Namaz dinin direğiyse, namazsız din nasıl olur?

 Namaz ayeti

      Çocuklarda namaz konusundan bahsedecektim. Kendi çocuklarıma nasıl namaz alışkanlığı kazandırdım onu anlatacaktım. Namaz konusunda yazmak için kolları sıvayıp, tefekküre dalınca namaz konusunun bir sayfaya sığdırılamayacak kadar derin kökleri olan bir konu olduğunu farkettim.

Kimse bir kaç sayfaya sığdıramamış zaten. Ciltler dolusu kitaplar yazılmış bu konuda, sayfalar yetmemiş, kalemler naçar kalmış. Alimler yazmış, hocalar yazmış bitmemiş. Ben ki ilim kapısında bir garip dilenciyken, nasıl yazar, nasıl anlatırdım bu konuyu?

Namazın ruhunu anlama fakiri ben, nasıl hissedecek, hissettirecektim? Ruhlara sözlerimle nasıl  etki edecektim?
Şu kıytırık yazarlığımı belki ilk kez ve en önemli konuyla inkişaf ettirecek ve Yaradanıma rüşdümü ispat edecektim.

Büyüklerin namazı tam olmamışken, anne babalar henüz namazın kadrini anlıyamamışken, çocukların namazından bahsetmek çok havada kalacaktı.

Sahrada susuz kalmış gibi Yüce kitabımızın içine daldım. Sahib-i kelam neler buyurmuş. Önce bana ne emretmiş? Nasıl olmalıymışım, mümin neymiş nasıl olmalıymış? Ben gerçek bir mümin olabilmişmiyim? Defalarca elime aldığım Yüce meali o güne değin hiç okumamış gibi okumaya başladım. Nedendir bilmem önce Mü’minun suresini açtım.

İşte bana , mümin olduğunu iddia edenlere, namaz kılmadığı halde mümin geçinenlere tokat gibi ilk ayetler:

1 – Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir,
2 – Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler,
3 – Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler,
4 – Onlar ki, zekat (vazifelerini) yerine getirirler,
5 – Ve onlar ki, iffetlerini korurlar,
6 – Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. (Bunlarla ilişkilerinden dolayı) kınanmış değillerdir.
7 – Şu halde, kim bunun ötesine gitmeyi isterse, işte bunlar , haddi aşan kimselerdir.
8 – Yine onlar ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet ederler,
9 – Ve onlar ki, namazlarına devam ederler,
10 – İşte asıl onlar varislerdir. (Mü’minun suresi)

Mümin olduğum yerler, ama mümin kalamadığım yerler var yazık ki. Namazımda devamlı olsam da,tam olarak namazda huşuyu yakalayamamış, boş ve yararsız şeylerden tamamen yüz çevirememişim.

“…O, sizi seçti; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi; babanız İbrahim’in dininde (de böyleydi). Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, O, gerek daha önce (gelmiş kitaplarda), gerekse bunda (Kur’an’da) size “müslümanlar” adını verdi. Öyle ise namazı kılın; zekâtı verin ve Allah’a sımsıkı sarılın. O, sizin mevlânızdır. Ne güzel mevlâdır, ne güzel yardımcıdır!” (Hac suresi 78. Ayet)

Babamız İbrahim, Halilullah, Allah’ın dostu İbrahim…Asırlar geçmişte İbrahim’in babalığı bitmemiş. Bin yıllar İbrahim’in sözlerindeki dualarındaki yürek yakan ateşi söndürememiş. Babam İbrahim’in gözü hep üzerimde, İsmail’e olan şefkatiyle ettiği dua hep yüreğimde sanki… İbrahim babam, İbrahim atam. Namaz ehli, namaz aşığı, namaz yiğidi İbrahim. Namaza dost, namaza sadık İbrahim…

“Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duamı kabul et!” (İbrahim suresi 40.ayet)

İbrahim’in derdi namaz, İbrahim’in sevdası namaz… Namazsız İbrahim eksik, namazsız İbrahim bir hiç…
Peki biz namazsız hangi amelimize güveniyorda  kendimizi tam sayıyoruz. Defterler dolusu sevap mı biriktirdik? Gündüzümüz saim mi, gecemiz kaim mi oldu? Cennetin anahtarları elimize mi verildi? Cenneti mi garantiledik? Cehennemden azad mı olduk? Namaza yüz çevirişimiz, onu hayatımızdan uzaklaştırımız nasıl bir cesaretin sonucu? Yoksa bizi cehennemden azad edecek  namazdan daha etkili ve büyük bir ibadet mi bulduk?

“Nihayet onların peşinden öyle (Bozuk) bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler….” Meryem 59.

Yoksa o nesil şimdi ki nesil miydi? Önce kendimize sonra çevremize bakalım. Namazın hayatımızdaki önemini bir düşünelim. Namaz bizim hayatımızı nizama sokuyor mu? Namazların arasında iş mi, işlerin arasında namaz mı var?
 
Bir komşumla alışverişe gitmiştim. Baktım ikindi namazının vakti daraldı. “Hemen bir camiye gidip namazımı kılmam lazım” dedim. Bana dönüp; hiç tereddüt etmeden, hiç içi  acımadan “eve gidince kaza edersin” dedi. Sizde bakın çevrenize, en sevdikleriniz, en yakın bildikleriniz kolayca şeytanınız oluveriyor.

Oysa ne çok ihtiyacımız var desteklenmeye.Sürekli hayra çağırılmaya ne kadar muhtacız. esasen uykuda olduğumuz şu imtihan dünyasında en çok ahiret yurdumuzu düşünmemiz ve orası için çalışmamız gerekirken nedir bunca gaflet, bunca atalet? Bunca unutmuşluk neyin nesidir?

Misafiri gelecek diye, gezmeye gitti diye,alışverişteyken, temizlik yaparken kaçırılan yada kaybedilen namazlar. Bir pembe diziye kurban giden namazlar… Kazası bile yapılsa kesinlikle aslı gibi olamayan namazlar. Boynu bükük bırakılan, gözü yaşlı bırakılan, sahip olamadığımız ve bizi sahiplenmesine izin vermediğimiz öksüz namazlar…

“Müslüman” koymuş Allah adımızı tıpkı diğer kitaplarda ve Kur’an da olduğu gibi. Bunun için “namaz kılın, zekat verin” diye emretmiş. Müslümanlık ve namazı içiçe koymuş, hiç ayırmamış birbirinden.

“…Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler”

Biz söylesek kınanırız belki ama,  Allah namaz kılmayan kullarını yoldan çıkmışlıkla hatta sapıklıkla nitelendirmiş. Ne yapmış bu kul? Hırsızlık mı yapmış, katil mi olmuş, yalan mı söylemiş, ne yapmışta yoldan çıkmış?  Belki zahiri anlamda değil ama, batıni anlamda hepsini yapmış.
Namazından çalmış hırsız olmuş,namazı ayakta ve diri tutmayarak, onu hayatında öldürerek katil olmuş,  bezm-i eleste Allah’a söz vermiş ama sözünde durmamış…

Namaz kılmayan insan kendisine değer vermeyen insandır. Namaz kılmayan insan mevlasının güzelliğini farketmeden yaşayan insandır. Hatta yaşayan bir ölüdür o. Nankördür namaz kılmayan. Onca nimeti semirerek tüketirde, vereni bilmez, bir secde etmeyi çok görür Rabbine. Asidir o insan, beş vakit huzura çağrılırda, pervasızca duymazdan gelir, isyan eder.Namazı terkeden insan ömür sermayesini çarçur eden insandır. Namaz insana değer katandır, namaz insanı insan edendir. Namaz kötülüklerden alıkoyandır…

Eskiden namaz kılmayanlar, kılanlardan utanır gösteriş için namaz kılarlarmış. Şimdi namaz kılanlar namazlarından utanıp gizliden kılmayı yeğliyorlar. Vah ki ne vah! Eyvah ki ne eyvah!

Bir hadiste efendimiz; “Gerçekten kişi ile şirk ve küfür arasında namazı terketmek vardır.”  Müslim, Îmân 134.Buyurmuştur.

 Sahabe efendilerimiz namaz kılmayan insanı neredeyse müslüman kabul etmemişler. Müslüman ve kafir arasında safları ayıran en büyük unsurmuş namaz. Namaz en büyük zikir. Taşlar bile Allah’ı zikrederken bize ne oluyor ki, namazla onurlanmayı reddediyoruz da kendimizi bir taştan bile değersiz hale getiriyoruz?
En basit gördüğümüz hayvanlar bile Allah’ın zikrinden vazgeçmezken, biz neden namaza karşı yılgınlık gösteriyoruz?

Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir. (Lokman suresi 17. ayet)

Demek ki doğru olmak, namaz kılmak azmi gerektiren işlermiş. Namaz için sabır gerekmiş, gayret gerekmiş bize. 10 dakikada doyan midemiz için bazen saatlerce yemek yapmaya vakit ayırıyoruz. Ebedi yaşayacağımız ahiret yurdu, şu pis nefsimizden daha mı değersiz ki günde bir saatimizi namaz için ayırmıyoruz?

“Namaz dinin direğidir kim onu terkederse dinini yıkmıştır”

Dinin direği namazdır. Namazsız oruç, namazsız cömertlik, namazsız iyilik, zekat sadaka… Namazsız her amel eksiktir, boştur.

Şimdi sorarım sizlere, dinin direği namazsa, namazsız din nasıl olur? Namazı terkeden insan nasıl kendisini müslüman görebilir?  Hz. Ömer (R.A) Hançerlenmiş, vücudundan kanlar aka aka namaza kalkmış ve “Vallahi namazı terk edenin İslam’dan payı yoktur.” buyurmuş.

Bilelim ki kalpleri temizleyen namazdır. Namaz kılmayan insanın kalbi temiz olamaz. Dert etmediğimiz, uğrunda emek vermediğimiz, gözyaşı dökmediğimiz, rahatımızdan ödün vermediğimiz din de bizim olamaz.
Ne kadar temizlerseniz temizleyin, içinde secde edilmeyen evler pistir. Ne kadar insancıl olursanız olun, Rabbine yönelmeyen kalbin temizlenmesi imkansızdır…Namaz insanı şeytanlaşmaktan koruyan en büyük ameldir.Namaz insanı insan eder, kim bilir, belkide sultan eder…

Cahide Sultan

Not: Bitti mi? Biter mi hiç? Korkarım ben yine sınıfta kaldım:( Namazla ilgili öyle çok ayet, hadis ve söz var ki hepsini yazıya aktarmam mümkün olmadı. Sizlerden ricam, yorumlarınızda bir ayet, bir hadis veya namazla ilgili bir söz paylaşıp, bu hayırlı ikrama bir çimdik tuz atmanız. Binlerce insan bu yazıyı okuyacak. Haydi dostlar güzel paylaşımlarınızı bekliyorum.Hayırda yarışalım inşaAllah.

Bir sonraki yazı:Çocuklarımız cennet gülü mü, cehennem odunu mu?

Çocuklarda namaz konusu en son konu, azıcık daha bekleyelim inşaallah.

 

126 Yanıt to “Namaz dinin direğiyse, namazsız din nasıl olur?”

 1. Aygül Says:

  Onlarki namazlarından gafildirler Vay o namaz kılanların haline(maun suresi)

 2. Sedat Koç Says:

  NAMAZ KILACAK VAR

  M. Furkân Saîd

  besmele-hamdele

  Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlü’dür… Bundan sonra:

  Bilindiği üzere sözler “Rahman ve Rahim olan Allâh’ın adıyla” diyerekten başlar. Bizde Rabbimizin Kelamına başladığı ile başlıyor Onun Nebisi’ne sâlat ve o Nebinin izinde hak üzere gidenlere selâm ediyoruz.

  Kardeşlerim! Bildiğiniz üzere namaz, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’nın farzlarından bir farz, imânın şartlarından bir şarttır. Müslüman olduğunu söyleyen her kimse günde beş vakit namaz kılmakla mükelleftir. Bunun inkârı kişiyi İslam Dîni’nden çıkarır -Rabbim bizleri korusun-.

  Namaz, Allâh’u Teâlâ’ya verilmiş olan bir sözdür, bir ahittir. Dinin direği ve mü’minin miracıdır. Müslümanın duası ve kimliğidir. Îmanı ve amelidir. Müslüman için küfre ve şirke giden yollara engeldir, settir… Bakınız! Rabbimiz Allâh Azze ve Celle namaz hakkında ne buyurmaktadır:

  “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.” (Bakara: 2/43)

  “Allâh sizin îmânlarınızı (= namazlarınızı) asla zayi etmez.” (Bakara: 2/143)

  “Ey îmân edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allâh, sabredenlerle beraberdir.” (Bakara: 2/153)

  “Îmân edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekâtı verenler; şüphesiz onların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.” (Bakara: 2/277)

  “Namazı bitirdiğinizde, Allâh’ı ayaktayken, otururken ve yan yatarken zikredin. Artık ‘güvenliğe kavuşursanız’ namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz, mü’minler üzerinde vakitleri belirlenmiş bir farzdır.” (Bakara: 4/103)

  “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allâh’ındır.” (Enam: 6/162)

  “De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O’na çevirin ve dini yalnız Allâh’a has kılarak O’na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi (yine O’na) döneceksiniz.” (Araf: 7/29)

  “İman etmiş kullarıma söyle: Alış-verişin ve dostluğun olmadığı o gün gelmezden evvel, dosdoğru namazı kılsınlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak etsinler.” (İbrahim: 14/31)

  “Ey îmân edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibâdet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac: 22/77)

  “Gerçekten mü’minler kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında hûşû içinde olanlardır. Onlar, namazlarını da (titizlikle) koruyanlardır.” (Muminun: 23/9)

  “(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alış-veriş onları Allâh’ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekâtı vermekten ‘tutkuya kaptırıp alıkoymaz’. Onlar, kalblerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı (dehşetten allak bullak olacağı) günden korkarlar.” (Nur: 24/37)

  “Kitâblarını sağlarından alanlar cennettedirler. Mücrimler hakkında sorarlar: Sizi cehennem çukuruna ne sürükledi? Mücrimler diyecekler ki: Biz (dünyada) namaz kılanlardan değildik. Yoksullara yedirmiyorduk. Batıla dalanlarla birlikte dalıyorduk. Kıyamet gününü de yalanlardık. Ta ki ölüm bize gelene kadar (bu hal üzerindeydik).” (Müddessir: 74/40-47)

  Bilenlerin bildiği üzere namazla alakalı daha birçok âyet-i kerîme mevcuttur. Ancak bu kadarı yeterlidir.

  Peygamberimiz ve önderimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem ise namazla alakalı olarak şöyle buyurmuştur:

  “Allâh’a îmân: Allâh’u Teâlâ’dan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allâh’ın Rasûlü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve ganimetin beşte birini ödemektir.” (Buhari)

  “Şüphe yok ki kişi ile şirk ve küfür arasındaki şey sadece namazdır.” (Müslim)

  “İmanla küfür arasındaki şey namazı terk etmektir.” (Tirmizî )

  “Kişi ile şirk arasında namazı terk etmekten başka bir şey yoktur. Namazı terk ettiği zaman şirk koşmuştur.” (İbn Mâce)

  “Bizlerle münafıkların arasındaki (savaşmaya engel) sözleşme namazdır. Kim bu namazı terk ederse kâfir olur.” (İbn Mâce)

  “Her kim şu beş vakit namazı eksiksiz kılarsa namazı, kıyamet gününde ona bir aydınlık, hakkında delil ve kurtuluş olur. Her kim de bu beş vakit namazı gereği gibi kılmazsa kıyamet gününde (küfrün önderleri olan) Karun’la, Haman’la, Firavun’la ve Ubeyy ibn Halef’le birliktedir.” (Ahmed)

  “Her kim ki kasden namazı terk ederse gerçekten kâfir olur.” (Taberani)

  “Namazı olmayanın dini yoktur.” (Taberani)

  Yine bilenlerin bileceği üzere namazla alakalı daha birçok hadîsi şerîf mevcuttur. Ancak bu kadarı yeterlidir.

  Evet kardeşlerim! Namaz, Müslümanlar için vakitleri belli olan bir farzdır. Bu farziyetin vakitlice yerine getirilmesi emredilmiştir. Namaz zikrettiğim bu âyet ve hadîslerde îmân olarak isimlendirilmiştir. Namaz, kurtuluşun anahtarı olarak, küfrün önündeki engel olarak tanımlanmıştır. Namaz, kişi ile küfrün ve şirkin önündeki settir. Ahiret saadetinin anahtarıdır. Mü’minlerin sıfatı, onların en güzel amelidir…

  Şimdi birileri kalkmış bizim için bu kadar değerli olan namaza dil uzatıyorlar. Onun vakitlice edâsına mani olmaya çalışıyorlar.

  Kimler mi? Malum şahsiyetler… Kendilerini yaratan, yaşatan ve rızıklandıran Rabblerine karşı baş kaldıran, müstekbir kesim. Ahiret inançları olmayan hayatı yemeden içmeden gezmeden ve uçkurdan… kısacası hayatı eğlenceden ibaret gören zümre. Müslümanları aşağılayan namaz gibi dînin şiârlarını hafife alan küfrün önderliği için birbirleriyle yarışan eblehler. Evet kardeşlerim! Bizzat isim vermeye gerek yok. Zîrâ kimliği ortaya koyduk…

  Nerede mi? Malum yerlerde… Fabrikada, şirkette, otobüste, çarşıda, pazarda… kısacası nerede hakim olduklarına kanaat ederlerse oralarda. Namaza mani olaya çalışıyorlar. “Mesai saatlerinde namaz kılmak yasaktır”, “bu iş yerinde dine dair bir şey olamaz”, “ burada duramayız”, “burası bizim mola verdiğimiz yer değil”, “sonra kılarsın”, “kaza edersin”, “bizde Müslümanız bak işimiz var bu da ibâdet”, “müşteriler kaçacak”, “duygu sömürüsü yapıyorsunuz” diyorlar. Subhanallâh! Sizi yaratan Allâh’u Teâlâ olduğu halde O’nun emrine karşı nasıl bu sözleri söyleyip de küfrünüzde azgınlaşıyorsuz? Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Tasdik etmedi, namaz da kılmadı. Ancak, yalanladı ve yüz çevirdi.” (Kıyamet: 75/31-32)

  Kardeşlerim! Dînen meşru bir gerekçe olmadığı müddetçe namazı tehir etmek asla caiz değildir. Terk etmek ise söz konusu dahi olmaz. Hüküm açıktır: “Her kim ki kasden namazı terk ederse gerçekten kâfir olur.” Şimdi size soruyorum, Allâh’ın namaz emrini hafife alanların, namazı terk etmeye davet edenlerin, fabrikasında namazı yasaklayanların, namaz için otobüsü durdurmayanların, müşteriler kaçar iş yapamayız zihniyetinde olanların hükmü küfre girmekten, küfürde katmerleşmekten başka nedir?

  Kardeşlerim! Hüküm, bizi kim yarattı ise, bizi kim yaşatıyor ise, bize kim rızık veriyor ise ona aittir. O da Allâh Azze ve Celle’den başkası değildir. Yer O’nundur. Gök O’nundur. Hayat O’nundur. Nimetler O’nundur. Dönüşümüz O’nadır. Kulluğumuz O’nadır. İtaatimiz O’nadır. Münacatımız O’nadır… O’nun hükmü “Namazı dosdoğru kılın” emriyle açıktır. Bu sebeble bir Müslüman evde, işte, çarşıda, otobüste… her nerede olursa olsun namazını vakitlice kılmakta gevşeklik gösteremez. Aksine davet edenlere itaat edemez. Müslüman ancak âlemlerin Rabbi olana boyun büker. O’na boyun bükmeyene karşı asla sevgi beslemez ve itaat edemez…

  Kardeşlerim! Müslüman’a düşen şey, tevhîdi bir eylem olan namazı her daim kendi nefsinde ve ehlinde korumaktır. Yer ve gök Allâh’ındır dedik. İmtihan gereği Allâh’ın yerinde ve göğünde O’nun emri namaza müsaade etmek istemeyenler çıkabilir. Bunlara karşı en ufak bir taviz dahi vermeden İslâm’ın hakikati olan namazdan vazgeçilemeyeceği onurlu bir duruşla gösterilmelidir. Zîrâ namaz îmândır; namazsız bir dînde hayır yoktur… Allâh, şâhit ve vekîl olarak yetendir. Rabbimiz Allâh Subhânehu ve Teâlâ, İslâm’ın izzetini her daim taşımayı ve gösterebilmeyi bizlere nasip etsin. Allâhumme Âmîn.

  Hamd âlemlerin rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salât ve selâm yaratılmışların en hayırlısı Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’in, âlinin ve ashabının üzerine olsun.

 3. Betül Says:

  Namaz yoksa umut yoksa dua yoksa ömürden saymayın o günü…

 4. serap Says:

  Merhaba,ben esim namaza basladigin ramazandan öncesi zilere burada bildirmisdim.
  Sabahlari zor kalkan,gündüzleri koltukda yatmayi seven insan nasil oluyorda namaz saatinda hemen firlayip abdest alip namazini kiliyor?Uzaktan isden geldiginde önce namzini düsünüp hemen kiliyor…
  Bu benimicin büyük bir mucise.Önceden namaz kilmaya hic yanasmiyordu.
  Allah yardim ediyor…

  Ve bunu söyleyeyim:Ben esim alman,arapca zor dil dönüyor,ve namaz dualarini kagitdan okuyarak dua ediyor/kiliyor.Ellerinde alerji var,cildi bazen aciyor ,yine abdest aliyor!
  Onun icin baya zor,fakat yinede namaza deger veriyor ve kiliyor;-)

  Namaz kilmayan bunu anlayamaz.
  Sizlere tavsi ederim, namaza baslayin.
  Namaz kilmayanin Allah dünyada, ölüm aninda, ver ahiretde cezandiracakmis!!

  Serap

 5. hülya Says:

  Namazi ALLAH’a teslim oldugumuzu gosteren isaretler olarak algilimayi deniyelim. HER namazdan once TEMIZLEYIN diye soylenen eller, yuz, ayaklar ve toprak ile teyemmumu nasil algililamaliyiz dusunelim bakalim. BUTUN IBADETLER INSANLIGIN CENNETLIK VIZESI ALMASINA HAZIRLIK ICINDIR. Yat kalk telasi ile cennetlik olunmaz. IYILIK TELASI ile yapilan isler ile olur. O zaman gelin namazi da abdesti de KUR’AN mesaji merkezinden almaya baslayalim. 1400 senelik , yahudiligi de eklersek 5000 senelik, TEKRARLARIN sonuclari ortada. Ama sonuclari inkar isinize geliyorsa engel olmayalim

 6. Belgin Says:

  Sana da hayırlı Ramazanlar Serapcığım☺😘💝Berlin benim doğum yerim☺Şu an babam orda biz Münih tarafındayız.
  Rabbim tüm müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun âmiin😔

  • serap Says:

   Canim Belgin, bende stuttgart tarafinden buraya okumaya gemimisdim.Tam 17 sene oluyor.
   Bence cocuklara ogretilmesi lazim.Sonradan zor oluyor.cevremda kims dogru dürüst bir sey bildigi yok..
   Burada kizim (9 yasinda)icin kuran ögretmesi icin bir ögretmen tutdum.Elimi cabuk tutuyorum.
   Acele her sey ögrenmesini istiyorum.
   Belli olmaz,insan ne kadar yasayacagini bilmiyor.
   Hepimize Allah yardimci olsun!!

 7. Feray Türker Says:

  Ezan ve namaz saatleri bir müslumanin programi olmali.Îşlerini buna göre ayarlamali.Bi yere giderken abdestsiz çikmamali.Yıllar önce eve erken döneceğimi düşünerek abdestsiz çarşıya çikmıştim.Oldu ki işlerim uzadi ve vakit namazı gecikti.Abdest alacak yer arayışım,nihayet bir camide müsait yer buluşum zorlukla abdest alışım…
  Tövbelere geldim denir ya öyle işte.Ne yazık ki bir çok camide bayanlar ićin abdest alacak yer bile yok.Diyeceģim o ki namaz kılan bayanların bile abdest ve namaz icin uygun yer bulamadığında sonra kilarım demesi yanlışken hiç kılmamak…Namazsız geçen yıllarıma yaniyorum şimdi.Allah herkese de bu en önemli ibadeti yapma firsatı verdin inşaaAllah.

  • Cahide Sultan Says:

   Amin canım ablam. Namazlarımızı da kaliteli makbul namazlardan eylesin.

   • Eylül Says:

    Ben 15 yaşındayım geçen sene bu yaz başlicam namaza dedim yaz geçti .. kışın başlarım dedim günler su gibi geçti ben de anlamadım . Ama gerçekten çok istiyorum namaz kılmayı sürekli bişeyler oluyor başlayamıyorum ya da kendimi kandırıyorum bilmiyorum bu daha çok rahatıma geliyor Allah (cc) için günde 5 vakit namaz gözüme çok geliyor . Bu durumu öğretmenime açtım çok istediğimi ama tam başladığım sırada bişeyler olduğunu söyledim onun bana verdiği cevap ise belki çok büyük günah işlemişsindir Allah seni huzuruna kabul etmiyordur oldu orda yıkıldım gerçekten hiç beklemediğim ve şaşırdığım bir cevap oldu , korkuyorum . Yarına hatta birkaç saate yaşayacağımız ne malum ben hayatımda hiç namaz kılmadım hani derler ya rahatladım hafifledim kendimi daha iyi hissediyorum diye Allah bana bu duyguyu yaşamayı nasip etsin. Bu siteyi annem takip ediyor tariflerinizi uyguluyor yazılarınızı okuyayım dedim gerçekten çok güzel ve hayatın içinden şeyler . Allaha çok şükür orucumu tutuyorum , örtünmek de istiyorum ama nasıl diyeyim çevremdeki ailemdeki herkes açık ne derler diye düşünüyorum , çekiniyorum o kadar özeniyorum ki tesettürlü genç kızlara annem heves diyor büyüdüğün zaman tam olarak kararını verirsin diyor şimdi kapanırsam açıklara özenirsin tekrar açılmak olmaz diyor artık Allah rızasını geçtik çevremizdekiler ne der nasıl tepki verir diye düşünüyoruz Kimseye anlatamıyorum Aman napacan sen keyfine bak diyorlar yazayım rahatlayayım dedim teşekkürler …

    • sumeyye Says:

     Kardeşim seni çok iyi anliyorum. Ben de kapanali 1 yil oldu. 19 yasindayim. Namaza da 1bucuk ay once başladım. Bes vakit kiliyorum. Kardeşim ailen kapanmanin bir heves olduğunu söyluyorlarmis söylesinler. Seni senden daha iyi bilebilirler mi? Hep boyle deyip soğutuyorlar. Cunku aileler de bilincsiz. Bilincli bir müslüman olsalardi asla boyle konusmazlardi. Benim icime kapanma fikri mart ayinda gelmişti ama ailem yüzünden temmuzda kapandim. Ailen bi de şunu demis: “kapaninca acilmak olmaz” yaa bu vesvese şeytandan baskasina ait degil. Zorlastiriyo adim atmayi. Kardesim oyle sey olur mu? Haşa Allah şöyle mi diyo yani “bu kapalıydi açılmış buna daha fazla günah yazın haaa!!!” Sen o kapaliykenki surecte günahlardan korundun ya işte açık olsaydın o günahlar zaten yeter artardı senin helakina. Yani o kapaliyken ilerde acilmak olmaz lafi cok sacma. ben de bu laf yüzünden senelerce kapanmaya korktum. kapanirsam geri donulmez yola giricem dedim. iyice emin olmam lazim dedim… Sen şimdi etrafinin ne dediğini birak. Allah’in dediğine bak. Yüce Allah sana kapanmani EMRETMISSE bunun üzerine kim gelebilir kim seni yaratma kudretine sahip Allah’tan daha önemli olabilir. Unutma kapanmani engelleyen namaz kilmani engelleyen her ne varsa buna geciktirenler de dahil bak ailen de dahil çevren de dahil SEYTANDANDIR. Her iyi sey Allah tan her kötü sey şeytandandir bunu unutma. Cok arastir cok oku ki en dogrusunu ogrenip ona gore kapan ona gore musluman gibi musluman ol. Ha sana verebilecegim en buyuk tavsiye: youtubeda kapanmak istiyorum bir turlu kapanamiyorum, tesettüre girmekte zorlanıyorum gibi videolar var MUTLAKA dinle. Sözler Köşkü, Çay house u tavsiye ederim cok yaşına uygun kafa bir dille anlatıyorlar. Bak mutlaka izlemelisin. Ben zamaninda izlersem o an kapanirim iste hazir degilim iste şöyle iste boyle diye şeytanın sözünü dinleyip izlemedim. Bak görüyorsun iste her kötü sey şeytandan. 🙂 Kendine sunu sor: “ilerde kapanacagim demistim ya şimdi kapanamadan ölürsem veya namazsiz ölursem?” unutma ki şu an aldigimiz nefes bile Allah’in. o istemezse bir saniye sonrasinda yaşayamayabiliriz. Durum boyleyken nasil hayir ben istedigim vakit namaz kilicam ben isteyince kapanicam diyebiliriz. biz biz değiliz ki biz Allah’iniz. Bu dünyaya sadece iyiliklerle amel etmeye Allah’in rizasini kazanmaya onun emirlerine uymaya geldik

 8. serap Says:

  Merhaba hanimlar, bu gün esim namaz kilmaya karar verdi, ona ögretmeye calisiyorum…insallah Ramazanin 1.gün namazla girec
  Cok heycanliyim!!

  Serap

  • Belgin Says:

   MaşaAllah BarekAllah Serap kardeşim🌹Rabbim daim etsin âmin.

   • serap Says:

    Merhaba Belgin,cok tessekur ederim;-).Allah razi olsun senden.Cevabina cok sevindim..

    • Belgin Says:

     Âmin ecmain Serap kardeşim😊😘💗🌼💗🌼

     • serap Says:

      Belgincigim,
      önce hepinize hayirli ramazanlar dilerim!!

      Ben almanyada yasiyorum.Benim kocam alman ,fakat müslüman.Az ugrasmadim onu dogru yolu göstermeye…kismetmis.

      Artik namazda kiliyor.Bir görseniz.Oruc tutuyor, namzda kiliyor.Orucu zaten tutuyordu, fakat namzsiz islamda olmuyor!
      Ben tam 6 aydan beri nazmlarimdan sonra dua ediyordum,namaza baslasin diye.Allah duami kabul etdi!!
      Elhamdüllah!!!
      Kizimda kücük yasinda dualari ögreniyor.Ona muhakkak yasi geldiginde nazam kilmasi gerekiyor.

      Burada görüyorum, anne ve babalar namzda , cocuklarin hic bir seyden haberi yok…
      Hic ilgilenmiyorlar.Cocukda desen 20-40 yaslar arasinda!
      Yazik, öyle onlarin cocuklarida devam ediyor…

      Allah hepimize en hayirlisini versin.Allah hepimizi korusun.
      Serap

      • Belgin Says:

       Hayırlı Ramazanlar Serapcığım☺😘💙🌼💙
       MaşaAllahu la guvvete illa billah ne güzelliklere vesile olmuşsun😘💗🌼💗Rabbim daim eylesin âmin.
       Maalesef evet burda bir çalışma hırsına düşmüşler😔
       Âmin canım dualarına💐🌹💟

       • Anonim Says:

        Allah razi olsun!sizlere hayirli ramazanlar.Siz Türkiyede bari din konusunda hür yasiyorsunuz.Biz burada camiye bile gidemiyoruz.
        Artik ortalik iyce karisidi..

        • Belgin Says:

         Âmin ecmain kardeşim🌹💟 ben de Almanyadayım😞Rabbim hepimizin yardımcısı olsun âmiin.

       • serap Says:

        Hayirli Ramazanlar Belgincigim (ve herkeze), ben seni Türkiyede yasiyorsun zanetdim.
        Ben Berlinda yasiyorum, sen nerdesin?
        Evet burada camiye gitmek istiyorum,fakat insan korkuyor orada bir sey basina gelcek diye.
        Son zamanlarda bütün dünya cok karisdi…
        Hadilserde bunlar olacagi bildiriyormus diye duydum!!Sonumuz insallah hayirli olur.
        Her gün cok üzülüyorum, her yerde harp var…Benim burada bir irakli arkadasimin var.Irakta kardesi cok hasta, kadin artik ayakta duracak durumu yok(kas erimesi).Fakat ilac yok…4 tane kücük cocugu var.Geliyor anlatiyor.Insan cok üzülüyor…
        Serap

 9. Semiye Says:

  Annem kapalı ama namaz kilmayan, babamsa kalbi temiz olmanin yeterli olduğuna inanan, kültürel müslümanlar. Annem kur ‘an i kerim okumayı bilir ramazanda oruç tutar namaz kılar cumalari yasin okur. Babamı namaz kılarken bir kez bile görmedim, secdede nasıl oluyor diye tahayyül ederim hep.

  Rabbimin lutfuyla lise çağlarında etrafımda namaz kılan arkadaşlarım vesilesiyle içimdeki tutkulu iman aşkı ve merakı sayesinde kendi kendime namaz kılmayı öğrendim. Sandalyeyi yanıma koyup namaz hocasını açıp surelerin sırasına baka baka öğrenmeye çalışırdım. Annem de “olmadı senin namaz, egilip egilip kitaba bakıyorsun kibleden dönüyorsun ” derdi. Kendisi namaz kiliyormus gibi ya da kalkıp yanıma gelip hadi gel ben sana ogreteyim demiş de ben istememisim gibi ahkam keserdi. Saatlerce aglardim Allah’im kabul etmesen de namazı ogrenmeme yardım et diye dua ederdim. O şekilde 1 ayda namazı dua sırasıyla öğrendim elhamdülillah.

  Su an 31 yaşındayım ama hala 5 vakit namazı kaçırmadan iki ay düzenli kılmış değilim… Aylarca hatta yıllarca hiç kilmadigim da oldu fakat namazı, sureleri ,sırasını hiç unutmadım. Vicdan azabı dayanılmaz olunca kalkıp abdest alıp yeniden başlıyorum ama yine istikrarlı olmuyor… Ailenin ıslami, namazı yaşam biçimi haline getirmesi ve çocuklarına alışkanlık kazandırması o kadar önemliymiş ki şimdi daha iyi anlıyorum… Çok kizginim aileme, bana vazifelerimi emri maruf yapmadığı için, müslüman ülkesinde yaz tatilinde camiye göndermekle sorumluluklarinin bittiğini sandıkları için kizginim. Bana hiç yemek duası ogretmedikleri için kizginim, yanlarına oturtup hadi kur an okuyalım demedikleri için kizginim, ıslam dini üzerine doğup böylesine kendi halime bıraktıkları için kizginim. Sadece ramazan gelince kucucukten oruca alistirmanin çok matah biseymis gibi kendilerini taktir etmelerine ve kabirde ilk sorulacagin namaz olduğunu bilmemelerine kizginim. Namazı sevdirmemelerine önemli ve zorunlu hissetmemelerine kizginim…kuranin mealini bir kez bile okumayip hala öyle yapma gunahmis bu harammis diye miş mış la ıslami yaşamalarına kizginim…

  Ve ben şimdi 31 yaşında, müslüman ülkesinde, istatistiksel verilere göre nüfusun yüzde 90 a yakınin ıslam dininde olduğu bu topraklarda bir hristiyandan farksız yaşadığım 15 yılın acisiyla ve dinimi hiç ogrenmemis olmanin utancı ile biseyler yapmaya çalışıyorum.

  1.5 yaşındaki kızımı kandil gecesi açık duran seccadenin üzerinde kibleye doğru secde ederken görünce ey beşer titreyen ve kendine gel dedim kendime…

  Dogru örtünmek için araştırma yaparken yazılarınıza denk geldim. Karanlığıma ışık tuttuğunuz için allah razı olsun.

  Not: henüz kapalı değilim ama bir kaç gün içinde bunun da adımını atacağım inşallah.

  • Zahide* Says:

   Maşaallah kardeşim, Allah iman yolunda muvaffak etsin.,kolaylaştırsın. O yoldan da ayırmasın. Rabimizin en sevdiği halde yaşamayı nasip etsin,son nefese kadar.

   • Semiye Says:

    Amin zahide kardeşim. Bu yazıyı yazdığımda henüz ortunmemistim şimdi örtülüyum biiznillah. Rabbim cumlemizi muvaffak etsin.

    • Rabia Says:

     Selamünaleyküm kardeşim yorumu okur musun bilmiyorum ama yaşadıklarımın seninkinden fazlası var eksiği yok inan.ben de 32 yaşında başladım namaza bir yılı geçti Elhamdülillah.bir ay kadar önce de örtündüm.anne-babama da hakkım için kızıyorum ama onlar adına da içim yanıyor .Rabbim affetsin.yapmaya çalıştığımız ibadetlerimizi kabul etsin.bu gece ilk sahurumuzu yapacağız nasipse heyecanlıyım.şükür kavuşturana 😊 hoş geldin Ramazan.Allaha emanet 👋

  • Ayşe KMO Says:

   Allah yar ve yardımcın olsun kardeşim. Seni öyle iyi anlıyorum ki…
   Bende senin ailene benzer bir ailede yetiştim. Çalışmanın ibadet olduğu. Dürüst ve kalbin iyi ise cennetlik oluğun öğretildi.
   Halbuki ben müslüman bir ailenin çocuğuydum.
   Çok şükür şimdi doğru yolu buldum. Zor bir yol. Çevredekiler özellikle çok zorluyor. Heves kırıyor. Kimisi yaptıklarını az, kimisi ise abartı buluyor.
   Allah sana bu yolda yardımcı olsun, yar ve yoldaş olsun. Karşına senin iç dünyanı anlayacak dostlar çıkarsın İnşAllah.

 10. Ayşe Rumeysa Erkul Says:

  Selamun aleykum,

  Cenab-ı Allah alemleri yaratmadan evvel ruhlarımızı yaratmış ve Kur’an-ı Kerim’deki Ayetinde bildirdiği ”Ben sizin rabbiniz değil miyim?” sorusuna insanların ruhları ”Bela”, yani ”Evet Rabbimizsin” diyerek cevap vermiş ve secdeye kapanmışlardır. Böylelikle ruhlarımızın ilk ibadeti Allah Teâlâ’ya secde ederek başlamıştır. Secde, sadece namazda bulunan bir ibadettir. Namaz, bu nedenle kulu Allah Teâlâ’nın rahmetine ulaştıran en faziletli ibadettir. Meleklerin ve cinlerin ilk imtihanı Oruç’la, Zekat’la, Hac’la ve Allah yolunda Cihat’la olmadı, onların imtihanı bir bedele mâl olmayan “secde” ile emredilmeleri oldu.

 11. kaan Says:

  benim hocam hep şunu derdi eger bi insan namazdahuşuya eremiyorsa boş işlerle uğraştığındandır. insan nezamanki boş işlre bırakıp takvaya ererse huşuyu yakalar inşallah.

 12. Süheyla elmas Says:

  Allah sizden razı olsun .Ben de çocuklarımla namaz konusunda sıkıntı yaşıyorum.İnşallah Rabbim onlara da sizin gibi arkadaşlar, ablalar nasip eder.Dualarınızda bizleri de unutmayın inşallah .

 13. Ebu muhammed Says:

  Hepiniz ona yönelerek karşı gelmekten sakının.namazı kılın,müşriklerden olmayın. Sahabenin yanında nerdeyse müslüman sayılmıcakmıs yazmıssınız zaten namaz kılmayan müslüman değildir bana bir tane sahabe gösteremessiniz ki namaz kılmayana müslüman desin atalarınızın dinini terkedin araştırın dininizi bizi alim görünümlü bel’am’lar senelerce kandırdılar

 14. Demet Y... Says:

  Cahide hanımsizi facebooktan ve burdan sürekli takip ediyorum..Çokta begeniyorum hele ki şu yukarıda okuduklarım bilgi deryası..Açık bir hanımım istememe ragmen nefsime bir türlü söz geçiremedim..Namazlarımı yaklaşık 4-5 yıldır kılıyorum..Ama o bahsedilen huşuya eremiyorum..Ayette geçen namazları yüzlerine çarpılacak sözlerini her namazdan sonra sanki kıldıgım her rekatın boş oldugunu hissediyorum ve üzülüyorum :(..ancak ısrarla devam ediyorum..Namaz kılmaya başladıktan ilk farkettiğim şey evimin bereketlendiği ve maddi anlamda hiç darda kalmadıgımdır..Rabbim bana ,çocukalrıma eşime ve kardeşlerime ve inanan tüm insanlara hidayet nasip etsin..Vesveseden kurtulmak ve namazı gerçekten hissederek kılamyı çok isterim..Allaha emanet olun..Sizi takip etmeye devam edecegim..

 15. Safiye Says:

  Uca Allah buyurur ;
  Halbuki onlara,dini mehz Allaha mexsus ederek,henifler kimi ibadet etmek,namaz qilmaq ve zekat vermek emr olunmuşdu .Doğru dinde ele budur! (el-Beyyine suresi 5)

  • Cahide Says:

   Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. (Beyyine: 5.Ayet)

   Allah razı olsun güzel kardeşim. Konunun özeti budur işte…

   • guraba Says:

    canim kardesim cahide .uzun zamandir sitenizi takip ediyorum ,her defasinda size olan hayranligim artiyor.bir musluman kadinin nasil olmasi gerektigi noktasinda ciddi ipuclari veriyorsunuz..musluman kadinin hem ev hayatinda hemde sosyal yasantisinda kimin icin bukadar dik durusun mucadelesi icinde olmasi gerektiginin guzel ornekligini yapiyorsunuz. allah sizden razi olsun .namaz bir tevhid eylemi dir gercekten .namazin tevhidi bir eylem oldugunu ogrendikten sonra beseri iliskilerimdeki dik durusum cok netlesti tabii biz bunlari namaz sayesinde olusturduk .bizi uyandiran besleyen egiten ve terbiye eden allaha binlerce kez hamdu senalar olsun..sizinle tanismayi cok isterdim .ben sudanda 5 bir hastanede yoneticilik yapmis kardesinizim.buraya 5 aydir geldik kesin donus yaptik cok yalnizdim sizleri tanidigima cok sevindim siz ve sizin gibi muslumanlarin varligindan allah beni haberdar etsin ins
    fiiiii emanillah ……

    • Cahide Says:

     Güzel kardeşim, neredesin? Yani hangi şehirdesin merak ettim. Burada pek çok kardeşimiz bulunduğu yerde yalnız. Bazen diyorum ki, imkan olsa da birbirine yakın olanlar buluşabilse. Belki sana da yakın birileri vardır diye düşündüm. Her zaman aramızda ol inşaAllah canım benim…

     • guraba Says:

      s.a.canim kardesim cahide,ben Istanbulda ikamet etmekteyim.ibni abbasin dedigi gibi siz tekte olsaniz bir basinizada olsaniz ummetsiniz .bunu anlamayi rabbim nasip etsin.sizleri takip ediyorum .allah icin sizleri seviyorum ..selametle ins…………..

 16. Güldem Says:

  “Namaz cennetin anahtarıdır.”
  Hadisi Şerif

 17. Güldem Says:

  “Su pisliği giderdiği gibi, beş vakit namazda, günahları giderir.”
  Hadisi Şerif

 18. Güldem Says:

  “Ailene namazı emret.Allahü teala sana ummadığın yerden rızık gönderir.”
  Hadisi Şerif

 19. Güldem Says:

  “Kıyamet gününde, kulun önce namazına bakılacaktır.Eğer namazı tamam ise diğer amelleri kabul olunur.Eğer namazı eksik ise, diğer amelleri kendisine çevrilir”
  Hadisi Şerif

 20. fatima Says:

  Ben de namazimi eda ederken

 21. fatma Says:

  274 Enes b. Malik(r.a).hz Peygamber (s.a.v.)Namaz kılarken bana cehennem gösterildi.”buyurdu”demiştir.”
  299 Ebu hureyre(r.a)’dan .hz peygamber (s.a.v):kişinin cemaatle kıldığı namaz evinde ve çarşı pazarında iş yerinde (yalnız) kıldığı namazdan yirmibeş derece daha fazladır.şu bir gerçektir ki sizden biriniz abdest aldığında bunu güzel yapar ve sadece namaz kılmak için mescide giderse mescide girene değin attığı her adım için Allah onun derecesini yükseltir bir hatasını siler.Mescide girdiğinde de kendisini orada tutuğu sürece namazda olmuş olur, namaz kıldığı yerde durduğu sürece abdestsizlik durumu olmadığı zaman melekler kendisi için:”Allahım onu bağışla ,Allahı’ım ona merhamet et” diye dua ederler.” buyurmuştur.

 22. £lif Says:

  Cansu hanım Allahın emirleıni yerine getirmeyen insanın allah kalbine bir leke birakır bu leke her eğer bu leke tevbe ile yıkanmazsa lekeler çoğalır ve kalp kararır bu yüzden vicdanınızın sesini duyamax olursunuz Bu manevi bir hastalıktır ve en çok seytanı sevindşririz.e

 23. £lif Says:

  kaleminize yüreğinize sağlık çok güzel bir yazı olmuş Allah razı olsun sizden… Beni çok urküten ayet konuda değinmişsiniz. Vay o namaz kılanların haline kıldıkları namazdan gafildirler. Rabbim bizleri onlardan eylemesin namazlarımızı huşu ile kılmayı nasip etsin. O gün onlar secdeye davet edilecekler fakat buna güç giremeyecekler Kalem süresinde yapılan tehdit diye anlıyorum ben idrak etmeyi nasip etsin rabbim bizi doğrı yolundan ayırmasın Bizi ve ehlimizi namaz kalanlardan eylesin Allaha emanet olun. Geceniz mübarek olsun.

 24. saliha Says:

  Namazı huşu içinde kılmak için. ..Allah im namazımi salihlerin namazindan eyle diye dua etmeli ,ve tadili erkàna mutlaka uyulmalıdır. .Rabbim kabul et sin eksiklerimizi tamamlasiniinşallah. ..

 25. ayşe Says:

  Ya bu duyduğunuz ezan, duyacağınız son ezansa?

 26. Adsız.... Says:

  “Namaz kılmayan insan kendisine değer vermeyen insandır. Namaz kılmayan insan mevlasının güzelliğini farketmeden yaşayan insandır. Hatta yaşayan bir ölüdür o. Nankördür namaz kılmayan. Onca nimeti semirerek tüketirde, vereni bilmez, bir secde etmeyi çok görür Rabbine. Asidir o insan, beş vakit huzura çağrılırda, pervasızca duymazdan gelir, isyan eder.Namazı terkeden insan ömür sermayesini çarçur eden insandır. Namaz insana değer katandır, namaz insanı insan edendir. Namaz kötülüklerden alıkoyandır…”

  Tokat gibi yüzüme çarpıldı bu sözler eskiden namaza çok önem veren biriydim.. Sonra namazlarımı aksatır oldum 😦 ama bu yazıdan sonra hergün bu sözler yüreğimde beynimde olacak inşaAllah bir daha asla bırakmayacağım…Rabbim razı olsun o kadar faydalı ki siteniz… bir yemek tarifi üzerine keşfettim sitenizi yaklaşık 2 haftadır elimden geldiği kadar takip ediyorum 4 aylık bir bebeğim var ondan zaman kaldıkça sizi takip ediyorum Bu aciz kardeşinize dualarınızı bekliyorum… Allaha emanet olun… Rabbim sonsuz razı olsun…

 27. mardinli Says:

  mükemmel bir yazi tesekkürler

 28. Cansu Says:

  “Namaz kılmayan insanın kalbi temiz değildir”diye bir genelleme kimse yapamaz. Bunu Allah’tan başka hiç kimse bilemez. Nice insanlar vardır ki kalpleri kılan insanlardan 10000 kat daha temizdir. Önemli olan insanın içindekilerdir, niyetlerdir. İnsanlara zarar vermemek kul hakkı yememek, hırsızlık yapmamak ( …Sadece tek bir günah vardır: “Hırsızlık”. Bir insanı öldürdüğün zaman, bir yaşam çalarsın. Karısını bir kocadan, çocuklarını bir babadan mahrum edersin. Yalan söylediğin zaman, bir insanın gerçeğe ulaşma şansını çalmış olursun. Aldattığın zaman, bir insanın doğruluk, adalet hakkını elinden alırsın. Çalmaktan daha büyük bir kötülük yoktur. -Uçurtma Avcısı-) bunlar dışındaki şeyler kul ve Allah arasındadır. İbadet sadece ve sadece kişinin kendisini ilgilendirir. Eğer kişi dua ederken sadece yatağında oturup dua ederken şükrederken kenini Allah’a karşı saha samimi daha yakın hissediyorsa bu kişi bunu yapmalıdır diğerini değil.. Bunları benim içimdeki ses vicdan söylüyor bana. Bu duygu hiçbir zaman yanılmaz. Çünkü bu Allah tarafından kişinin yargılaması için verilmiş bir duygudur.Her zaman içinizde iyilik olsun şükredin dua edin kötülükten uzak durun. Hepsi bu.

  … ve Allah ve kullar arasına girmeyin 😉

  • Cahide Says:

   Bak Cansu’cuğum bu insanı şeytanın aldatmasıdır. Namaz kılmayanın kalbi temiz diyemeyiz. Çünkü kalpler ancak Allah’ı anmakla temizlenir. Namaz da en büyük anma şeklidir. Kur’anı kerimde namazla ilgili pek çok ayet var ve namaz kılmamak cehenneme giriş sebebi olarak gösterilmiştir. Ne iyilik yaparsan yap, namaz kılmıyorsan Allah indinde bir kıymeti yok. İslam’da böyle bir kolaycılık yok. Müslüman insan mutlaka namazını kılar. Sürüne sürüne de olsa kılar. Asla kaçışı yok. Diğeri hırsızlık yapar, yalan söyler. Bunların cezası da ayrı değerlendirilir. Fakat Allah en ağır ve tehditkar ayetleri namaz kılmayanlar için vahyetmiştir.
   “Nihayet onların peşinden öyle (Bozuk) bir nesil geldi ki, bunlar namazı bıraktılar; nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler….” Meryem 59.
   Ebu’d-Derda (r.a) şöyle dedi: “Dostum Muhammed (s.a.v) bana şöyle tavsiyede bulundu. Parça parça kesilsen de, yakılsan da Allah ‘a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse Allah ‘ın koruması ondan uzaklaşmıştır.” (Müsned:5/238, El-Bani Sahihi ibn Mace:3529)

   Ve şu yazının başındaki ayetleri bir daha oku da Müminlerin özelliklerini öğreniver canım olur mu?

 29. Asyam Says:

  Cahıde abla ben hep namaza başlıyorum tamam dıyorum busefer bırakmıycam ama bır vakıt namazı kaçırırsam hemen soğuyorum kılmadığım ıcınde cok huzursuzum ama hep yarım kalıyor ne yapmam lazım benım 2 cocuğum var hepsı bahane ama onlarla uğraşırken bakır lerı gecırıyorum bılemedım aslında bu kadar ayet varken bunları yazmak anlamsız ama nefsımıze yenık düşüyoruz senı Allah rızası ıcın cok sevıyorum sagolasın

  • Cahide Says:

   “Sür çıkar ağyârı dilden tâ tecellî ede Hakk
   Pâdişâh konmaz saraya, hâne mamûr olmadan”

   • Asyam Says:

    Ablam cevap verdigin ıcın saol neyapmalıyım nasıl sımsıkı sarılmalıyım dün gece yatmadan cok dua ettım Allahım neolursun sabah namazına kaldır dıye kalktım ezan okunuyordu 6aylk bebegım aglayınca emzırdım ve uykuya dalmışım yıne ama ruyamdada hep namazla uğraşıyorum uzerıme bor seyler atıyorlar ağırlık yapıyo bende rüyamda kalkıp kılıyorum namazı ah ablam dua et benım ve benım gıbı namaz kılmak ısteyenler ıcın

 30. gülsen Says:

  ALLAH razi olsun…sizden bu konuya deyindiyiniz için namazsız hayat olmaz kılmak lazım namaz dinin direyidir …

 31. gülten Says:

  selamün aleyküm cahide hanim,yalniz yasiyorum ve oyüzden mutfakla pek ugrasim olmuyor arada bi nefsim deyisik tatlarin pesine düstügünde internetten biseyler bulup yapiyorum:) sizin siteyide rabbimizin izniyle bu sekilde buldum,iyikide bulmusum ben nefsi doyurmak icin biseler ararken ruhumuda doyuracak ikisi bi arada bi site buldum elhamdülillah:)
  2 yil öncesine ait bi yazi ve hala okunuyor ve yorumlar yapiliyor,bu bence ilk basta basarinizin göstergesi… ikinci olarakda biz müslümanlarin aslinda önemini bildigi ama seytani yenip bi türlü tam olarak ögrenemedigi nefsine söz geciremedigi namaz konusuna (üzülerek söylüyorum artik konu olmak disinda problem gibi görülüyor)ilgisini gösteriyor….
  Rabbim insallah tüm müslüman kardeslerimize bizlere namazimizi layigiyla kilmayi nasip eylesin.amin
  Malesefki benimde namazimi vijdanim sizlamadan kazaya biraktigim aman ne olacak eve gidince kilarim,yada isim bitsin kilarim dedigim zamanlarim oldu…Namaz üzerine bi kitap okudum,korkuya kapildim dehsete düstüm,namazsizligin,namazi önemsememenin ne demek oldugunu sanki suratima atilan bi tokatla anladim…yanlis anlasilmasin yazdiklarim, dehsete düsmem kendi gaflet uykumdan,korkmam yaradanimiza karsi layik kul olamamaktan,tokat yedim diyorum cünki nefsimin elinde oyuncak olmusum farkina varamadan..kitabin adi SABAH NAMAZINA NASIL KALKARIM,yazari cemil tokpinar…ALLAH yazarimizdan ve kitaba emegi gecen herkesten kitap hakkindaki düsüncelerimi yazmama vesile olan sizden ve ümmeti müslüman olan din kardeslerimden razi olsun insaallah….amin
  Bu kitap disinda namazla yada dini yasantimizla ilgili söyleyebilecegim bir sey daha var,oda elimizden geldigi kadar dini konularin konusuldugu sohbetlerin yapildigi ALLAH adinin anildigi ortamlarda bulunmak,bu hem lüzumsuz bos seylerle mesgul olmamizi önlüyor hemde seytanin yardimiyla cok cabuk unutmaya meyilli oldugumuz dini görevlerimizi hatirda tutmamizi sagliyor….yazacak cooooook seyler var ama,siz zaten bi cogunu ziyaretcilerinizle beraber cok güzel örnekler vererek sergilemissiniz,emeginize yüreginize saglik….RABBIM bu cabanizi daim eylesin insallah,emeklerinizin mükafati RABBIMIZIN gül cemalini görmek olsun…amin

  Not.belirtmeden gecemeyecegim,son zamanlarda namazlarimi kacirmiyorum ama (gece vardiyasinda calistigim icin uykuda kalip kacirdiklarim haric) o eski coskumuda kaybettim gibi bi durum olmustu,paylastiginiz bu yazi silkelen kendine gel dedirtti bana,tekrardan ALLAH razi olsun….

 32. alasara Says:

  S. A.
  Cahide Hanim, bende dun yemek tarifi icin girdim ama yemekleri unuttum yazilarinizi buyuk keyifle okuyorum.
  Allah Razi Olsun Sizden.

 33. yıldırım Says:

  Şüphesiz sana da, senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur.
  ‘Andolsun ki, eğer ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koşarsan, bütün amellerin boşa gider. Kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olursun.’
  Doğrusu şudur, Allah’ı ilâh tanı, candan müslüman olarak Allah’a teslim ol, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadet et, Allah’ın şeriatına bağlan, Allah’a boyun eğ. Şükredenlerden ol.’ (Zümer 65-66)

 34. zeynab Says:

  ما در نماز سجده به دیدار میبریم

  بیچاره آنکه سجده به دیوار میبرد

  شعر از مولانا

 35. zeynab Says:

  رسول خدا (ص):

  نماز چهره شیطان را سیاه می کند.
  Namaz şeytanin yüzun siyah edir.
  peygamber

 36. tugba yildiz Says:

  Allah sizden razi olsun cahide hanim bu mubarek ramazan gunu kafamaneleri dank ettirdiniz anlatamam bu sabah tesadufen yarif ararken buldum sizi ama siteniz muhtesem Allah sizden bir degil bin kere razi olsun

 37. amine :) Says:

  esselamu aleyküm din kardeşlerim.elinize emeğinize sağlık Allah cümlemizi cehennemin nar gibi kızaran korundan korusun amin
  Namaz için ezan okunduğu zaman, şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek kaçar. Ezan bitince tekrar geri gelir. Namaz için kamet edilince yine arkasını dönüp kaçar. Kamet bittiğinde yine gelir ve kişi ile nefsi arasına sokulur ve ona: Filân şeyi hatırla, filân şeyi hatırla diyerek, namazdan önce aklında olmayan şeyleri hatırlatır da, neticede insan kaç rek’at namaz kıldığını bilemez olur.” rabbim her rekatının tadını çıkarta çıkarta namaz kılanlardan eylesin bizi amin ve rabbil alamin

 38. sema yüksek Says:

  selamünaleyküm cahide hanım sizin sitenizle nasıl tanıştığımı inanın bilmiyorum isminizi hiç duymamıştım yemek tariflerine bakarken tıkladım galiba ama rabbim bana bu siteyi nasip ettiği için ne kadar dua etsem azdır.çünkü bu site benim istediğim gibi. Yemek tariflerine çok meraklıyımdır ama en önemlisi sohbetleriniz yorumlarınız Hz..ALLAH a olan inancınız benim bu siteden başka bir yere takılmamama vesile oldunuz ALLAH sizden razı olsun sizi tanımak isterdim doğrusu. Size bi sorum olucak eğer bana yardımcı olursanız çok sevinirim ben 41 yaşında 3 çocuklu bir bayanım namazlarımı kılıyorum ama doğrusu aksatıyorum bunada çok üzülüyorum ne istiyorum biliyomusunuz. Namazı huşuyla kılacak ve hiç aksatmayacak bişi olsun ne bilim bi yerden ders alim ve inancım kuvvetli olsun dinimi tam anlamıyla öğrenim etrafımada faydalı olayım ama nereye gideceğimi bilmiyorum sizden ALLAH razı olsun en kısa zamanda cevaplarsanız çok sevinirim ALLAHA emanet olun.

  • Cahide Says:

   Aleykum selam Sema kardeşim, hoşgeldin sefalar getirdin.
   Şeytan her an ensemizde bizi beklerken, gayret etmeden imanı kalbimizde tutamayız elbette.
   Namazda huşu zaman zaman hepimizin yakalamakta zorlandığı bir haldir. Bu hali her zaman yakalayamasakta
   namazlarımızda devamlı olmak zorundayız. Bunu ne kadar zor olursa olsun yapmak zorundayız.

   Namazda huşuyla ilgili bir yazım var. Onu da okumanızı tavsiye ederim.

   https://cahidejibek.wordpress.com/2011/11/13/namazda-husu-nedir-ne-degildir/

   Allah’a emanet olun kardeşim, her zaman beklerim

 39. sibel Says:

  s.a cahide hanım bu akşamki 2 ci yorumum olacak .bende namaz hakkında bir kaç bişey yazmak istiyorum.yıllar önce namaz adlı bir kitap okudum (yazarı aklımda değil ama bulabilirim kitap bende)onda namazla ilgili birkaç ayrıntı beni çok etkiledi.mesela namaz durşlarımız adem soyundan geldiğimize bir kanıt.kıyamda elif rukuda dal ve secdede mim şeklini alıyoruz.evt .mesela kadınlar kıyamda ellerini göğüs üzerinde bağlarlar bu hareket emzirdiğimiz çocuklarımıza helal süt vermemize sebep olur.erkekler ise mide üzerinde bağlarlar erkekler hanesinin rızkını karşılamakla yükümlüdürler.bu hareketi günde 5 defa yapmak hanesine getirdiği rızkın helal olmasına delalet olurmuş.kaynak ne kadar doğru bilmem ama beni etkiledi.rabbim bizi huzuruna namaz borcumuz olmadan çıkarsın inşlh.

 40. hilal ünlel Says:

  Çok kıymetli Cahide Hanım, sitenize tesadüfen girdim yemek tarifleri için, öyle güzel yorumlarınız varki insan huzura kavuşuyor okudukça. Sizden Rabbim razı olur inşaAllah. Birilerinin iyiliğe yönelmesine, eksiklerinin tamamlanmasına, aklının başına gelmesine, silkelenmesine vesile olabilmek ne mutlu size. Çok hayırlar işliyorsunuz. Allah’a emanet olun..

 41. merve Says:

  Cahide abla sitenize tavsiye üzerine gırmıstım inanırmısın hergün uğruyorum yazılarınızı ve yorumları dahi takıp edıyorum.namaz konusunda okadar çok eksiğim var kı ama Rabbimin izniyle eksiklerımın sıkıntılarımın üstesinden gelicem. çok şey öğrenmek ıstıyorum kendımı çok geliştirmek eşime ve bebeğime yararlı bir eş olmak için herseyde en önemliside RABBİMİN istediği gıbı bı kul olmak HZ MUHAMMED EFENDIMIZ IN şefaat edeceği ümmetinden olmak istıyorum .çok faydalı yazıların lütfen devam et.ALLAH SENDEN RAZI OLSUN.

  • Ekrem Altıkulaç Says:

   allah hepinizden razı olsun .yarabbi tüm ümmeti muhammeddi dar sıkıntıda bırakma yarabbi.hastalara şifa derlilere vdeva borçlu kullarınada ödeme kolaylığı nasipeyle.namazı dosdoğru kılan kullarından eyle.eyle insanlar dünya handır bir kapısından giriş yapıp dünyaya hoş geldiniz mal mülk yalan gelbirazda sen oyalan.çıkış yapacağın kapı ya hazırlık yapabilene ne mutlu yoksa vay halimize.allaha emanet olunuz.şimdiden tüm islam alameinin kurban bayramı mübarek olsun .

 42. nermin tecimel Says:

  Her yönden ne kadar hoş bir hanımsınız .İnşallah bir gün tanışmak nasip olur verdiğiniz bütün bilgiler için Allah razı olsun….

 43. mavi ruyam Says:

  “Namazi tam kilin, zekati hakkiyla verin, rukû edenlerle beraber rukû edin.” Bakara, 43.

 44. sami Says:

  Allah razı olsun hocam.Hepsini vaaz konusu olacak şekilde bir araya toplamışsın.

 45. ÖMER Says:

  NAMAZI KILMAYAN BOZUK NESLİN AKIBETİ

  Namaz ne kadar kıymettar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divâne ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat’î anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak, gör:
  Bir zaman, bir büyük hâkim, iki hizmetkârını, herbirisine yirmi dört altın verip, iki ay uzaklıkta, has ve güzel bir çiftliğine ikâmet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki:
  “Şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lâzım bâzı şeyleri mübâyaa ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır; hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyâre bulunur. Sermâyeye göre binilir.”
  İki hizmetkâr ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki, istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat, o masraf içinde, efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki, sermâyesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkâr bedbaht, serseri olduğundan, istasyona kadar yirmi üç altınını sarf eder. Kumara mumara verip zâyi eder. Birtek altını kalır. Arkadaşı ona der:
  “Yahu, şu liranı bir bilete ver. Tâ, bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim efendimiz kerîmdir; belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyâreye bindirirler. Bir günde mahall-i ikâmetimize gideriz. Yoksa, iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun.”
  Acaba, şu adam inad edip, o tek lirasını bir defîne anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip, muvakkat bir lezzet için sefâhete sarf etse; gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı?
  İşte ey namazsız adam! Ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim!
  O hâkim ise; Rabbimiz, Hâlıkımızdır.
  O iki hizmetkâr yolcu ise; biri mütedeyyin, namazını şevk ile kılar; diğeri gâfil, namazsız insanlardır.
  O yirmi dört altın ise, yirmi dört saat her gündeki ömürdür.
  O has çiftlik ise, Cennettir.
  O istasyon ise, kabirdir.
  O seyahat ise; kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takvâ kuvvetine göre o uzun yolu mütefâvit derecede kat’ ederler. Bir kısım ehl-i takvâ, berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da, hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat’ eder. Kur’ân-ı Azîmüşşan şu hakikate iki âyetiyle işaret eder.
  O bilet ise namazdır. Birtek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Acaba, yirmi üç saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayat-ı ebediyeye birtek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilâf-ı akıl hareket eder! Zîrâ, bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek, akıl kabul ederse -halbuki, kazanç ihtimâli binde birdir- sonra yirmi dörtten bir malını yüzde doksan dokuz ihtimâl ile kazancı musaddak bir hazîne-i ebediyeye vermemek, ne kadar hilâf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini âkıl zanneden adam anlamaz mı?
  Halbuki, namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem, cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem, namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibâdet hükmünü alır. Bu sûrette bütün sermâye-i ömrünü âhirete mal edebilir. Fânî ömrünü bir cihette ibkâ eder.
  ~Rabbim namaza yakismayi nasip etsin In Ahmet Ersöz “Ruh Dosyası” ndan alintidir:
  Seytan diyor ki
  “-Ya Muhammed namazı an be an tehir edene gelince onu da anlatayım. O her zaman ki, namaza kalkmak ister. Ona vesvese veririm. Derim ki: Henüz vakit var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak. Sonra kılarsın. Böylece o vaktinin dışında namazını kılar. Bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse, ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkor. O bunda da beni mağlup ederse, bu sefer onun hesabını namazda görmeye bakarım. O namazın içindeyken:-“Sağa bak, sola bak” derim. O da bakar. O ki böyle yaptı. Yüzünü okşar alnından öperim. Bundan sonra ona: “- Sen ebedi yaramaz bir iş yaptın. Derim ve böylece onun huzurunu bozarım. Sen de bilirsin ki, ya Muhammed her kim namazda sağa sola çokça bakarsa, Allah onun namazını kabul etmez. Yüzüne atar. Bunda da mağlup olursam, yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim. Ona çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da başlar, çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagası ile yerden bir şeyler topladığı gibi.
  Bu işi ona yaptırmada da başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatle namaz kılarken yanına varırım. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdede ve rükudan kaldırırım. İmamdan evvel de secde ve ruku yaptırırım. İşte o böyle yaptığı için, kıyamet günü, Allah onun başını eşek başına çevirir. –O kimse bunda da beni yenerse, bu defa, ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o, beni tesbih edenlerden olur. Ama bu işi ona namaz içinde yaptırmaya muvaffak olmazsam ve bunda da, ona mağlup olursam, bu sefer ona tekrar giderim.namaz içinde iken burnuna üfleyince esnemeye başlar. Şayet o bu esneme esnasında elini ağzına kapatmazsa, onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır.”

 46. meryem Says:

  Cahide Hanım,
  Allah razı olsun.

 47. Anonim Says:

  google fatma tatlı diye girin namaz bukadar güzel anlatılır herkese tavsiye ederim

 48. ali Says:

  Selamun aleyküm Cahide hanım ben bu siteye yemek tarifleri bakmak için girmiştim ama tesadüfen yazılarınız dikkatimi çekti ve okurken göz yaşlarımı tutamamdım. Allah sizden razı olsun …

 49. ışık Says:

  Gerçekten muhteşem bir yazı olmuş. İki kız annesi olarak çok ihtiyaçduyduğum konulardı.Okadar hoşumagitti ki ilk defa yorum yazma ihtiyacı hissettim.Ergenlikdöneminde kızları olan annelere yönelik karşılaşabileceğimiz problemler ve uygulanabilir çözüm yolları ile ilgili(islami hayata uygun) yazılara da yer verirseniz çok sevinirim. Allah sizden razı olsun.

 50. nezahat Says:

  ALLAH RAZI OLSUN CAHİDE HANIM YAZILARINIZDA KENDİMİZİ BULUYORUZ

 51. aişe Says:

  Cahide hanımcım,maaşallah size,Allahü teala ilminizi,hizmetinizi artırsın.Sevgili Eda’ya cevap yazayım izniniz olursa:
  Namaz esnasında esneme gelince,önce mümkünse dudakları birbirleri üzerine bastırarak mani olmaya çalışmalı,bunda başarılı olunamazsa,eğer kıyamda(ayakta)isek sağ elimizin arkası ile,diğer rükünlerde isek sol elimizin arkası ie ağız kapatılmalıdır.Namaz dışında da esneyince sol elin arkası kullanılmalı.Bir küçük ipucu:”peygamber efendimiz ömürleri boyunca hiç esnememişler” bilgisini hatırlayınca,esneme kendiliğinden geçiyor:)Selam ve sevgiler efendim.

  • Cahide Says:

   Allah razı olsun Aişe hanım. Bu kardeşimize cevap vermeye fırsat bulamamıştım. Cevabınız çok yerinde oldu.Son söylediğinizi bende mutlaka yapmaya çalışırım. ve çok işe yarıyor gerçekten. Selametle…

 52. jibek Says:

  NAMAZ ruha nur demek, İMANA sur demek,şeytana DUR demek, mekana uğur demek, temizlenen KİR demek, ALLAHÜ TEÂLÂ’yı zikir demek..
  Namaz kılmayan sevdiklerimin hüznü kalbimin dinmez yarası, her namaz sonrası o yara gözyaşı akıtarak kavli dua olur, İnşaAllah merhametlilerin en merhametlisi Rabbimiz onlarada fiili duayı nasip eder.amin.

 53. nuran hatice bal Says:

  s.a Cahide Hanım herbir yazınız şöyle bir silkelenmemize vesile oluyor…size nasıl dua etsem diye düşünüyorum …bu kadar mı yürekten yazılır… bu kadar mı doğru…her nekadar kılıyorsam da çocuklarıma kazandıramadığım alışkanlık için sizi kıskandım:)faydalı olduğunuz için ALLAH_U TEALA sizden razı olsun…izninle paylaşıp gönüllere ulaştırmak istiyorum…

  • Cahide Says:

   Rabbim cümlemizden razı olsun Nuran hanım. Seninkiler kaç yaşında bilmiyorum ama,çocuklarla ilgili yazım belki sana da bir fikir verir…

 54. BTS Says:

  Ahmet Ersöz “Ruh Dosyası” ndan alintidir:

  Seytan diyor ki
  “-Ya Muhammed namazı an be an tehir edene gelince onu da anlatayım. O her zaman ki, namaza kalkmak ister. Ona vesvese veririm. Derim ki: Henüz vakit var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak. Sonra kılarsın. Böylece o vaktinin dışında namazını kılar. Bu sebepten onun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet o kimse beni mağlup ederse, ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkor. O bunda da beni mağlup ederse, bu sefer onun hesabını namazda görmeye bakarım. O namazın içindeyken:-“Sağa bak, sola bak” derim. O da bakar. O ki böyle yaptı. Yüzünü okşar alnından öperim. Bundan sonra ona: “- Sen ebedi yaramaz bir iş yaptın. Derim ve böylece onun huzurunu bozarım. Sen de bilirsin ki, ya Muhammed her kim namazda sağa sola çokça bakarsa, Allah onun namazını kabul etmez. Yüzüne atar. Bunda da mağlup olursam, yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim. Ona çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da başlar, çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagası ile yerden bir şeyler topladığı gibi.
  Bu işi ona yaptırmada da başarı kazanamazsam, bu sefer cemaatle namaz kılarken yanına varırım. Orada onun başına bir gem takarım. Başını imamdan evvel secdede ve rükudan kaldırırım. İmamdan evvel de secde ve ruku yaptırırım. İşte o böyle yaptığı için, kıyamet günü, Allah onun başını eşek başına çevirir. –O kimse bunda da beni yenerse, bu defa, ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o, beni tesbih edenlerden olur. Ama bu işi ona namaz içinde yaptırmaya muvaffak olmazsam ve bunda da, ona mağlup olursam, bu sefer ona tekrar giderim.namaz içinde iken burnuna üfleyince esnemeye başlar. Şayet o bu esneme esnasında elini ağzına kapatmazsa, onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır.”

  dusmanimizi bilelim..

  • Cahide Says:

   Bu tam bir kaşık tuz olmuş kardeşim. Allah razı olsun…

  • eda Says:

   kaç gündür bu yazıyı bekliyordum inşallah hayırlı olur sormak istediğim şey namazkılarken esnenirse elimizle ağzımızı kapamamızmı lazım bu yazıdan bu sonucu çıkardım sevgiler..

   • halit can Says:

    esselamu aleykum. sevgili kardeşim.Resulullah s.a.v. efendimiz bize şu öğütde bulunuyor.esnediğiniz zaman elinizle ağzınızı kapatınız zira şeytan ağzınızdan size musallat olur diye bu sadece namaz dışında deyıl namazda da bunu yapman lazım resulullah s.a.v. bize bunu emrederken ayrım yapmıyor genel olarak emrediyor.“Biriniz esnerken elini ağzına getirsin. O ah ah!” dediği zaman, şeytan onun (esneyenin) içinden güler.” (Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi)

    • alasara Says:

     Namazda esnerken ağzını tutmak da âdâbdandır. Ağzını tutmak, dişleri dudakları arasında sıkmakla olur. Bu şekilde esnemeyi engellemek mümkün değilse, kıyamda sağ elin tersini, sair rükünlerde de sol elini ağzına kor. Böylece esnemeyi gizlemeğe çalışır.

     Hadîs-i şerîfte şöyle buyurulmuştur:

     “Cenâb-ı Hak aksırmayı sever, esnemeyi ise kerih görür. Esneyen kimse elinden geldiğince ona mâni olmaya çalışsın, hah hah diye ses çıkarmasın.” Diğer bir rivayette de: “Elini ağzına koysun.” denilmiştir. (bk. Buhârî, Edeb 125, 128, Bed’ül-Halk 11; Müslim, Zühd 56, (2994); Ebû Dâvud, Edeb 97, (5028); Tirmizî, Salât 273, (370), Edeb 7, (2747, 2748).)

 55. (=^_^=)Zennn~~ Says:

  çok güzel bir yazı olmuş ellerinize sağlık. günümüz insanları genelde okuma özürlü(!) oldukları için bu tarz yazıları video olarak yayınlayabilseniz eminim daha çok insana ulaşabilirsiniz 🙂 inşallah insanların ilgisini çeker bu yazı ve okurlar. o çok değerli(!) vakitleri yeterse tabi.. ellerinize sağlık tekrar 🙂

  • Cahide Says:

   Sevgili Zen, çok şükür ki bizim takipçilerimiz okuma özürlü değil. Ve binlerce insana ulaşabiliyoruz. Niyet halis olunca, Allah da böyle yardım ediyor insana.
   Birde videolu yazı nasıl oluyor?? 😕

 56. neslihan Says:

  Allah razı olsun yazılarınızdan.Namaz dinin direği hayatımızın olmazsa olmaz parçası.Allah namazları kabul olan kullarından eylesin.Ayrıca kaza namazı olanlar içinde kaza namazlarına da değinmek istiyorum, namaza sonradan başlayan insanlar için kaza namazı önemli,bunun içinde daha kolay kılma metodları yada daha önce kılanlardan kılma önerileri olan varsa paylaşalım,çünkü çevremde 35-40 yaşında namaza başlayıp,daha öncekileri kılamam diyenler çok,bu tür örnekleri de paylaşırsak güzel olur.

 57. firdevs Says:

  gerçekten tokat gibi bir mesaj olmuş insanı kendine getiriyor resmen..Cahide abla yazılarından çok faydalanıyorum Allah senden razı olsun.

 58. Kalb Ibresi Says:

  Namaz ne kadar kıymettar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır, hem namazsız adam ne kadar divâne ve zararlı olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde kat’î anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak, gör:

  Bir zaman, bir büyük hâkim, iki hizmetkârını, herbirisine yirmi dört altın verip, iki ay uzaklıkta, has ve güzel bir çiftliğine ikâmet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki:

  “Şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lâzım bâzı şeyleri mübâyaa ediniz. Bir günlük mesafede bir istasyon vardır; hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyâre bulunur. Sermâyeye göre binilir.”

  İki hizmetkâr ders aldıktan sonra giderler. Birisi bahtiyar idi ki, istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat, o masraf içinde, efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki, sermâyesi birden bine çıkar. Öteki hizmetkâr bedbaht, serseri olduğundan, istasyona kadar yirmi üç altınını sarf eder. Kumara mumara verip zâyi eder. Birtek altını kalır. Arkadaşı ona der:

  “Yahu, şu liranı bir bilete ver. Tâ, bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim efendimiz kerîmdir; belki merhamet eder, ettiğin kusuru affeder. Seni de tayyâreye bindirirler. Bir günde mahall-i ikâmetimize gideriz. Yoksa, iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun.”

  Acaba, şu adam inad edip, o tek lirasını bir defîne anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip, muvakkat bir lezzet için sefâhete sarf etse; gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu en akılsız adam dahi anlamaz mı?

  İşte ey namazsız adam! Ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim!

  O hâkim ise; Rabbimiz, Hâlıkımızdır.

  O iki hizmetkâr yolcu ise; biri mütedeyyin, namazını şevk ile kılar; diğeri gâfil, namazsız insanlardır.

  O yirmi dört altın ise, yirmi dört saat her gündeki ömürdür.

  O has çiftlik ise, Cennettir.

  O istasyon ise, kabirdir.

  O seyahat ise; kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takvâ kuvvetine göre o uzun yolu mütefâvit derecede kat’ ederler. Bir kısım ehl-i takvâ, berk gibi, bin senelik yolu bir günde keser. Bir kısmı da, hayal gibi, elli bin senelik bir mesafeyi bir günde kat’ eder. Kur’ân-ı Azîmüşşan şu hakikate iki âyetiyle işaret eder.

  O bilet ise namazdır. Birtek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Acaba, yirmi üç saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyeye sarf eden ve o uzun hayat-ı ebediyeye birtek saatini sarf etmeyen ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilâf-ı akıl hareket eder! Zîrâ, bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek, akıl kabul ederse -halbuki, kazanç ihtimâli binde birdir- sonra yirmi dörtten bir malını yüzde doksan dokuz ihtimâl ile kazancı musaddak bir hazîne-i ebediyeye vermemek, ne kadar hilâf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü kendini âkıl zanneden adam anlamaz mı?

  Halbuki, namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem, cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem, namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibâdet hükmünü alır. Bu sûrette bütün sermâye-i ömrünü âhirete mal edebilir. Fânî ömrünü bir cihette ibkâ eder.
  ~Rabbim namaza yakismayi nasip etsin Insallah~

  • Cahide Says:

   Üstad ne güzel söylemiş. Rabbim ondan da senden de razı olsun kardeşim…

   • zehra Says:

    Bismillah
    Esselamu Aleyküm Cahide hanımın şahsında, güzel yorumları ilede paylaşımda bulunan herkese
    Arkadaşlar acizane vurgulamak isterimki, İSLAMIN 5 şarttından biridir NAMAZ yani çoğu kişinin lakayıd davrandığı hatta,
    hacı hoca işi deyip, es geçtigi NAMAZ kücücükken rahmetli hocamızın (Sövm – Selat – Hac – Zekat – ve Kelimei Şahedet diye, taa o günlerde ögrendigimiz, islamın aynı zamanda şartlarından biri namazı Elhamdullilah Allah kabul etsin, kılıyoruzda mühim olan ailede fire vermemek . Bunun için Rabbimden bizlere destek olacak göz aydınlığı gönül sevincimize vesile olacak ferdlerle bize arka çıkıp , neslimizide namaz kılan,
    şerefli kullarından etmesi için yalvarıyorum. Amin.

 59. tugba Says:

  Allah sizden ve sizin aracılığınızla güzel yorumlar paylaşan kardeşlerimizden razı olsun.okadar içtenlikle okudumki yazıyı ve yazınızla ilgili yorumları.güzel paylaşımlarınızın devam etmesi dileğiyle..Allah a emanetsiniz

 60. tanerinesi Says:

  Allah senden razı osun cahide hnm. Böyle güzel anlatım olamaz. Yüreğinize sağlık. Rabbim hepimizi ayetlerin güzelliklerine mashar olmamızı nasip eylesin. Muhabbetle kalın..

 61. jibek Says:

  Ebu Hureyre r.a.’dan rivayetle Efendimiz sav. şöyle buyurmuşlardır:
  “Namazı HAKKIYLA edâ edenin namazıda kabul edilir, diğer amelleri de kabul edilir.
  Namazı reddedilenin ise diğer amelleri de reddedilir.” (Bezzâr, Heysemi,Mecmuaiuz zevaid, Salât:203, No:2890,2/345)

  İbni Ömer ra.’dan rivayetle, Rasûlullâh sav. şöyle buyurmuşlardır:
  “Emaneti (güvenirliliği) olmayanın imanı yoktur, abdesti olmayanın namazı yoktur, namazı olmayanında dini yoktur.
  Namazın dindeki yeri ancak başın cesetteki yeri gibidir.Başsız vücut yaşamayacağı gibi, din de namazsız yaşamaz” (Taberâni)

  İbni Ömer ra.: Rasulullah sav.’i, şöyle buyururken işittim,”Beş vakit namaz dinin direğidir. Allah namazsız imanı kabul etmez” (Abdulkadir Geylâni)

  Enes ra.dan rivayetle Efendimiz sav. bir hadisinde: “Şüphesiz Allahu Teâlâ’nın öyle bir meleği vardır ki, her namaz vekti geldiğinde:
  “Ey Âdemoğulları! Kalkın (o büyük günahları işleyerek) kendi nefislerinizin aleyhine yakmış olduğunuz ateşlerinizi namazla söndürün” diye nidâ eder.” (Taberâni)

  İnsanlar, her namazın ilk vaktinde olan fazileti bilir olsalardı, ona ulaşmak için muhakkak öne geçme yarışı yaparlardı.(Buhari, Müslim)

  “Çocuklarınızın namazına iyi dikkat edin ve onları iyiliklere alıştırın, çünkü gerçektende hayrlı amellere devam edebilmek bir alışkanlıktır”(Taberani)

  Çocuk sağını solunu ayırt edebildiği zaman artık ona namazı emredin.(Ebu-Davud)

  Efendimiz sav. En kötü hırsız, namazda sağa sola bakarak namazdan çalandır buyurmuştur.
  Kişi namaza başladığı anda beraberinde 4 şeytan musallat olur,
  1.şeytan tepesinde,
  2.şeytan sağında,
  3.şeytan solunda
  4.şeytan aşağısında bekler.
  1.şeytan yukarı bakamasını söyler, kişi namazda yuraı bakmazsa, sağdaki şeytanın yanına gider, ben başaramadım gel beraber sağa bakmasını söyleyelim der. Kişi sağada bakmazsa, iki şeytan beraber soldaki şeytana giderek, biz bu kişinin hûşusunu bozamadık üçümüz birlik olup sola baktıralım derler, bunuda başaramazsa, hepsi toplanıp 4.şeytana destek olmaya karar verirler ve 4ü birden hadi çabuk kıl daha yapacak çok işin var nasıl yetişeceksin diyerek namazı acele kıldırırlar ve o kişiyi namaz hırsızı olarak namazı tamamlatırlar.

  Mucib celle celâlühü, ihlaslı ve daim namazlar ihsan etsin. amin.

 62. ecrinnaz Says:

  Cahide hanim bugun ilk kez ziyaret ediyorum sitenizi. Aslinda yemek tariflerine bakmak icin uye olmustum ama sizin bu guzel yazilarinizi ve efendimizin hadislerini, ayetleri okuyunca yemek tariflerini gercekten unuttum. Allah razi olsun diyorum boyle ihtiyacimiz olan seyleri kaleme aldiginiz icin. Ben de namazimi kilmaya calisiyorum ama hala nefsime yenik dustugum zamanlar oluyor .Ancak namazi kilamadigim zamanlarda icim icimi yiyor.Aslinda kilabilirim ama tembellik ediyorum diyorum.Iki tane kucuk cocugum var bazen de yorgun dustugumu bahane ediyorum kendi kendime bilemiyorum. Allah hidayet versin bana. Namaz hakkinda yazinizi okudum cok dogru seyler yazmissiniz. Kilamadigim gunler icin pismanlik duyuyorum ama tam basladim dedigim anda bile arada yine ihmal ettigim vakitler oluyor. Bana bu konuda yardimci olursaniz cok duami alirsiniz.

  • Cahide Says:

   Ecrinnaz, yorgunluk, sıkıntılar olacak elbet ama pes etmeyeceğiz. Biz namazımızda devamlı olmazsak, çocuklarımzıdan bunu bekleyemeyiz. Önce sen kendine yardım edeceksin. Fiili dualarını eksik etmeyeceksin.
   Rabbim cümlemizin yardımcısı olsun. Namazlarımızda daim etsin.(Amin)

   • demet Says:

    selamun aleykum cahıde ablam…aslında sıtenıze yemek tarıfı ıcın gırmıstım tesadufen.ama bu yazılarınız daha cok ılgımı cektı.sankı bu bır sebeptı benım için belkıde kendımden utandım.ecrınnazında dedıgı gıbı her seyı kendımıze sebep edıyoruz.aslında sadece kendımızı kandırıyoruz.bende oyle tam baslıyorum namaza ertesı gune kalmıyor bırakıyorum o iş senın bu iş benım bı bakmısım gun bıtmışş.farkındayım ezan okunurken içim içim yıyor ama kalkıpda namaz kılmıyorum.bıze ne oldu boyle?????ahhhhhh bı bılsen aslında ben neler okumus bır ınsanım bendekı bılgı ınanın cogu ınsanda yok ınanın ama ne işe yarar ki uygulayamadıkdan sonra .keske hıc bı sey bılmeseydım de sıfırdan baslayabılseydım su ıcımde kı nefsımı yenebılseydım.aslında benım ıstedıgım bır dost benı bu yola tekrar sokup devamını getırebılecegım ,nefsımı yenıden kırmayı basarabılecegım b,bana bu yonde destek veren bır dost ıstıyorum.bır sohbet bır ınsana bır hafta etkı edermıs derler bende sohbetı hıc bıtmeyen bır ortam ıstıyorum anlayan anlamıstır bana bu konuda yardım etmek ısteyen olan kardeslerım ve cahıde ablam yardımlarınızı beklıyorum ..benım için geç olmadan .saygılarımlaaaa

  • halit Says:

   esselamu aleykum bu siteye ben ilk defa girdim namaz hakkın da bir yazı yazacaktım şöyle namazla ilgili yazılara bir bakayım dedim.ve şunu gördüm bizim insanlarımız inandığı halde hala allah c.c. emirlerine gevşek davranıyor en ufak bir meşkuliyet sebebi ile cok rahat namazlarını veya başka ibadetleri yapmaya biliyor . ben buna cehalet şuursuz luk ve biraz da ciddiye almama yı görüyorum. Allah c.c. emirleri karşısında vurdum duymazlıkdan daha korkunc bir şey düşünemiyorum. bir örnek verecek olursan nisa suresi ayet 122 de orada cok genişce Allah c.c.savaşda namazı nasıl kılınacağını anlatmış savaşdan daha mühim ve ciddi bir şey olurmu ama malısep bizim toplum dini konularda dünyam mekuliyetinin dışında vakit olursa ibadet ediyr birde bizim toplum dini konularda kitap okuyup araştırma yapmıyor sadece kulakdan ve hocalardan aldığı bilgilerle yetiniyor ebedi hayat cok önemli olduğu halde önemli konulardaki bilgiler hep başkalarından alınıyor emek vererek öğrenilmiyor.biraz kuran okusak birazda resulullah s.a.v in hadislerini okusak allahc.c. ne diyor resul ne diyor biraz araştırsak daha başka türlü olur kanatindeyim. namazsızlık müşriklikdır müşrikler cennete giremeyecktir haberiniz olsun işye size ayeti kerime rum suresi ayet 31 namazı kılın müşrikler den olmayın diyor c.c namazla ilgili kuranı kerimde 90 a yakın ayeti kerime var namazı kılın zekatı verin ayeti kerimeler 150 ye yakındır Rabbimiz bu kadar önem veriği bir ibadedi biz arasıra kılıyoruz bundan daha büyük gaflet olurmu saygılarla

 63. merve Says:

  ALLAH razı olsun

 64. Deniz Says:

  Es-selam..Evvelen;Sevgili Cahide kaç gündür uğrayamıyordum buralara neler yapmışsınız öyle yahu maşallah barekallah..Buraya bakmayınca kendimi eksik hissediyorum ama bakınca daha da eksik buluyorum kendimi,bu ne yaman çelişki anne:)

  Sâniyyen;Namaz konusu ağır kapı..hatta demir ayakkabı,demir hırka,demirden âsâ, demirden hırka ve dahi demirinden bir leblebi her açıdan..ama bir de şevkat kapısı ki sorma.bir kitabın başlığı idi,”namaz anne kucağıdır”(esma sayın’ın olabilir),işte aynen öyle.

  Namaz ve çocuklar deyince,aklıma bir manzara geliyor bir kaç yıl öncesine ait.Bir tanışımın evine misafir gidiyorum;ev halkı elhamdülillah mütedeyyin.sofrada oturuyoruz ama evin küçük oğlu çay içmiyor.zaten mahçup bir havası var,bir de “neden çay içmiyorsun” sorusuna muhatap olunca küçük çocuk (8 ya da 9 yaşındaydı en fazla) iyiden iyiye başını önüne düşürüyor,lokmasını sofraya geri koyuyor.onun bu mahçup halini izaha geçen yengesi ,asla unutmayacağım manzarayı tamamlıyor o anda; “sabah namazına kalkmayı unutmuş,o yüzden kendine bugün çay içmeme cezası vermiş ablası,o yüzden çay içmiyormuş..” böyle bakakalmaların en güzeli içinde bi müddet kalakalmıştım o an.. kıyamet kopmuyorsa herhalde böyle masumlar aramızda olduğu içindir ,allahualem..

  Rabbim cümlemizi,evlatlarımızı, kalbi,islamın üzerinde sabit ve dininde de istikamet üzere olanlardan ve her türlü şirk ve riyâdan uzak olanlardan eylesin..Amin..

  Selam ve muhabbetle..
  Allah senden razı olsun Cahide:)Hakikaten olsun ama.

  • Cahide Says:

   Oyy yerim ben onu. Ne tatlıymış. Rabbim ebeden öyle etsin inşaallah. Cümlemizin yavrularını da bu duyarlılıkta etsin…

  • pınar Says:

   Allahım bu duyarlılığı bizlere de çocuklarımıza da naipt etsin.

 65. celilcan Says:

  Teşekkürler , ağlayarak okudum yazınızı hanımefendi, ellerinize sağlık

 66. hicret Says:

  Bende namaz hakkinda kendimden örnek vermek istiyorum.Cocuklarima her zaman namaz kilmalarini söylerdim, hatta cogu zaman namaz kilmadiklari icin kizardim onlara. (Birgün gelir bizde namaz kilariz) diyip gecerlerdi. Eylül ayinda oglum üniversiteye basladi ve birgün eve geldiginde (ANNE BEN NAMAZA BASLADIM BUNDAN SONRA NAMAZI BIRAKMAYACAGIM) dedi, o kadar sevindim o kadar duygulandimki sevincten agladim ve sordum. hep erteliyordun ne oldu diye. O da bana söyle dedi (Arkadasim okulda namaz vakti geldiginde ceketini seccade olarak okulun bahcesine serip namaz kilinca ben kendimden, müslümanligimdan utandim anne) dedi. Bu arada söyleyeyim, yurt disinda yasiyoruz, onun icin burda kimsenin dinine namazina karisamazlar. Sabah namazina kalkmak icin bile saatini kuruyor, sohbetlere gidiyor kardesiyle ve sürekli ilahiler ve muhterem hocalarin ve nihat hatipoglunun sohbetlerini dinliyorlar bilgisayardan.Simdi kendi kendine kiziyor ben niye namazimi kilmamisim hep ertelemisim diye. Allah bütün evlatlarimiza hidayet nasip etsin. Arkadas arkadasin imani üzeredir diye birsöz duymustum, ispatinida yavrularimda gördüm elhamdülillah.Allah cümlemizin karsisina imanli insanlar cikarsin.Selam ve dua ile.

  • Cahide Says:

   Hicret hanım çok kısmetliymişsiniz cidden. Temelden eğitim çok önemli. Eksik bıraktığımız yerler, her zaman bu şekilde dolmuyor yazık ki. Rabbim cümlemizin evlatlarını Hak yoldan ayırmasın…

 67. MeLek Says:

  Bu arada Ablacım çocuklar da namaz konusunu da sabırsızlık la bekliyorum yazacağını söylemişsin, inş rabbim yardımcın olsun . Zira bu konuda çok yardıma ihtiyacım var tek başıma başaramıyacağım …Dualarınızı bekliyorum.

 68. MeLek Says:

  TA-HA SURESİ

  14- Şüphesiz ben Allah’ım, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl.

  132- (Ey Muhammed!) Ehline namaz kılmalarını emret, kendin de ona sabırla devam et. Biz senden bir rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Güzel akibet takva sahiplerinindir.
  Hac Suresi
  78- Artık namaz kılın, zekat verin, Allah’a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip ve ne güzel yardımcıdır!

  Ankebut-45- Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

  ISRA 78- Güneşin batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar (belirli vakitlerde) gereği üzere namazı kıl, bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazında, gece ve gündüz melekleri hazır bulunur.

  ISRA 79- Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir nafile olmak üzere uykudan kalk, Kur’ân ile teheccüd namazı kıl, Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda (şefaat makamına) göndermesi kesindir.

  RUM 17- O halde akşama girdiğiniz zaman da, sabaha girdiğiniz zaman da tesbih Allah’ındır. (daima O, tesbih edilir).

  RUM 18- Göklerde ve yerde, ikindileyin de, öğleye erdiğiniz zaman da hamd O’na mahsustur.

  Önce yüreğine sonra yüreğinen kopanları böyle acık , net ifadelerle yazdığın için de kalemine sağlık canım ablam. Genç öğrencilerimi okunacak ne güzel bir yazı , inş onlarda nasiplenirler. Allah yardımcımız olsun yolundan ayırmasın..

 69. betul Says:

  “Kim Rabbiyle konusmak isterse namaz kilsin..”
  Namaz surelerinin tercumeleri ogrenilirse cok iyi oluyor, ne diyormusuz gercek sevgiliye, nasil kulluk bilincine variliyormus daha iyi hissediliyor..
  Youtube’te eskiden hiristiyan olan Joshua Evans’i izlerken gormustum, namazin butun ilahi kitaplarda tarif edildigini soyluyordu, tahrif edilmis olanlarinda bile..El, alin ve dizlerin yere degecegi sekilde kapaklanmak..Bence de namaz alcalmanin en guzel sekli..Kuluz, acizziz iste, kabul ediyorum demenin en ilahi sekli..

 70. zafiş Says:

  ‘Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar.”

  Ankebût sûresi (29), 45
  Allah razı olsun dinimizde ve bizim için bu kadar önemli bir konuyu sürekli bibirimize hatırlatmamız şart önce aynı evde yaşayanlar sonra arkadaşlarımız bizi en çok etkileyen yer ise işlerin arasına mı namaz,namazların arasına mı iş yaşamda mutlaka namazların arasına koymak gerekir işeri ama dünya işlerine o kadar vakit ayırıyoruz ki malesef kendi adıma yüzüm kızardı yazıyı okurken düzeltmeli insan görünce yanlışlarını Allah razı olsun Cahide abla bir kez daha sağol namaz konusundaki yazılarını daha sıklıkla bekliyorum çünkü bu konuda çok eksiğimiz var Allah’a emanet ol

 71. HAVLE Says:

  Çok anlam yüklü duygusal ve ibretlik bir yazı olmuş,kalemine sağlık,
  en çok dikkatimi çeken hallerden birisi de hastaneye yatan veya hasta olan bir çok müslümanın hemen namazı bırakması,halbuki namaz her halde farz…tam tersi örneklerde var,

  …… hastanede doğum için yatıyor,namaz vakti girmiş,henüz namaz yükümlülüğü üzerinden düşmemiş,sadece farzı da olsa kılıyor,bilinmez belki doğum esnasında Rabbine kavuşacak,borçlu gitmek olmaz,eşi onun bu halini görünce çok seviniyor ve annesine anlatıyor”gerçekten anne, senin kızın çok biliçli,Allah ondan razı olsun,o halde bile namazı bırakmıyor”diye anlatıyor.

 72. hanife Says:

  Ablacım bende bazen namaz konusunda gevşeklik yapıyor,Namaz dinin direğidir diyorum kendi kendime silkeleniyorum bundan ötesi varmı diyorum.
  Sağol ablacım bu güzel yazın için sağol demek basit bir kelime Rabbim bir değil bin kere razı olsun.
  Başlık konusunda bilgilendirmen için çok teşekür ederim,Rabbim hepimizi senin gibi iyi arkadaşlarla karşılaştırsın

 73. tugce Says:

  S.A CAHİDE HANIM .YİNE ÇOK GÜZEL BİR YAZI.BENİMDE 4 GÜZEL YAVRUM VAR.İNŞALLAH BENDE SORUNSUZ VE HAYIRLI ŞEKİLDE NAMAZA ALIŞTIRIRIM ÇOCUKLARIMI.DUA EDİN İNŞALLAH:)
  SEVGİLER

 74. yakut Says:

  Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillâh cümlesi mizanı doldurur, sübhanallahivelhamdülillâhi cümlesi yerlerle gök arasını doldurur,NAMAZ nurdur, sadaka açık bir delildir,herkes sabahleyin işine çıkarken kendini satışa arzeder, arkasından kimi kendini azadettirirken kimiside helâke sürükler.(Buhari- Namaz) Gözlerine sağlık ama bunu bir giriş olarak kabul ediyorum. kolaylıklar…

  • Cahide Says:

   Evet Yakut kardeş, bu, 3 bölümlük yazının ilkiydi.Diğer ikisi sonra inşaallah. Rabbim basiretimi, ferasetimi açsın duasındayım…

 75. aciz Says:

  SELAMUN ALEYKUM,
  Yaziznizi sabirsizlikla bekiyordum.
  Cok da guzel olmus ALLAH razi olsun.
  Benim de namaz konusu hakkinda ilk once bu ilahi aklima gelir buyrun :
  NAMAZ
  Dökülür bedenden cümle günahlar
  Namaz işin abdest aldığın zaman
  İki melek iki yanında durur
  Sabah namazını kıldığın zaman

  Dahi namazını terk etme sakın
  İster isen ola imanın bütün
  Hak kulum der sana Resul ümmetim
  Öğle namazını kaldığın zaman

  Gökten yere iner bütün melekler
  Meleklere müştak olur felekler
  Kabul olur anda bütün dilekler
  İkindi namazın kıldığın zaman

  Cennet bahçesini Hak kendi bezer
  Şad olur müminler içinde gezer
  Kiramen Kâtibin sevabın yazar
  Akşam namazını kıldığın zaman.

  Bu namazdır müminlerin burağı
  Hak Tealâ yakın eder ırağı
  Cennet Alâ olur anın durağı
  Yatsı namazını kıldığın zaman

  Ecel yastığına koyunca başın
  Dökülür gözünden kan ile yaşın
  İman Kur’an olur senin yoldaşın
  Azrail’e canın verdiğin zaman

 76. ranuna Says:

  Size, Allah’ın kendisiyle günahları yok edip, dereceleri yükselteceği hayırları haber vereyim mi?” buyurdular. Ashâb:

  – Evet, yâ Resûlallah! dediler. Resûl-i Ekrem:

  – “Güçlükler de olsa abdesti güzelce almak, mescidlere doğru çok adım atmak, bir namazı kıldıktan sonra öteki namazı beklemek. İşte ribâtınız, işte bağlanmanız gereken budur” buyurdular.

  ”Mücrimlere (günahkarlara) sorulacak ,sizi cehenneme sokan nedir? onlar,biz namaz kılanlardan değildik diyecekler.” MÜDDESİR 43.AYET


"...Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.(İbrahim suresi:24)

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: