslüman ülkesinde yaz tatilinde camiye göndermekle sorumluluklarinin bittiğini sandıkları için kizginim. Bana hiç yemek duası ogretmedikleri için kizginim, yanlarına oturtup hadi kur an okuyalım demedikleri için kizginim, ıslam dini üzerine doğup böylesine kendi halime bıraktıkları için kizginim. Sadece ramazan gelince kucucukten oruca alistirmanin çok matah biseymis gibi kendilerini taktir etmelerine ve kabirde ilk sorulacagin namaz olduğunu bilmemelerine kizginim. Namazı sevdirmemelerine önemli ve zorunlu hissetmemelerine kizginim…kuranin mealini bir kez bile okumayip hala öyle yapma gunahmis bu harammis diye miş mış la ıslami yaşamalarına kizginim…

  Ve ben şimdi 31 yaşında, müslüman ülkesinde, istatistiksel verilere göre nüfusun yüzde 90 a yakınin ıslam dininde olduğu bu topraklarda bir hristiyandan farksız yaşadığım 15 yılın acisiyla ve dinimi hiç ogrenmemis olmanin utancı ile biseyler yapmaya çalışıyorum.

  1.5 yaşındaki kızımı kandil gecesi açık duran seccadenin üzerinde kibleye doğru secde ederken görünce ey beşer titreyen ve kendine gel dedim kendime…

  Dogru örtünmek için araştırma yaparken yazılarınıza denk geldim. Karanlığıma ışık tuttuğunuz için allah razı olsun.

  Not: henüz kapalı değilim ama bir kaç gün içinde bunun da adımını atacağım inşallah.

  1. Maşaallah kardeşim, Allah iman yolunda muvaffak etsin.,kolaylaştırsın. O yoldan da ayırmasın. Rabimizin en sevdiği halde yaşamayı nasip etsin,son nefese kadar.

   1. Amin zahide kardeşim. Bu yazıyı yazdığımda henüz ortunmemistim şimdi örtülüyum biiznillah. Rabbim cumlemizi muvaffak etsin.

    1. Selamünaleyküm kardeşim yorumu okur musun bilmiyorum ama yaşadıklarımın seninkinden fazlası var eksiği yok inan.ben de 32 yaşında başladım namaza bir yılı geçti Elhamdülillah.bir ay kadar önce de örtündüm.anne-babama da hakkım için kızıyorum ama onlar adına da içim yanıyor .Rabbim affetsin.yapmaya çalıştığımız ibadetlerimizi kabul etsin.bu gece ilk sahurumuzu yapacağız nasipse heyecanlıyım.şükür kavuşturana 😊 hoş geldin Ramazan.Allaha emanet 👋

  2. Ayşe KMO says:

   Allah yar ve yardımcın olsun kardeşim. Seni öyle iyi anlıyorum ki…
   Bende senin ailene benzer bir ailede yetiştim. Çalışmanın ibadet olduğu. Dürüst ve kalbin iyi ise cennetlik oluğun öğretildi.
   Halbuki ben müslüman bir ailenin çocuğuydum.
   Çok şükür şimdi doğru yolu buldum. Zor bir yol. Çevredekiler özellikle çok zorluyor. Heves kırıyor. Kimisi yaptıklarını az, kimisi ise abartı buluyor.
   Allah sana bu yolda yardımcı olsun, yar ve yoldaş olsun. Karşına senin iç dünyanı anlayacak dostlar çıkarsın İnşAllah.

 10. Ayşe Rumeysa Erkul says:

  Selamun aleykum,

  Cenab-ı Allah alemleri yaratmadan evvel ruhlarımızı yaratmış ve Kur’an-ı Kerim’deki Ayetinde bildirdiği ”Ben sizin rabbiniz değil miyim?” sorusuna insanların ruhları ”Bela”, yani ”Evet Rabbimizsin” diyerek cevap vermiş ve secdeye kapanmışlardır. Böylelikle ruhlarımızın ilk ibadeti Allah Teâlâ’ya secde ederek başlamıştır. Secde, sadece namazda bulunan bir ibadettir. Namaz, bu nedenle kulu Allah Teâlâ’nın rahmetine ulaştıran en faziletli ibadettir. Meleklerin ve cinlerin ilk imtihanı Oruç’la, Zekat’la, Hac’la ve Allah yolunda Cihat’la olmadı, onların imtihanı bir bedele mâl olmayan “secde” ile emredilmeleri oldu.

 11. benim hocam hep şunu derdi eger bi insan namazdahuşuya eremiyorsa boş işlerle uğraştığındandır. insan nezamanki boş işlre bırakıp takvaya ererse huşuyu yakalar inşallah.

 12. Süheyla elmas says:

  Allah sizden razı olsun .Ben de çocuklarımla namaz konusunda sıkıntı yaşıyorum.İnşallah Rabbim onlara da sizin gibi arkadaşlar, ablalar nasip eder.Dualarınızda bizleri de unutmayın inşallah .

 13. Ebu muhammed says:

  Hepiniz ona yönelerek karşı gelmekten sakının.namazı kılın,müşriklerden olmayın. Sahabenin yanında nerdeyse müslüman sayılmıcakmıs yazmıssınız zaten namaz kılmayan müslüman değildir bana bir tane sahabe gösteremessiniz ki namaz kılmayana müslüman desin atalarınızın dinini terkedin araştırın dininizi bizi alim görünümlü bel’am’lar senelerce kandırdılar

 14. Demet Y... says:

  Cahide hanımsizi facebooktan ve burdan sürekli takip ediyorum..Çokta begeniyorum hele ki şu yukarıda okuduklarım bilgi deryası..Açık bir hanımım istememe ragmen nefsime bir türlü söz geçiremedim..Namazlarımı yaklaşık 4-5 yıldır kılıyorum..Ama o bahsedilen huşuya eremiyorum..Ayette geçen namazları yüzlerine çarpılacak sözlerini her namazdan sonra sanki kıldıgım her rekatın boş oldugunu hissediyorum ve üzülüyorum :(..ancak ısrarla devam ediyorum..Namaz kılmaya başladıktan ilk farkettiğim şey evimin bereketlendiği ve maddi anlamda hiç darda kalmadıgımdır..Rabbim bana ,çocukalrıma eşime ve kardeşlerime ve inanan tüm insanlara hidayet nasip etsin..Vesveseden kurtulmak ve namazı gerçekten hissederek kılamyı çok isterim..Allaha emanet olun..Sizi takip etmeye devam edecegim..

 15. Uca Allah buyurur ;
  Halbuki onlara,dini mehz Allaha mexsus ederek,henifler kimi ibadet etmek,namaz qilmaq ve zekat vermek emr olunmuşdu .Doğru dinde ele budur! (el-Beyyine suresi 5)

  1. Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. (Beyyine: 5.Ayet)

   Allah razı olsun güzel kardeşim. Konunun özeti budur işte…

   1. canim kardesim cahide .uzun zamandir sitenizi takip ediyorum ,her defasinda size olan hayranligim artiyor.bir musluman kadinin nasil olmasi gerektigi noktasinda ciddi ipuclari veriyorsunuz..musluman kadinin hem ev hayatinda hemde sosyal yasantisinda kimin icin bukadar dik durusun mucadelesi icinde olmasi gerektiginin guzel ornekligini yapiyorsunuz. allah sizden razi olsun .namaz bir tevhid eylemi dir gercekten .namazin tevhidi bir eylem oldugunu ogrendikten sonra beseri iliskilerimdeki dik durusum cok netlesti tabii biz bunlari namaz sayesinde olusturduk .bizi uyandiran besleyen egiten ve terbiye eden allaha binlerce kez hamdu senalar olsun..sizinle tanismayi cok isterdim .ben sudanda 5 bir hastanede yoneticilik yapmis kardesinizim.buraya 5 aydir geldik kesin donus yaptik cok yalnizdim sizleri tanidigima cok sevindim siz ve sizin gibi muslumanlarin varligindan allah beni haberdar etsin ins
    fiiiii emanillah ……

    1. Güzel kardeşim, neredesin? Yani hangi şehirdesin merak ettim. Burada pek çok kardeşimiz bulunduğu yerde yalnız. Bazen diyorum ki, imkan olsa da birbirine yakın olanlar buluşabilse. Belki sana da yakın birileri vardır diye düşündüm. Her zaman aramızda ol inşaAllah canım benim…

     1. s.a.canim kardesim cahide,ben Istanbulda ikamet etmekteyim.ibni abbasin dedigi gibi siz tekte olsaniz bir basinizada olsaniz ummetsiniz .bunu anlamayi rabbim nasip etsin.sizleri takip ediyorum .allah icin sizleri seviyorum ..selametle ins…………..

 16. Güldem says:

  “Namaz cennetin anahtarıdır.”
  Hadisi Şerif

 17. Güldem says:

  “Su pisliği giderdiği gibi, beş vakit namazda, günahları giderir.”
  Hadisi Şerif

Like
Close
Tarif Üstü Muhabbet | Cahide Sultan
Close
%d blogcu bunu beğendi: