Natural Snow White Serum 30 ml Rice, Capparis, Arbutin, Red Orange, Vitamin B5 içerir. Lightening, brightening, whitening.

SAFER AYI DERT AYI MI?

 
Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde teşrî kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor.

Meselâ Recep, Şaban ve Ramazan ayları, nafile ve farz ibadetlerin içerisinde teşrî kılındığı üç ibadet ayı olarak bilinir; bu aylardan bilhassa Ramazan ayı ve bu ay içindeki Kadir Gecesi Kurânda da ifadesini bulur; diğer ikisi de muhtelif nafile ibadetler için münbit birer zemin teşkil ettiği sahih hadislerde o gün ve gecelerin önemi bildirilir.

 İslâmiyet öncesi Araplar arasında da Muharrem, Recep, Zil-Kâde ve Zil-Hicce aylarının hürmet duyulan aylardan (yani haram aylardan) olduğu ve bu aylarda Arapların savaş yapmaktan çekindikleri biliniyor.

İslâmiyette  âfetler, musîbetler ve semavî belâlar için tahsis edilen muayyen herhangi bir zaman diliminden söz etmek mümkün değildir. Böyle bir tahsisat, İslâmın ruhuna da uygun değildir. Belli ayları ilâhî musîbet ayı olarak ilân etmek doğru da değildir. Allahın iradesini aylarla veya günlerle sınırlamak mümkün olmadığı gibi; böyle bir sınırlama çabası kulluk terbiyesine de yakışmaz.

Safer ayı dert ayı mıdır? Safer ayını ne diye suçlu ay, musîbetli ay, dertli ay ilân ediyoruz; bunu anlamak mümkün değil! İlâhî ikaz ve felâketler başka aylarda olmuyor mu? Kaldı ki, belli aylarda İlâhî ikazların yoğunlaştığını hesaba katsak bile, o ayların musîbet ve uğursuzluk ayı olarak ilân edilmesi bizzat Resûlullah (asm) tarafından yasaklanmıştır.

Safer ayını uğursuz ay sayan Müslümanlar değil; cahiliye Arapları idi. Safer ayı cahiliye Arapları tarafından uğursuz ay olarak tanınıyor ve bu ayda umre yapmak büyük günahlardan sayılıyordu. Resulullah (asm) Efendimiz ise “Umre her zaman helâldir!” buyurarak bu aya atfedilen uğursuzluk inancını kırmıştı 1 Ama ne yazık ki; bu ayda akdedilen nikâhların uzun ömürlü olmayacağı, bu ayda yapılan faaliyetlerin sonuçsuz kalacağı, bu ayda başlanılan işlerin uğursuzlukla biteceği tarzındaki inançların, cahiliye Araplarından beri halk arasında yer yer varlığını sürdüre gelen hurafelerden olduğunu görüyoruz.Oysa unutmayalım ve şu hadisi kulaklarımızda küpe yapalım:

Resûlullah (asm) Efendimiz şöyle buyurmuştur: Hastalığın kendiliğinden sirayeti yoktur; uğursuzluk ve baykuş ötüşünün olumsuz etkisi yoktur; Safer ayının hayır ve şerle bir alâkası yoktur; bunlar cahiliyye hurafeleridir. Cüzamlıdan, aslandan kaçtığınız gibi kaçınız! 2

Safer ayına mahsus bir duâdan ve son çarşambası kılınabilecek bir namazdan bahsedilir. Ancak duânın da, namazın da sahih olup olmadığı konusu ciddî tahkike muhtaçtır. Duâdır; yapılabilir. Namazdır; kılınabilir. Fakat bu duânın veya namazın Safer ayına mahsus kılınması sünneti değil, daha çok bidati çağrıştırıyor. Bizim günlük beş vakit namazımız farzıyla, nafilesiyle, sünnetiyle, tesbihatıyla beraber mevcuttur.

Safer ayına mahsus özel bir oruç da yoktur. Her ay tutulması sünnet olan meselâ Pazartesi ve Perşembe günleri oruçlarına devam edilebileceği gibi, her ayın ortasında tutulması sünnet olan üç gün oruç prensibiyle Safer ayının ortasından üç gün oruç tutmak da bu aya mahsus bir tavsiye olarak anlaşılmamak kaydıyla sünnet olarak tavsiye edilebilir.
 
DUÂ
Ey Mâlikül-Mülk-i Zülcelâl! Bize dinini bütün safiyetiyle anlama ve yaşama nimeti ver! Her günümüzü hazine, her ayımızı define, her yılımızı Sana ulaştıran en değerli fırsat bildir! Her ân-ı seyyâlemizi değerli birer saat-i vuslat bildir! Âmin!
 

Dipnotlar:
 1-  Buhârî, Kitâbul-Hac, H. No: 777.
2- Buhârî, Kitâbut-Tıp, H. No: 1927.

 Süleyman Kösmene

Bu konuyla ilgili Mehmet Talu Hocanın Yazısı

Bir Cevap Yazın

Bir Yorum Bırakın :)

  1. Remziye Ertürk says:

    Sadece mideyi doyurucu bilgiler değil ruhu da doyurucu bilgiler veriyorsunuz.Bu da sizi diğer sitelerden ayırıyor. Allah razı olsun…

  2. “AMİN”

Like
Close
Tarif Üstü Muhabbet | Cahide Sultan
Close
%d blogcu bunu beğendi: